Neupogen

Neupogen to czynnik wzrostu krwinek białych (czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów) należący do grupy leków zwanych cytokinami. Czynniki wzrostu są to białka wytwarzane naturalnie w organizmie, które za pomocą metod biotechnologicznych można wytwarzać i stosować jako leki. Neupogen pobudza szpik kostny do produkcji większej liczby krwinek białych.

Do zmniejszenia liczby krwinek białych (neutropenia) może dojść z kilku powodów. Neutropenia osłabia zdolność organizmu do zwalczania zakażenia. Neupogen pobudza szpik kostny do szybszego wytwarzania nowych krwinek białych.

Neupogen można stosować:
• w celu zwiększenia liczby krwinek białych po chemioterapii, tak aby zapobiec rozwojowi zakażeń;
• w celu zwiększenia liczby krwinek białych po przeszczepieniu szpiku kostnego, tak aby zapobiec rozwojowi zakażeń;
• przed chemioterapią wysokodawkową w celu pobudzenia szpiku kostnego do wytwarzania większej liczby komórek macierzystych, które można pobrać od pacjenta i następnie przeszczepić po zakończeniu leczenia; komórki macierzyste można pobierać od samego pacjenta lub od dawcy. Przeszczepione komórki macierzyste powracają do szpiku kostnego i wytwarzają komórki krwi;
• w celu zwiększenia liczby krwinek białych u osób chorujących na ciężką postać przewlekłej neutropenii, tak aby zapobiec rozwojowi zakażeń;
• u pacjentów w zaawansowanym stadium zakażenia wirusem HIV w celu ograniczenia ryzyka rozwoju innych zakażeń.

Jaki jest skład Neupogen, jakie substancje zawiera?

– Substancją czynną leku jest filgrastym o mocy 300 μg/ml (30 mln j.m./ml lub 48 mln j.m./1,6 ml).
– Pozostałe składniki to: kwas octowy lodowaty, sodu wodorotlenek 1 N, sorbitol, polisorbat 80, woda do wstrzykiwań.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Neupogen – jak stosować ten lek?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

W jaki sposób podaje się Neupogen i jaka jest dawka leku
Zazwyczaj Neupogen podaje się codziennie za pomocą wstrzyknięcia w tkankę leżącą tuż pod skórą (podskórne wstrzyknięcie). Lek można także podawać codziennie za pomocą powolnego wstrzyknięcia w żyłę (infuzja dożylna). Dawka zależy od rodzaju schorzenia i masy ciała pacjenta. Lekarz poinformuje pacjenta, jaką dawkę leku należy przyjmować.
Pacjenci poddawani przeszczepieniu szpiku kostnego po chemioterapii:
Zazwyczaj pacjent otrzyma pierwszą dawkę leku Neupogen co najmniej 24 godziny po chemioterapii lub co najmniej 24 godziny po przeszczepieniu szpiku kostnego.

Jak długo należy przyjmować Neupogen
Neupogen należy stosować do czasu powrotu liczby krwinek białych do normy. Regularnie wykonywane będą badania krwi w celu sprawdzenia liczby krwinek białych w organizmie. Lekarz poinformuje pacjenta, jak długo należy przyjmować Neupogen.

Stosowanie u dzieci
Neupogen stosowany jest u dzieci otrzymujących chemioterapię lub chorujących na ciężką postać neutropenii (znaczne zmniejszenie liczby krwinek białych). Dawkowanie u dzieci otrzymujących chemioterapię jest takie, jak u dorosłych.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

W przypadku podejrzenia podania dawki większej niż zalecona, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Neupogen – czy mogę spożywać alkohol?

Brak danych.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Neupogen w okresie ciąży i karmienia piersią?

Nie prowadzono badań z zastosowaniem leku Neupogen u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Ważne jest, aby poinformować lekarza o:
• ciąży,
• podejrzeniu, że pacjentka jest w ciąży; lub
• planach zajścia w ciążę.

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie stosowania leku Neupogen, powinna o tym poinformować lekarza. Pacjentka może być zachęcana do włączenia się do Programu Obserwacji Ciąży prowadzonego przez firmę Amgen. Dane kontaktowe do lokalnego przedstawiciela firmy znajdują się na końcu poniższej ulotki.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy przerwać karmienie piersią w trakcie stosowania leku Neupogen. Jeśli pacjentka karmi piersią w trakcie leczenia lekiem Neupogen, może być zachęcana do włączenia się do Programu Obserwacji Laktacji prowadzonego przez firmę Amgen. Dane kontaktowe do lokalnego przedstawiciela firmy znajdują się na końcu poniższej ulotki.

Ulotka Neupogen – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

NEUPOGEN, 300 μg/ml (30 mln j.m./ml); (48 mln j.m./1,6 ml), roztwór do wstrzykiwań (Filgrastimum)


NEUPOGEN, 600 μg/ml (30 mln j.m./0,5 ml); 960 μg/ml (48 mln j.m./0,5 ml), roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce (Filgrastimum)

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Neupogen m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

NEUPOGEN, 300 μg/ml (30 mln j.m./ml), roztwór do wstrzykiwań (Filgrastimum)


NEUPOGEN, 600 μg/ml (30 mln j.m./0,5 ml), roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce (Filgrastimum)


NEUPOGEN, 960 μg/ml (48 mln j.m./0,5 ml), roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce (Filgrastimum)

Dostępność w najbliższej aptece

Sprawdź dostępność i zarezerwuj produkt w aptece w Twojej okolicy.

Dzięki narzędziu udostępnionemu przez portal ktomalek.pl, sprawdzisz czy preparat jest dostępny na receptę, czy bez recepty. Uzyskasz także informacje na temat poziomu refundacji także, czyli czy produkt leczniczy jest refundowany i w jakim zakresie - sprawdź dostępność w najbliższej aptece.

Opinie o Neupogen - forum pacjentów

Stosujesz Neupogen? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz