Paclimedac

Działanie i wskazania

Lek ten jest stosowany w leczeniu raka jajnika lub piersi. Lek ten może być również stosowany w leczeniu określonego rodzaju raka płuc (zaawansowanej postaci niedrobnokomórkowego raka płuca) u pacjentów, którzy nie mogą być poddani zabiegowi chirurgicznego i (lub) leczeni radioterapią.

Lek Paclimedac może być również stosowany w leczeniu określonego rodzaju nowotworu, zwanego mięsakiem Kaposi’ego, który może być powiązany z AIDS ((Acquired Immuno-Deficiency Syndrome – zespół nabytego niedoboru odpornościowego), wywoływany przez wirusa niedoboru odporności HIV), jeśli zawiodło inne leczenie, tzn. antracykliny liposomalne.

Lek Paclimedac działa poprzez zahamowanie naturalnego podziału komórek i w ten sposób zapobiega rozwojowi komórek rakowych.

Paclimedac cena - refundacja, interakcje - dostepność w aptekach

Skorzystaj z wyszukiwarki, dzięki której znajdziesz następujące informacje o leku Paclimedac:

  • cena leku Paclimedac (ile kosztuje lek w zależności od poziomu refundacji)
  • czy lek przepisywany jest na receptę, czy jest dostępny bez recepty?
  • interakcje leku Paclimedac z innymi lekami
  • lista leków refundowanych oraz leków 75+
  • adresy i numery telefonów aptek

Sprawdź ile kosztuje Paclimedac - cena leku.

Skład

– Substancją czynną jest paklitaksel. 1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 6 mg paklitakselu.

– Inne składniki leku to: makrogologlicerolu rycynooleinian, etanol bezwodny (395 mg/ml), kwas cytrynowy bezwodny.

Zobacz listę preparatów zawierających: .

Dawkowanie

Lek Paclimedac jest podawany pod nadzorem lekarza, który może udzielić dalszych informacji.

Sposób podawania
Lek Paclimedac jest najpierw rozcieńczany. Gotowy do użycia roztwór do infuzji jest następnie podawany do naczynia krwionośnego jako infuzja dożylna (do żyły przez wlew kroplowy).

Dawkowanie
Lekarz podjął decyzję o wielkości i ilości dawek podawanych pacjentowi. Dawka zależy od rodzaju i stopnia ciężkości leczonego nowotworu oraz od wzrostu i masy ciała pacjenta, na podstawie których lekarz oblicza powierzchnię ciała w metrach kwadratowych (m2). Ponadto uwzględniane są również wyniki badań krwi i stan zdrowia pacjenta.
W razie potrzeby lekarz zmodyfikuje dawkę podczas leczenia.
Dawka jest podawana przez okres od 3 do 24 godzin. Lek Paclimedac jest zazwyczaj podawany co trzy tygodnie (2 tygodnie u pacjentów z mięsakiem Kaposi’ego).

Pacjent może również otrzymać swoistą terapię przygotowawczą różnymi lekami (deksametazon i difenhydramina lub chlorfenyramina i cymetydyna lub ranitydyna) przed każdym leczeniem lekiem Paclimedac. Taka terapia przygotowawcza jest konieczna, aby zapobiec wystąpieniu ciężkich reakcji alergicznych.

W przypadku raka jajnika często stosowane jest dodatkowe leczeniem lekiem przeciwnowotworowym – cisplatyną.

W przypadku raka piersi lek ten może być skojarzony z trastuzumabem lub doksorubicyną, które są podobnie jak Paclimedac lekami przeciwnowotworowymi.

Stosowanie u dzieci
Nie zaleca się podawania paklitakselu dzieciom poniżej 18 roku życia, ponieważ brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania w tej grupie wiekowej.

Przedawkowanie

Brak informacji na temat przedawkowania lekiem Paclimedac.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Lek Paclimedac nie ma wpływu na przyjmowanie jedzenia i picia.

Spożywanie alkoholu podczas farmakoterapii może zmieniać działanie leków. Mogą nasilić się działania niepożądane leku, a terapia może się okazać nieskuteczna. Zaburzenie wchłaniania, dystrybucji substancji czynnej oraz jej wydalania z organizmu stanowi wielkie zagrożenie dla organizmu. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża
Przed rozpoczęciem leczenia paklitakselem należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka jest w ciąży, może być w ciąży lub planuje zajście w ciążę. Podobnie jak inne leki cytotoksyczne, paklitaksel może szkodzić dziecku, jeśli jest stosowany w czasie ciąży. Z tego powodu nie wolno stosować paklitakselu w ciąży. Należy zapobiegać ciąży podczas leczenia paklitakselem, a w przypadku zajścia w ciążę należy natychmiast powiadomić o tym lekarza prowadzącego.

Karmienie piersią
Nie wiadomo, czy paklitaksel przenika do mleka kobiecego. Nie wolno karmić piersią podczas leczenia lekiem Paclimedac. Należy przerwać karmienie piersią na cały okres trwania leczenia lekiem Paclimedac. Nie rozpoczynać ponownie karmienia piersią, dopóki lekarz nie powie, że jest to bezpieczne.

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Opinie pacjentów o Paclimedac - forum o lekach

Aktualna ocena:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Please enter your comment!
Please enter your name here