Paclitaxelum Teva

Lek Paclitaxelum TEVA jest lekiem przeciwnowotworowym. Wynikiem jego dzia艂ania jest zahamowanie przebudowy sieci mikrotubuli, co uniemo偶liwia podzia艂 mitotyczny kom贸rki.

Wskazaniami do stosowania leku Paclitaxelum TEVA s膮:
Rak jajnika
– leczenie pierwszego rzutu pacjent贸w z zaawansowanym rakiem jajnika lub resztkowym nowotworem (>1 cm) po wcze艣niejszej operacji, w po艂膮czeniu z cisplatyn膮
– gdy standardowe leczenie z zastosowaniem platyny okaza艂o si臋 nieskuteczne

Rak piersi
– leczenie uzupe艂niaj膮ce wczesnego raka piersi po chirurgicznym usuni臋ciu guza pierwotnego, po leczeniu uzupe艂niaj膮cym antracyklinami i cyklofosfamidem (AC)
– jako pocz膮tkowe leczenie zaawansowanego raka piersi lub raka piersi z przerzutami. Lek Paclitaxelum Teva podaje si臋 w skojarzeniu z antracyklin膮(np. doksorubicyn膮) lub z lekiem o nazwie trastuzumab (u pacjent贸w, u kt贸rych leczenie antracyklin膮 nie jest odpowiednie i kt贸rych kom贸rki rakowe maj膮 na powierzchni bia艂ko HER 2, patrz ulotka dla trastuzumabu)
– leczenie drugiego rzutu pacjent贸w, kt贸rzy nie zareagowali na standardowe leczenie antracyklinami lub u kt贸rych nie powinno si臋 stosowa膰 takiego leczenia

Rak p艂uc (zaawansowany niedrobnokom贸rkowy rak p艂uc)
– w po艂膮czeniu z cisplatyn膮,gdy zabieg chirurgiczny i (lub) radioterapia nie s膮 odpowiednie.

Mi臋sak Kaposiego w przebiegu AIDS
– lek stosuje si臋 r贸wnie偶 w leczeniu szczeg贸lnej postaci raka zwi膮zanego z AIDS, kt贸ry rozwija si臋 w obr臋bie tkanki 艂膮cznej (mi臋sak Kaposi ego), gdy wcze艣niejsze inne leczenie (takie jak antracykliny liposomalne) okaza艂o si臋 nieskuteczne.

Jaki jest sk艂ad Paclitaxelum Teva, jakie substancje zawiera?

– Substancj膮 czynn膮 jest paklitaksel.
– Pozosta艂e sk艂adniki leku: oczyszczony makogologlicerolurycyno oleinian, alkohol etylowy bezwodny, azot.
– Jeden ml koncentratu do sporz膮dzania roztworu do infuzji zawiera 6 mg paklitakselu.
– Jedna fiolka zawiera 30 mg, 100 mg lub 300 mg paklitakselu w postaci roztworu o st臋偶eniu 6 mg/ml.

Zobacz list臋 produkt贸w zawieraj膮cych substancje: .

Dawkowanie preparatu Paclitaxelum Teva – jak stosowa膰 ten lek?

Lek PaclitaxelumTeva powinien by膰 podawany pod nadzorem wykwalifikowanego lekarza maj膮cego do艣wiadczenie w prowadzeniu chemioterapii przeciwnowotworowej.

W celu zminimalizowania reakcji alergicznych pacjent otrzymuje tak偶e specjalne leczenie wst臋pne (tzw. premedykacj臋) kilkoma r贸偶nymi lekami, ka偶dorazowo przed podaniem leku Paclitaxelum Teva.
Roztw贸r do infuzji przygotowuje si臋 mieszaj膮c roztw贸r paklitakselu z roztworem glukozy lub chlorku sodu. Dalsze informacje znajduj膮 si臋 na ko艅cu ulotki, w cz臋艣ci przeznaczonej dla personelu medycznego.

Lekarz ustala wielko艣膰 i ilo艣膰 dawek leku, kt贸re pacjent powinien otrzyma膰. Ilo艣膰 (dawka) leku Paclitaxelum Teva zale偶y od powierzchni cia艂a pacjenta wyra偶onej w metrach kwadratowych (m2) i od wyniku badania krwi przeprowadzonego przed rozpocz臋ciem terapii.. Zale偶nie od rodzaju i nasilenia choroby nowotworowej pacjent otrzymuje lek Paclitaxelum Teva sam, albo w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym.

Lek Paclitaxelum Teva powinien by膰 podawany do jednej z 偶y艂 przez 3 lub 24 godziny. Je艣li lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj podaje si臋 go co 2 lub 3 tygodnie. Lekarz poinformuje pacjenta o ilo艣ci cykli leczenia, kt贸re musi przyj膮膰.

Pacjent mo偶e odczuwa膰 dyskomfort lub b贸l, je艣li ig艂a si臋 obluzuje lub wysunie, albo gdy roztw贸r leku dostanie si臋 do tkanek otaczaj膮cych wk艂ucie. W takim przypadku nale偶y natychmiast powiadomi膰 lekarza lub piel臋gniark臋.

W przypadku wra偶enia, 偶e dzia艂anie leku jest za mocne lub za s艂abe, nale偶y zwr贸ci膰 si臋 do lekarza.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt du偶ej dawki

Nie jest znana odtrutka w przypadku przedawkowania leku Paclitaxelum Teva. Stosowane jest leczenie objaw贸w.

Co mog臋 je艣膰 i pi膰 podczas stosowania Paclitaxelum Teva – czy mog臋 spo偶ywa膰 alkohol?

Brak danych.

艁膮czenie alkoholu z niekt贸rymi lekami mo偶e by膰 gro藕ne dla zdrowia, a nawet 偶ycia. Dowiedz si臋 wi臋cej na temat interakcji lek贸w z alkoholem.

Czy mo偶na stosowa膰 Paclitaxelum Teva w okresie ci膮偶y i karmienia piersi膮?

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku nale偶y poradzi膰 si臋 lekarza.

Ci膮偶a
Je艣li pacjentka jest w ci膮偶y lub przypuszcza, 偶e mo偶e by膰 ci膮偶y, przed otrzymaniem leku Paclitaxelum Teva nale偶y poinformowa膰 o tym lekarza. Je艣li istnieje ryzyko zaj艣cia w ci膮偶臋, podczas leczenia nale偶y stosowa膰 skuteczn膮 i bezpieczn膮 metod臋 zapobiegania ci膮偶y. Lek Paclitaxelum Teva nie powinien by膰 stosowany w okresie ci膮偶y chyba 偶e jest to bezwzgl臋dnie konieczne. Pacjentki i pacjenci w wieku rozrodczym i (lub) ich partnerzy powinni stosowa膰 antykoncepcj臋 przez co najmniej 6 miesi臋cy od zako艅czenia leczenia paklitakselem.

Przed rozpocz臋ciem leczenia m臋偶czy藕ni powinni uzyska膰 porad臋 dotycz膮c膮 zamro偶enia nasienia ze wzgl臋du na mo偶liwo艣膰 wyst膮pienia niep艂odno艣ci.

Karmienie piersi膮
Nie nale偶y stosowa膰 leku Paclitaxelum Teva w okresie karmienia piersi膮. Je艣li pacjentka karmi piersi膮, powinna poinformowa膰 o tym lekarza. Konieczne jest przerwanie karmienia piersi膮 w okresie leczenia lekiem Paclitaxelum Teva. Nie nale偶y wznawia膰 karmienia a偶 do chwili, gdy lekarz poinformuje pacjentk臋, 偶e jest to bezpieczne.

ZAPOZNAJ SI臉 ZE SZCZEG脫艁OWYMI INFORMACJAMI NA TEMAT [phpfunction=6]

Ulotka Paclitaxelum Teva – do pobrania pe艂na wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pe艂na ulotka przeznaczona dla pacjent贸w. Opr贸cz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo nast臋puj膮ce dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, dzia艂ania niepo偶膮dane, interakcje z innymi lekami, wp艂yw substancji na prowadzenie pojazd贸w i maszyn oraz inne ostrze偶enia i 艣rodki ostro偶no艣ci. 艢ci膮gnij ulotk臋 przeznaczon膮 dla pacjen贸w w formacie pdf:

PACLITAXELUM TEVA, 6 mg/ml, koncentrat do sporz膮dzania roztworu do infuzji (Paclitaxelum)

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceut贸w

艢ci膮gnij charakterystyk臋 produktu leczniczego, zawieraj膮c膮 specjalistyczne informacje na temat Paclitaxelum Teva m.in. posta膰 farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, w艂a艣ciwo艣ci farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wy艂膮cznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

PACLITAXELUM TEVA, 6 mg/ml, koncentrat do sporz膮dzania roztworu do infuzji (Paclitaxelum)

Ocena i opinie o Paclitaxelum Teva - forum pacjent贸w

Stosujesz Paclitaxelum Teva? Zach臋camy do podzielenia si臋 opini膮 na jego temat na forum. Nie musisz si臋 rejestrowa膰, na poni偶szym formularzu wystarczy wpisanie nazwy u偶ytkownika/pseudonimu.

Opisuj膮c swoje do艣wiadczenia na temat przyjmowania preparatu, mo偶esz pom贸c innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikuj膮 opinie na temat stosowanych lek贸w. Je偶eli jeste艣 zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawd藕 100 najnowszych opinii pacjent贸w.

Dodaj komentarz