METOPIRONE


Lekarstwo

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA

Lek Metopirone zawiera 250 mg metyraponu. Metyrapon należy do grupy leków stosowanych w badaniach oceny czynności przysadki. Metyrapon jest stosowany w badaniu diagnostycznym w celu stwierdzenia, czy u pacjenta występuje niedostateczne8 stężenie ACTH (hormonu wydzielanego przez przysadkę), który reguluje wydzielanie kortyzolu. Metyrapon może być również stosowany w badaniu pomagającym w rozpoznaniu określonego typu zespołu Cushinga.

Ponadto lek może być stosowany w leczeniu objawów i oznak endogennego zespołu Cushinga w celu obniżenia podwyższonych stężeń kortyzolu (hormonu produkowanego przez nadnercza). Zespół Cushinga to zestaw objawów wynikających z wysokich stężeń kortyzolu produkowanego przez organizm w nadnerczach.

SKŁAD

Substancją czynną jest metyrapon. Jedna kapsułka zawiera 250 mg metyraponu.

Pozostałe składniki to: Makrogol 400, Glicerol 85%, Makrogol 4000, Woda oczyszczona.

Osłonka kapsułki: żelatyna, Glicerol 85%, tytanu dwutlenek (E171), etylu parahydroksybenzoesan sodowy (E215), etylowanilina, propylu parahydroksybenzoesan sodowy (E217), parametoksyacetofenon

Tusz drukarski (czerwony) na kapsułkach zawiera: kwas karminowy (E120), glinu chlorek sześciowodny, sodu wodorotlenek , hypromeloza 5mPa.s, glikol propylenowy, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona.

STOSOWANIE / DAWKOWANIE

Stosowanie u dorosłych
Jeśli u pacjenta przeprowadzane jest skrócone badanie po podaniu jednorazowej dawki (w celu zbadania czynności przysadki):
Około północy pacjent zostanie poproszony o połknięcie kapsułki(kapsułek) i popicie jogurtem lub mlekiem. Następnie rano zostanie pobrana u pacjenta próbka krwi, która zostanie zbadana przez lekarza. Zalecana dawka leku wynosi 30 mg/kg mc. U dzieci stosowana jest taka sama dawka.

Jeśli u pacjenta przeprowadzane jest badanie po podaniu kilku dawek leku (w celu zbadania czynności przysadki i ułatwienia rozpoznania określonego typu zespołu Cushinga):
Lekarz rozpocznie pobieranie próbek moczu pacjenta na 24 godziny przed rozpoczęciem podawania tego leku. Następnie pacjent będzie otrzymywać 2-3 kapsułki (500 – 750 mg) co 4 godziny przez kolejne 24 godziny. Kapsułki należy przyjmować z mlekiem lub po posiłku. Następnie, w ciągu kolejnych 24 godzin, lekarz pobierze kolejne próbki moczu.

Jeśli pacjent jest leczony w związku z objawami i oznakami endogennego zespołu Cushinga
Dawka podana pacjentowi będzie indywidualnie dobrana i może obejmować od 1 kapsułki (250 mg) do 24 kapsułek (6 g) na dobę w trzech lub czterech podzielonych dawkach. Dawka leku Metopirone może być okresowo zmieniana przez lekarza w celu przywrócenia prawidłowego stężenia kortyzolu.

Należy zawsze ściśle przestrzegać poleceń lekarza i nigdy nie zmieniać dawki, o ile nie zalecił tego lekarz.

Stosowanie u dzieci
W przypadku badania po podaniu kilku dawek, dzieci powinny otrzymać 15 mg/kg mc. jednak nie mniej niż 250 mg co 4 godziny. W przypadku leczenia zespołu Cushinga, dawkę należy dobierać indywidualnie na podstawie stężenia kortyzolu i tolerowanej dawki leku.

PRZEDAWKOWANIE

Jeśli pacjent przyjął zbyt dużo kapsułek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką lub udać się na oddział ratunkowy do najbliższego szpitala. Mogą wystąpić wymioty i ból brzucha i (lub) biegunka. Pacjent może odczuwać zawroty głowy, zmęczenie, ból głowy, może wystąpić pocenie się i podwyższenie ciśnienia krwi. Może okazać się konieczne opróżnienie treści żołądka i podanie pacjentowi hydrokortyzonu.

STOSOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

Kapsułki należy przyjmować z mlekiem lub po posiłku.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ

Podczas stosowania jakiegokolwiek leku, nie należy spożywać alkoholu.

Stosowanie podczas ciąży
Nie wolno przyjmować leku Metopirone, jeśli pacjentka jest w ciąży lub gdy istnieje podejrzenie, że jest w ciąży lub planuje ciążę. Nie zaleca się stosowania leku Metopirone u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznej metody antykoncepcji.

Stosowanie podczas karmienia piersią
Należy przerwać karmienie piersią podczas leczenia lekiem Metopirone, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że metyrapon może przenikać do mleka ludzkiego.

ZAPOZNAJ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI NA TEMAT METOPIRONE

POBIERZ ULOTKĘ


Ulotka leku jest specjalną informacją skierowaną do pacjentów, zatwierdzoną w procesie dopuszczenia do obrotu, dołączoną do opakowania produktu leczniczego. Ulotka leku zawiera najważniejsze informacje dotyczące leku, z którymi należy zawsze zapoznać się przed zażyciem jakiegokolwiek preparatu. Ulotka zawiera informacje o tym, czym jest dany lek, w jakim celu się go stosuje i jakie substancje zawiera.

Ulotkę powinno się każdorazowo zachować wraz z opakowaniem w razie potrzeby ponownego przeczytania. Rozpoczynając przyjmowanie leku, należy przeczytać uważnie całą ulotkę. Należy pamiętać, że wszystkie leki przynoszą skutki uboczne i mogą wchodzić w interakcje z innymi środkami. Ważne, by szczegółowo sprawdzać takie informacje jak: wskazania do stosowania, sposób przyjmowania i przechowywania, dawkowanie, wpływ leku na prowadzenie pojazdów i maszyn, a także datę ważności. W ulotce znajdziemy także również o przeciwwskazaniach, stosowaniu leku podczas ciąży i karmienia piersią.

POBIERZ CHARAKTERYSTYKĘ


Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) stanowi zgodnie z przepisami element wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Dokument ten zawiera specjalistyczne informacje na temat danego produktu leczniczego. Informacje te są przeznaczone tylko dla wykwalifikowanego personelu medycznego (lekarze, farmaceuci).

Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) zawiera między innymi takie informacje jak: postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne).METOPIRONE CENA - GDZIE KUPIĆ NAJTANIEJ, ZNAJDŹ W NAJBLIŻSZEJ APTECE

FORUM O LEKACH - PODZIEL SIĘ OPINIĄ. TO BARDZO PROSTE!! :)

Podziel się własną opinią i pomóż innych pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here