Leukeran

Działanie i wskazania

Leukeran to lek przeciwnowotworowy należący do grupy środków alkilujących.

Lek Leukeran stosowany jest w leczeniu następujących chorób:
– choroby Hodgkina (ziarnicy złośliwej),
– niektórych postaci nieziarniczych chłoniaków złośliwych (non-Hodgkin’s lymphoma),
– przewlekłej białaczki limfatycznej,
– makroglobulinemii Waldenströma.

Leukeran cena - refundacja, interakcje - dostepność w aptekach

Skorzystaj z wyszukiwarki, dzięki której znajdziesz następujące informacje o leku Leukeran:

  • cena leku Leukeran (ile kosztuje lek w zależności od poziomu refundacji)
  • czy lek przepisywany jest na receptę, czy jest dostępny bez recepty?
  • interakcje leku Leukeran z innymi lekami
  • lista leków refundowanych oraz leków 75+
  • adresy i numery telefonów aptek

Sprawdź ile kosztuje Leukeran - cena leku.

Skład

Substancją czynną leku jest chlorambucyl.
– Każda tabletka zawiera 2 mg chlorambucylu.
– Pozostałe składniki leku to laktoza bezwodna, mikrokrystaliczna celuloza, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas stearynowy; skład otoczki: hypromeloza, tytanu dwutlenek, makrogol 400, żelaza tlenek żółty, żelaza tlenek czerwony.

Zobacz listę preparatów zawierających: .

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Leukeran podaje się doustnie i należy go przyjmować codziennie na pusty żołądek (co najmniej godzinę przed posiłkami lub trzy godziny po posiłkach). Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.
Tabletek nie należy dzielić.

Choroba Hodgkina (ziarnica złośliwa)
Dawkowanie u dorosłych
Pojedynczo w leczeniu paliatywnym lek Leukeran stosuje się najczęściej w dawce 0,2mg/kg masy ciała/dobę przez 4-8 tygodni. Zazwyczaj jednak lek Leukeran jest jednym ze składników leczenia wielolekowego. Lek Leukeran można również stosować zamiast chlormetyny, z podobnym efektem leczniczym, ale mniejszym działaniem toksycznym.

Dawkowanie u dzieci
Lek Leukeran można stosować w leczeniu choroby Hodgkina (ziarnicy złośliwej) u dzieci. Schematy dawkowania są podobne do stosowanych u dorosłych.

Niektóre postaci nieziarniczych chłoniaków złośliwych (non-Hodgkin’s lymphoma)

Dawkowanie u dorosłych
W leczeniu pojedynczym początkową dawkę wynoszącą zwykle od 0,1 do 0,2 mg/kg masy ciała/dobę, stosuje się przez pierwsze 4-8 tygodni, po czym leczenie podtrzymujące prowadzi się albo stosując zmniejszone dawki dobowe, albo leczenie cykliczne.
Lek Leukeran jest skuteczny w leczeniu pacjentów w zaawansowanym stadium rozlanego chłoniaka limfocytowego oraz pacjentów, u których występuje wznowa po radioterapii.
U pacjentów z zaawansowanymi stadiami rozwoju nieziarniczego chłoniaka limfocytowego nie wykazano znaczących różnic w działaniu leczniczym leku Leukeran stosowanego pojedynczo w porównaniu do terapii wielolekowej.

Dawkowanie u dzieci
Lek Leukeran można stosować w leczeniu nieziarniczych chłoniaków złośliwych u dzieci.
Schematy dawkowania są podobne do stosowanych u dorosłych.

Przewlekła białaczka limfatyczna
Dawkowanie u dorosłych
Leczenie lekiem Leukeran rozpoczyna się zazwyczaj u pacjentów z wyraźnymi objawami chorobowymi lub z zaburzeniami czynności szpiku kostnego (lecz nie w przypadku niewydolności szpiku) stwierdzanymi w wynikach badania morfologicznego krwi obwodowej.
Początkowo lek Leukeran podaje się w dawce 0,15 mg/kg masy ciała/dobę do czasu zmniejszenia liczby leukocytów we krwi obwodowej do 10000/μl. Leczenie można wznowić po 4 tygodniach od zakończenia pierwszego cyklu i kontynuować je, stosując dawkę 0,1 mg/kg masy ciała/dobę.
Zazwyczaj po 2 latach leczenia u niektórych pacjentów liczba leukocytów osiąga prawidłowe wartości, uprzednio powiększone węzły chłonne oraz śledziona stają się niewyczuwalne w badaniu palpacyjnym, a odsetek limfocytów w szpiku kostnym zmniejsza się poniżej 20%. Pacjenci z potwierdzoną niewydolnością szpiku kostnego powinni być najpierw leczeni prednizolonem, a dopiero po przywróceniu czynności szpiku można rozpocząć podawanie leku Leukeran.

Makroglobulinemia Waldenströma
Dawkowanie u dorosłych
Lek Leukeran jest lekiem z wyboru w leczeniu tej choroby. Zalecana początkowa dawka wynosi od 6 do 12 mg na dobę do chwili wystąpienia leukopenii; następnie wprowadza się na stałe dawkę od 2 do 8 mg na dobę.

Zaburzenia czynności nerek:
Dostosowanie dawki nie jest uznawane za konieczne u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Zaburzenia czynności wątroby:
Pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy starannie monitorować w kierunku objawów przedmiotowych i podmiotowych toksyczności. Ponieważ chlorambucyl jest głównie metabolizowany w wątrobie, należy rozważyć zmniejszenie dawki u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Jednak brak jest wystarczających danych dotyczących pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, aby podać odpowiednie zalecenia dotyczące dawkowania.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku
Nie przeprowadzono szczegółowych badań u pacjentów w podeszłym wieku. Jednakże wskazane może być monitorowanie czynności nerek i wątroby, a w przypadku ciężkiego zaburzenia ich czynności lekarz powinien zachować szczególną ostrożność w stosowaniu leku Leukeran w tej grupie pacjentów.

Przedawkowanie

Objawy
Głównym objawem obserwowanym przy niezamierzonym przedawkowaniu chlorambucylu jest przemijająca pancytopenia. Mogą również wystąpić objawy toksycznego wpływu na układ nerwowy, od ogólnego pobudzenia i niezborności ruchowej do wielokrotnych napadów padaczkowych typu grand mal.

Postępowanie
Ponieważ nie jest znane antidotum, lekarz powinien ściśle monitorować parametry morfologii krwi pacjenta i zastosować leczenie ogólnie wzmacniające, a w razie konieczności również przetoczenie krwi.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Brak szczególnych zaleceń.

Spożywanie alkoholu podczas farmakoterapii może zmieniać działanie leków. Mogą nasilić się działania niepożądane leku, a terapia może się okazać nieskuteczna. Zaburzenie wchłaniania, dystrybucji substancji czynnej oraz jej wydalania z organizmu stanowi wielkie zagrożenie dla organizmu. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Podobnie jak inne leki cytotoksyczne, lek Leukeran jest potencjalnie teratogenny.
Jeśli to możliwe, lekarz powinien unikać stosowania leku Leukeran u pacjentek w ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze. W każdym przypadku lekarz powinien ocenić stosunek potencjalnego zagrożenia dla płodu do spodziewanej korzyści dla matki.
Tak jak w przypadku wszystkich leków cytotoksycznych, lekarz powinien zalecić stosowanie skutecznych środków antykoncepcyjnych, gdy którykolwiek z partnerów przyjmuje lek Leukeran.
Lek Leukeran może hamować czynność jajników, donoszono też o zaniku miesiączki w następstwie jego przyjmowania.
Stwierdzano brak plemników w nasieniu mężczyzn przyjmujących lek Leukeran, choć szacuje się, że do wywołania tego efektu konieczna jest dawka całkowita leku w wysokości 400 mg.
Zaburzenia tworzenia się plemników u mężczyzn z chłoniakiem leczonych chlorambucylem w całkowitych dawkach wynoszących 410-2600 mg były w różnym stopniu przemijające.
Nie należy karmić piersią podczas przyjmowania leku Leukeran.

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Opinie pacjentów o Leukeran - forum o lekach

Aktualna ocena:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

1 KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here