METHYLTHIONINIUM CHLORIDE PROVEBLUE


Lekarstwo

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA

Chlorek metylotioniniowy (zwany także błękitem metylenowym) należy do grupy leków nazywanych odtrutkami.

Lek Methylthioninium chloride Proveblue zostanie podany pacjentowi dorosłemu lub dziecku (w wieku od 0 do 17 lat) w celu leczenia zaburzeń krwi powstałych wskutek działania pewnych leków lub chemikaliów, które mogą wywołać chorobę o nazwie methemoglobinemia.

W methemoglobinemii występuje we krwi za dużo methemoglobiny (nieprawidłowej postaci hemoglobiny, niezdolnej do skutecznego przenoszenia tlenu w organizmie). Lek umożliwi powrót hemoglobiny do normy i przywrócenie prawidłowego transportu tlenu we krwi.

SKŁAD

Substancją czynną leku jest chlorek metylotioniniowy.

Jeden ml roztworu zawiera 5 mg chlorku metylotioniniowego.
Jedna ampułka 10 ml zawiera 50 mg chlorku metylotioniniowego.
Jedna ampułka 2 ml zawiera 10 mg chlorku metylotioniniowego.

Ponadto lek zawiera wodę do wstrzykiwań.

STOSOWANIE / DAWKOWANIE

Lekarz powoli wstrzyknie lek dożylnie w ciągu 5 minut.

Dorośli, dzieci w wieku powyżej 3 miesięcy i osoby w podeszłym wieku
Zazwyczaj stosowana dawka to 1 do 2 mg na kilogram masy ciała, co odpowiada 0,2 do 0,4 ml na kilogram, podane w ciągu 5 minut. Kolejną dawkę można podać po upływie 1 godziny, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Maksymalna zalecana łączna dawka w całym okresie leczenia wynosi 7 mg/kg. Jeśli choroba krwi została wywołana przez anilinę, całkowita łączna dawka nie powinna przekraczać 4 mg/kg (patrz punkt 2 załączonej ulotki).

Zazwyczaj leczenie nie trwa dłużej niż jeden dzień.

Niemowlęta w wieku 3 miesięcy lub młodsze
Zalecana dawka to 0,3 do 0,5 mg/kg masy ciała, co odpowiada 0,06 do 0,1 ml/kg, podane w ciągu 5 minut.

Powtórną dawkę (0,3 do 0,5 mg/kg masy ciała, co odpowiada 0,06 do 0,1 ml/kg) można podać po upływie 1 godziny, jeśli objawy się utrzymują lub nawracają. Leczenie nie powinno zazwyczaj trwać dłużej niż jeden dzień.

Aby uniknąć bólu w miejscu podania, zwłaszcza u dzieci, lek można rozcieńczyć w 50 ml roztworu glukozy do wstrzykiwań 50 mg/ml (5%).

PRZEDAWKOWANIE

Ponieważ lek jest podawany pacjentowi w szpitalu, jest mało prawdopodobne, że zostanie podane zbyt dużo lub zbyt mało, jednak należy poinformować lekarza, jeśli wystąpi któreś z następujących działań niepożądanych:
– uczucie nudności;
– bóle żołądka;
– ból w klatce piersiowej;
– zawroty głowy;
– ból głowy;
– pocenie się;
– splątanie;
– podwyższenie stężenia methemoglobiny (nieprawidłowej postaci hemoglobiny we krwi);
– nadciśnienie;
– duszność;
– nieprawidłowe, szybkie bicie serca;
– drżenie;
– zmiana zabarwienia skóry. Skóra może zabarwić się na niebiesko;
– zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, co może wywołać bladość powłok skórnych; duszność i osłabienie;
– żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu), zgłaszana wyłącznie u niemowląt.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

STOSOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

Brak odrębnych zaleceń.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ

Podczas stosowania jakiegokolwiek leku, nie należy spożywać alkoholu.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Methylthioninium chloride Proveblue w czasie ciąży, z wyjątkiem przypadków, kiedy jest to wyraźnie niezbędne, na przykład w sytuacji zagrożenia życia.

Z powodu braku dostępnych danych dotyczących przenikania chlorku metylotioniniowego do mleka ludzkiego zaleca się przerwanie karmienia piersią na okres do 8 dni po zastosowaniu tego leku.

ZAPOZNAJ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI NA TEMAT METHYLTHIONINIUM CHLORIDE PROVEBLUE

POBIERZ ULOTKĘ


Ulotka leku jest specjalną informacją skierowaną do pacjentów, zatwierdzoną w procesie dopuszczenia do obrotu, dołączoną do opakowania produktu leczniczego. Ulotka leku zawiera najważniejsze informacje dotyczące leku, z którymi należy zawsze zapoznać się przed zażyciem jakiegokolwiek preparatu. Ulotka zawiera informacje o tym, czym jest dany lek, w jakim celu się go stosuje i jakie substancje zawiera.

Ulotkę powinno się każdorazowo zachować wraz z opakowaniem w razie potrzeby ponownego przeczytania. Rozpoczynając przyjmowanie leku, należy przeczytać uważnie całą ulotkę. Należy pamiętać, że wszystkie leki przynoszą skutki uboczne i mogą wchodzić w interakcje z innymi środkami. Ważne, by szczegółowo sprawdzać takie informacje jak: wskazania do stosowania, sposób przyjmowania i przechowywania, dawkowanie, wpływ leku na prowadzenie pojazdów i maszyn, a także datę ważności. W ulotce znajdziemy także również o przeciwwskazaniach, stosowaniu leku podczas ciąży i karmienia piersią.

POBIERZ CHARAKTERYSTYKĘ


Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) stanowi zgodnie z przepisami element wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Dokument ten zawiera specjalistyczne informacje na temat danego produktu leczniczego. Informacje te są przeznaczone tylko dla wykwalifikowanego personelu medycznego (lekarze, farmaceuci).

Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) zawiera między innymi takie informacje jak: postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne).METHYLTHIONINIUM CHLORIDE PROVEBLUE CENA - GDZIE KUPIĆ NAJTANIEJ, ZNAJDŹ W NAJBLIŻSZEJ APTECE

FORUM O LEKACH - PODZIEL SIĘ OPINIĄ. TO BARDZO PROSTE!! :)

Podziel się własną opinią i pomóż innych pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here