Konsultacja merytoryczna:

Onpattro

Substancją czynną leku Onpattro jest patisyran.

Onpattro jest lekiem stosowanym w leczeniu choroby występującej rodzinnie zwanej dziedziczną amyloidozą ATTR (amyloidozą hATTR).

Amyloidoza hATTR wywołana jest zaburzeniami dotyczącymi białka o nazwie transtyretyna (TTR) w organizmie.

• Białko to wytwarzane jest głównie w wątrobie, a jego rolą jest przenoszenie witaminy A i innych substancji w organizmie.
• U osób chorych na tę chorobę cząsteczki białka TTR o nieprawidłowym kształcie zlepiają się z sobą i tworzą złogi zwane amyloidem.
• Amyloid może gromadzić się wokół nerwów, serca oraz w innych miejscach organizmu uniemożliwiając ich prawidłową pracę. Wywołuje to objawy choroby.

Lek Onpattro działa poprzez zmniejszenie stężenia białka TTR wytwarzanego przez wątrobę.
• Oznacza to, że we krwi obecna jest mniejsza ilość białka TTR, które może wytwarzać amyloid.
• Może to zmniejszyć wpływ choroby na organizm pacjenta.

Lek Onpattro stosowany jest wyłącznie u osób dorosłych.

Jaki jest skład Onpattro, jakie substancje zawiera?

• Substancją czynną leku jest patisyran.

• W każdym mililitrze zawarty jest patisyran sodu w ilości stanowiącej odpowiednik 2 mg patisyranu.

• W każdej fiolce o pojemności 5 ml zawarty jest patisyran sodu w ilości stanowiącej odpowiednik 10 mg patisyranu.

• Pozostałe składniki leku to: DLin-MC3-DMA
((6Z,9Z,28Z,31Z)-heptatriakonta-6,9,28,31-tetraen-19-ylo-4-(dimetylamino) butanian), PEG2000-C-DMG-(α-(3’-{[1,2-di(myristyloksy)propanoksy]carbonylamino}propyl)-ω-metoksy, polioksyetylen), DSPC (1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfocholina), cholesterol, disodu 32 wodorofosforan siedmiowodny, diwodorofosforan potasu bezwodny, sodu chlorek i woda do wstrzykiwań .

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Onpattro – jak stosować ten lek?

Dawka leku Onpattro
• Lekarz ustali potrzebną dla pacjenta dawkę leku Onpattro, jest ona zależna od masy ciała pacjenta.
• Zazwyczaj stosowana dawka leku Onpattro to 300 mikrogramów na kilogram (kg) masy ciała, co 3 tygodnie.

Sposób podawania leku Onpattro
• Lek Onpattro będzie podawany pacjentowi przez lekarza lub pielęgniarkę.
• Lek podaje się w postaci wlewu dożylnego („infuzji dożylnej”) trwającego zazwyczaj około 80 minut.

Jeżeli u pacjenta nie występują problemy związane z infuzjami podawanymi w przychodni, lekarz może zaproponować, by osoba z odpowiednimi kwalifikacjami wykonywała infuzje w domu pacjenta.

Leki podawane podczas leczenia preparatem Onpattro
Przed każdą infuzją pacjent otrzyma leki, które pomogą w zmniejszeniu ryzyka wystąpienia reakcji związanych z infuzją. Są to leki przeciwhistaminowe, kortykosteroid (lek stosowany w leczeniu stanów zapalnych) i lek przeciwbólowy.

Czas stosowania leku Onpattro
Lekarz poinformuje pacjenta o koniecznym czasie trwania terapii lekiem Onpattro. Nie należy przerywać terapii lekiem Onpattro bez zalecenia lekarza.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Lek będzie podawany przez lekarza lub pielęgniarkę. Jest to mało prawdopodobne, ale jeżeli zdarzy się, że zostanie podana zbyt duża dawka leku (przedawkowanie), lekarz lub pielęgniarka będą kontrolować pacjenta pod kątem występowania działań niepożądanych.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Onpattro – czy mogę spożywać alkohol?

Brak danych.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Onpattro w okresie ciąży i karmienia piersią?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed rozpoczęciem stosowania tego leku.

Kobiety w wieku rozrodczym
Lek Onpattro zmniejsza stężenie witaminy A we krwi. Witamina A jest niezbędna do prawidłowego rozwoju płodu. Kobiety w wieku rozrodczym powinny podczas leczenia lekiem Onpattro stosować skuteczne metody antykoncepcji. W celu uzyskania informacji na temat odpowiednich metod antykoncepcji należy poradzić się lekarza lub pielęgniarki. Przed rozpoczęciem stosowania leku Onpattro należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży.

Ciąża
Nie należy stosować leku Onpattro w okresie ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej. Kobiety w wieku rozrodczym, które zamierzają stosować lek Onpattro, powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji.

Karmienie piersią
Składniki leku Onpattro mogą przenikać do mleka ludzkiego. Należy poradzić się lekarza, czy przerwać karmienie piersią, czy stosowanie tego leku Onpattro.

PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Uważa się, że lek Onpattro nie wywiera wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Lekarz poinformuje, czy stan pacjenta pozwala mu/jej na bezpieczne prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Żródła / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Onpattro

Ulotka Onpattro – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

ONPATTRO, 2 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (Patisyran)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 6 razy

Rozmiar plku 153.76 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Onpattro m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Oxylaxon, wszystkie moce, tabletki o przedłużonym uwalnianiu (Oxycodoni hydrochloridum+Naloxoni hydrochloridum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 6 razy

Rozmiar plku 173.53 KB

Cena - ile kosztuje Onpattro?

Cena Onpattro i dostępność w najbliższej aptece. Sprawdź ile kosztuje lek, czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę Onpattro.

Opinie, forum, oceny pacjentów - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Onpattro? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz