Konsultacja merytoryczna:

Nivestim

Co to jest lek Nivestim
Nivestim zawiera substancję czynną filgrastym. Należy on do grupy białek, zwanych cytokinami i wykazuje znaczne podobieństwo do białka naturalnego (czynnika pobudzającego wzrost kolonii granulocytów [G-CSF]) wytwarzanego przez organizm człowieka. Filgrastym pobudza szpik kostny (tkankę produkującą komórki krwi) do wytwarzania większej liczby krwinek, a zwłaszcza pewnego rodzaju krwinek białych. Krwinki białe pełnią ważną rolę, ponieważ pomagają organizmowi zwalczać zakażenia.

W jakim celu stosuje się lek Nivestim
Lekarz zalecił lek Nivestim w celu zwiększenia produkcji białych krwinek przez organizm. Lekarz poinformuje pacjenta o przyczynach zastosowania leku Nivestim.

Nivestim jest przydatny w kilku różnych sytuacjach, takich jak:
– chemioterapia,
– przeszczep szpiku kostnego,
– ciężka przewlekła neutropenia (neutropenia jest stanem nieprawidłowo niskiej liczby pewnego rodzaju szczególnych krwinek białych, zwanych neutrofilami),
– neutropenia u pacjentów zakażonych wirusem HIV,
– mobilizacja komórek macierzystych krwi obwodowej.

Jaki jest skład Nivestim, jakie substancje zawiera?

• Substancją czynną leku jest filgrastym. Każdy ml roztworu zawiera 60 milionów jednostek [mln j.] (600 mikrogramów) lub 96 milionów jednostek [mln j.] (960 mikrogramów) filgrastymu.
• Nivestim, 12 mln j./0,2 ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji: każda ampułkostrzykawka zawiera 12 milionów jednostek [mln j.], 120 mikrogramów filgrastymu w 0,2 ml roztworu (co odpowiada 0,6 mg/ml).
• Nivestim, 30 mln j./0,5 ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji: każda ampułkostrzykawka zawiera 30 milionów jednostek [mln j.], 300 mikrogramów filgrastymu w 0,5 ml roztworu (co odpowiada 0,6 mg/ml).
• Nivestim, 48 mln j./0,5 ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji: każda ampułkostrzykawka zawiera 48 milionów jednostek [mln j.], 480 mikrogramów filgrastymu w 0,5 ml roztworu (co odpowiada 0,96 mg/ml).
• Pozostałe składniki to: kwas octowy (lodowaty), sodu wodorotlenek, sorbitol E420, polisorbat 80 i woda do wstrzykiwań.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Nivestim – jak stosować ten lek?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lek podaje się we wstrzyknięciu, albo w infuzji dożylnej (kroplówka), albo we wstrzyknięciu podskórnym do tkanki znajdującej się tuż pod skórą.

W przypadku pacjentów otrzymujących lek we wstrzyknięciu podskórnym lekarz może zasugerować, by pacjent nauczył się wykonywać wstrzyknięcie samodzielnie. Lekarz lub pielęgniarka pouczą pacjenta, jak to zrobić (w celu uzyskania informacji dotyczącej samodzielnego wykonywania wstrzyknięcia, patrz końcowa część poniższej ulotki). Nie należy samodzielnie wykonywać wstrzyknięcia leku bez wcześniejszego przeszkolenia. Część niezbędnych informacji na ten temat znajduje się w końcowej części poniższej ulotki, jednak w celu odpowiedniego leczenia danej choroby konieczna jest ścisła i stała współpraca pacjenta z lekarzem prowadzącym. Dawka leku Nivestim u pacjenta zależy od rodzaju leczonej choroby oraz od masy ciała pacjenta.

Nivestim i neutropenia związana z chemioterapią
Zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych i dzieci wynosi 0,5 milionów jednostek [mln. j.] (5 mikrogramów) na kilogram masy ciała na dobę. Na przykład, dla pacjenta o masie ciała 60 kg dawka dobowa wyniesie 30 milionów jednostek (300 mikrogramów). Leczenie zwykle trwa około 14 dni. Jednak w niektórych rodzajach chorób może być konieczne dłuższe leczenie, trwające nawet do jednego miesiąca.

Nivestim i przeszczep szpiku kostnego
Początkowa dawka leku wynosi zazwyczaj 1 milion jednostek (10 mikrogramów) na kilogram masy ciała na dobę, podawane w infuzji. Na przykład, dla pacjenta o masie ciała 60 kg dawka dobowa wyniesie 60 milionów jednostek (600 mikrogramów). Pacjent zazwyczaj będzie otrzymywał pierwszą dawkę leku Nivestim co najmniej na 24 godziny przed chemioterapią, lecz w ciągu 24 godzin od przeszczepu szpiku kostnego. Lekarz wykona badanie krwi, aby ocenić skuteczność leczenia oraz czas jego trwania.

Nivestim i ciężka przewlekła neutropenia
Dawka początkowa wynosi zazwyczaj pomiędzy 0,5 miliona jednostek (5 mikrogramów) a 1,2 miliona jednostek (12 mikrogramów) na kilogram masy ciała na dobę, podawana w dawce pojedynczej lub w dawkach podzielonych. Następnie lekarz zleci wykonanie badania krwi, aby ocenić skuteczność leczenia i określić, jaka dawka jest najlepsza dla danego pacjenta. W leczeniu neutropenii konieczne jest długotrwałe stosowanie leku Nivestim.

Nivestim i neutropenia u pacjentów zakażonych wirusem HIV
Dawka początkowa wynosi zazwyczaj pomiędzy 0,1 (1 mikrogram) a 0,4 miliona jednostek j. (4 mikrogramy) na kilogram masy ciała na dobę. Lekarz będzie regularnie kontrolował wyniki badań krwi, aby ocenić skuteczność leczenia i ustalić optymalną dawkę dla danego pacjenta. Po unormowaniu się liczby białych krwinek możliwe jest podawanie leku rzadziej, niż raz na dobę. W celu utrzymania prawidłowej liczby białych krwinek może być konieczne długotrwałe stosowanie leku Nivestim.

Nivestim i przeszczepienie komórek macierzystych krwi obwodowej
Jeśli pacjent jest sam dla siebie dawcą komórek macierzystych, dawka leku wynosi zazwyczaj od 0,5 miliona jednostek (5 mikrogramów) do 1 miliona jednostek (10 mikrogramów) na kilogram masy ciała na dobę. Lek Nivestim będzie podawany do 2 tygodni. Lekarz będzie kontrolował wyniki badań krwi, aby wyznaczyć optymalny czas na pobranie komórek macierzystych.

U dawców komórek macierzystych dla innych osób, zazwyczaj stosowana dawka leku wynosi 1 milion jednostek (10 mikrogramów) na kilogram masy ciała na dobę. Podawanie leku Nivestim trwa 4 do 5 dni.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Jeśli zastosowano większą dawkę leku Nivestim, niż to konieczne, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Nivestim – czy mogę spożywać alkohol?

Brak danych.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Nivestim w okresie ciąży i karmienia piersią?

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie badano działania filgrastymu u kobiet ciężarnych. Ważne jest, by poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży, uważa, że może być w ciąży lub planuje zajść w ciążę, ponieważ lekarz może zdecydować, że pacjentka nie powinna stosować tego leku. Filgrastym mógłby mieć wpływ na możliwość zajścia w ciążę lub utrzymania ciąży.

Nie wiadomo czy filgrastym przenika do mleka kobiecego. Dlatego lekarz może zdecydować, że pacjentka nie powinna stosować filgrastymu, jeśli karmi piersią.

Żródła / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Nivestim

Ulotka Nivestim – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

NIVESTIM, 12 mln j./0,2 ml; 30 mln j./0,5 ml; 48 mln j./0,5 ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji (Filgrastym)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 19 razy

Rozmiar plku 311.74 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Nivestim m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

NIVESTIM, 12 mln j./0,2 ml; 30 mln j./0,5 ml; 48 mln j./0,5 ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji (Filgrastym)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 12 razy

Rozmiar plku 587.72 KB

Cena - ile kosztuje Nivestim?

Cena Nivestim i dostępność w najbliższej aptece. Sprawdź ile kosztuje lek, czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę Nivestim.

Opinie, forum, oceny pacjentów - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Nivestim? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz