NIVESTIM

WSKAZANIA

JAKIE SĄ WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU NIVESTIM ORAZ JAK DZIAŁA TEN LEK?

Co to jest lek Nivestim
Nivestim zawiera substancję czynną filgrastym. Należy on do grupy białek, zwanych cytokinami i wykazuje znaczne podobieństwo do białka naturalnego (czynnika pobudzającego wzrost kolonii granulocytów [G-CSF]) wytwarzanego przez organizm człowieka. Filgrastym pobudza szpik kostny (tkankę produkującą komórki krwi) do wytwarzania większej liczby krwinek, a zwłaszcza pewnego rodzaju krwinek białych. Krwinki białe pełnią ważną rolę, ponieważ pomagają organizmowi zwalczać zakażenia.

W jakim celu stosuje się lek Nivestim
Lekarz zalecił lek Nivestim w celu zwiększenia produkcji białych krwinek przez organizm. Lekarz poinformuje pacjenta o przyczynach zastosowania leku Nivestim.

Nivestim jest przydatny w kilku różnych sytuacjach, takich jak:
– chemioterapia,
– przeszczep szpiku kostnego,
– ciężka przewlekła neutropenia (neutropenia jest stanem nieprawidłowo niskiej liczby pewnego rodzaju szczególnych krwinek białych, zwanych neutrofilami),
– neutropenia u pacjentów zakażonych wirusem HIV,
– mobilizacja komórek macierzystych krwi obwodowej.

SKŁAD

JAKI JEST SKŁAD LEKU NIVESTIM ? JAKĄ ZAWIERA SUBSTANCJĘ CZYNNĄ ORAZ SUBSTANCJE POMOCNICZE?

• Substancją czynną leku jest filgrastym. Każdy ml roztworu zawiera 60 milionów jednostek [mln j.] (600 mikrogramów) lub 96 milionów jednostek [mln j.] (960 mikrogramów) filgrastymu.
• Nivestim, 12 mln j./0,2 ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji: każda ampułkostrzykawka zawiera 12 milionów jednostek [mln j.], 120 mikrogramów filgrastymu w 0,2 ml roztworu (co odpowiada 0,6 mg/ml).
• Nivestim, 30 mln j./0,5 ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji: każda ampułkostrzykawka zawiera 30 milionów jednostek [mln j.], 300 mikrogramów filgrastymu w 0,5 ml roztworu (co odpowiada 0,6 mg/ml).
• Nivestim, 48 mln j./0,5 ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji: każda ampułkostrzykawka zawiera 48 milionów jednostek [mln j.], 480 mikrogramów filgrastymu w 0,5 ml roztworu (co odpowiada 0,96 mg/ml).
• Pozostałe składniki to: kwas octowy (lodowaty), sodu wodorotlenek, sorbitol E420, polisorbat 80 i woda do wstrzykiwań.

DAWKOWANIE

JAKIE JEST ZALECANE DAWKOWANIE LEKU NIVESTIM? JAK BEZPIECZNIE STOSOWAĆ TEN LEK? JAK DŁUGO STOSOWAĆ? INSTRUKCJA STOSOWANIA.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lek podaje się we wstrzyknięciu, albo w infuzji dożylnej (kroplówka), albo we wstrzyknięciu podskórnym do tkanki znajdującej się tuż pod skórą.

W przypadku pacjentów otrzymujących lek we wstrzyknięciu podskórnym lekarz może zasugerować, by pacjent nauczył się wykonywać wstrzyknięcie samodzielnie. Lekarz lub pielęgniarka pouczą pacjenta, jak to zrobić (w celu uzyskania informacji dotyczącej samodzielnego wykonywania wstrzyknięcia, patrz końcowa część poniższej ulotki). Nie należy samodzielnie wykonywać wstrzyknięcia leku bez wcześniejszego przeszkolenia. Część niezbędnych informacji na ten temat znajduje się w końcowej części poniższej ulotki, jednak w celu odpowiedniego leczenia danej choroby konieczna jest ścisła i stała współpraca pacjenta z lekarzem prowadzącym. Dawka leku Nivestim u pacjenta zależy od rodzaju leczonej choroby oraz od masy ciała pacjenta.

Nivestim i neutropenia związana z chemioterapią
Zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych i dzieci wynosi 0,5 milionów jednostek [mln. j.] (5 mikrogramów) na kilogram masy ciała na dobę. Na przykład, dla pacjenta o masie ciała 60 kg dawka dobowa wyniesie 30 milionów jednostek (300 mikrogramów). Leczenie zwykle trwa około 14 dni. Jednak w niektórych rodzajach chorób może być konieczne dłuższe leczenie, trwające nawet do jednego miesiąca.

Nivestim i przeszczep szpiku kostnego
Początkowa dawka leku wynosi zazwyczaj 1 milion jednostek (10 mikrogramów) na kilogram masy ciała na dobę, podawane w infuzji. Na przykład, dla pacjenta o masie ciała 60 kg dawka dobowa wyniesie 60 milionów jednostek (600 mikrogramów). Pacjent zazwyczaj będzie otrzymywał pierwszą dawkę leku Nivestim co najmniej na 24 godziny przed chemioterapią, lecz w ciągu 24 godzin od przeszczepu szpiku kostnego. Lekarz wykona badanie krwi, aby ocenić skuteczność leczenia oraz czas jego trwania.

Nivestim i ciężka przewlekła neutropenia
Dawka początkowa wynosi zazwyczaj pomiędzy 0,5 miliona jednostek (5 mikrogramów) a 1,2 miliona jednostek (12 mikrogramów) na kilogram masy ciała na dobę, podawana w dawce pojedynczej lub w dawkach podzielonych. Następnie lekarz zleci wykonanie badania krwi, aby ocenić skuteczność leczenia i określić, jaka dawka jest najlepsza dla danego pacjenta. W leczeniu neutropenii konieczne jest długotrwałe stosowanie leku Nivestim.

Nivestim i neutropenia u pacjentów zakażonych wirusem HIV
Dawka początkowa wynosi zazwyczaj pomiędzy 0,1 (1 mikrogram) a 0,4 miliona jednostek j. (4 mikrogramy) na kilogram masy ciała na dobę. Lekarz będzie regularnie kontrolował wyniki badań krwi, aby ocenić skuteczność leczenia i ustalić optymalną dawkę dla danego pacjenta. Po unormowaniu się liczby białych krwinek możliwe jest podawanie leku rzadziej, niż raz na dobę. W celu utrzymania prawidłowej liczby białych krwinek może być konieczne długotrwałe stosowanie leku Nivestim.

Nivestim i przeszczepienie komórek macierzystych krwi obwodowej
Jeśli pacjent jest sam dla siebie dawcą komórek macierzystych, dawka leku wynosi zazwyczaj od 0,5 miliona jednostek (5 mikrogramów) do 1 miliona jednostek (10 mikrogramów) na kilogram masy ciała na dobę. Lek Nivestim będzie podawany do 2 tygodni. Lekarz będzie kontrolował wyniki badań krwi, aby wyznaczyć optymalny czas na pobranie komórek macierzystych.

U dawców komórek macierzystych dla innych osób, zazwyczaj stosowana dawka leku wynosi 1 milion jednostek (10 mikrogramów) na kilogram masy ciała na dobę. Podawanie leku Nivestim trwa 4 do 5 dni.

PRZYJĘCIE ZBYT DUŻEJ DAWKI

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU? CO ZROBIĆ, GDY PRZYPADKOWO PRZYJĘTO WIĘKSZĄ DAWKĘ LEKU NIŻ ZALECANA?

Jeśli zastosowano większą dawkę leku Nivestim, niż to konieczne, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

PRZYJMOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

ZASTOSOWANIE LEKU PRZY JEDNOCZESNYM SPOŻYWANIU POKARMÓW I NAPOJÓW. CZY MOŻNA JEŚĆ I PIĆ STOSUJĄC LEK? CZY MOŻNA PIĆ ALKOHOL?

Brak danych.

Nie zaleca sie spożywania alkoholu w trakcie stosowania leków. Istnieją pewne grupy leków, w przypadku których picie alkoholu jest kategorycznie zakazane. Dowiedz się więcej na ten temat i sprawdź interakcje leków z alkoholem.

STOSOWANIE W CIĄŻY ORAZ PODCZAS KARMIENIA PIERSIĄ

CZY KOBIETA BĘDĄCA W CIĄŻY LUB KARMIĄCA PIERSIĄ MOŻE ZAŻYWAĆ LEK? JAKIE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI NALEŻY ZACHOWAĆ?

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie badano działania filgrastymu u kobiet ciężarnych. Ważne jest, by poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży, uważa, że może być w ciąży lub planuje zajść w ciążę, ponieważ lekarz może zdecydować, że pacjentka nie powinna stosować tego leku. Filgrastym mógłby mieć wpływ na możliwość zajścia w ciążę lub utrzymania ciąży.

Nie wiadomo czy filgrastym przenika do mleka kobiecego. Dlatego lekarz może zdecydować, że pacjentka nie powinna stosować filgrastymu, jeśli karmi piersią.

PEŁNA DOKUMENTACJA LEKU NIVESTIM

Jeżeli w powyższym opisie nie znaleźliście Państwo poszkiwanych informacji, istnieje możliwość pobrania pełnej dokumentacji leku: ulotki dla pacjenta lub charakterystyki produktu leczniczego (dla lekarzy lub farmaceutów).

NIVESTIM ulotka leku, chpl, opinie, dawkowanie

ULOTKA (SKUTKI UBOCZNE, INTERAKCJE, PRZECIWWSKAZANIA, DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE)

Oprócz informacji, które udostępniśmy w powyższym opisie, ulotka leku zawiera dodatkowo szczegółowe informacje m.in. skutki uboczne stosowania leku, interakcje z innymi lekami, przeciwwskazania do stosowania leku, działania niepożądane, sposób przechowywania, inne ostrzeżenia.

ULOTKA LEKU NIVESTIM (pliki PDF lub DOC)


CHPL – CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHPL zawiera profesjonalne informacje przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Dane zawarte w tym dokumencie są uszczegółowione w stosunku do ulotki leku. Dodatkowo zawiera informacje o właściwościach farmakologicznych leku, danych farmaceutycznych, postaci farmaceutycznej, danych klinicznyc.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO - NIVESTIM CHPL (pliki PDF lub DOC)


CENA LEKU - REZERWACJA W NAJBLIŻSZEJ APTECE

Rezerwacja leku w najbliższej aptece w Twojej okolicy. Sprawdź ile kosztuje ten lek. Kupuj wygodnie i najtaniej. Możliwość rezerwacji leków zarówno na receptę, jak i bez recepty. Podczas rezerwacji nie są pobierane żadne opłaty – za wybrane produkty zapłacisz w aptece. Sprawdź także, czy ten lek jest refundowany (poziom refundacji) oraz czy wymagana jest recepta. Jedna z postaci farmaceutycznych tego leku posiada następujący nr BLOZ: 8938021.

Sprawdź cenę leku oraz gdzie kupić lek.

Portal baza-lekow.com.pl założony został w 2013 roku. Prowadzony jest przy współpracy z copywriterami posiadającymi wykształcenie medyczne. Wszelkie informacje merytoryczne o lekach, przygotowane zostały w oparciu o dane publikowane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Europejską Agencję Leków.

OPINIE O NIVESTIM - FORUM O LEKACH

Portal baza-lekow.com.pl oprócz dostarczania podstawowych informacji o lekach, jest także platformą wymiany doświadczeń pacjentów. Jest to pewnego rodzaju forum o lekach Poznaj opinie pacjentów stosujących ten produkt lub podziel się własnymi spostrzeżeniami i oceń skuteczność leku.

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here