Paclitaxelum Teva

Paclitaxelum Teva to lek przeciwnowotworowy, kt贸ry hamuje naturalny podzia艂 kom贸rek, zapobiegaj膮c w ten spos贸b rozwojowi kom贸rek rakowych. Jest stosowany w leczeniu niekt贸rych rodzaj贸w nowotwor贸w, kt贸re s膮 wra偶liwe na ten rodzaj leku. Wskazaniem do stosowania Paclitaxelum Teva jest rak jajnika, rak piersi, niedrobnokom贸rkowy rak p艂uca, mi臋sak Kaposiego zwi膮zany z AIDS. Lek jest dost臋pny na recept臋. Na tej stronie sprawdzisz podstawowe informacje i opinie pacjent贸w o leku Paclitaxelum Teva. Dowiesz si臋 jak dzia艂a i jak prawid艂owo stosowa膰 ten lek: m.in. wskazania, dawkowanie, czy sk艂ad leku. Poni偶ej znajduj膮 si臋 dokumenty do pobrania oraz informacje o zamiennikach. Je偶eli inni u偶ytkownicy podzielili si臋 w艂asnymi opiniami na temat stosowania tego leku, znajdziesz je na forum w dolnej cz臋艣ci tej strony.

Reklama

Ostrze偶enie dotycz膮ce za偶ywania lek贸w: To jest lek. Dla bezpiecze艅stwa stosuj go zgodnie z ulotk膮 do艂膮czon膮 do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. Lek stosuj tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwr贸膰 uwag臋 na przeciwwskazania. W przypadku w膮tpliwo艣ci skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮.


Ostrze偶enie dotycz膮ce opinii pacjent贸w:聽Opinie o lekach, kt贸re mo偶na znale藕膰 online, s膮 zawsze subiektywne i mog膮 si臋 r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od do艣wiadcze艅 i reakcji organizmu ka偶dej osoby. Nie nale偶y polega膰 wy艂膮cznie na tych opiniach przy podejmowaniu decyzji dotycz膮cych swojego zdrowia. Zawsze skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮 przed rozpocz臋ciem, zmian膮 lub zako艅czeniem jakiejkolwiek terapii medycznej. Pami臋taj, 偶e informacje zawarte w ulotce do艂膮czonej do opakowania leku s膮 wynikiem d艂ugotrwa艂ych bada艅 i obserwacji.

Jak dzia艂a lek Paclitaxelum Teva i jakie s膮 wskazania do stosowania?

Lek Paclitaxelum TEVA jest lekiem przeciwnowotworowym. Wynikiem jego dzia艂ania jest zahamowanie przebudowy sieci mikrotubuli, co uniemo偶liwia podzia艂 mitotyczny kom贸rki.

Wskazaniami do stosowania leku Paclitaxelum TEVA s膮:
Rak jajnika
– leczenie pierwszego rzutu pacjent贸w z zaawansowanym rakiem jajnika lub resztkowym nowotworem (>1 cm) po wcze艣niejszej operacji, w po艂膮czeniu z cisplatyn膮
– gdy standardowe leczenie z zastosowaniem platyny okaza艂o si臋 nieskuteczne

Rak piersi
– leczenie uzupe艂niaj膮ce wczesnego raka piersi po chirurgicznym usuni臋ciu guza pierwotnego, po leczeniu uzupe艂niaj膮cym antracyklinami i cyklofosfamidem (AC)
– jako pocz膮tkowe leczenie zaawansowanego raka piersi lub raka piersi z przerzutami. Lek Paclitaxelum Teva podaje si臋 w skojarzeniu z antracyklin膮(np. doksorubicyn膮) lub z lekiem o nazwie trastuzumab (u pacjent贸w, u kt贸rych leczenie antracyklin膮 nie jest odpowiednie i kt贸rych kom贸rki rakowe maj膮 na powierzchni bia艂ko HER 2, patrz ulotka dla trastuzumabu)
– leczenie drugiego rzutu pacjent贸w, kt贸rzy nie zareagowali na standardowe leczenie antracyklinami lub u kt贸rych nie powinno si臋 stosowa膰 takiego leczenia

Rak p艂uc (zaawansowany niedrobnokom贸rkowy rak p艂uc)
– w po艂膮czeniu z cisplatyn膮,gdy zabieg chirurgiczny i (lub) radioterapia nie s膮 odpowiednie.

Mi臋sak Kaposiego w przebiegu AIDS
– lek stosuje si臋 r贸wnie偶 w leczeniu szczeg贸lnej postaci raka zwi膮zanego z AIDS, kt贸ry rozwija si臋 w obr臋bie tkanki 艂膮cznej (mi臋sak Kaposi ego), gdy wcze艣niejsze inne leczenie (takie jak antracykliny liposomalne) okaza艂o si臋 nieskuteczne.

Kategorie powi膮zane:
Leki onkologiczne - leczenie nowot贸r贸w,

Reklama

Jaki jest sk艂ad Paclitaxelum Teva, jakie substancje zawiera?

– Substancj膮 czynn膮 jest paklitaksel.
– Pozosta艂e sk艂adniki leku: oczyszczony makogologlicerolurycyno oleinian, alkohol etylowy bezwodny, azot.
– Jeden ml koncentratu do sporz膮dzania roztworu do infuzji zawiera 6 mg paklitakselu.
– Jedna fiolka zawiera 30 mg, 100 mg lub 300 mg paklitakselu w postaci roztworu o st臋偶eniu 6 mg/ml.

Zobacz list臋 produkt贸w zawieraj膮cych substancje: .

Dawkowanie preparatu Paclitaxelum Teva 鈥 jak stosowa膰?

Lek PaclitaxelumTeva powinien by膰 podawany pod nadzorem wykwalifikowanego lekarza maj膮cego do艣wiadczenie w prowadzeniu chemioterapii przeciwnowotworowej.

W celu zminimalizowania reakcji alergicznych pacjent otrzymuje tak偶e specjalne leczenie wst臋pne (tzw. premedykacj臋) kilkoma r贸偶nymi lekami, ka偶dorazowo przed podaniem leku Paclitaxelum Teva.
Roztw贸r do infuzji przygotowuje si臋 mieszaj膮c roztw贸r paklitakselu z roztworem glukozy lub chlorku sodu. Dalsze informacje znajduj膮 si臋 na ko艅cu ulotki, w cz臋艣ci przeznaczonej dla personelu medycznego.

Lekarz ustala wielko艣膰 i ilo艣膰 dawek leku, kt贸re pacjent powinien otrzyma膰. Ilo艣膰 (dawka) leku Paclitaxelum Teva zale偶y od powierzchni cia艂a pacjenta wyra偶onej w metrach kwadratowych (m2) i od wyniku badania krwi przeprowadzonego przed rozpocz臋ciem terapii.. Zale偶nie od rodzaju i nasilenia choroby nowotworowej pacjent otrzymuje lek Paclitaxelum Teva sam, albo w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym.

Lek Paclitaxelum Teva powinien by膰 podawany do jednej z 偶y艂 przez 3 lub 24 godziny. Je艣li lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj podaje si臋 go co 2 lub 3 tygodnie. Lekarz poinformuje pacjenta o ilo艣ci cykli leczenia, kt贸re musi przyj膮膰.

Pacjent mo偶e odczuwa膰 dyskomfort lub b贸l, je艣li ig艂a si臋 obluzuje lub wysunie, albo gdy roztw贸r leku dostanie si臋 do tkanek otaczaj膮cych wk艂ucie. W takim przypadku nale偶y natychmiast powiadomi膰 lekarza lub piel臋gniark臋.

W przypadku wra偶enia, 偶e dzia艂anie leku jest za mocne lub za s艂abe, nale偶y zwr贸ci膰 si臋 do lekarza.

Reklama

Przedawkowanie 鈥 zastosowanie zbyt du偶ej dawki

Nie jest znana odtrutka w przypadku przedawkowania leku Paclitaxelum Teva. Stosowane jest leczenie objaw贸w.

Co mog臋 je艣膰 i pi膰 podczas stosowania Paclitaxelum Teva 鈥 czy mog臋 spo偶ywa膰 alkohol?

Brak danych.

艁膮czenie alkoholu z niekt贸rymi lekami mo偶e by膰 gro藕ne dla zdrowia, a nawet 偶ycia. Dowiedz si臋 wi臋cej na temat interakcji lek贸w z alkoholem.

Czy mo偶na stosowa膰 Paclitaxelum Teva w okresie ci膮偶y i karmienia piersi膮?

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku nale偶y poradzi膰 si臋 lekarza.

Ci膮偶a
Je艣li pacjentka jest w ci膮偶y lub przypuszcza, 偶e mo偶e by膰 ci膮偶y, przed otrzymaniem leku Paclitaxelum Teva nale偶y poinformowa膰 o tym lekarza. Je艣li istnieje ryzyko zaj艣cia w ci膮偶臋, podczas leczenia nale偶y stosowa膰 skuteczn膮 i bezpieczn膮 metod臋 zapobiegania ci膮偶y. Lek Paclitaxelum Teva nie powinien by膰 stosowany w okresie ci膮偶y chyba 偶e jest to bezwzgl臋dnie konieczne. Pacjentki i pacjenci w wieku rozrodczym i (lub) ich partnerzy powinni stosowa膰 antykoncepcj臋 przez co najmniej 6 miesi臋cy od zako艅czenia leczenia paklitakselem.

Przed rozpocz臋ciem leczenia m臋偶czy藕ni powinni uzyska膰 porad臋 dotycz膮c膮 zamro偶enia nasienia ze wzgl臋du na mo偶liwo艣膰 wyst膮pienia niep艂odno艣ci.

Karmienie piersi膮
Nie nale偶y stosowa膰 leku Paclitaxelum Teva w okresie karmienia piersi膮. Je艣li pacjentka karmi piersi膮, powinna poinformowa膰 o tym lekarza. Konieczne jest przerwanie karmienia piersi膮 w okresie leczenia lekiem Paclitaxelum Teva. Nie nale偶y wznawia膰 karmienia a偶 do chwili, gdy lekarz poinformuje pacjentk臋, 偶e jest to bezpieczne.

呕r贸d艂a / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Paclitaxelum Teva

Ulotka Paclitaxelum Teva 鈥 do pobrania pe艂na wersja ulotki dla pacjenta (m.in. skutki uboczne, interakcje)

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) 鈥 dokumentacja dla lekarzy i farmaceut贸w

Nie zawsze leki o identycznej nazwie mi臋dzynarodowej i formie mog膮 by膰 stosowane zamiennie. Decyduj膮cym czynnikiem jest zawarto艣膰 sk艂adnika aktywnego, czyli dawka leku. Warto podkre艣li膰, 偶e nawet je艣li nazwa mi臋dzynarodowa, forma leku i dawka sk艂adnika aktywnego s膮 takie same, pacjent nie zawsze ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z zamiennika. Przyk艂adowo, niekt贸rzy pacjenci mog膮 by膰 uczuleni na jedn膮 z substancji pomocniczych zawartych w leku.

Sprawd藕 cen臋 i dost臋pno艣膰 Paclitaxelum Teva w najbli偶szej aptece

Cena i dost臋pno艣膰 i w aptece w Twojej okolicy. Dzi臋ki funkcjonalno艣ci portalu KtoMaLek.pl mo偶esz dowiedzie膰 si臋 ile kosztuje dany preparat, czy jest refundowany. Nast臋pnie mo偶esz zarezerwowa膰 leki i odebra膰 w najbli偶szej aptece - sprawd藕 cen臋 Paclitaxelum Teva

Opinie, forum, oceny pacjent贸w - zapoznaj si臋 z do艣wiadczeniami innych pacjent贸w

Stosujesz Paclitaxelum Teva? Zach臋camy do podzielenia si臋 opini膮 na jego temat na forum. Nie musisz si臋 rejestrowa膰, na poni偶szym formularzu wystarczy wpisanie nazwy u偶ytkownika/pseudonimu.

Opisuj膮c swoje do艣wiadczenia na temat przyjmowania preparatu, mo偶esz pom贸c innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikuj膮 opinie na temat stosowanych lek贸w i aptek. Je偶eli jeste艣 zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawd藕 najnowsze opinie pacjent贸w.

Dodaj komentarz

Wa偶ne! Przeczytaj przed opublikowaniem opinii na forum. Oferty sprzeda偶y/kupna/odst膮pienia lek贸w s膮 sukcesywnie usuwane, zgodnie z regulaminem portalu. Za偶ycie produktu leczniczego pozyskanego poza oficjalnym obrotem (z tzw. "drugiej r臋ki") mo偶e by膰 niebezpieczne dla zdrowia.

Napisz opini臋 o Paclitaxelum Teva. Podziel si臋 do艣wiadczeniami na forum.