Konsultacja merytoryczna:

Pemetrexed Mylan Pharma

Pemetrexed Mylan Pharma to lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych.

Pemetrexed Mylan Pharma w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, stosuje się w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii.

Pemetrexed Mylan Pharma w skojarzeniu z cisplatyną, stosuje się jako początkowe leczenie u pacjentów z rakiem płuca w stadium zaawansowanym.

Pemetrexed Mylan Pharma może być przepisany pacjentom z rakiem płuca w stadium zaawansowanym, u których uzyskano odpowiedź na leczenie, lub ich stan w dużej mierze pozostaje bez zmian po zastosowaniu chemioterapii początkowej.

Pemetrexed Mylan Pharma stosuje się także w leczeniu pacjentów z rakiem płuca w stadium zaawansowanym, u których nastąpiła progresja choroby po zastosowaniu leczenia początkowego innymi chemioterapeutykami.

Jaki jest skład Pemetrexed Mylan Pharma, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest pemetreksed.
Każda fiolka zawiera 500 mg pemetreksedu (w postaci pemetreksedu disodowego dwu i półwodnego).

Po odtworzeniu zgodnie z zaleceniami roztwór zawiera 25 mg/ml pemetreksedu. Przed podaniem lek należy dalej rozcieńczyć. Tę czynność wykona pracownik służby zdrowia.

Pozostałe składniki to: mannitol, kwas solny (do ustalenia pH) i sodu wodorotlenek (do ustalenia pH).

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Pemetrexed Mylan Pharma – jak stosować ten lek?

Zalecana dawka leku Pemetrexed Mylan Pharma wynosi 500 miligramów na każdy metr kwadratowy powierzchni ciała pacjenta. Powierzchnię ciała oblicza się na podstawie pomiaru wzrostu i masy ciała pacjenta. Dawkę leku ustala się w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała. Możliwa jest zmiana dawki lub opóźnienie leczenia, w zależności od wyników badania morfologii krwi i ogólnego stanu pacjenta. Przed podaniem leku Pemetrexed Mylan Pharma farmaceuta szpitalny, pielęgniarka lub lekarz rozpuści proszek w roztworze chlorku sodu do wstrzykiwań 9 mg/ml (0,9%).

Pemetrexed Mylan Pharma zawsze podaje się we wlewie dożylnym. Wlew trwa około 10 minut.

Stosowanie leku Pemetrexed Mylan Pharma w połączeniu z cisplatyną.
Lekarz lub farmaceuta szpitalny obliczy dawkę na podstawie wzrostu i masy ciała pacjenta. Cisplatyna również jest podawana we wlewie dożylnym. Wlew cisplatyny rozpoczyna się około 30 minut po zakończeniu wlewu leku Pemetrexed Mylan Pharma i trwa około dwóch godzin.

Wlew będzie zazwyczaj wykonywany co 3 tygodnie.

Dodatkowe leki:

Kortykosteroidy: lekarz przepisze steroidy w tabletkach (w dawce odpowiadającej 4 miligramom deksametazonu 2 razy na dobę), które należy przyjmować w dniu poprzedzającym podanie leku Pemetrexed Mylan Pharma, w dniu wlewu i następnego dnia. Leki te stosuje się, by zmniejszyć częstość i nasilenie odczynów (zmian) skórnych, jakie mogą wystąpić podczas leczenia lekami przeciwnowotworowymi.

Suplementacja witamin: lekarz przepisze kwas foliowy (witaminę) lub produkt multiwitaminowy zawierający kwas foliowy (350 – 1000 mikrogramów), który należy przyjmować doustnie raz na dobę w okresie stosowania leku Pemetrexed Mylan Pharma. W ciągu siedmiu dni poprzedzających podanie pierwszej dawki leku Pemetrexed Mylan Pharma należy przyjąć co najmniej pięć dawek kwasu foliowego. Kwas foliowy należy nadal przyjmować przez 21 dni po otrzymaniu ostatniej dawki leku Pemetrexed Mylan Pharma. W tygodniu poprzedzającym podanie leku Pemetrexed Mylan Pharma, a następnie w odstępach około 9 tygodni (co odpowiada trzem cyklom chemioterapii lekiem Pemetrexed Mylan Pharma) pacjenci otrzymają także witaminę B12 (1000 mikrogramów) we wstrzyknięciach. Podawanie witaminy B12 i kwasu foliowego ma na celu zmniejszenie możliwych działań niepożądanych leków przeciwnowotworowych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Lek podawany jest przez wykwalifikowany personel medyczny.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Pemetrexed Mylan Pharma – czy mogę spożywać alkohol?

Brak odrębnych zaleceń.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Pemetrexed Mylan Pharma w okresie ciąży i karmienia piersią?

Ciąża
Należy unikać stosowania leku Pemetrexed Mylan Pharma w okresie ciąży. Lekarz poinformuje pacjentkę o potencjalnym ryzyku związanym ze stosowaniem pemetreksedu podczas ciąży. W okresie stosowania leku Pemetrexed Mylan Pharma kobiety muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji.

Karmienie piersią
Podczas stosowania pemetreksedu należy zaprzestać karmienia piersią.

PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Pemetrexed Mylan Pharma może powodować uczucie znużenia. Należy zachować ostrożność, prowadząc pojazdy i obsługując urządzenia mechaniczne.

Żródła / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Pemetrexed Mylan Pharma

Ulotka Pemetrexed Mylan Pharma – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Pemetrexed Mylan Pharma, 500 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji (Pemetrexedum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 3 razy

Rozmiar plku 78.67 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Pemetrexed Mylan Pharma m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Pemetrexed Mylan Pharma, 500 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji (Pemetrexedum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 2 razy

Rozmiar plku 295.55 KB

Cena - ile kosztuje Pemetrexed Mylan Pharma?

Cena Pemetrexed Mylan Pharma i dostępność w najbliższej aptece. Sprawdź ile kosztuje lek, czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę Pemetrexed Mylan Pharma.

Opinie, forum, oceny pacjentów - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Pemetrexed Mylan Pharma? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz