Pemetreksed Adamed

Działanie i wskazania

Pemetrexed Adamed to lek stosowany w leczeniu raka.

Pemetrexed Adamed w połączeniu z cisplatyną, innym lekiem przeciwnowotworowym jest stosowany w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii.

Pemetrexed Adamed w połączeniu z cisplatyną, jest również stosowany jako początkowe leczenie u pacjentów z rakiem płuca w stadium zaawansowanym.

Lek może być przepisany pacjentom z rakiem płuca w stadium zaawansowanym, u których uzyskano odpowiedź na leczenie lub ich stan w dużej mierze pozostaje bez zmian po zastosowaniu chemioterapii początkowej.

Lek stosuje się także w leczeniu pacjentów z rakiem płuca w stadium zaawansowanym, u których nastąpiła progresja choroby po zastosowaniu leczenia początkowego innymi chemioterapeutykami.

Pemetreksed Adamed cena - refundacja, interakcje - dostepność w aptekach

Skorzystaj z wyszukiwarki, dzięki której znajdziesz następujące informacje o leku Pemetreksed Adamed:

  • cena leku Pemetreksed Adamed (ile kosztuje lek w zależności od poziomu refundacji)
  • czy lek przepisywany jest na receptę, czy jest dostępny bez recepty?
  • interakcje leku Pemetreksed Adamed z innymi lekami
  • lista leków refundowanych oraz leków 75+
  • adresy i numery telefonów aptek

Sprawdź ile kosztuje Pemetreksed Adamed - cena leku.

Skład

Substancją czynną leku jest pemetreksed (Pemetrexedum).
Jedna fiolka (4 ml koncentratu) zawiera 100 mg pemetreksedu (w postaci pemetreksedu diargininy).
Jedna fiolka (20 ml koncentratu) zawiera 500 mg pemetreksedu (w postaci pemetreksedu diargininy
Jedna fiolka (40 ml koncentratu) zawiera 1000 mg pemetreksedu (w postaci pemetreksedu diargininy).

Jeden ml roztworu zawiera 25 mg pemetreksedu. Przed podaniem konieczne jest dalsze rozcieńczenie.

Inne składniki leku to L-arginina, L-cysteina, glikol propylenowy, kwas cytrynowy oraz woda do wstrzykiwań.

Zobacz listę preparatów zawierających: .

Dawkowanie

Zalecana dawka leku wynosi 500 miligramów na każdy metr kwadratowy powierzchni ciała pacjenta. Powierzchnię ciała oblicza się na podstawie pomiaru wzrostu i masy ciała pacjenta. Dawkę leku ustala lekarz w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała. Możliwa jest zmiana dawki lub opóźnienie leczenia w zależności od wyników badania morfologii krwi i ogólnego stanu pacjenta. Przed podaniem leku Pemetrexed Adamed farmaceuta szpitalny, pielęgniarka lub lekarz zmiesza koncentrat Pemetrexed Adamed z 5% roztworem glukozy do wstrzykiwań.

Lekzawsze podaje się we wlewie do jednej z żył pacjenta. Wlew trwa około 10 minut.

Stosowanie leku Pemetrexed Adamed w połączeniu z cisplatyną:
Lekarz lub farmaceuta szpitalny obliczy dawkę na podstawie wzrostu i masy ciała pacjenta. Cisplatyna również jest podawana we wlewie dożylnym. Wlew cisplatyny rozpoczyna się około 30 minut po zakończeniu wlewu leku i trwa około 2 godzin. Wlew będzie zazwyczaj wykonywany co 3 tygodnie.

Dodatkowe leki

Kortykosteroidy
Lekarz przepisze steroidy w tabletkach (w dawce odpowiadającej 4 miligramom deksametazonu 2 razy na dobę), które należy przyjmować w dniu poprzedzającym podanie leku Pemetrexed Adamed, w dniu wlewu i następnego dnia. Leki te stosuje się, by zmniejszyć częstość i nasilenie odczynów (zmian) skórnych, jakie mogą wystąpić podczas leczenia lekami przeciwnowotworowymi.

Suplementacja witamin
Lekarz przepisze kwas foliowy (witaminę) lub produkt wielowitaminowy zawierający kwas foliowy (od 350 do 1000 mikrogramów), który należy przyjmować doustnie raz na dobę w okresie stosowania leku Pemetrexed Adamed. W ciągu siedmiu dni poprzedzających podanie pierwszej dawki leku Pemetrexed Adamed należy przyjąć co najmniej pięć dawek kwasu foliowego. Kwas foliowy należy dalej przyjmować przez 21 dni po otrzymaniu ostatniej dawki leku Pemetrexed Adamed. W tygodniu poprzedzającym podanie leku Pemetrexed Adamed, a następnie w odstępach około 9 tygodni (co odpowiada trzem cyklom chemioterapii lekiem Pemetrexed Adamed) pacjenci otrzymają także witaminę B12 (1000 mikrogramów) we wstrzyknięciach. Podawanie witaminy B12 i kwasu foliowego ma na celu zmniejszenie możliwych działań niepożądanych leków przeciwnowotworowych.

Przedawkowanie

Lek podawany jest pod nadzorem personelu medycznego.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Nie dotyczy.

Spożywanie alkoholu podczas farmakoterapii może zmieniać działanie leków. Mogą nasilić się działania niepożądane leku, a terapia może się okazać nieskuteczna. Zaburzenie wchłaniania, dystrybucji substancji czynnej oraz jej wydalania z organizmu stanowi wielkie zagrożenie dla organizmu. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Leku Pemetrexed Adamed nie należy stosować w okresie ciąży. Lekarz omówi z pacjentką potencjalne ryzyko związane ze stosowaniem leku podczas ciąży. W okresie stosowania leku kobiety muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji.

Karmienie piersią
Kobiety karmiące piersią powinny poinformować o tym lekarza. Podczas stosowania leku należy zaprzestać karmienia piersią.

PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Pemetrexed Adamed może powodować uczucie zmęczenia. Należy zachować ostrożność, prowadząc pojazdy i obsługując maszyny.

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Opinie pacjentów o Pemetreksed Adamed - forum o lekach

Aktualna ocena:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Please enter your comment!
Please enter your name here