Konsultacja merytoryczna:

Pemetrexed STADA

Pemetrexed STADA to lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych.

Pemetrexed STADA w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, stosuje się w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii.

Pemetrexed STADA w skojarzeniu z cisplatyną stosuje się jako początkowe leczenie u pacjentów z rakiem płuca w stadium zaawansowanym.

Pemetrexed STADA może być przepisany pacjentom z rakiem płuca w stadium zaawansowanym, u których uzyskano odpowiedź na leczenie lub ich stan w dużej mierze pozostaje bez zmian po zastosowaniu chemioterapii początkowej.

Pemetrexed STADA stosuje się także w leczeniu pacjentów z rakiem płuca w stadium zaawansowanym, u których nastąpiła progresja choroby po zastosowaniu leczenia początkowego innymi chemioterapeutykami.

Jaki jest skład Pemetrexed STADA, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest pemetreksed.
Każdy ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 25 mg pemetreksedu (w postaci 30,21 mg pemetreksedu disodowego dwu i półwodnego).

Fiolka 4 ml zawiera 100 mg pemetreksedu (w postaci 120,83 mg pemetreksedu disodowego dwu i półwodnego).
Fiolka 20 ml zawiera 500 mg pemetreksedu (w postaci 604,13 mg pemetreksedu disodowego dwu i półwodnego).

Pozostałe składniki to: mannitol, acetylocysteina, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas solny (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Przed podaniem lek należy dalej rozcieńczyć. Tę czynność wykona pracownik służby zdrowia.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Pemetrexed STADA – jak stosować ten lek?

Zalecana dawka
Dawka leku Pemetrexed STADA wynosi 500 miligramów na każdy metr kwadratowy powierzchni ciała pacjenta. Powierzchnię ciała oblicza się na podstawie pomiaru wzrostu i masy ciała pacjenta. Dawkę leku ustala się w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała. Możliwa jest zmiana dawki lub opóźnienie leczenia w zależności od wyników badania morfologii krwi i ogólnego stanu pacjenta.

Przed podaniem farmaceuta, pielęgniarka lub lekarz rozcieńczy Pemetrexed STADA w roztworze chlorku sodu do wstrzykiwań 9 mg/ml (0,9%).

Sposób podawania
Pemetrexed STADA zawsze podaje się w infuzji dożylnej w ciągu około 10 minut.

Czas podawania
Zazwyczaj infuzję wykonuje się co 3 tygodnie.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Lek podawany przez wykwalifikowany personel medyczny.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Pemetrexed STADA – czy mogę spożywać alkohol?

Nie dotyczy.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Pemetrexed STADA w okresie ciąży i karmienia piersią?

Ciąża
Kobiety, które są w ciąży lub planują ciążę, muszą poinformować o tym lekarza. Należy unikać stosowania leku Pemetrexed STADA w okresie ciąży. Lekarz poinformuje pacjentkę o potencjalnym ryzyku związanym ze stosowaniem leku podczas ciąży. Podczas stosowania leku Pemetrexed STADA kobiety muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji.

Karmienie piersią
Kobiety karmiące piersią powinny poinformować o tym lekarza. Podczas stosowania leku Pemetrexed STADA należy zaprzestać karmienia piersią.

Wpływ na płodność
Zaleca się, aby mężczyźni nie decydowali się na poczęcie dziecka podczas leczenia i w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu przyjmowania leku Pemetrexed STADA oraz stosowali w tym czasie skuteczne metody antykoncepcji. W przypadku, gdyby mężczyzna chciał począć dziecko w trakcie stosowania leku Pemetrexed STADA lub w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu leczenia, powinien zwrócić się o poradę do lekarza lub farmaceuty. Przed rozpoczęciem stosowania leku pacjenci mogą zwrócić się o poradę do instytucji zajmującej się przechowywaniem nasienia.

Żródła / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Pemetrexed STADA

Ulotka Pemetrexed STADA – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Pemetrexed STADA, 25 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (Pemetreksed)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 3 razy

Rozmiar plku 136.08 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Pemetrexed STADA m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Pemetrexed STADA, 25 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (Pemetreksed)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 5 razy

Rozmiar plku 221.53 KB

Cena - ile kosztuje Pemetrexed STADA?

Cena Pemetrexed STADA i dostępność w najbliższej aptece. Sprawdź ile kosztuje lek, czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę Pemetrexed STADA.

Opinie, forum, oceny pacjentów - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Pemetrexed STADA? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz