Oxycodone polpharma


Działanie i wskazania

Lek ten został przepisany przez lekarza do stosowania w leczeniu umiarkowanego lub ciężkiego bólu. Zawiera aktywny składnik – oksykodon, który należy do grupy leków zwanych silnymi analgetykami lub lekami przeciwbólowymi.

Skład

Substancją czynną leku jest oksykodonu chlorowodorek. Każdy ml zawiera 10 mg oksykodonu chlorowodorku (równoważnik 9 mg oksykodonu).
Każda ampułka 1 ml zawiera 10 mg oksykodonu chlorowodorku (równoważnik 9 mg oksykodonu).
Każda ampułka 2 ml zawiera 20 mg oksykodonu chlorowodorku (równoważnik 18 mg oksykodonu).

Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, sodu chlorek, kwas solny 3M, sodu wodorotlenek 3M i wodę do wstrzykiwań.

Dawkowanie

Roztwór przeznaczony do zastosowania zwykle przygotowuje i podaje pacjentowi lekarz lub pielęgniarka. Lek należy użyć natychmiast po otwarciu. Dawka i częstość podawania leku zostanie dostosowana zależnie od nasilenia bólu.

Dorośli (w wieku od 18 lat)
Zalecana dawka początkowa zależy od tego, w jaki sposób podane jest wstrzyknięcie leku. Zalecane początkowe dawki leku wymieniono poniżej.

– Dożylne wstrzyknięcie pojedynczej dawki: zalecana dawka wynosi 1 do 10 mg podawanych powoli w czasie 1 do 2 minut. Dawkę tę można powtarzać co 4 godziny.
– Wlew dożylny: zalecana dawka początkowa wynosi 2 mg/godzinę.
– Cienkoigłowe wstrzyknięcie pojedynczej dawki do tkanki podskórnej: zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg; dawkę tę można w razie potrzeby powtarzać co 4 godziny.
– Cienkoigłowy wlew do tkanki podskórnej: zalecana dawka początkowa wynosi 7,5 mg na dobę.
– Analgezja kontrolowana przez pacjenta (PCA): dawkę ustala się w zależności od masy ciała pacjenta (0,03 mg na kg masy ciała). Lekarz lub pielęgniarka ustali odpowiednią częstość podawania leku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Osoby w podeszłym wieku
Należy zastosować najmniejszą dawkę wymaganą do opanowania objawów.

Przedawkowanie

Należy natychmiast skontaktować się lekarzem lub szpitalem. Osoby, które otrzymały więcej leku niż powinny mogą odczuwać silną senność, nudności lub zawroty głowy. Mogą też wystąpić trudności z oddychaniem, prowadzące do utraty przytomności, a nawet zgonu. Osoby te mogą wymagać pilnej pomocy medycznej w szpitalu.

Zwracając się o pomoc medyczną, należy pokazać lekarzowi tę ulotkę oraz pozostały zapas leku.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Spożywanie alkoholu podczas leczenia tym lekiem może powodować senność i zwiększać ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, takich jak płytki oddech, co może prowadzić do bezdechu, oraz utrata przytomności. Nie zaleca się spożywania alkoholu w trakcie stosowania Oxycodone Polpharma.

Należy unikać picia soku grejpfrutowego w trakcie leczenia tym lekiem.

Niektórych leków nie powinno się łączyć z alkoholem, a w przypadku pewnej grupy substancji jest to wręcz zakazane - dowiedz się więcej.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować tego leku w okresie ciąży lub karmienia piersią.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek ten może powodować różne działania niepożądane, takie jak senność, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn (pełny wykaz działań niepożądanych, patrz punkt 4 ulotki). Działania te są zazwyczaj najbardziej odczuwalne na początku stosowania leku lub po zwiększeniu dawki. Jeśli u pacjenta występują takie działania, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ten lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów.

Nie należy prowadzić pojazdów podczas stosowania tego leku, dopóki nie będzie wiadomo, jak ten lek wpływa na pacjenta.

Jeśli pacjent nie jest pewien, czy może bezpiecznie prowadzić pojazd podczas stosowania tego leku, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Weryfikacja ceny w aptece, dostępność

Opinie pacjentów / forum

Aktualna ocena:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Please enter your comment!
Please enter your name here