PANTOPRAZOL VITAMA

WSKAZANIA

JAKIE SĄ WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU PANTOPRAZOL VITAMA ORAZ JAK DZIAŁA TEN LEK?

Lek Pantoprazol Vitama jest selektywnym „inhibitorem pompy protonowej”, lekiem, który zmniejsza ilość kwasu produkowanego w żołądku pacjenta. Lek jest stosowany w chorobach żołądka i jelit zależnych od kwasu solnego w żołądku.

Lek Pantoprazol Vitama 20 mg, tabletki dojelitowe jest stosowany:

Pacjenci dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsza:
– W leczeniu objawów (tj. zgaga, cofanie się kwasu, ból przy przełykaniu) związanych z chorobą refluksową przełyku, spowodowaną przez cofanie się (refluks) kwasu z żołądka.
– W długotrwałym leczeniu refluksowego zapalenia przełyku (stan zapalny przełyku, któremu towarzyszy cofanie się kwasu z żołądka) oraz zapobieganie jego nawrotom.

Pacjenci dorośli:
– W zapobieganiu owrzodzeniom dwunastnicy i żołądka spowodowanego stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ, jak np. ibuprofen) u pacjentów z grupy ryzyka, którzy muszą stale przyjmować NLPZ.


Lek Pantoprazol Vitama 40 mg, tabletki dojelitowe jest stosowany:

Pacjenci dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsza:
– W leczeniu refluksowego zapalenia przełyku. Stan zapalny przełyku (rurka łącząca gardło z żołądkiem), któremu towarzyszy cofanie się kwasu z żołądka.

Pacjenci dorośli:
– W leczeniu zakażenia bakterią nazywaną Helicobacter pylori, u pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy i żołądka w skojarzeniu z dwoma antybiotykami (leczenie eradykacyjne). Celem takiego leczenia jest pozbycie się bakterii i zmniejszenie ryzyka nawrotów owrzodzenia.
– W leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.
– W zespole Zollingera-Ellisona oraz innych stanach chorobowych związanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu w żołądku.

SKŁAD

JAKI JEST SKŁAD LEKU PANTOPRAZOL VITAMA ? JAKĄ ZAWIERA SUBSTANCJĘ CZYNNĄ ORAZ SUBSTANCJE POMOCNICZE?

Substancją czynną leku jest pantoprazol.

Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).
Pozostałe składniki leku to: Rdzeń tabletki: sodu węglan (bezwodny), mannitol, krospowidon (typ B), hydroksypropyloceluloza, wapnia stearynian. Otoczka: hypromeloza, żelaza tlenek żółty (E 172), kopolimer kwasu metakrylowego i etylu akrylanu (1:1) dyspersja 30%, sodu laurylosiarczan, polisorbat 80, trietylu cytrynian.

Każda tabletka dojelitowa zawiera 40 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).
Pozostałe składniki leku to: Rdzeń tabletki: sodu węglan (bezwodny), mannitol, krospowidon (typ B), hydroksypropyloceluloza, wapnia stearynian. Otoczka: hypromeloza, żelaza tlenek żółty (E 172), kopolimer kwasu metakrylowego i etylu akrylanu (1:1) dyspersja 30%, sodu laurylosiarczan, polisorbat 80, trietylu cytrynian.

DAWKOWANIE

JAKIE JEST ZALECANE DAWKOWANIE LEKU PANTOPRAZOL VITAMA? JAK BEZPIECZNIE STOSOWAĆ TEN LEK? JAK DŁUGO STOSOWAĆ? INSTRUKCJA STOSOWANIA.

Kiedy i jak przyjmować lek Pantoprazol Vitama
Tabletek nie należy żuć ani rozgryzać; tabletki należy połykać w całości popijając niewielką ilością wody, na jedną godzinę przed posiłkiem.

Jeśli lekarz nie zalecił innego dawkowania, zwykle zalecana dawka to:

Pantoprazol Vitama 20 mg
Pacjenci dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsza:
Leczenie objawów związanych z chorobą refluksową przełyku (tj. zgaga, cofanie się kwasu, ból przy przełykaniu)
Zwykle stosowana dawka to jedna tabletka na dobę. Dawka ta zazwyczaj przynosi ulgę w ciągu 2-4 tygodni – a najpóźniej po dodatkowych 4 tygodniach. Lekarz zdecyduje, jak długo należy przyjmować lek. Nawracające objawy można kontrolować, przyjmując jedną tabletkę na dobę, kiedy jest to potrzebne.

Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotowi refluksowego zapalenia przełyku
Zwykle stosowana dawka to jedna tabletka na dobę. Jeśli objawy choroby powrócą, lekarz może podwoić dawkę leku, a w takim przypadku można zastosować zamiennie lek Pantoprazol Vitama o mocy 40 mg, tabletki dojelitowe, jedną tabletkę na dobę. Po wyleczeniu można ponownie zmniejszyć dawkę do jednej tabletki (20 mg) na dobę.

Pacjenci dorośli:
Zapobieganie owrzodzeniom dwunastnicy i żołądka u pacjentów, którzy potrzebują stale przyjmować leki z grupy NLPZ
Zwykle stosowana dawka to jedna tabletka na dobę.

Szczególne grupy pacjentów:
– Jeśli pacjent ma poważne problemy z wątrobą, nie powinien przyjmować więcej niż jedną tabletkę 20 mg na dobę.
– Dzieci w wieku poniżej 12 lat. Tabletki nie są zalecane do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Pantoprazol Vitama 40 mg
Pacjenci dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsza:
Leczenie refluksowego zapalenia przełyku
Zwykle stosowana dawka to jedna tabletka na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do dwóch tabletek na dobę. Okres leczenia w przypadku refluksowego zapalenia przełyku wynosi zazwyczaj od 4 do 8 tygodni. Lekarz zdecyduje, jak długo należy przyjmować lek. Pacjenci dorośli:
Leczenie zakażenia bakterią zwaną Helicobacter pylori u pacjentów z owrzodzeniem dwunastnicy i owrzodzeniem żołądka w połączeniu z dwoma antybiotykami (leczenie eradykacyjne)
Jedna tabletka dwa razy na dobę plus tabletki dwóch antybiotyków z następujących: amoksycyliny, klarytromycyny i metronidazolu (lub tynidazolu); każdy z antybiotyków należy przyjmować dwa razy na dobę z tabletką pantoprazolu. Pierwszą tabletkę pantoprazolu należy przyjmować jedną godzinę przed śniadaniem, a drugą tabletkę pantoprazolu jedną godzinę przed kolacją. Należy przestrzegać instrukcji podanej przez lekarza i przeczytać ulotki przyjmowanych antybiotyków. Okres leczenia wynosi zwykle jeden do dwóch tygodni.

Leczenie owrzodzenia żołądka i dwunastnicy
Zwykle stosowana dawka to jedna tabletka na dobę. Po konsultacji z lekarzem, dawka może być podwojona. Lekarz zdecyduje, jak długo należy przyjmować lek. Okres leczenia w przypadku owrzodzenia żołądka wynosi zazwyczaj od 4 do 8 tygodni. Okres leczenia w przypadku owrzodzenia dwunastnicy wynosi zazwyczaj od 2 do 4 tygodni.

Długotrwałe leczenie zespołu Zollingera-Ellisona i innych schorzeń, w których wydzielana jest zbyt duża ilość kwasu solnego w żołądku
Zwykle zalecana dawka początkowa to dwie tabletki na dobę. Te dwie tabletki należy przyjmować na jedną godzinę przed posiłkiem. Następnie lekarz może zmienić dawkę leku, w zależności od ilości wydzielanego kwasu solnego w żołądku. W przypadku przepisania większej liczby niż dwie tabletki na dobę, lek należy przyjmować dwa razy na dobę. Jeśli lekarz przepisze dawkę większą od czterech tabletek na dobę, dokładnie poinformuje pacjenta, kiedy należy przerwać przyjmowanie leku.

Szczególne grupy pacjentów:
– Jeśli pacjent ma problemy z nerkami, umiarkowane lub ciężkie problemy z wątrobą, nie powinien przyjmować leku Pantoprazol Vitama, w celu likwidacji zakażenia Helicobacter pylori.
– Jeśli pacjent ma poważne problemy z wątrobą, nie powinien przyjmować więcej niż jedną tabletkę 20 mg pantoprazolu na dobę (do tego celu przeznaczone są dostępne tabletki zawierające 20 mg pantoprazolu).
– Dzieci w wieku poniżej 12 lat. Tabletki nie są zalecane do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

PRZYJĘCIE ZBYT DUŻEJ DAWKI

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU? CO ZROBIĆ, GDY PRZYPADKOWO PRZYJĘTO WIĘKSZĄ DAWKĘ LEKU NIŻ ZALECANA?

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę. Nie są znane objawy przedawkowania.

PRZYJMOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

ZASTOSOWANIE LEKU PRZY JEDNOCZESNYM SPOŻYWANIU POKARMÓW I NAPOJÓW. CZY MOŻNA JEŚĆ I PIĆ STOSUJĄC LEK? CZY MOŻNA PIĆ ALKOHOL?

Tabletki przyjmować na jedną godzinę przed posiłkiem.

Nie zaleca sie spożywania alkoholu w trakcie stosowania leków. Istnieją pewne grupy leków, w przypadku których picie alkoholu jest kategorycznie zakazane. Dowiedz się więcej na ten temat i sprawdź interakcje leków z alkoholem.

STOSOWANIE W CIĄŻY ORAZ PODCZAS KARMIENIA PIERSIĄ

CZY KOBIETA BĘDĄCA W CIĄŻY LUB KARMIĄCA PIERSIĄ MOŻE ZAŻYWAĆ LEK? JAKIE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI NALEŻY ZACHOWAĆ?

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania pantoprazolu u kobiet w ciąży. Donoszono o przenikaniu substancji czynnej do mleka kobiecego.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży, powinna stosować ten lek, tylko jeśli lekarz, że korzyść z jego stosowania jest większa, niż potencjalne ryzyko dla nienarodzonego dziecka lub niemowlęcia.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

ULOTKA (SKUTKI UBOCZNE, INTERAKCJE, PRZECIWWSKAZANIA, DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE)

Oprócz informacji, które udostępniśmy w powyższym opisie, ulotka leku zawiera dodatkowo szczegółowe informacje m.in. skutki uboczne stosowania leku, interakcje z innymi lekami, przeciwwskazania do stosowania leku, działania niepożądane, sposób przechowywania, inne ostrzeżenia.

ULOTKA LEKU PANTOPRAZOL VITAMA (pliki PDF lub DOC)CHPL – CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHPL zawiera profesjonalne informacje przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Dane zawarte w tym dokumencie są uszczegółowione w stosunku do ulotki leku. Dodatkowo zawiera informacje o właściwościach farmakologicznych leku, danych farmaceutycznych, postaci farmaceutycznej, danych klinicznyc.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO - PANTOPRAZOL VITAMA CHPL (pliki PDF lub DOC)CENA LEKU - REZERWACJA W NAJBLIŻSZEJ APTECE

Rezerwacja leku w najbliższej aptece w Twojej okolicy. Sprawdź ile kosztuje ten lek. Kupuj wygodnie i najtaniej. Możliwość rezerwacji leków zarówno na receptę, jak i bez recepty. Podczas rezerwacji nie są pobierane żadne opłaty – za wybrane produkty zapłacisz w aptece. Sprawdź także, czy ten lek jest refundowany (poziom refundacji) oraz czy wymagana jest recepta. Jedna z postaci farmaceutycznych tego leku posiada następujący nr BLOZ: .

Sprawdź cenę leku oraz gdzie kupić lek.

OPINIE PACJENTÓW / FORUM O LEKACH

Portal baza-lekow.com.pl oprócz dostarczania podstawowych informacji o lekach, jest także platformą wymiany doświadczeń pacjentów. Jest to pewnego rodzaju forum o lekach Poznaj opinie pacjentów stosujących ten produkt lub podziel się własnymi spostrzeżeniami i oceń skuteczność leku.

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here