LONQUEX


Lekarstwo

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA

Lonquex zawiera substancję czynną lipegfilgrastym. Lipegfilgrastym jest długo działającym, zmodyfikowanym białkiem wytwarzanym metodami biotechnologii w bakteriach zwanych Escherichia coli. Należy on do grupy białek zwanych cytokinami i wykazuje podobieństwo do białka naturalnego (czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów [G-CSF]), wytwarzanego przez organizm człowieka.


Lekarz przepisał pacjentowi Lonquex w celu skrócenia czasu trwania stanu zwanego neutropenią (mała liczba białych krwinek) i zmniejszenia występowania neutropenii z gorączką (mała liczba białych krwinek z gorączką). Może to być spowodowane stosowaniem chemioterapii cytotoksycznej (leków niszczących szybko mnożące się komórki).

Lipegfilgrastym pobudza szpik kostny (tkankę produkującą nowe komórki krwi) do wytwarzania większej liczby białych krwinek. Białe krwinki pełnią ważną rolę, ponieważ pomagają organizmowi zwalczać zakażenia. Komórki te są bardzo wrażliwe na wpływ chemioterapii, co może powodować zmniejszenie ich liczby w organizmie. Jeśli liczba białych krwinek spadnie do niskiego poziomu, może być niewystarczająca do zwalczania bakterii, co zwiększa ryzyko zakażenia u pacjenta.

SKŁAD

Substancją czynną leku jest lipegfilgrastym. Każda ampułko-strzykawka zawiera 6 mg lipegfilgrastymu. Każdy ml roztworu zawiera 10 mg lipegfilgrastymu.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: kwas octowy lodowaty, sodu wodorotlenek, sorbitol (E420), polisorbat 20 i woda do wstrzykiwań.

STOSOWANIE / DAWKOWANIE

Jaka jest zalecana dawka
Zalecana dawka to jedna ampułko-strzykawka (6 mg lipegfilgrastymu) jeden raz na cykl chemioterapii.

Kiedy stosować Lonquex
Lek ten powinien być podawany około 24 godzin po ostatniej dawce chemioterapii pod koniec każdego cyklu chemioterapii.

W jaki sposób wykonywane są wstrzyknięcia
Lek ten jest podawany w postaci wstrzyknięcia za pomocą ampułko-strzykawki. Wstrzyknięcie jest wykonywane w tkankę tuż pod skórą (wstrzyknięcie podskórne).

Lekarz może polecić, aby pacjent nauczył się samodzielnego wykonywania wstrzyknięcia tego leku. Lekarz lub pielęgniarka nauczą pacjenta, jak to zrobić. Nie należy samodzielnie wykonywać wstrzyknięcia leku Lonquex bez takiego wcześniejszego przeszkolenia. Informacje potrzebne do stosowania ampułko-strzykawki można znaleźć na końcu niniejszej ulotki dla pacjenta (patrz punkt „7. Informacje o samodzielnym wstrzykiwaniu leku” załączonej ulotki). Właściwe leczenie choroby pacjenta wymaga jednak ścisłej i stałej współpracy z lekarzem.

PRZEDAWKOWANIE

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Lonquex należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

STOSOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

Podczas stosowania jakiegokolwiek leku, nie należy spożywać alkoholu.

Nie dotyczy.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ

Nie badano działania leku Lonquex u kobiet ciężarnych. Ważne jest, by poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, ponieważ lekarz może zdecydować, że pacjentka nie powinna stosować tego leku.

Nie wiadomo, czy substancja czynna tego leku przenika do mleka kobiecego. Z tego powodu podczas leczenia należy przerwać karmienie piersią.

ZAPOZNAJ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI NA TEMAT LONQUEX

POBIERZ ULOTKĘ


POBIERZ CHARAKTERYSTYKĘ
FORUM O LEKACH - PODZIEL SIĘ OPINIĄ. TO BARDZO PROSTE!! :)

Podziel się własną opinią i pomóż innych pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here