MEDROL

SUBSTANCJE CZYNNE:

12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA

Jakie są wskazania do stosowania leku MEDROL oraz jak działa ten lek?

Substancja czynna leku Medrol, metyloprednizolon należy do grupy glikokortykosteroidów. Lek Medrol przeznaczony jest do stosowania doustnego. Podobnie jak inne glikokortykosteroidy, lek Medrol wpływa m.in. na:
– procesy zapalne i immunologiczne (odpornościowe),
– przemiany węglowodanów, białek i tłuszczów,
– układ krążenia,
– układ sercowo-naczyniowy,
– ośrodkowy układ nerwowy,
– mięśnie szkieletowe,
– tkankę kostną,
– tkankę łączną,
– skórę i błony śluzowe,
– układ wewnątrzwydzielniczy,
– czynność nerek.

Lek Medrol stosuje się jako leczenie objawowe, oprócz przypadków zaburzeń endokrynologicznych, kiedy jest stosowany jako leczenie substytucyjne (zastępcze).

Zaburzenia inne niż endokrynologiczne

Choroby reumatyczne
Leczenie wspomagające do krótkotrwałego stosowania (w czasie epizodu zaostrzenia lub pogorszenia stanu zdrowia) w przebiegu:
– łuszczycowego zapalenia stawów;
– reumatoidalnego zapalenia stawów, w tym młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów (w niektórych przypadkach może być wymagane podawanie małych dawek jako leczenie podtrzymujące);
– zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa;
– ostrego i podostrego zapalenia kaletki maziowej;
– ostrego nieswoistego zapalenia pochewki ścięgna;
– ostrego dnawego zapalenia stawów;
– pourazowej choroby zwyrodnieniowej stawów;
– zapalenia błony maziowej w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów;
– zapalenia nadkłykcia.

Układowe choroby tkanki łącznej
W okresie zaostrzenia lub jako leczenie podtrzymujące w przebiegu:
– tocznia rumieniowatego układowego (i zapalenia nerek w przebiegu tocznia);
– zapalenia wielomięśniowego i zapalenia skórno-mięśniowego;
– ostrego reumatycznego zapalenia mięśnia sercowego;
– polimialgii reumatycznej;
– olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic.

Choroby dermatologiczne
– pęcherzyca;
– pęcherzowe opryszczkowate zapalenie skóry;
– ciężka odmiana rumienia wielopostaciowego (zespół Stevensa-Johnsona);
– złuszczające zapalenie skóry;
– ziarniniak grzybiasty;
– ciężka postać łuszczycy;
– ciężka postać łojotokowego zapalenia skóry.

Choroby alergiczne
Leczenie ciężkich chorób alergicznych, w przypadku, kiedy inne metody leczenia są nieskuteczne:
– sezonowe lub całoroczne (niesezonowe) alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa;
– choroba posurowicza;
– astma oskrzelowa;
– reakcje nadwrażliwości na leki;
– wyprysk kontaktowy (kontaktowe zapalenie skóry);
– atopowe zapalenie skóry.

Choroby oczu
Ciężkie ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalne obejmujące oko i jego przydatki, takie jak:
– alergiczne brzeżne owrzodzenia rogówki;
– półpasiec oczny;
– zapalenie w obrębie odcinka przedniego oka;
– rozlane zapalenie błony naczyniowej tylnego odcinka oka i zapalenie naczyniówki;
– współczulne zapalenie błony naczyniowej;
– alergiczne zapalenie spojówek;
– zapalenie rogówki;
– zapalenie naczyniówki i siatkówki;
– zapalenie nerwu wzrokowego;
– zapalenie tęczówki, zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego.

Choroby układu oddechowego
– objawowa sarkoidoza;
– zespół Loefflera niepoddający się leczeniu innymi lekami;
– beryloza;
– piorunująca lub rozsiana gruźlica płuc, jednocześnie z odpowiednim leczeniem chemioterapeutykiem przeciwgruźliczym;
– zachłystowe zapalenie płuc.

Choroby krwi
– samoistna plamica małopłytkowa u dorosłych;
– wtórna małopłytkowość u dorosłych;
– nabyta (autoimmunologiczna) niedokrwistość hemolityczna;
– niedobór erytroblastów w szpiku;
– wrodzona niedokrwistość hipoplastyczna.

Choroby nowotworowe
Leczenie paliatywne:
– białaczki i chłoniaków u dorosłych;
– ostrej białaczki u dzieci.

Obrzęki
– w celu wywołania diurezy (wydzielania moczu) albo remisji proteinurii (białkomoczu) w zespole nerczycowym, bez mocznicy, idiopatycznym lub w przebiegu tocznia rumieniowatego.

Choroby przewodu pokarmowego

W zaostrzeniu przebiegu:
– wrzodziejącego zapalenia jelita grubego;
– choroby Leśniowskiego-Crohna.

Choroby układu nerwowego
– zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego;
– obrzęk mózgu związany z obecnością guza mózgu.

Inne
– przeszczepianie narządów.

Zaburzenia endokrynologiczne
– pierwotna lub wtórna niedoczynność kory nadnerczy (lekami z wyboru są hydrokortyzon lub kortyzon; w razie konieczności syntetyczne analogi mogą być stosowane jednocześnie z mineralokortykosteroidami; u niemowląt i dzieci uzupełniające podawanie mineralokortykosteroidów jest szczególnie istotne);
– wrodzony przerost nadnerczy;
– nieropne zapalenia tarczycy;
– hiperkalcemia (zwiększenie stężenia wapnia we krwi) w przebiegu choroby nowotworowej.

SKŁAD

Jaki jest skład leku MEDROL? Jaką zawiera substancję czynną oraz substancje pomocnicze?

Substancją czynną leku jest: metyloprednizolon (Methylprednisolonum). Jedna tabletka leku Medrol 4 mg zawiera 4 mg metyloprednizolonu. Jedna tabletka leku Medrol 16 mg zawiera 16 mg metyloprednizolonu.

Pozostałe składniki to:
tabletki 4 mg: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, skrobia kukurydziana wysuszona, sacharoza, wapnia stearynian.
tabletki 16 mg: laktoza jednowodna, sacharoza, parafina ciekła, wapnia stearynian, skrobia kukurydziana.

STOSOWANIE / DAWKOWANIE

Jakie jest zalecane dawkowanie leku MEDROL? Jak prawdłowo i bezpiecznie stosować ten lek? Jak długo stosować?

Lekarz zadecyduje o wielkości dawki początkowej, która może wynosić od 4 mg do 48 mg metyloprednizolonu na dobę, w zależności od jednostki chorobowej. W przypadku chorób o lżejszym przebiegu stosowane są na ogół mniejsze dawki, jednak u niektórych pacjentów konieczne może być podawanie większych dawek. Leczenie dużymi dawkami stosuje się w przypadku: stwardnienia rozsianego (200 mg/dobę), obrzęku mózgu (200-1000 mg/dobę) oraz przeszczepienia narządów (do 7 mg/kg mc./dobę). W przypadku braku poprawy stanu klinicznego, lekarz zadecyduje o przerwaniu leczenia lekiem Medrol i zastosowaniu innego leczenia. W przypadku konieczności przerwania długoterminowego leczenia, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki.

W przypadku uzyskania poprawy stanu klinicznego, lekarz ustali dawkę podtrzymującą poprzez stopniowe zmniejszanie dawki początkowej w odpowiednich odstępach czasu, aż do uzyskania najmniejszej dawki zapewniającej utrzymanie uzyskanego korzystnego efektu klinicznego. Wielkość dawki powinna być stale monitorowana. W przypadku remisji lub zaostrzenia procesu chorobowego, indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie lub zaistnienia sytuacji powodującej stres u pacjenta, lekarz może zadecydować o konieczności modyfikacji dawki. U pacjentów narażonych na stres, może być konieczne zwiększenie dawki leku Medrol, w czasie trwania sytuacji stresowej. Wielkość dawki jest zmienna i musi być ustalana indywidualnie, w zależności od rodzaju schorzenia oraz osobniczej reakcji pacjenta.

Schemat leczenia przerywanego
Lekarz może zadecydować o zastosowaniu schematu leczenia przerywanego: stosowaniu podwójnej dawki dobowej, co drugi dzień rano. Celem takiego schematu leczenia jest zapewnienie korzystnego wpływu kortykosteroidów i minimalizacja niektórych objawów niepożądanych, takich jak: zahamowanie osi przysadkowo-nadnerczowej, zespół Cushinga (zespół objawów chorobowych związanych z występowaniem zwiększonego stężenia kortyzolu), zahamowanie wzrostu u dzieci oraz objawy nagłego przerwania leczenia kortykosteroidami.

PRZEDAWKOWANIE

Jak postępować w przypadku przedawkowania leku MEDROL? Co zrobić, gdy przypadkowo przyjęto większą dawkę leku niż zalecana?

W razie przyjęcia zbyt dużej ilości leku Medrol, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie ma objawów klinicznych ostrego przedawkowania leku Medrol. Nie istnieje swoista odtrutka w przypadku przedawkowania leku Medrol. W takim przypadku stosuje się leczenie wspomagające i objawowe. Przewlekłe przedawkowanie wywołuje typowe objawy zespołu Cushinga. Dializa jest skuteczną metodą usuwania leku Medrol z ustroju.

STOSOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

Czy można jeść i pić stosując ten lek? Czy można pić alkohol? Zastosowanie leku MEDROL przy jednoczesnym spożywaniu pokarmów i napojów?

Podczas stosowania jakiegokolwiek leku, nie należy spożywać alkoholu.

Brak odrębnych zaleceń.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ

Czy kobieta będąca w ciąży lub karmiąca piersią może zażywać lek MEDROL? Jakie środki ostrożności należy zachować?

W badaniach na zwierzętach wykazano, że lek Medrol ma działanie upośledzające płodność.

Lek Medrol należy stosować u kobiet w ciąży tylko wtedy, kiedy jest to absolutnie konieczne. Jeśli w czasie ciąży istnieje konieczność przerwania przewlekłego stosowania leku Medrol należy przeprowadzić to stopniowo. W niektórych sytuacjach (np. w przypadku terapii zastępczej w leczeniu niewydolności kory nadnerczy) może być konieczna kontynuacja leczenia lub nawet zwiększenie dawki. Dzieci urodzone przez pacjentki, które przyjmowały lek Medrol w czasie ciąży należy dokładnie obserwować i badać czy nie występuje u nich niewydolność kory nadnerczy.

Nie jest znane działanie leku Medrol na przebieg porodu. U niemowląt urodzonych przez matki, leczone lekiem Medrol przez dłuższy czas w okresie ciąży, obserwowano rozwój zaćmy.

Lek Medrol przenika do mleka kobiet karmiących piersią, dlatego nie należy stosować go u kobiet karmiących.

DOKUMENTACJA LEKU MEDROL – DOKUMENTY W FORMACIE PDF LUB DOC

Udostępniliśmy możliwość ściągnięcia pełnej dokumentacji leku: ulotki dla pacjenta oraz charakterystyki produktu leczniczego (dla faramceutów, lekarzy i personelu medycznego).

POBIERZ ULOTKĘ

ULOTKA LEKU MEDROL - Oprócz informacji, które udostępniśmy w powyższym opisie, ulotka leku zawiera dodatkowo szczegółowe informacje m.in. skutki uboczne stosowania leku, interakcje z innymi lekami, przeciwwskazania do stosowania leku.


POBIERZ CHARAKTERYSTYKĘ

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO (CHPL) - Zawiera profesjonalne informacje przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Dane zawarte w tym dokumencie są uszczegółowione w stosunku do ulotki leku. Dodatkowo zawiera informacje o właściwościach farmakologicznych leku, danych farmaceutycznych, postaci farmaceutycznej, danych klinicznych.
ZAREZERWUJ MEDROL W NAJBLIŻSZEJ APTECE

Rezerwacja leku w najbliższej aptece w Twojej okolicy, za pośrednictwem serwisu ktomalek.pl. Możliwość rezerwacji leku zarówno na receptę, jak i bez recepty. Jeżeli apteka udostępnia informacje, istnieje możliwość weryfikacji jaka jest aktualna cena leku. Sprawdź gdzie kupić ten lek. Kupuj wygodnie i najtaniej. Podczas rezerwacji nie są pobierane żadne opłaty – za wybrane produkty zapłacisz w aptece. Sprawdź także, czy lek MEDROL jest refundowany oraz czy wymagana jest recepta.

OPINIE O LEKU MEDROL

Poznaj opinie innych pacjentów stosujących lek lub podziel się własnymi spostrzeżeniami

FORUM O LEKACH - PODZIEL SIĘ OPINIĄ. TO BARDZO PROSTE!! :)

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here