PEMETREXED MYLAN PHARMA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA PEMETREXED MYLAN PHARMA? – OPIS I WSKAZANIA

Pemetrexed Mylan Pharma to lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych.

Pemetrexed Mylan Pharma w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, stosuje się w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii.

Pemetrexed Mylan Pharma w skojarzeniu z cisplatyną, stosuje się jako początkowe leczenie u pacjentów z rakiem płuca w stadium zaawansowanym.

Pemetrexed Mylan Pharma może być przepisany pacjentom z rakiem płuca w stadium zaawansowanym, u których uzyskano odpowiedź na leczenie, lub ich stan w dużej mierze pozostaje bez zmian po zastosowaniu chemioterapii początkowej.

Pemetrexed Mylan Pharma stosuje się także w leczeniu pacjentów z rakiem płuca w stadium zaawansowanym, u których nastąpiła progresja choroby po zastosowaniu leczenia początkowego innymi chemioterapeutykami.

SKŁAD PEMETREXED MYLAN PHARMA, JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA?

Substancją czynną leku jest pemetreksed.
Każda fiolka zawiera 500 mg pemetreksedu (w postaci pemetreksedu disodowego dwu i półwodnego).

Po odtworzeniu zgodnie z zaleceniami roztwór zawiera 25 mg/ml pemetreksedu. Przed podaniem lek należy dalej rozcieńczyć. Tę czynność wykona pracownik służby zdrowia.

Pozostałe składniki to: mannitol, kwas solny (do ustalenia pH) i sodu wodorotlenek (do ustalenia pH).

JAKIE JEST DAWKOWANIE PEMETREXED MYLAN PHARMA? – INSTRUKCJA STOSOWANIA

Zalecana dawka leku Pemetrexed Mylan Pharma wynosi 500 miligramów na każdy metr kwadratowy powierzchni ciała pacjenta. Powierzchnię ciała oblicza się na podstawie pomiaru wzrostu i masy ciała pacjenta. Dawkę leku ustala się w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała. Możliwa jest zmiana dawki lub opóźnienie leczenia, w zależności od wyników badania morfologii krwi i ogólnego stanu pacjenta. Przed podaniem leku Pemetrexed Mylan Pharma farmaceuta szpitalny, pielęgniarka lub lekarz rozpuści proszek w roztworze chlorku sodu do wstrzykiwań 9 mg/ml (0,9%).

Pemetrexed Mylan Pharma zawsze podaje się we wlewie dożylnym. Wlew trwa około 10 minut.

Stosowanie leku Pemetrexed Mylan Pharma w połączeniu z cisplatyną.
Lekarz lub farmaceuta szpitalny obliczy dawkę na podstawie wzrostu i masy ciała pacjenta. Cisplatyna również jest podawana we wlewie dożylnym. Wlew cisplatyny rozpoczyna się około 30 minut po zakończeniu wlewu leku Pemetrexed Mylan Pharma i trwa około dwóch godzin.

Wlew będzie zazwyczaj wykonywany co 3 tygodnie.

Dodatkowe leki:

Kortykosteroidy: lekarz przepisze steroidy w tabletkach (w dawce odpowiadającej 4 miligramom deksametazonu 2 razy na dobę), które należy przyjmować w dniu poprzedzającym podanie leku Pemetrexed Mylan Pharma, w dniu wlewu i następnego dnia. Leki te stosuje się, by zmniejszyć częstość i nasilenie odczynów (zmian) skórnych, jakie mogą wystąpić podczas leczenia lekami przeciwnowotworowymi.

Suplementacja witamin: lekarz przepisze kwas foliowy (witaminę) lub produkt multiwitaminowy zawierający kwas foliowy (350 – 1000 mikrogramów), który należy przyjmować doustnie raz na dobę w okresie stosowania leku Pemetrexed Mylan Pharma. W ciągu siedmiu dni poprzedzających podanie pierwszej dawki leku Pemetrexed Mylan Pharma należy przyjąć co najmniej pięć dawek kwasu foliowego. Kwas foliowy należy nadal przyjmować przez 21 dni po otrzymaniu ostatniej dawki leku Pemetrexed Mylan Pharma. W tygodniu poprzedzającym podanie leku Pemetrexed Mylan Pharma, a następnie w odstępach około 9 tygodni (co odpowiada trzem cyklom chemioterapii lekiem Pemetrexed Mylan Pharma) pacjenci otrzymają także witaminę B12 (1000 mikrogramów) we wstrzyknięciach. Podawanie witaminy B12 i kwasu foliowego ma na celu zmniejszenie możliwych działań niepożądanych leków przeciwnowotworowych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

PRZYJĘCIE WIĘKSZEJ DAWKI PEMETREXED MYLAN PHARMA, NIŻ ZALECANA – PRZEDAWKOWANIE

Lek podawany jest przez wykwalifikowany personel medyczny.

STOSOWANIE PREPARATU Z JEDZENIEM I PICIEM – W TYM Z ALKOHOLEM

Brak odrębnych zaleceń.

Niektórych leków nie powinno się łączyć z alkoholem, a w przypadku pewnej grupy substancji jest to wręcz zakazane - dowiedz się więcej.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ PEMETREXED MYLAN PHARMA W OKRESIE CIĄŻY I KARMIENIA PIERSIĄ?

Ciąża
Należy unikać stosowania leku Pemetrexed Mylan Pharma w okresie ciąży. Lekarz poinformuje pacjentkę o potencjalnym ryzyku związanym ze stosowaniem pemetreksedu podczas ciąży. W okresie stosowania leku Pemetrexed Mylan Pharma kobiety muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji.

Karmienie piersią
Podczas stosowania pemetreksedu należy zaprzestać karmienia piersią.

PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Pemetrexed Mylan Pharma może powodować uczucie znużenia. Należy zachować ostrożność, prowadząc pojazdy i obsługując urządzenia mechaniczne.

ULOTKA LEKU PEMETREXED MYLAN PHARMA – SKUTKI UBOCZNE, INTERAKCJE, PRZECIWWSKAZANIA, DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO – PEMETREXED MYLAN PHARMA CHPL – WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE, DANE KLINICZNE I FARMACEUTYCZNE

REZERWACJA LEKU W APTECE - PEMETREXED MYLAN PHARMA CENA, REFUNDACJA

PEMETREXED MYLAN PHARMA OPINIE PACJENTÓW O LEKU - FORUM O LEKACH, WYROBACH MEDYCZNYCH, SUPLEMENTACH DIETY I INNYCH PRODUKTACH Z POLSKICH APTEK

OCENA PACJENTÓW O LEKU:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here