MIDAZOLAM SANDOZ


OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA

Midazolam Sandoz zawiera substancję czynną midazolam i należy do grupy leków nazwanych benzodiazepinami. Midazolam jest krótko działającym lekiem, powodującym sedację (stan uspokojenia, senności lub sen) i łagodzącym lęk oraz napięcie mięśni. Działa przeciwdrgawkowo i powoduje utratę pamięci obejmującej ostatnie zdarzenia.

Midazolam Sandoz stosuje się:
– w celu wywołania sedacji płytkiej u dorosłych i u dzieci w trakcie zabiegów diagnostycznych lub terapeutycznych
– w celu wywołania sedacji u dorosłych i u dzieci leczonych w oddziałach intensywnej opieki medycznej
– w znieczuleniu dorosłych (jako jedyny lek lub razem z innymi lekami znieczulającymi)
– w celu wywołania sedacji przed wprowadzeniem dorosłych i dzieci do znieczulenia

SKŁAD

Substancją czynną leku jest midazolam (w postaci midazolamu chlorowodorku).

Pozostałe składniki to:
Midazolam Sandoz 1 mg/ml: sodu chlorek, kwas solny, woda do wstrzykiwań
Midazolam Sandoz 5 mg/ml: sodu chlorek, kwas solny, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań

STOSOWANIE / DAWKOWANIE

Zalecana dawka to

Lekarz ustala dawkę indywidualnie dla pacjenta w zależności od:
– wskazania do leczenia
– rodzaju koniecznej sedacji
– wieku, masy ciała i ogólnego stanu pacjenta
– jednocześnie stosowanego leczenia
– reakcji pacjenta na lek Midazolam Sandoz
– konieczności zastosowania w tym samym czasie innych leków

Jeśli pacjent musi otrzymać silne leki przeciwbólowe, podane zostaną one w pierwszej kolejności, a następnie lek Midazolam Sandoz w indywidualnie dobranej dawce.

Droga i sposób podania
– podanie dożylne: w powolnym wstrzyknięciu do żyły
– infuzja: w kroplówce do jednej z żył
– podanie domięśniowe: we wstrzyknięciu w mięsień
– podanie doodbytnicze: do odbytnicy
Dzieciom w wieku 12 lat i młodszym lek podaje się zazwyczaj dożylnie. Możliwe jest również podanie doodbytnicze, jeśli celem jest uspokojenie przed znieczuleniem. Należy zapoznać się z informacją w punkcie 2 pod tytułem „Dzieci”.

Instrukcja właściwego stosowania
Midazolam Sandoz wykazuje zgodność z następującymi roztworami do infuzji:
– 0,9% (9 mg/ml) roztwór sodu chlorku,
– 5% (50 mg/ml) roztwór glukozy,
– 10% (100 mg/ml) roztwór glukozy,
– roztwór Ringera,
– roztwór Hartmanna.

Midazolam Sandoz nie jest zgodny z następującymi roztworami do infuzji:
– 6% (w/v) roztwór dekstranu (z 0,9% roztworem sodu chlorku) w dekstrozie
– zasadowe roztwory do wstrzykiwań. Midazolam wytrąca się w roztworze zawierającym wodorowęglan sodu.

W celu uniknięcia możliwej niezgodności, leku Midazolam Sandoz nie wolno mieszać z innymi roztworami, oprócz wyżej wymienionych. Ampułki leku Midazolam Sandoz przeznaczone są do jednorazowego użycia. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu należy usunąć. Przed podaniem ampułki roztwór należy obejrzeć. Wolno stosować tylko nienaruszone ampułki i przejrzyste roztwory, które nie zawierają cząstek stałych i nie zmieniły zabarwienia.

PRZEDAWKOWANIE

Podczas stosowania leku Midazolam Sandoz nie wolno pić alkoholu. Alkohol może znacznie nasilić uspokajające działanie tego leku i spowodować zaburzenia oddychania.

STOSOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

Nie dotyczy.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ

Podczas stosowania jakiegokolwiek leku, nie należy spożywać alkoholu.

Ciąża
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży, powinna poinformować o tym lekarza. Lekarz zadecyduje, czy ten lek jest dla niej odpowiedni. Jeśli lekarz podejmie decyzję o zastosowaniu tego leku w późnym okresie ciąży, podczas porodu lub cesarskiego cięcia, istnieje ryzyko zachłyśnięcia matki i nieregularnej czynności serca noworodka, jego hipotonii (zmniejszonego napięcia mięśniowego), trudności w ssaniu, niskiej temperatury ciała i depresji oddechowej. U dzieci matek, które długotrwale otrzymywały ten lek w ostatniej fazie ciąży, może wystąpić uzależnienie fizyczne i ryzyko objawów odstawienia po urodzeniu.

Karmienie piersią
Nie należy karmić piersią przez 24 godziny od otrzymania leku Midazolam Sandoz, gdyż może on przenikać do mleka kobiecego.

Płodność
Jak wskazują dotychczasowe dane, Midazolam Sandoz nie wpływa na płodność.

ZAPOZNAJ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI NA TEMAT MIDAZOLAM SANDOZ

POBIERZ ULOTKĘ


Ulotka leku jest specjalną informacją skierowaną do pacjentów, zatwierdzoną w procesie dopuszczenia do obrotu, dołączoną do opakowania produktu leczniczego. Ulotka leku zawiera najważniejsze informacje dotyczące leku, z którymi należy zawsze zapoznać się przed zażyciem jakiegokolwiek preparatu. Ulotka zawiera informacje o tym, czym jest dany lek, w jakim celu się go stosuje i jakie substancje zawiera.

Ulotkę powinno się każdorazowo zachować wraz z opakowaniem w razie potrzeby ponownego przeczytania. Rozpoczynając przyjmowanie leku, należy przeczytać uważnie całą ulotkę. Należy pamiętać, że wszystkie leki przynoszą skutki uboczne i mogą wchodzić w interakcje z innymi środkami. Ważne, by szczegółowo sprawdzać takie informacje jak: wskazania do stosowania, sposób przyjmowania i przechowywania, dawkowanie, wpływ leku na prowadzenie pojazdów i maszyn, a także datę ważności. W ulotce znajdziemy także również o przeciwwskazaniach, stosowaniu leku podczas ciąży i karmienia piersią.

POBIERZ CHARAKTERYSTYKĘ


Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) stanowi zgodnie z przepisami element wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Dokument ten zawiera specjalistyczne informacje na temat danego produktu leczniczego. Informacje te są przeznaczone tylko dla wykwalifikowanego personelu medycznego (lekarze, farmaceuci).

Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) zawiera między innymi takie informacje jak: postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne).MIDAZOLAM SANDOZ CENA - GDZIE KUPIĆ NAJTANIEJ, ZNAJDŹ W NAJBLIŻSZEJ APTECE

FORUM O LEKACH - PODZIEL SIĘ OPINIĄ. TO BARDZO PROSTE!! :)

Podziel się własną opinią i pomóż innych pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here