MATEVER

SUBSTANCJE CZYNNE:

12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA

Jakie są wskazania do stosowania leku MATEVER oraz jak działa ten lek?

Lek Matever tabletki powlekane jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce).

Lek Matever jest stosowany:
– w monoterapii (jako jedyny lek) u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką w leczeniu niektórych postaci padaczki. Padaczka to stan, w którym pacjenci mają powtarzające się napady (drgawki). Lewetyracetam jest stosowany w leczeniu takiej postaci padaczki, w której napady początkowo pojawiają się w jednej części mózgu, ale następnie mogą rozprzestrzenić się na większe obszary obu półkul mózgu (napady częściowe wtórnie uogólnione lub bez wtórnego uogólnienia). Lekarz przepisał lewetyracetam w celu zmniejszenia liczby napadów.
– jako dodatkowy lek poza innym lekiem przeciwpadaczkowym:
– u dorosłych, młodzieży dzieci i niemowląt w wieku od 1 miesiąca w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia
– u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z młodzieńczą padaczką miokloniczną w leczeniu napadów mioklonicznych (krótkie, podobne do wstrząsów skurcze pojedynczych mięśni lub grup mięśni),
– u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z idiopatyczną padaczką uogólnioną (typ padaczki, która ma prawdopodobnie podłoże genetyczne) w leczeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych (duże napady, w tym utrata świadomości).

SKŁAD

Jaki jest skład leku MATEVER, jaką zawiera substancję czynną oraz substancje pomocnicze?

Substancją czynną jest lewetyracetam.
Jedna tabletka leku Matever 250 mg zawiera 250 mg lewetyracetamu.
Jedna tabletka leku Matever 500 mg zawiera 500 mg lewetyracetamu.
Jedna tabletka leku Matever 750 mg zawiera 750 mg lewetyracetamu.
Jedna tabletka leku Matever 1000 mg zawiera 1000 mg lewetyracetamu.

Ponadto lek zawiera:
Rdzeń tabletki: wodorofosforan wapnia dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon (typ A), hydroksypropyloceluloza (L)

250 mg:
Otoczka: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), talk, glikol propylenowy (E1520),. barwniki*

500 mg:
Otoczka: hydroksypropyloceluloza, hypromeloza, glikolpropylenowy (E1520), kwas sorbowy(E200), sorbitan monooleinianu(E494), tytanu dwutlenek (E 171), wanilina, barwniki*.

750 mg:
Otoczka: hypromeloza, żelaza tlenek czerwony (E172), makrogol 4000 , tytanu dwutlenek (E 171), barwniki*.

1000 mg:
Otoczka: hypromeloza, laktoza jednowodna, makrogol 4000, tytanu dwutlenek (E 171).

* Barwniki:
tabletka 250 mg: indygotyna, lak(E 132), żółcień pomarańczowa lak (E110), żółcień chinolinowa, lak (E104)
tabletka 500 mg: żółcień chinolinowa, lak (E104)
tabletka 750 mg: żółcień pomarańczowa FCF lak glinowy (E 110), indygotyna, lak (E 132) 70
tabletka 1000 mg: brak substancji barwiących

STOSOWANIE / DAWKOWANIE

Jakie jest zalecane dawkowanie leku MATEVER, jak prawdłowo i bezpiecznie stosować ten lek?

Lek Matever należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarz lub farmaceuty. Należy przyjmować liczbę tabletek zgodną z zaleceniemi lekarza. Lek Matever musi być przyjmowany dwa razy na dobę, rano i wieczorem, mniej więcej o tej samej porze każdego dnia.

Monoterapia

– Dawka u dorosłych i młodzieży (w wieku od 16 lat):
Zazwyczaj stosowana dawka: od 1000 mg do 3000 mg na dobę. Jeżeli pacjent przyjmuje lek po raz pierwszy, lekarz zaleci najpierw mniejszą dawkę przez 2 tygodnie, a dopiero potem najmniejszą zazwyczaj stosowaną dawkę. Przykładowo, jeśli dawka dobowa wynosi 1000 mg, mniejsza dawka początkowa wynosi 2 tabletki 250 mg rano i 2 tabletki 250 mg wieczorem.

Leczenie wspomagające
– Dawka u dorosłych i młodzieży (w wieku od 12 do 17 lat) o masie ciała 50 kg lub powyżej:
Zazwyczaj stosowana dawka: od 1000 mg do 3000 mg na dobę. Przykładowo, jeśli dawka dobowa wynosi 1000 mg, można przyjmować 2 tabletki 250 mg rano i 2 tabletki 250 mg wieczorem.
– Dawka u niemowląt i dzieci (w wieku od 1 miesiąca do 23 miesięcy), dzieci (w wieku od 2 do 11 lat) i młodzieży (w wieku od 12 do 17 lat) o masie ciała poniżej 50 kg: Lekarz zaleci najbardziej odpowiednią postać leku Matever, w zależności od wieku, masy ciała i dawki.

Levetiracetam 100 mg / ml roztwór doustny jest postacią bardziej odpowiednią dla niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat oraz u dzieci i młodzieży (w wieku od 6 do 17 lat) o masie ciała poniżej 50 kg, a także wtedy, gdy nie można podać właściwej dawki w tabletkach..

Sposób podawania:
Tabletki należy połykać, popijając wystarczającą ilością płynu (np. szklanką wody). Lek Matever można przyjmować z pokarmem lub bez pokarmu.

Czas trwania leczenia:
– Lek Matever stosowany jest do leczenia długotrwałego. Należy kontynuować leczenie lekiem Matever tak długo, jak zaleci to lekarz prowadzący.

Nie przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem prowadzącym, ponieważ może to spowodować zwiększenie częstości napadów.

PRZEDAWKOWANIE

Jak postępować w przypadku przedawkowania leku MATEVER, co zrobić gdy przypadkowo przyjęto większą dawkę leku niż zalecana?

Możliwe działania niepożądane po przedawkowaniu leku Matever to senność, pobudzenie, agresywność, obniżona czujność, zahamowanie oddychania i śpiączka.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz zaleci najlepsze, możliwe leczenie przedawkowania.

STOSOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

Czy można jeść i pić stosując ten lek? Czy można pić alkohol? Zastosowanie leku MATEVER przy jednoczesnym spożywaniu pokarmów i napojów?

Podczas stosowania jakiegokolwiek leku, nie należy spożywać alkoholu.

Lek Matever można przyjmować z pokarmem lub bez pokarmu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ

Czy kobieta będąca w ciąży lub karmi piersią może zażywać lek MATEVER, jakie środki ostrożności należy zachować?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Matever nie powinien być stosowany w ciąży, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie można całkowicie wykluczyć ryzyka wad wrodzonych u płodu. W badaniach na zwierzętach lek Mateverpodawany w dawkach większych niż stosowane w celu kontroli napadów drgawkowych, wykazał niepożądany wpływ na rozrodczość.

Podczas leczenia nie zaleca się karmienia piersią.

DOKUMENTACJA LEKU MATEVER – DOKUMENTY W FORMACIE PDF LUB DOC

Udostępnilismy możliwość ściągnięcia pełnej dokumnetacji leku: ulotki dla pacjenta oraz charakterystyki produktu leczniczego (dla faramceutów, lekarzy i personelu medycznego).

POBIERZ ULOTKĘ

ULOTKA LEKU MATEVER - Oprócz informacji, które udostępniśmy w powyższym opisie, ulotka leku zawiera dodatkowo szczegółowe informacje dotyczące m.in. skutków ubocznych stosowania leku, informacji o interakcjach z innymi lekami, czy przeciwwskazań do stosowania leku.


POBIERZ CHARAKTERYSTYKĘ

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO (CHPL) - Zawiera profesjonalne informacje przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Dane zawarte w tym dokumencie są uszczegółowione w stosunku do ulotki leku. Dodatkowo zawiera informacje o właściwościach farmakologicznych leku, danych farmaceutycznych, postaci farmaceutycznej, danych klinicznych.
ZAREZERWUJ MATEVER W NAJBLIŻSZEJ APTECE

OPINIE O LEKU MATEVER

Poznaj opinie innych pacjentów stosujących lek lub podziel się własnymi spostrzeżeniami

FORUM O LEKACH - PODZIEL SIĘ OPINIĄ. TO BARDZO PROSTE!! :)

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here