Pemetrexed STADA

12345678910
(1 ocen, średnia: 5,00 na 10)
Loading...
Sprawdź opinie pacjentów

Działanie i wskazania

Pemetrexed STADA to lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych.

Pemetrexed STADA w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, stosuje się w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii.

Pemetrexed STADA w skojarzeniu z cisplatyną stosuje się jako początkowe leczenie u pacjentów z rakiem płuca w stadium zaawansowanym.

Pemetrexed STADA może być przepisany pacjentom z rakiem płuca w stadium zaawansowanym, u których uzyskano odpowiedź na leczenie lub ich stan w dużej mierze pozostaje bez zmian po zastosowaniu chemioterapii początkowej.

Pemetrexed STADA stosuje się także w leczeniu pacjentów z rakiem płuca w stadium zaawansowanym, u których nastąpiła progresja choroby po zastosowaniu leczenia początkowego innymi chemioterapeutykami.

Skład

Substancją czynną leku jest pemetreksed.
Każdy ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 25 mg pemetreksedu (w postaci 30,21 mg pemetreksedu disodowego dwu i półwodnego).

Fiolka 4 ml zawiera 100 mg pemetreksedu (w postaci 120,83 mg pemetreksedu disodowego dwu i półwodnego).
Fiolka 20 ml zawiera 500 mg pemetreksedu (w postaci 604,13 mg pemetreksedu disodowego dwu i półwodnego).

Pozostałe składniki to: mannitol, acetylocysteina, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas solny (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Przed podaniem lek należy dalej rozcieńczyć. Tę czynność wykona pracownik służby zdrowia.

Dowiedz się więcej na temat substancji czynnej: .

Dawkowanie

Zalecana dawka
Dawka leku Pemetrexed STADA wynosi 500 miligramów na każdy metr kwadratowy powierzchni ciała pacjenta. Powierzchnię ciała oblicza się na podstawie pomiaru wzrostu i masy ciała pacjenta. Dawkę leku ustala się w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała. Możliwa jest zmiana dawki lub opóźnienie leczenia w zależności od wyników badania morfologii krwi i ogólnego stanu pacjenta.

Przed podaniem farmaceuta, pielęgniarka lub lekarz rozcieńczy Pemetrexed STADA w roztworze chlorku sodu do wstrzykiwań 9 mg/ml (0,9%).

Sposób podawania
Pemetrexed STADA zawsze podaje się w infuzji dożylnej w ciągu około 10 minut.

Czas podawania
Zazwyczaj infuzję wykonuje się co 3 tygodnie.

Przedawkowanie

Lek podawany przez wykwalifikowany personel medyczny.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Nie dotyczy.

Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża
Kobiety, które są w ciąży lub planują ciążę, muszą poinformować o tym lekarza. Należy unikać stosowania leku Pemetrexed STADA w okresie ciąży. Lekarz poinformuje pacjentkę o potencjalnym ryzyku związanym ze stosowaniem leku podczas ciąży. Podczas stosowania leku Pemetrexed STADA kobiety muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji.

Karmienie piersią
Kobiety karmiące piersią powinny poinformować o tym lekarza. Podczas stosowania leku Pemetrexed STADA należy zaprzestać karmienia piersią.

Wpływ na płodność
Zaleca się, aby mężczyźni nie decydowali się na poczęcie dziecka podczas leczenia i w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu przyjmowania leku Pemetrexed STADA oraz stosowali w tym czasie skuteczne metody antykoncepcji. W przypadku, gdyby mężczyzna chciał począć dziecko w trakcie stosowania leku Pemetrexed STADA lub w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu leczenia, powinien zwrócić się o poradę do lekarza lub farmaceuty. Przed rozpoczęciem stosowania leku pacjenci mogą zwrócić się o poradę do instytucji zajmującej się przechowywaniem nasienia.

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Opinie pacjentów - forum o lekach

Poniżej możesz dodać swój komentarz.

Proszę wpisz swoją opinię!
Please enter your name here