Pantoprazole Wockhardt

Działanie i wskazania

Pantoprazol (w postaci tabletek) to lek należący do grupy selektywnych „inhibitorów pompy protonowej”, które są stosowane są w celu zmniejszenia ilości kwasu wytwarzanego w żołądku. Stosuje si je w leczeniu chorób żołądka i jelit związanych z nadmierną produkcją kwasu.

Lek Pantoprazole Wockhardt stosuje się:

U dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i powyżej:
• Leczeniu objawów (np. zgaga, cofanie si kwasu solnego, ból podczas przełykania) związanych
z chorobą refluksową przełyku, spowodowaną cofaniem si kwasu solnego z żołądka do przełyku.
• Długotrwałe leczenie zapalenia przełyku z cofaniem treści żołądkowej (stan zapalny przełyku
z towarzyszącym cofaniem si kwasu żołądkowego do przełyku) oraz zapobieganiu jego
nawrotom.

U dorosłych:
• Zapobieganie owrzodzeniu żołądka i dwunastnicy wywołanemu niesteroidowymi lekami
przeciwzapalnymi (NLPZ, na przykład ibuprofen) u pacjentów, u których konieczne jest ciągłe
leczenie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ).

Skład

Substancją czynną leku jest pantoprazol. Każda dojelitowa tabletka zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).

Inne składniki leku to:
Rdzeń: mannitol (E421), skrobia czściowo żelowana, kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wglan bezwodny (E500) (i), wapnia stearynian, talk (E553b), karboksymetyloskrobia sodowa (typ A).

Otoczka: kwasu metakrylowego i akrylanu etylu kopolimer (1;1), sodu wodorotlenek (E524), trietylu cytrynian (E1505), talk (E553b), hypromeloza (E464), tytanu dwutlenek (E171), makrogol 4000, żelaza tlenek żółty (E172) i indygotyna, lak (E132).

Zobacz listę preparatów zawierających: .

Dawkowanie

Kiedy i w jaki sposób naley przyjmowa lek Pantoprazole Wockhardt?
Tabletki należy przyjmowa na 1 godzin przed posiłkiem. Tabletek nie należy rozgryza ani rozkrusza należy je połyka w całości, popijając wodą.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, zwykle stosowana dawka to:

Doroli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej:

W leczeniu objawów (np. zgaga, cofanie sią kwasu solnego, ból podczas przełykania) zwińzanych z chorobń refluksowń przełyku
Zwykle stosowana dawka to jedna tabletka na dob. Taka dawka zwykle powoduje złagodzenie objawów w ciągu od 2 do 4 tygodni – najpóźniej po kolejnych czterech tygodniach. Lekarz określi jak długo należy przyjmowa lek. Po zakończeniu leczenia nawracające objawy można kontrolowa, przyjmując w razie potrzeby jedną tabletk na dob.

Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom zapalenia przełyku
Zwykle stosowana dawka to jedna tabletka na dob. W przypadku nawrotu choroby lekarz może zwikszy dawk i wówczas można zastosowa jedną tabletk 40 mg pantoprazolu na dob. Po uzyskaniu pomyślnych wyników leczenia dawk można ponownie zmniejszy do jednej tabletki 20 mg na dob.

Doroli:

W zapobieganiu owrzodzeniu ołńdka i dwunastnicy u pacjentów, u których konieczne jest cińgłe leczenie lekami z grupy NLPZ
Zwykle stosowana dawka to jedna tabletka na dob.

Przedawkowanie

Należy skonsultowa si z lekarzem lub farmaceutą. Brak znanych objawów przedawkowania.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Tabletki należy przyjmowa na 1 godzin przed posiłkiem.

Nie powinno się spożywać alkoholu w trakcie stosowania jakichkolwiek leków - zobacz więcej.

Ciąża i karmienie piersią

Brak dostatecznych danych dotyczących stosowania pantoprazolu u kobiet ciżarnych. Zgłaszano przenikanie leku do mleka kobiecego. W przypadku ciąży, jej podejrzenia lub karmienia piersią lek powinno si stosowa tylko jeśli lekarz podejmie decyzj o wikszej korzyści dla matki wynikającej z leczenia niż potencjalnym ryzyku dla dziecka lub nienarodzonego dziecka. Przed zastosowaniem każdego leku należy zasigną porady lekarza lub farmaceuty.

PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

W razie wystąpienia działań niepożądanych, takich jak zawroty głowy lub zaburzenia widzenia nie należy prowadzi pojazdów mechanicznych ani obsługiwa urządzeń mechanicznych.

Ulotka – skutki uboczne


Charakterystyka, właściwości farmakologiczne


Opinie pacjentów / forum

Aktualna ocena:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Please enter your comment!
Please enter your name here