Pergoveris

Działanie i wskazania

Pergoveris roztwór do wstrzykiwań zawiera dwie substancje czynne nazywane „folitropiną alfa” i „lutropiną alfa”. Obie te substancje należą do rodziny hormonów zwanych gonadotropinami, które uczestniczą w procesach rozrodczych i płodności.

Ten lek stosuje się w celu stymulacji rozwoju pęcherzyków jajnikowych (w których znajdują się komórki jajowe) w jajnikach. Ma to pomóc zajść w ciążę. Stosuje się go u dorosłych kobiet (w wieku 18 lat lub starszych), u których występuje niskie stężenie (poważny niedobór) hormonu stymulującego rozwój pęcherzyków (FSH) i hormonu luteinizującego (LH). Takie kobiety są zwykle niepłodne.

Substancjami czynnymi leku Pergoveris są cząsteczki identyczne jak naturalne hormony FSH i LH. W organizmie:
– FSH stymuluje tworzenie komórek jajowych,
– LH stymuluje uwalnianie komórek jajowych.

Uzupełniając brakujące hormony, lek Pergoveris umożliwia u kobiet z niskim stężeniem hormonów FSH i LH rozwój pęcherzyków jajnikowych. Następnie, po wstrzyknięciu hormonu ludzkiej gonadotropiny łożyskowej (hCG) z pęcherzyka uwalniana jest komórka jajowa. Pomaga to kobiecie zajść w ciążę.

REKLAMA

Skład

Substancjami czynnymi leku są folitropina alfa i lutropina alfa.

Każda fiolka zawiera 150 j.m. (ekwiwalent 11 mikrogramów) folitropiny alfa i 75 j.m. (ekwiwalent 3 mikrogramów) lutropiny alfa. Po rozpuszczeniu każdy mililitr roztworu zawiera 150 j.m. folitropiny alfa i 75 j.m. lu tropiny alfa.

Pozostałe składniki to:
Proszek: sacharoza, disodu fosforan dwuwodny, sodu diwodorofosforan jednowodny, metionina, polisorbat 20, stężony kwas fosforowy i wodorotlenek sodu.
Rozpuszczalnik: woda do wstrzykiwań. Każda fiolka zawiera 1 ml.

Zapoznaj się z profesjonalnym opisem substancji czynnej: , . Sprawdź listę leków, które zawierają tą samą substancję aktywną.

Zachęcamy także do zapoznania się z pełną listą substancji wraz z opisami sporządzonomi przez farmaceutów.

Dawkowanie

Stosowanie leku
– Pergoveris przeznaczony jest do podawania w postaci wstrzyknięcia tuż pod skórę (podskórnie). Aby zmniejszyć podrażnienie skóry, należy każdego dnia podać wstrzyknięcie w inne miejsce na skórze.
– Lek dostarczany jest w formie proszku i płynu, które należy zmieszać i natychmiast użyć.
– Lekarz prowadzący lub pielęgniarka pokażą, jak przygotować i wstrzyknąć lek. Pierwszy zastrzyk należy wykonać pod ich nadzorem.
– Jeśli stwierdzą, że pacjentka prawidłowo podaje lek Pergoveris, pacjentka będzie mogła samodzielnie przygotować i wstrzyknąć lek w domu. Podczas samodzielnego stosowania należy dokładnie zapoznać się z instrukcją poniżej, „Jak przygotować i stosować lek Pergoveris, proszek i roztwór”.

Ile leku stosować
Zazwyczaj początkowo stosuje się jedną fiolkę leku Pergoveris codziennie.
– W zależności od odpowiedzi pacjentki, oprócz wstrzyknięcia leku Pergoveris, lekarz prowadzący może dodać jedną dawkę folitropiny alfa dziennie. W takim przypadku dawka folitropiny alfa jest zwykle zwiększana co 7 lub co 14 dni od 37,5 do 75 j.m.
– Leczenie jest kontynuowane aż do uzyskania pożądanej odpowiedzi. Oznacza to rozwój odpowiednich pęcherzyków w jajniku, co ocenia się za pomocą badania ultrasonograficznego oraz badań krwi.
– Może to trwać do 5 tygodni.

Jeżeli pacjentka uzyska pożądaną odpowiedź, otrzyma pojedyncze wstrzyknięcie ludzkiej gonadotropiny łożyskowej (hCG) 24-48 godzin po ostatnim wstrzyknięciu leku Pergoveris. Najlepszym czasem na odbycie stosunku płciowego jest dzień podania zastrzyku hCG i dzień następny. Alternatywnie może być przeprowadzony zabieg zapłodnienia wewnątrzmacicznego (IUI).

W przypadku uzyskania nadmiernej odpowiedzi, leczenie zostanie przerwane i pacjentka nie otrzyma hCG (patrz punkt 2, część „Zespół nadmiernej stymulacji jajników”). W takim przypadku w następnym cyklu lekarz poda mniejszą dawkę folitropiny alfa.

Jak przygotować i stosować lek Pergoveris, proszek i rozpuszczalnik

Przed rozpoczęciem przygotowania należy przeczytać w całości niniejszą instrukcję:
Zastrzyk należy wykonywać codziennie o tej samej porze.

1. Umyć ręce i znaleźć czyste miejsce
– Ważne jest, aby ręce i używane przedmioty były tak czyste jak to możliwe.
– Właściwym miejscem jest czysty stół lub blat kuchenny.

2. Zebrać i wyłożyć wszystkie rzeczy potrzebne do wykonania wstrzyknięcia:
– jedną fiolkę z proszkiem leku Pergoveris,
– jedną fiolkę z wodą do wstrzykiwań (rozpuszczalnikiem).

Niedostarczone w opakowaniu:
– dwa gaziki nasączone alkoholem,
– jedną pustą strzykawkę do wstrzykiwań,
– jedną igłę do przygotowania roztworu,
– jedną cienką igłę do wstrzykiwania podskórnego,
– jeden zamykany pojemnik na zużyte szkło i igły.

3. Przygotować roztwór do wstrzyknięcia
– Zdjąć wieczko zabezpieczające z fiolki wypełnionej wodą (fiolki z rozpuszczalnikiem).
– Nałożyć igłę do przygotowania roztworu na pustą strzykawkę do wstrzykiwań.
– Nabrać odrobinę powietrza do strzykawki, przesuwając tłok mniej więcej do kreski oznakowanej 1 ml.
– Następnie wprowadzić igłę do fiolki i naciskając tłok wtłoczyć do niej powietrze.
– Trzymając fiolkę korkiem w dół nabrać delikatnie całą wodę (rozpuszczalnik).
– Wyjąć strzykawkę z fiolki i ostrożnie położyć ją, zwracając uwagę, aby nie dotknąć igły i aby igła nie dotknęła niczego.
– Zdjąć wieczko zabezpieczające z fiolki wypełnionej proszkiem leku Pergoveris.
– Wziąć strzykawkę z rozpuszczalnikiem i powoli wstrzyknąć jej zawartość do fiolki z proszkiem.
– Poobracać fiolkę delikatnie bez usuwania strzykawki. Nie potrząsać.
– Po rozpuszczeniu proszku (co zwykle następuje natychmiast), należy sprawdzić, czy powstały roztwór jest przezroczysty i nie zawiera nierozpuszczalnych zanieczyszczeń.
– Obrócić fiolkę dnem do góry i delikatnie nabrać roztwór do strzykawki. Sprawdzić ponownie, czy roztwór nie zawiera nierozpuszczalnych zanieczyszczeń, i nie stosować, jeśli roztwór nie jest przezroczysty.

4. Przygotować strzykawkę do wstrzyknięcia
– Zamienić grubą igłę na cienką igłę.
– Usunąć wszystkie pęcherzyki powietrza: w przypadku obecności pęcherzyków powierza w strzykawce, należ ująć ją igłą skierowaną do góry i delikatnie opukiwać, aż całe powietrze zgromadzi się na górze. Delikatnie naciskać tłok, aż do usunięcia pęcherzyków powietrza.

5. Wstrzyknąć dawkę
– Natychmiast wstrzyknąć przygotowany roztwór. Lekarz prowadzący lub pielęgniarka doradzą wcześniej miejsce wstrzyknięcia (np. brzuch, przednia część uda). W celu zminimalizowania podrażnienia skóry należy codziennie wybierać inne miejsce wstrzyknięcia.
– Skórę w miejscu wstrzyknięcia zdezynfekować gazikiem nasączonym alkoholem wykonując ruchy koliste.
– Mocno uchwycić fałd skóry i szybkim ruchem wprowadzić igłę pod skórę pod kątem 45° do 90 .
– Wstrzyknąć roztwór pod skórę, zgodnie z uprzednimi wskazaniami lekarza lub pielęgniarki. Nie podawać leku do naczyń żylnych.
– Należy wstrzyknąć roztwór przez delikatne popchnięcie naprzód tłoka. Nie spieszyć się, wstrzyknąć całą zawartość strzykawki.
– Następnie wyciągnąć igłę i ruchem kolistym przetrzeć skórę nowym gazikiem z alkoholem.

6. Po wstrzyknięciu
Pozbyć się wszystkich zużytych przedmiotów. Po zakończeniu wstrzyknięcia natychmiast wyrzucić do pojemnika na odpady ostre wszystkie zużyte igły i puste fiolki. Wszelkie resztki niewykorzystanego roztworu należy usunąć.

REKLAMA

Przedawkowanie

Objawy przedawkowania leku Pergoveris nie są znane, niemniej jednak istnieje możliwość wystąpienia OHSS. Jednakże powikłanie to wystąpi tylko w przypadku jednoczesnego podania hormonu hCG (patrz punkt 2, część „Zespół nadmiernej stymulacji jajników” w załączonej poniżej ulotce).

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Nie dotyczy.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na temat możliwych działań niepożądanych.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Pergoveris u kobiet w ciąży ani karmiących piersią.

REKLAMA

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Pergoveris - cena

Skorzystaj z wyszukiwarki leków dostarczonej przez portal ktomalek.pl. Znajdziesz tutaj m.in. następujące informacje:
 • cena leku (w zależności od poziomu refundacji)
 • czy lek przepisywany jest na receptę, czy jest dostępny bez recepty
 • interakcje z innymi lekami
 • Pergoveris opinie pacjentów - forum o lekach

  Aktualna ocena:

  12345678910
  (1 ocen, średnia: 5,00 na 10)
  Loading...

  Uwaga: Oferty sprzedaży/kupna/odstąpienia leków są sukcesywnie usuwane zgodnie z regulaminem serwisu.

  Proszę wpisz swoją opinię!
  Proszę, wpisz swoje imię lub pseudonim.