Lenalidomide Sandoz

Działanie i wskazania

Lek Lenalidomide Sandoz zawiera substancję czynną lenalidomid i należy do grupy leków, które wpływają na czynność układu odpornościowego. Lek Lenalidomide Sandoz stosuje się u dorosłych w leczeniu szpiczaka mnogiego.

Szpiczak mnogi
Szpiczak mnogi jest rodzajem nowotworu, który powstaje w wyniku rozrostu pewnego rodzaju rwinek białych, nazywanych komórkami plazmatycznymi. Komórki te gromadzą się w szpiku kostnym i dzielą się w niekontrolowany sposób. Może to prowadzić do uszkodzeń kości i nerek.

W zasadzie szpiczak mnogi jest nieuleczalny. Jednak możliwe jest czasowe znaczne złagodzenie lub usunięcie objawów choroby. Stan taki nazywa się „remisją”.

Noworozpoznany szpiczak mnogi – u pacjentów po przeszczepieniu szpiku kostnego
Lek Lenalidomide Sandoz stosuje się bez innych leków w leczeniu podtrzymującym u pacjentów, którzy uzyskali odpowiedni stan po przeszczepieniu szpiku kostnego.

Noworozpoznany szpiczak mnogi – u pacjentów, u których nie jest możliwe przeszczepienie szpiku kostnego

Lek Lenalidomide Sandoz przyjmuje się razem z innymi lekami:
– z lekiem o działaniu przeciwzapalnym o nazwie „deksametazon”,
– z lekiem stosowanym w chemioterapii o nazwie „melfalan” oraz
– z lekiem hamującym czynność układu odpornościowego o nazwie „prednizon”.

Pacjent rozpoczyna leczenie przyjmując lek Lenalidomide Sandoz razem z dodatkowymi lekami, a następnie kontynuuje leczenie samym lekiem Lenalidomide Sandoz.

Jeśli pacjent ma 75 lat lub więcej albo stwierdzono u niego zaburzenia czynności nerek o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim, lekarz przeprowadzi dokładne badania przed rozpoczęciem stosowania leku Lenalidomide Sandoz.

Szpiczak mnogi – u pacjentów otrzymujących wcześniejsze leczenie
Lek Lenalidomide Sandoz przyjmuje się razem z lekiem przeciwzapalnym – deksametazonem.
Lek Lenalidomide Sandoz może zatrzymać zaostrzenie objawów szpiczaka mnogiego. Wykazano również, że może opóźnić nawrót szpiczaka po leczeniu.

Jak działa lek Lenalidomide Sandoz
Lek działa poprzez wpływ na układ odpornościowy organizmu i bezpośrednio atakuje komórki nowotworowe. Na mechanizm jego działania składają się:
– hamowanie rozwoju komórek nowotworowych
– hamowanie proces tworzenia się naczyń krwionośnych w nowotworze
– pobudzenie części układu odpornościowego w celu zaatakowania komórek nowotworowych.

Lenalidomide Sandoz cena - refundacja, interakcje - dostepność w aptekach

Skorzystaj z wyszukiwarki, dzięki której znajdziesz następujące informacje o leku Lenalidomide Sandoz:

  • cena leku Lenalidomide Sandoz (ile kosztuje lek w zależności od poziomu refundacji)
  • czy lek przepisywany jest na receptę, czy jest dostępny bez recepty?
  • interakcje leku Lenalidomide Sandoz z innymi lekami
  • lista leków refundowanych oraz leków 75+
  • adresy i numery telefonów aptek

Sprawdź ile kosztuje Lenalidomide Sandoz - cena leku.

Skład

Substancją czynną jest lenalidomid. Jedna kapsułka zawiera 2,5 mg lenalidomidu.

Pozostałe składniki to: laktoza, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian.

Otoczka kapsułkowa: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), indygotyna (E 132) i żelaza tlenek żółty (E 172)
Tusz do nadruku: szelak, glikol propylenowy, potasu wodorotlenek, żelaza tlenek czarny (E 172)

Zobacz listę preparatów zawierających: .

Dawkowanie

Lek Lenalidomide Sandoz musi być podawany przez fachowy personel medyczny z doświadczeniem w leczeniu szpiczaka mnogiego.
– Jeśli lek Lenalidomide Sandoz stosowany jest w leczeniu szpiczaka mnogiego u pacjentów, u których niemożliwe jest przeszczepienie szpiku kostnego lub którzy otrzymali w przeszłości inne leczenie, lek stosuje się razem z innymi lekami).
– Jeśli lek Lenalidomide Sandoz stosuje się w leczeniu szpiczaka mnogiego u pacjentów po przeszczepieniu szpiku kostnego, lek stosowany jest sam (w monoterapii).

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeżeli pacjent przyjmuje lek Lenalidomide Sandoz razem z innymi lekami, powinien zapoznać się z treścią ulotek tych leków w celu uzyskania informacji na temat ich stosowania i działania.

Cykl leczenia
Lek Lenalidomide Sandoz oraz leki przyjmowane razem z nim (w leczeniu skojarzonym) przyjmuje się w określonych dniach przez 4 tygodnie (28 dni).
– Każde 28 dni nazywa się „cyklem leczenia”.
– Zależnie od dnia cyklu pacjent przyjmuje jeden lub więcej leków. Jednak w niektórych dniach pacjent nie przyjmuje żadnych leków.
– Po zakończeniu każdego 28-dniowego cyklu pacjent powinien rozpocząć nowy cykl trwający 28 dni.

Ile leku Lenalidomide Sandoz należy przyjmować
Przed rozpoczęciem leczenia lekarz poinformuje pacjenta:
– ile leku należy przyjmować;
– ile innych leków (jeśli w ogóle) pacjent powinien przyjmować razem z lekiem Lenalidomide Sandoz;
– w których dniach cyklu przyjmować każdy z tych leków.

Jak i kiedy przyjmować lek Lenalidomide Sandoz
– Kapsułkę należy połknąć w całości, najlepiej popijając wodą.
– Kapsułek nie wolno przełamywać, nie otwierać ani żuć. W razie kontaktu proszku z uszkodzonej kapsułki leku ze skórą, należy natychmiast dokładnie umyć skórę wodą z mydłem.
– Kapsułki można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.
– Lek należy przyjmować w wyznaczonych dniach w przybliżeniu o tej samej porze.

Przyjmowanie tego leku
W celu wyjęcia kapsułki z blistra:
– kapsułkę należy nacisnąć wyłącznie z jednej strony i wypchnąć ją przez folię,
– nie należy naciskać na środek kapsułki, gdyż może to spowodować jej uszkodzenie.

Czas trwania leczenia lekiem Lenalidomide Sandoz
Lek stosuje się w cyklach leczenia; z których każdy trwa 28 dni (patrz wyżej „Cykl leczenia”). Leczenie należy kontynuować do czasu, aż lekarz zaleci jego przerwanie.

Przedawkowanie

Jeśli pacjent przyjął więcej kapsułek niż powinien, należy natychmiast zwrócić się do lekarza.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Lek może być stosowany z pokarmem lub bez pokarmu.

Spożywanie alkoholu podczas farmakoterapii może zmieniać działanie leków. Mogą nasilić się działania niepożądane leku, a terapia może się okazać nieskuteczna. Zaburzenie wchłaniania, dystrybucji substancji czynnej oraz jej wydalania z organizmu stanowi wielkie zagrożenie dla organizmu. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Informacja dla kobiet przyjmujących lek Lenalidomide Sandoz
– Nie wolno przyjmować leku Lenalidomide Sandoz, jeśli pacjentka jest w ciąży, gdyż może on działać szkodliwie na płód.
– Pacjentkom nie wolno zajść w ciążę podczas stosowania tego leku. Dlatego kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.
– Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania tego leku, musi natychmiast przerwać leczenie i poinformować o tym lekarza.

Informacja dla mężczyzn przyjmujących lek Lenalidomide Sandoz
– Jeśli partnerka mężczyzny, który przyjmuje ten lek, zajdzie w ciążę, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza. Zaleca się, aby partnerka zasięgnęła porady lekarskiej.
– Pacjent również musi stosować skuteczne metody antykoncepcji (patrz niżej „Antykoncepcja”).

Karmienie piersią
Nie należy karmić piersią podczas przyjmowania leku, gdyż nie wiadomo, czy przenika on do mleka kobiecego.

PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Jeśli po przyjęciu leku Lenalidomide Sandoz pacjent odczuwa zawroty głowy, zmęczenie, senność, ma wrażenie wirowania lub niewyraźnego widzenia, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Opinie pacjentów o Lenalidomide Sandoz - forum o lekach

Aktualna ocena:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Please enter your comment!
Please enter your name here