Pergoveris

Pergoveris roztwór do wstrzykiwań zawiera dwie substancje czynne nazywane „folitropiną alfa” i „lutropiną alfa”. Obie te substancje należą do rodziny hormonów zwanych gonadotropinami, które uczestniczą w procesach rozrodczych i płodności.

Ten lek stosuje się w celu stymulacji rozwoju pęcherzyków jajnikowych (w których znajdują się komórki jajowe) w jajnikach. Ma to pomóc zajść w ciążę. Stosuje się go u dorosłych kobiet (w wieku 18 lat lub starszych), u których występuje niskie stężenie (poważny niedobór) hormonu stymulującego rozwój pęcherzyków (FSH) i hormonu luteinizującego (LH). Takie kobiety są zwykle niepłodne.

Substancjami czynnymi leku Pergoveris są cząsteczki identyczne jak naturalne hormony FSH i LH. W organizmie:
– FSH stymuluje tworzenie komórek jajowych,
– LH stymuluje uwalnianie komórek jajowych.

Uzupełniając brakujące hormony, lek Pergoveris umożliwia u kobiet z niskim stężeniem hormonów FSH i LH rozwój pęcherzyków jajnikowych. Następnie, po wstrzyknięciu hormonu ludzkiej gonadotropiny łożyskowej (hCG) z pęcherzyka uwalniana jest komórka jajowa. Pomaga to kobiecie zajść w ciążę.

Jaki jest skład Pergoveris, jakie substancje zawiera?

Substancjami czynnymi leku są folitropina alfa i lutropina alfa.

Każda fiolka zawiera 150 j.m. (ekwiwalent 11 mikrogramów) folitropiny alfa i 75 j.m. (ekwiwalent 3 mikrogramów) lutropiny alfa. Po rozpuszczeniu każdy mililitr roztworu zawiera 150 j.m. folitropiny alfa i 75 j.m. lu tropiny alfa.

Pozostałe składniki to:
Proszek: sacharoza, disodu fosforan dwuwodny, sodu diwodorofosforan jednowodny, metionina, polisorbat 20, stężony kwas fosforowy i wodorotlenek sodu.
Rozpuszczalnik: woda do wstrzykiwań. Każda fiolka zawiera 1 ml.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: , .

Dawkowanie preparatu Pergoveris – jak stosować ten lek?

Stosowanie leku
– Pergoveris przeznaczony jest do podawania w postaci wstrzyknięcia tuż pod skórę (podskórnie). Aby zmniejszyć podrażnienie skóry, należy każdego dnia podać wstrzyknięcie w inne miejsce na skórze.
– Lek dostarczany jest w formie proszku i płynu, które należy zmieszać i natychmiast użyć.
– Lekarz prowadzący lub pielęgniarka pokażą, jak przygotować i wstrzyknąć lek. Pierwszy zastrzyk należy wykonać pod ich nadzorem.
– Jeśli stwierdzą, że pacjentka prawidłowo podaje lek Pergoveris, pacjentka będzie mogła samodzielnie przygotować i wstrzyknąć lek w domu. Podczas samodzielnego stosowania należy dokładnie zapoznać się z instrukcją poniżej, „Jak przygotować i stosować lek Pergoveris, proszek i roztwór”.

Ile leku stosować
Zazwyczaj początkowo stosuje się jedną fiolkę leku Pergoveris codziennie.
– W zależności od odpowiedzi pacjentki, oprócz wstrzyknięcia leku Pergoveris, lekarz prowadzący może dodać jedną dawkę folitropiny alfa dziennie. W takim przypadku dawka folitropiny alfa jest zwykle zwiększana co 7 lub co 14 dni od 37,5 do 75 j.m.
– Leczenie jest kontynuowane aż do uzyskania pożądanej odpowiedzi. Oznacza to rozwój odpowiednich pęcherzyków w jajniku, co ocenia się za pomocą badania ultrasonograficznego oraz badań krwi.
– Może to trwać do 5 tygodni.

Jeżeli pacjentka uzyska pożądaną odpowiedź, otrzyma pojedyncze wstrzyknięcie ludzkiej gonadotropiny łożyskowej (hCG) 24-48 godzin po ostatnim wstrzyknięciu leku Pergoveris. Najlepszym czasem na odbycie stosunku płciowego jest dzień podania zastrzyku hCG i dzień następny. Alternatywnie może być przeprowadzony zabieg zapłodnienia wewnątrzmacicznego (IUI).

W przypadku uzyskania nadmiernej odpowiedzi, leczenie zostanie przerwane i pacjentka nie otrzyma hCG (patrz punkt 2, część „Zespół nadmiernej stymulacji jajników”). W takim przypadku w następnym cyklu lekarz poda mniejszą dawkę folitropiny alfa.

Jak przygotować i stosować lek Pergoveris, proszek i rozpuszczalnik

Przed rozpoczęciem przygotowania należy przeczytać w całości niniejszą instrukcję:
Zastrzyk należy wykonywać codziennie o tej samej porze.

1. Umyć ręce i znaleźć czyste miejsce
– Ważne jest, aby ręce i używane przedmioty były tak czyste jak to możliwe.
– Właściwym miejscem jest czysty stół lub blat kuchenny.

2. Zebrać i wyłożyć wszystkie rzeczy potrzebne do wykonania wstrzyknięcia:
– jedną fiolkę z proszkiem leku Pergoveris,
– jedną fiolkę z wodą do wstrzykiwań (rozpuszczalnikiem).

Niedostarczone w opakowaniu:
– dwa gaziki nasączone alkoholem,
– jedną pustą strzykawkę do wstrzykiwań,
– jedną igłę do przygotowania roztworu,
– jedną cienką igłę do wstrzykiwania podskórnego,
– jeden zamykany pojemnik na zużyte szkło i igły.

3. Przygotować roztwór do wstrzyknięcia
– Zdjąć wieczko zabezpieczające z fiolki wypełnionej wodą (fiolki z rozpuszczalnikiem).
– Nałożyć igłę do przygotowania roztworu na pustą strzykawkę do wstrzykiwań.
– Nabrać odrobinę powietrza do strzykawki, przesuwając tłok mniej więcej do kreski oznakowanej 1 ml.
– Następnie wprowadzić igłę do fiolki i naciskając tłok wtłoczyć do niej powietrze.
– Trzymając fiolkę korkiem w dół nabrać delikatnie całą wodę (rozpuszczalnik).
– Wyjąć strzykawkę z fiolki i ostrożnie położyć ją, zwracając uwagę, aby nie dotknąć igły i aby igła nie dotknęła niczego.
– Zdjąć wieczko zabezpieczające z fiolki wypełnionej proszkiem leku Pergoveris.
– Wziąć strzykawkę z rozpuszczalnikiem i powoli wstrzyknąć jej zawartość do fiolki z proszkiem.
– Poobracać fiolkę delikatnie bez usuwania strzykawki. Nie potrząsać.
– Po rozpuszczeniu proszku (co zwykle następuje natychmiast), należy sprawdzić, czy powstały roztwór jest przezroczysty i nie zawiera nierozpuszczalnych zanieczyszczeń.
– Obrócić fiolkę dnem do góry i delikatnie nabrać roztwór do strzykawki. Sprawdzić ponownie, czy roztwór nie zawiera nierozpuszczalnych zanieczyszczeń, i nie stosować, jeśli roztwór nie jest przezroczysty.

4. Przygotować strzykawkę do wstrzyknięcia
– Zamienić grubą igłę na cienką igłę.
– Usunąć wszystkie pęcherzyki powietrza: w przypadku obecności pęcherzyków powierza w strzykawce, należ ująć ją igłą skierowaną do góry i delikatnie opukiwać, aż całe powietrze zgromadzi się na górze. Delikatnie naciskać tłok, aż do usunięcia pęcherzyków powietrza.

5. Wstrzyknąć dawkę
– Natychmiast wstrzyknąć przygotowany roztwór. Lekarz prowadzący lub pielęgniarka doradzą wcześniej miejsce wstrzyknięcia (np. brzuch, przednia część uda). W celu zminimalizowania podrażnienia skóry należy codziennie wybierać inne miejsce wstrzyknięcia.
– Skórę w miejscu wstrzyknięcia zdezynfekować gazikiem nasączonym alkoholem wykonując ruchy koliste.
– Mocno uchwycić fałd skóry i szybkim ruchem wprowadzić igłę pod skórę pod kątem 45° do 90 .
– Wstrzyknąć roztwór pod skórę, zgodnie z uprzednimi wskazaniami lekarza lub pielęgniarki. Nie podawać leku do naczyń żylnych.
– Należy wstrzyknąć roztwór przez delikatne popchnięcie naprzód tłoka. Nie spieszyć się, wstrzyknąć całą zawartość strzykawki.
– Następnie wyciągnąć igłę i ruchem kolistym przetrzeć skórę nowym gazikiem z alkoholem.

6. Po wstrzyknięciu
Pozbyć się wszystkich zużytych przedmiotów. Po zakończeniu wstrzyknięcia natychmiast wyrzucić do pojemnika na odpady ostre wszystkie zużyte igły i puste fiolki. Wszelkie resztki niewykorzystanego roztworu należy usunąć.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Objawy przedawkowania leku Pergoveris nie są znane, niemniej jednak istnieje możliwość wystąpienia OHSS. Jednakże powikłanie to wystąpi tylko w przypadku jednoczesnego podania hormonu hCG (patrz punkt 2, część „Zespół nadmiernej stymulacji jajników” w załączonej poniżej ulotce).

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Pergoveris – czy mogę spożywać alkohol?

Nie dotyczy.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Pergoveris w okresie ciąży i karmienia piersią?

Nie należy stosować leku Pergoveris u kobiet w ciąży ani karmiących piersią.

Ulotka Pergoveris – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Pergoveris 150 j.m./75 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań (Folitropina alfa/Lutropina alfa)

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Pergoveris m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Pergoveris 150 j.m./75 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań (Folitropina alfa/Lutropina alfa)

Dostępność w najbliższej aptece

Sprawdź dostępność i zarezerwuj produkt w aptece w Twojej okolicy.

Dzięki narzędziu udostępnionemu przez portal ktomalek.pl, sprawdzisz czy preparat jest dostępny na receptę, czy bez recepty. Uzyskasz także informacje na temat poziomu refundacji także, czyli czy produkt leczniczy jest refundowany i w jakim zakresie - sprawdź dostępność w najbliższej aptece.

Opinie o Pergoveris - forum pacjentów

Stosujesz Pergoveris? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz