Pemetrexed Mylan Pharma

Działanie i wskazania

Pemetrexed Mylan Pharma to lek stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych.

Pemetrexed Mylan Pharma w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, stosuje się w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii.

Pemetrexed Mylan Pharma w skojarzeniu z cisplatyną, stosuje się jako początkowe leczenie u pacjentów z rakiem płuca w stadium zaawansowanym.

Pemetrexed Mylan Pharma może być przepisany pacjentom z rakiem płuca w stadium zaawansowanym, u których uzyskano odpowiedź na leczenie, lub ich stan w dużej mierze pozostaje bez zmian po zastosowaniu chemioterapii początkowej.

Pemetrexed Mylan Pharma stosuje się także w leczeniu pacjentów z rakiem płuca w stadium zaawansowanym, u których nastąpiła progresja choroby po zastosowaniu leczenia początkowego innymi chemioterapeutykami.

Pemetrexed Mylan Pharma cena - refundacja, interakcje - dostepność w aptekach

Skorzystaj z wyszukiwarki, dzięki której znajdziesz następujące informacje o leku Pemetrexed Mylan Pharma:

  • cena leku Pemetrexed Mylan Pharma (ile kosztuje lek w zależności od poziomu refundacji)
  • czy lek przepisywany jest na receptę, czy jest dostępny bez recepty?
  • interakcje leku Pemetrexed Mylan Pharma z innymi lekami
  • lista leków refundowanych oraz leków 75+
  • adresy i numery telefonów aptek

Sprawdź ile kosztuje Pemetrexed Mylan Pharma - cena leku.

Skład

Substancją czynną leku jest pemetreksed.
Każda fiolka zawiera 500 mg pemetreksedu (w postaci pemetreksedu disodowego dwu i półwodnego).

Po odtworzeniu zgodnie z zaleceniami roztwór zawiera 25 mg/ml pemetreksedu. Przed podaniem lek należy dalej rozcieńczyć. Tę czynność wykona pracownik służby zdrowia.

Pozostałe składniki to: mannitol, kwas solny (do ustalenia pH) i sodu wodorotlenek (do ustalenia pH).

Zobacz listę preparatów zawierających: .

Dawkowanie

Zalecana dawka leku Pemetrexed Mylan Pharma wynosi 500 miligramów na każdy metr kwadratowy powierzchni ciała pacjenta. Powierzchnię ciała oblicza się na podstawie pomiaru wzrostu i masy ciała pacjenta. Dawkę leku ustala się w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała. Możliwa jest zmiana dawki lub opóźnienie leczenia, w zależności od wyników badania morfologii krwi i ogólnego stanu pacjenta. Przed podaniem leku Pemetrexed Mylan Pharma farmaceuta szpitalny, pielęgniarka lub lekarz rozpuści proszek w roztworze chlorku sodu do wstrzykiwań 9 mg/ml (0,9%).

Pemetrexed Mylan Pharma zawsze podaje się we wlewie dożylnym. Wlew trwa około 10 minut.

Stosowanie leku Pemetrexed Mylan Pharma w połączeniu z cisplatyną.
Lekarz lub farmaceuta szpitalny obliczy dawkę na podstawie wzrostu i masy ciała pacjenta. Cisplatyna również jest podawana we wlewie dożylnym. Wlew cisplatyny rozpoczyna się około 30 minut po zakończeniu wlewu leku Pemetrexed Mylan Pharma i trwa około dwóch godzin.

Wlew będzie zazwyczaj wykonywany co 3 tygodnie.

Dodatkowe leki:

Kortykosteroidy: lekarz przepisze steroidy w tabletkach (w dawce odpowiadającej 4 miligramom deksametazonu 2 razy na dobę), które należy przyjmować w dniu poprzedzającym podanie leku Pemetrexed Mylan Pharma, w dniu wlewu i następnego dnia. Leki te stosuje się, by zmniejszyć częstość i nasilenie odczynów (zmian) skórnych, jakie mogą wystąpić podczas leczenia lekami przeciwnowotworowymi.

Suplementacja witamin: lekarz przepisze kwas foliowy (witaminę) lub produkt multiwitaminowy zawierający kwas foliowy (350 – 1000 mikrogramów), który należy przyjmować doustnie raz na dobę w okresie stosowania leku Pemetrexed Mylan Pharma. W ciągu siedmiu dni poprzedzających podanie pierwszej dawki leku Pemetrexed Mylan Pharma należy przyjąć co najmniej pięć dawek kwasu foliowego. Kwas foliowy należy nadal przyjmować przez 21 dni po otrzymaniu ostatniej dawki leku Pemetrexed Mylan Pharma. W tygodniu poprzedzającym podanie leku Pemetrexed Mylan Pharma, a następnie w odstępach około 9 tygodni (co odpowiada trzem cyklom chemioterapii lekiem Pemetrexed Mylan Pharma) pacjenci otrzymają także witaminę B12 (1000 mikrogramów) we wstrzyknięciach. Podawanie witaminy B12 i kwasu foliowego ma na celu zmniejszenie możliwych działań niepożądanych leków przeciwnowotworowych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przedawkowanie

Lek podawany jest przez wykwalifikowany personel medyczny.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Brak odrębnych zaleceń.

Spożywanie alkoholu podczas farmakoterapii może zmieniać działanie leków. Mogą nasilić się działania niepożądane leku, a terapia może się okazać nieskuteczna. Zaburzenie wchłaniania, dystrybucji substancji czynnej oraz jej wydalania z organizmu stanowi wielkie zagrożenie dla organizmu. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża
Należy unikać stosowania leku Pemetrexed Mylan Pharma w okresie ciąży. Lekarz poinformuje pacjentkę o potencjalnym ryzyku związanym ze stosowaniem pemetreksedu podczas ciąży. W okresie stosowania leku Pemetrexed Mylan Pharma kobiety muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji.

Karmienie piersią
Podczas stosowania pemetreksedu należy zaprzestać karmienia piersią.

PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Pemetrexed Mylan Pharma może powodować uczucie znużenia. Należy zachować ostrożność, prowadząc pojazdy i obsługując urządzenia mechaniczne.

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Opinie pacjentów o Pemetrexed Mylan Pharma - forum o lekach

Aktualna ocena:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Please enter your comment!
Please enter your name here