LEPSITAM


Lekarstwo

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA

Lek Lepsitam powlekane jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce).

Lek Lepsitam jest stosowany:
– jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką.
– u pacjentów, którzy przyjmują już inny lek przeciwpadaczkowy w leczeniu:
– u pacjentów w wieku od 1 miesiaca w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia
– u pacjentów w wieku od 12 lat z młodzieńczą padaczką miokloniczną w leczeniu napadów mioklonicznych,
– u pacjentów w wieku od 12 lat z idiopatyczną padaczką uogólnioną w leczeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych.Zadbaj o swoje zdrowie już teraz! Kupuj najtaniej!
Zapoznaj się z cenami naturalnych produktów zdrowotnych.

SKŁAD

Substancją czynną jest lewetyracetam.
Jedna tabletka leku Lepsitam, 250 mg zawiera 250 mg lewetyracetamu.
Jedna tabletka leku Lepsitam, 500 mg zawiera 500 mg lewetyracetamu.
Jedna tabletka leku Lepsitam, 750 mg zawiera 750 mg lewetyracetamu.
Jedna tabletka leku Lepsitam, 1000 mg zawiera 1000 mg lewetyracetamu.

Ponadto lek zawiera:

Lepsitam, 250 mg, tabletka powlekana:
Rdzeń tabletki: wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon (typ A), hydroksypropyloceluloza
Otoczka: hypromeloza, tytanu dwutlenek, talk, glikol propylenowy, barwniki*

Lepsitam, 500 mg, tabletka powlekana :
Rdzeń tabletki: wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon (typ A), hydroksypropyloceluloza
Otoczka: hydroksypropyloceluloza, hypromeloza, glikol propylenowy, kwas sorbowy, sorbitolu monooleinian, tytanu dwutlenek, wanilina, barwniki*

Lepsitam, 750 mg, tabletka powlekana :
Rdzeń tabletki: wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon (typ A), hydroksypropyloceluloza
Otoczka: hypromeloza, żelaza tlenek czerwony (E172), makrogol 4000 , tytanu dwutlenek (E 171), barwniki*

Lepsitam, 1000 mg, tabletka powlekana:
Rdzeń tabletki: wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon (typ A), hydroksypropyloceluloza
Otoczka: hypromeloza, laktoza jednowodna, makrogol 4000, tytanu dwutlenek (E 171).

* Barwniki:
tabletka 250 mg: indygotyna lak (E 132), żółcień pomarańczowa lak (E110), żółcień chinolinowa lak (E104)
tabletka 500 mg: żółcień chinolinowa lak (E104)
tabletka 750 mg: żółcień pomarańczowa FCF lak glinowy (E 110), indygotyna lak, (E 132)
tabletka 1000 mg: brak substancji barwiących

Tabletki powlekane pakowane są w białe, nieprzezroczyste blistry z folii PVC/PE/PVDC/Aluminium w pudełku tekturowym.

STOSOWANIE / DAWKOWANIE

Lek Lepsitam musi być przyjmowany dwa razy na dobę, rano i wieczorem, mniej więcej o tej samej porze każdego dnia. Należy przyjmować liczbę tabletek zgodną z zaleceniemi lekarza.

Monoterapia

– Dawka u dorosłych i młodzieży (w wieku od 16 lat):

Lek Lepsitam 250mg:
Zazwyczaj stosowana dawka: od 1000 mg (4 tabletek) do 3000 mg (12 tabletek) na dobę.

Lek Lepsitam 500mg:
Zazwyczaj stosowana dawka: od 1000 mg (2 tabletek) do 3000 mg (6 tabletek) na dobę.

Lek Lepsitam 750mg i 1000mg:
Zazwyczaj stosowana dawka: od 1000 mg do 3000 mg na dobę.

Jeżeli pacjent przyjmuje lek po raz pierwszy, lekarz zaleci najpierw mniejszą dawkę przez 2 tygodnie, a dopiero potem najmniejszą zazwyczaj stosowaną dawkę.

250 mg:
Przykładowo, jeśli dawka dobowa wynosi 1000 mg, można przyjmować 2 tabletki 250mg rano i 2 tabletki 250mg wieczorem.

500 mg:
Przykładowo, jeśli dawka dobowa wynosi 2000 mg, można przyjmować 2 tabletki 500mg rano i 2 tabletki 500mg wieczorem.

750 mg:
Przykładowo, jeśli dawka dobowa wynosi 3000 mg, można przyjmować 2 tabletki 750mg rano i 2 tabletki 750mg wieczorem.

1000 mg:
Przykładowo, jeśli dawka dobowa wynosi 2000 mg, można przyjmować 1 tabletkę 1000mg rano i 1 tabletkę 1000mg wieczorem.

Leczenie wspomagające

– Dawka u dorosłych i młodzieży (w wieku od 12 do 17 lat) o masie ciała 50 kg lub większej:

Lek Lepsitam 250 mg:
Zazwyczaj stosowana dawka: od 1000 mg (4 tabletek) do 3000 mg (12 tabletek) na dobę.
Przykładowo, jeśli dawka dobowa wynosi 1000 mg, można przyjmować 2 tabletki 250mg rano i 2 tabletki 250mg wieczorem.

Lek Lepsitam 500 mg:
Zazwyczaj stosowana dawka: od 1000 mg (2 tabletek) do 3000 mg (6 tabletek) na dobę.
Przykładowo, jeśli dawka dobowa wynosi 1000 mg, można przyjmować 1 tabletkę 500mg rano i 1 tabletkę 500mg wieczorem.

Lek Lepsitam 750 mg:
Zazwyczaj stosowana dawka: od 1000 mg do 3000 mg na dobę.
Przykładowo, jeśli dawka dobowa wynosi 1500 mg, można przyjmować 1 tabletkę 750mg rano i 1 tabletkę750mg wieczorem.

Lek Lepsitam 1000 mg:
Zazwyczaj stosowana dawka: od 1000 mg do 3000 mg na dobę.
Przykładowo, jeśli dawka dobowa wynosi 2000 mg, można przyjmować 1 tabletkę 1000mg rano i 1 tabletkę 1000mg wieczorem.

– Dawka u niemowląt i dzieci (w wieku od 6 do 23 miesięcy), dzieci (w wieku od 2 do 11 lat) i młodzieży (w wieku od 12 do 17 lat) o masie ciała mniejszej niż 50 kg:
Lekarz zaleci najbardziej odpowiednią postać leku Lepsitam, w zależności od wieku, masy ciała i dawki.

Lewetyracetam 100 mg/ml roztwór doustny jest postacią bardziej odpowiednią dla niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Zazwyczaj stosowana dawka: od 20 mg/kg mc. do 60 mg/kg mc./dobę.
Przykładowo, jeśli dawka dobowa wynosi 20 mg/kg mc./dobę, w przypadku dziecka o masie ciała 25 kg należy podać 1 tabletkę250mg rano i 1 tabletkę 250mg wieczorem.

– Dawka u niemowląt (w wieku od 1 do poniżej 6 miesięcy):
Dla niemowląt najbardziej odpowiednią postacią lewetyracetamu jest 100 mg/ml roztwór doustny.

Sposób podawania:
Tabletki należy połykać, popijając wystarczającą ilością płynu (np. szklanką wody).

Czas trwania leczenia:
– Lek Lepsitam stosowany jest do leczenia długotrwałego. Należy kontynuować leczenie lekiem Lepsitam tak długo, jak zaleci to lekarz prowadzący.
– Nie przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem prowadzącym, ponieważ może to spowodować zwiększenie częstości napadów. Jeśli lekarz zadecyduje o przerwaniu leczenia, udzieli informacji dotyczących stopniowego odstawiania leku.

PRZEDAWKOWANIE

Możliwe działania niepożądane po przedawkowaniu leku Lepsitam to senność, pobudzenie, agresywność, obniżona czujność, zahamowanie oddychania i śpiączka. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz zaleci najlepsze, możliwe leczenie przedawkowania.

STOSOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

Nie w każdej ulotce leku znajduje się informacja na temat możliwości spożywania alkoholu w trakcie kuracji. Zalecamy każdorazowo całkowitą rezygnację z alkoholu lub daleko idącą ostrożność. Dowiedz się więcej na temat stosowania i łączenia leków z alkoholem.

Lek Lepsitam można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Ze względów bezpieczeństwa podczas przyjmowania leku Lepsitam nie należy pić alkoholu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ

Należy poinformować lekarza jeżeli pacjentka jest lub może być w ciąży.

Lek Lepsitam nie powinien być stosowany w ciąży, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne. Potencjalne ryzyko dla płodu nie jest znane. W badaniach na zwierzętach lek Lepsitam podawany w dawkach większych niż stosowane w celu kontroli napadów drgawkowych, wykazał niepożądany wpływ na rozrodczość.

Podczas leczenia nie zaleca się karmienia piersią.

ZAPOZNAJ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI NA TEMAT LEPSITAM

POBIERZ ULOTKĘ


Ulotka leku jest specjalną informacją skierowaną do pacjentów, zatwierdzoną w procesie dopuszczenia do obrotu, dołączoną do opakowania produktu leczniczego. Ulotka leku zawiera najważniejsze informacje dotyczące leku, z którymi należy zawsze zapoznać się przed zażyciem jakiegokolwiek preparatu. Ulotka zawiera informacje o tym, czym jest dany lek, w jakim celu się go stosuje i jakie substancje zawiera.

Ulotkę powinno się każdorazowo zachować wraz z opakowaniem w razie potrzeby ponownego przeczytania. Rozpoczynając przyjmowanie leku, należy przeczytać uważnie całą ulotkę. Należy pamiętać, że wszystkie leki przynoszą skutki uboczne i mogą wchodzić w interakcje z innymi środkami. Ważne, by szczegółowo sprawdzać takie informacje jak: wskazania do stosowania, sposób przyjmowania i przechowywania, dawkowanie, wpływ leku na prowadzenie pojazdów i maszyn, a także datę ważności. W ulotce znajdziemy także również o przeciwwskazaniach, stosowaniu leku podczas ciąży i karmienia piersią.

POBIERZ CHARAKTERYSTYKĘ


Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) stanowi zgodnie z przepisami element wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Dokument ten zawiera specjalistyczne informacje na temat danego produktu leczniczego. Informacje te są przeznaczone tylko dla wykwalifikowanego personelu medycznego (lekarze, farmaceuci).

Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) zawiera między innymi takie informacje jak: postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne).Znajdź inne produkty z tej kategorii:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O BAZIE LEKÓW

Serwis Baza Leków umożliwia szybkie i intuicyjne wyszukiwanie podstawowych informacji na temat leków (leki na receptę oraz wydawane bez recepty), suplementów diety, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków oraz innych produktów dostępnych w aptekach na terenie Polski.

Podstawowe informacje znajdujące się na stronie Baza Leków:

Lekarstwa: Opis działania leku / wskazania, skład leku, stosowanie / dawkowanie leku, przedawkowanie leku, stosowanie leku z jedzeniem i piciem (w tym z alkoholem, jeżeli taka informacja od producenta występuje), stosowanie leku w ciąży i podczas karmienia piersią.

W przypadku pozostałych produktów (suplementy diety, wyroby medyczne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyki): Opis działania produktu / wskazania, skład produktu, dawkowanie / stosowanie produktu.

LEPSITAM CENA - GDZIE KUPIĆ NAJTANIEJ, ZNAJDŹ W NAJBLIŻSZEJ APTECE

Zadbaj o swoje zdrowie już teraz! Kupuj najtaniej!
Zapoznaj się z cenami naturalnych produktów zdrowotnych.

FORUM O LEKACH - PODZIEL SIĘ OPINIĄ. TO BARDZO PROSTE!! :)

Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się.

Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.
Please enter your comment!
Please enter your name here