LYMPHOSEEK


Lekarstwo

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA

Lek ten jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Oznacza to, że jest on stosowany u pacjentów z rakiem piersi, czerniakiem lub nowotworami jamy ustnej w celu uzyskania nowych informacji na temat choroby. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w leczeniu choroby. Przed zastosowaniem proszek znajdujący się we fiolce zawierającej tilmanocept zostaje wymieszany z lekiem radioaktywnym o nazwie nadtechnecjan sodu (zawierającym 99mTc) w celu wytworzenia substancji o nazwie tilmanocept technetu (99mTc).

Ponieważ tilmanocept technetu (99mTc) zawiera niewielką ilość radioaktywności, może on uwidocznić pewne obszary ciała w trakcie badań, dzięki czemu lekarze mogą się dowiedzieć, czy nowotwór rozprzestrzenił się do miejsc zwanych „węzłami chłonnymi”, znajdujących się w pobliżu guzów. Węzły chłonne położone najbliżej guza określa się mianem „węzłów wartowniczych”. Są to węzły chłonne, do których z największym prawdopodobieństwem rozprzestrzeniły się komórki rakowe. Po zidentyfikowaniu wartowniczych węzłów chłonnych za pomocą leku Lymphoseek mogą one zostać usunięte i zbadane w celu wykrycia obecności komórek rakowych. Lek Lymphoseek „odnajduje” węzły chłonne i może zostać wykryty za pomocą specjalnej kamery lub detektora.

Stosowanie leku Lymphoseek wiąże się z narażeniem na niewielką ilość radioaktywności. Lekarz prowadzący i lekarz medycyny nuklearnej uznali, że korzyść kliniczna wynikająca z zabiegu z zastosowaniem produktu radiofarmaceutycznego przewyższa ryzyko wynikające z napromieniowania.

SKŁAD

Substancją czynną leku jest tilmanocept. Każda fiolka zawiera 250 mikrogramów tilmanoceptu.

Pozostałe składniki to trehaloza dwuwodna, glicyna (E640), askorbinian sodu (E301), chlorek cyny(II) dwuwodny, wodorotlenek sodu (E524) i kwas chlorowodorowy (E507).

STOSOWANIE / DAWKOWANIE

Istnieją ścisłe przepisy dotyczące stosowania, przygotowywania i usuwania produktów radiofarmaceutycznych. Lek Lymphoseek można stosować wyłącznie w specjalnie kontrolowanych miejscach. Produkt ten mogą przygotowywać i podawać wyłącznie osoby z odpowiednim przeszkoleniem w zakresie bezpieczeństwa jego stosowania. Osoby te podejmują specjalne środki ostrożności w celu bezpiecznego stosowania produktu i na bieżąco informują pacjenta o swoich działaniach.

Lekarz medycyny nuklearnej nadzorujący zabieg zdecyduje o dawce leku Lymphoseek, jaką należy zastosować w danym przypadku. Będzie to minimalna dawka niezbędna do uzyskania oczekiwanej informacji diagnostycznej.

Ilość podawanego produktu, jaką zwykle zaleca się osobie dorosłej, wynosi od 18,5 do 74 MBq (megabekereli, czyli jednostki, w której wyrażana jest radioaktywność).

Dawkę można podzielić na mniejsze ilości. Oznacza to, że lekarz może wykonać więcej niż jedno wstrzyknięcie w okolice guza.

Podanie leku Lymphoseek oraz przebieg badania
Lek Lymphoseek jest podawany poprzez wstrzyknięcie pod skórę, pod sutek bądź do lub wokół guza. Miejsce podania zależy od rodzaju nowotworu.

Lek Lymphoseek jest podawany dzień przed zabiegiem lub w dniu zabiegu.

Czas trwania badania
Lekarz medycyny nuklearnej poinformuje pacjenta o standardowym czasie trwania zabiegu. Lekarz medycyny nuklearnej stosuje specjalną kamerę w celu wykrycia leku Lymphoseek. Na podstawie uzyskanych obrazów chirurg lokalizuje wartownicze węzły chłonne. Chirurg stosuje również urządzenie do wykrywania części leku zawierającej technet 99mTc. Technet 99mTc wskazuje, gdzie znajdują się wartownicze węzły chłonne.

Po zlokalizowaniu wartowniczego węzła chłonnego zostaje on usunięty przez chirurga. W przypadku wykrycia większej liczby wartowniczych węzłów chłonnych usunięty zostaje każdy z tych węzłów. Następnie pobrane węzły chłonne zostają przebadane pod kątem obecności komórek nowotworowych.

Działania, jakie powinien podjąć pacjent po podaniu leku Lymphoseek
Lekarz medycyny nuklearnej poinformuje pacjenta o ewentualnych środkach ostrożności, jakie należy podjąć po przyjęciu leku Lymphoseek. Z wszelkimi pytaniami należy zgłosić się do lekarza.

PRZEDAWKOWANIE

Istnieje bardzo niewielkie prawdopodobieństwo przedawkowania, gdyż lek Lymphoseek jest podawany w specjalnie odmierzonej ilości, ściśle kontrolowanej przez lekarza nadzorującego badanie. Jednak w przypadku przedawkowania zostanie wdrożone odpowiednie leczenie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Lymphoseek, należy zwrócić się do lekarza medycyny nuklearnej nadzorującego badanie.

STOSOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

Nie dotyczy.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ

Podczas stosowania jakiegokolwiek leku, nie należy spożywać alkoholu.

Jeżeli istnieje możliwość, że pacjentka jest w ciąży, jeżeli opóźnia się krwawienie miesiączkowe lub jeżeli pacjentka karmi piersią, należy poinformować o tym lekarza medycyny nuklearnej przed zastosowaniem leku Lymphoseek.

W razie wątpliwości ważne jest skonsultowanie się z lekarzem medycyny nuklearnej nadzorującym zabieg.

Lekarz medycyny nuklearnej poda ten produkt w okresie ciąży tylko wtedy, gdy oczekiwane korzyści przewyższają ryzyko.

W przypadku karmienia piersią mleko należy usuwać przez 24 godziny po podaniu leku Lymphoseek. Możliwość powrotu do karmienia piersią należy uzgodnić z lekarzem medycyny nuklearnej.

ZAPOZNAJ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI NA TEMAT LYMPHOSEEK

POBIERZ ULOTKĘ


Ulotka leku jest specjalną informacją skierowaną do pacjentów, zatwierdzoną w procesie dopuszczenia do obrotu, dołączoną do opakowania produktu leczniczego. Ulotka leku zawiera najważniejsze informacje dotyczące leku, z którymi należy zawsze zapoznać się przed zażyciem jakiegokolwiek preparatu. Ulotka zawiera informacje o tym, czym jest dany lek, w jakim celu się go stosuje i jakie substancje zawiera.

Ulotkę powinno się każdorazowo zachować wraz z opakowaniem w razie potrzeby ponownego przeczytania. Rozpoczynając przyjmowanie leku, należy przeczytać uważnie całą ulotkę. Należy pamiętać, że wszystkie leki przynoszą skutki uboczne i mogą wchodzić w interakcje z innymi środkami. Ważne, by szczegółowo sprawdzać takie informacje jak: wskazania do stosowania, sposób przyjmowania i przechowywania, dawkowanie, wpływ leku na prowadzenie pojazdów i maszyn, a także datę ważności. W ulotce znajdziemy także również o przeciwwskazaniach, stosowaniu leku podczas ciąży i karmienia piersią.

POBIERZ CHARAKTERYSTYKĘ


Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) stanowi zgodnie z przepisami element wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Dokument ten zawiera specjalistyczne informacje na temat danego produktu leczniczego. Informacje te są przeznaczone tylko dla wykwalifikowanego personelu medycznego (lekarze, farmaceuci).

Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) zawiera między innymi takie informacje jak: postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne).LYMPHOSEEK CENA - GDZIE KUPIĆ NAJTANIEJ, ZNAJDŹ W NAJBLIŻSZEJ APTECE

FORUM O LEKACH - PODZIEL SIĘ OPINIĄ. TO BARDZO PROSTE!! :)

Podziel się własną opinią i pomóż innych pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here