MARBODIN

SUBSTANCJE CZYNNE:

12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA

Jakie są wskazania do stosowania leku MARBODIN oraz jak działa ten lek?

Lek Marbodin należy do grupy leków przeciw otępieniu. Utrata pamięci w chorobie Alzheimera spowodowana jest zaburzeniami przekazywania sygnałów nerwowych przenoszących informacje w mózgu. W mózgu znajdują się tzw. receptory kwasu N-metylo-Dasparaginowego (NMDA), które uczestniczą w przekazywaniu sygnałów nerwowych istotnych dla procesu uczenia się oraz dla procesów zapamiętywania. Lek Marbodin należy do grupy leków określanych jako
antagoniści receptorów NMDA. Lek Marbodin poprzez wpływ wywierany na te receptory poprawia przekazywanie impulsów nerwowych i usprawnia pamięć.

Lek Marbodin jest stosowany w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

SKŁAD

Jaki jest skład leku MARBODIN, jaką zawiera substancję czynną oraz substancje pomocnicze?

Substancją czynną leku jest memantyny chlorowodorek. Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg memantyny chlorowodorku, co odpowiada 8,31 mg memantyny lub 20 mg memantyny chlorowodorku, co odpowiada 16,62 mg memantyny..

Pozostałe składniki Marbodin, 10 mg to: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna i magnezu stearynian, wszystkie w rdzeniu tabletki; oraz alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol (3350), talk w otoczce tabletki.

Pozostałe składniki Marbodin, 20 mg to: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna i magnezu stearynian, wszystkie w rdzeniu tabletki; oraz alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol (3350), żelaza tlenek żółty i czerwony (E172) i talk w otoczce tabletki.

STOSOWANIE / DAWKOWANIE

Jakie jest zalecane dawkowanie leku MARBODIN, jak prawdłowo i bezpiecznie stosować ten lek?

Dawkowanie

Marbodin, 10 mg, tabletki powlekane
Zalecana dawka dla dorosłych i pacjentów w podeszłym wieku to 20 mg raz na dobę. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych dawkę tą osiąga się stopniowo zgodnie z poniższym schematem:
1. tydzień połowa tabletki 10 mg
2. tydzień jedna tabletka 10 mg
3. tydzień półtorej tabletki 10 mg
4. tydzień dwie tabletki 10 mg jeden raz dziennie

Zazwyczaj dawka początkowa wynosi połowę tabletki 10 mg (1×5 mg) raz na dobę przez pierwszy tydzień. Następnie dawkę zwiększa się do jednej tabletki dziennie (1×10 mg) w drugim tygodniu i półtorej tabletki dziennie w trzecim tygodniu. Począwszy od czwartego tygodnia zazwyczaj przyjmuje się 2 tabletki dziennie (1×20 mg).

Marbodin, 20 mg, tabletki powlekane
Zalecana dawka dla dorosłych i pacjentów w podeszłym wieku to 20 mg raz na dobę.

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych dawkę tą osiąga się stopniowo zgodnie z poniższym schematem. Do zwiększania dawki stosowane są inne dawki produktu.

Na początku leczenia przyjmuje się lek Marbodin, 5 mg, tabletki powlekane raz dziennie. Następnie dawkę zwiększa się co tydzień o 5 mg aż do osiągnięcia zalecanej dawki podtrzymującej. Zalecana dawka podtrzymująca wynosi 20 mg raz dziennie, co osiąga się na początku 4. tygodnia leczenia.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek
U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek dawkowanie ustala lekarz prowadzący, odpowiednio do stanu pacjenta. W takich przypadkach niezbędne jest regularne monitorowanie czynności nerek, w określonych odstępach czasu, zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Podawanie
Lek Marbodin należy przyjmować doustnie, raz na dobę. Aby leczenie było skuteczne, lek należy przyjmować regularnie, codziennie o tej samej porze dnia. Tabletki należy połknąć i popić wodą. Tabletki mogą być przyjmowane z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Czas trwania leczenia
Leczenie lekiem Marbodin należy kontynuować tak długo, jak długo przynosi pozytywne efekty terapeutyczne. Przebieg leczenia powinien być na bieżąco oceniany przez lekarza prowadzącego.

PRZEDAWKOWANIE

Jak postępować w przypadku przedawkowania leku MARBODIN, co zrobić gdy przypadkowo przyjęto większą dawkę leku niż zalecana?

Na ogół zażycie zbyt dużej dawki leku Marbodin nie powoduje zagrożenia dla zdrowia. Mogą jednak występować nasilone objawy opisane w punkcie 4. „Możliwe działania niepożądane”.

W razie znacznego przedawkowania leku Marbodin należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub innym lekarzem, ponieważ może wówczas zaistnieć konieczność wdrożenia odpowiedniego leczenia.

STOSOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

Czy można jeść i pić stosując ten lek? Czy można pić alkohol? Zastosowanie leku MARBODIN przy jednoczesnym spożywaniu pokarmów i napojów?

Podczas stosowania jakiegokolwiek leku, nie należy spożywać alkoholu.

Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeśli pacjent dokonał ostatnio lub zamierza dokonać zasadniczych zmian w sposobie odżywiania się (np. przejście z normalnej diety na ścisłą dietę wegeteriańską) lub rozpoznano u pacjenta nerkową kwasicę kanalikową (RTA; nadmierne stężenie substancji kwaśnych we krwi spowodowane zaburzoną czynnością nerek) bądź ciężkie zakażenie dróg moczowych (struktury, przez które przepływa mocz). W takich przypadkach może zaistnieć konieczność zmiany dawkowania leku przez lekarza prowadzącego.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ

Czy kobieta będąca w ciąży lub karmi piersią może zażywać lek MARBODIN, jakie środki ostrożności należy zachować?

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Pacjentka w ciąży lub planująca zajście w ciążę powinna poinformować o tym swojego lekarza prowadzącego. Nie zaleca się stosowania memantyny u kobiet w ciąży. Kobiety stosujące lek Marbodin nie powinny karmić piersią.

DOKUMENTACJA LEKU MARBODIN – DOKUMENTY W FORMACIE PDF LUB DOC

Udostępnilismy możliwość ściągnięcia pełnej dokumnetacji leku: ulotki dla pacjenta oraz charakterystyki produktu leczniczego (dla faramceutów, lekarzy i personelu medycznego).

POBIERZ ULOTKĘ

ULOTKA LEKU MARBODIN - Oprócz informacji, które udostępniśmy w powyższym opisie, ulotka leku zawiera dodatkowo szczegółowe informacje dotyczące m.in. skutków ubocznych stosowania leku, informacji o interakcjach z innymi lekami, czy przeciwwskazań do stosowania leku.POBIERZ CHARAKTERYSTYKĘ

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO (CHPL) - Zawiera profesjonalne informacje przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Dane zawarte w tym dokumencie są uszczegółowione w stosunku do ulotki leku. Dodatkowo zawiera informacje o właściwościach farmakologicznych leku, danych farmaceutycznych, postaci farmaceutycznej, danych klinicznych.

ZAREZERWUJ MARBODIN W NAJBLIŻSZEJ APTECE

OPINIE O LEKU MARBODIN

Poznaj opinie innych pacjentów stosujących lek lub podziel się własnymi spostrzeżeniami

FORUM O LEKACH - PODZIEL SIĘ OPINIĄ. TO BARDZO PROSTE!! :)

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here