LAKEAPodmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH

OPIS DZIAŁANIA LEKU / WSKAZANIA

Lakea zawiera losartan, który należy do leków z grupy antagonistów receptora angiotensyny II. Leki te zmniejszają napięcie mięśni gładkich naczyń krwionośnych, co z kolei zmniejsza ciśnienie tętnicze krwi.

Tabletki LAKEA stosowane są:
– w leczeniu pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi (nadciśnieniem tętniczym)
– u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi i pogrubieniem lewej komory serca, gdzie lek zmniejsza ryzyko udaru mózgu
– w celu ochrony nerek u pacjentów z cukrzycą typu II i nadciśnieniem tętniczym, u których badania
laboratoryjne potwierdziły zaburzenia czynności nerek i białkomocz ≥0,5 g/dobę (stan, w którym mocz zawiera nieprawidłową ilość białka w moczu)
– w leczeniu pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, gdy w opinii lekarza stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE, leki stosowane w celu zmniejszenia wysokiego ciśnienia tętniczego krwi) nie jest właściwe. Jeśli niewydolność serca została ustabilizowana przez zastosowanie inhibitora ACE, nie należy zmieniać leczenia na losartan.

Dbaj o zdrowie stosując naturalne produkty na serce i układ krążenia. Kontroluj także poziom swojego ciśnienia tętniczego za pomocą profesjonalnych ciśnieniomierzy.

Zadbaj o swoje zdrowie już teraz! Kupuj najtaniej!
Zapoznaj się z cenami naturalnych produktów zdrowotnych.

SKŁAD LEKU

Substancją czynną jest losartan potasowy. Każda tabletka zawiera 50 mg losartanu potasowego.

Ponadto lek zawiera: celulozę mikrokrystaliczną, skrobię żelowaną, laktozę jednowodną, magnezu stearynian, krzemionkę koloidalną bezwodną
Otoczka: hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, makrogol 400, tytanu dwutlenek, talk.

STOSOWANIE / DAWKOWANIE

Lek Lakea należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki należy przyjmować, popijając szklanką wody, niezależnie od posiłków.

Pacjenci z wysokim ciśnieniem tętniczym
Zwykle stosowaną dawką początkową i podtrzymującą losartanu jest 50 mg raz na dobę. W razie konieczności lekarz dostosowuje dawkę w odstępach co najmniej tygodnia. Odpowiedź na leczenie ustala się na podstawie pomiaru ciśnienia tętniczego przed samym podaniem następnej dawki (zwykle po 24 godzinach).
Maksymalne działanie uzyskuje się po upływie 3 do 6 tygodni leczenia. Jeśli działanie przeciwnadciśnieniowe nie jest wystarczające, lekarz zaleci podanie tej samej dawki dobowej w dwóch dawkach podzielonych. Zabieg ten może poprawić u niektórych pacjentów skuteczność leku.

Pacjenci z niewydolnością serca
Zwykle stosowana dawka początkowa wynosi 50 mg losartanu raz na dobę. Lekarz może zadecydować o dodaniu małej dawki hydrochlorotiazydu i (lub) zwiększyć dawkę leku Lakea do 100 mg raz na dobę, w zależności od ciśnienia tętniczego krwi pacjenta.

* Do podania tej dawki dostępne są tabletki z mniejszą zawartością substancji czynnej.

Pacjenci z wysokim ciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu II
Zwykle stosowana dawka początkowa wynosi 50 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do 100 mg raz na dobę w zależności od reakcji ciśnienia tętniczego po miesiącu od rozpoczęcia leczenia.
Lek Lakea może być przyjmowany z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi (np. lekami moczopędnymi, antagonistami wapnia, lekami alfa- lub beta-adrenolitycznymi i lekami o działaniu ośrodkowym), a także z insuliną i innymi zwykle stosowanymi lekami przeciwcukrzycowymi (np. pochodnymi sulfonylomocznika, glitazonami i inhibitorami glukozydazy).

Stosowanie u pacjentów z niedoborem krwi krążącej
U bardzo niewielkiego odsetka pacjentów z niedoborem krwi krążącej (np. leczonych dużymi dawkami leków moczopędnych) zalecana dawka początkowa wynosi 25 mg raz na dobę.

Stosowanie w zaburzeniach czynności nerek
U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek (tzn. z klirensem kreatyniny od 20 do 50 ml/min) dostosowanie dawki początkowej nie jest konieczne. U pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek (tzn. z klirensem kreatyniny mniejszym niż 20 ml/min) lub u pacjentów dializowanych zaleca się stosowanie mniejszej dawki początkowej (25 mg raz na dobę).

Stosowanie w zaburzeniach czynności wątroby
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lekarz rozważy podanie mniejszej dawki.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku
Pacjenci w wieku do 75 lat: dostosowanie dawki nie jest konieczne.
Pacjenci w wieku powyżej 75 lat: dotychczasowe doświadczenie kliniczne w tej grupie jest ograniczone. Zaleca się stosowanie mniejszej dawki początkowej (25 mg raz na dobę).

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania losartanu w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat są ograniczone. Również ograniczone są dostępne dane farmakokinetyczne dotyczce dzieci w wieku powyzej 1 miesiąca z nadciśnieniem.

Dla pacjentów o masie ciała od większej niż 20 kg do 50 mg i którzy mogą połykać tabletki, zalecana
dawka wynosi 25 mg raz na dobę. Dawkę tę można zwiększyć maksymalnie do 50 mg raz na dobę.
U pacjentów o masie ciała większej niż 50 kg, dawka początkowa wynosi 50 mg raz na dobę. Dawkę tę można dostosowywać maksymalnie do 100 mg raz na dobę.

Nie zaleca się stosowania losartanu u niemowląt i dzieci ze współczynnikiem przesączania kłębuszkowego poniżej 30 ml/min/1,73 m2 pc. ze względu na brak danych.

Losartan nie jest również zalecany u dzieci z zaburzeniami czynności wątroby.

Stosuj produkty na serce i układ krążenia. Kontroluj także poziom swojego ciśnienia tętniczego za pomocą profesjonalnych ciśnieniomierzy.

PRZEDAWKOWANIE

Jeśli pacjent (lub ktoś inny) połknie naraz wiele tabletek lub w przypadku podejrzenia, że dziecko połknęło jakieś tabletki, należy niezwłocznie skontaktować się z oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala lub lekarzem. Przedawkowanie może wywołać zaburzenia czynności serca. Należy zabrać ze sobą tę ulotkę, pozostałe tabletki i pojemnik.

JEDZENIE I PICIE

Nie w każdej ulotce leku znajduje się informacja na temat możliwości spożywania alkoholu w trakcie kuracji. Zalecamy każdorazowo całkowitą rezygnację z alkoholu lub daleko idącą ostrożność. Dowiedz się więcej na temat stosowania i łączenia leków z alkoholem.

Podczas przyjmowania tabletek Lakea nie zaleca się picia alkoholu. Alkohol i lek mogą wzajemnie nasilać swoje działanie.

Nadmierne ilości soli mogą zakłócać działanie leku Lakea, zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi.

Lek Lakea można przyjmować niezależnie od posiłków.

CIĄŻA

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Lakea przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Lakea. Nie zaleca się stosowania leku Lakea we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Planujesz ciążę lub jesteś młodą matką? Zapoznaj się z produktami przeznaczonymi specjalnie dla dzieci i niemowląt.

Zobacz także najnowsze laktatory oraz inne akcesoria dla mam.

ZAPOZNAJ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI NA TEMAT TEGO LEKU

POBIERZ ULOTKĘ


Ulotka leku jest specjalną informacją skierowaną do pacjentów, zatwierdzoną w procesie dopuszczenia do obrotu, dołączoną do opakowania produktu leczniczego. Ulotka leku zawiera najważniejsze informacje dotyczące leku, z którymi należy zawsze zapoznać się przed zażyciem jakiegokolwiek preparatu. Ulotka zawiera informacje o tym, czym jest dany lek, w jakim celu się go stosuje i jakie substancje zawiera.

Ulotkę powinno się każdorazowo zachować wraz z opakowaniem w razie potrzeby ponownego przeczytania. Rozpoczynając przyjmowanie leku, należy przeczytać uważnie całą ulotkę. Należy pamiętać, że wszystkie leki przynoszą skutki uboczne i mogą wchodzić w interakcje z innymi środkami. Ważne, by szczegółowo sprawdzać takie informacje jak: wskazania do stosowania, sposób przyjmowania i przechowywania, dawkowanie, wpływ leku na prowadzenie pojazdów i maszyn, a także datę ważności. W ulotce znajdziemy także również o przeciwwskazaniach, stosowaniu leku podczas ciąży i karmienia piersią.

POBIERZ CHARAKTERYSTYKĘ


Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) stanowi zgodnie z przepisami element wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Dokument ten zawiera specjalistyczne informacje na temat danego produktu leczniczego. Informacje te są przeznaczone tylko dla wykwalifikowanego personelu medycznego (lekarze, farmaceuci).

Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) zawiera między innymi takie informacje jak: postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne).Znajdź inne produkty z tej kategorii:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O BAZIE LEKÓW

Serwis Baza Leków umożliwia szybkie i intuicyjne wyszukiwanie podstawowych informacji na temat leków (leki na receptę oraz wydawane bez recepty), suplementów diety, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków oraz innych produktów dostępnych w aptekach na terenie Polski.

Podstawowe informacje znajdujące się na stronie Baza Leków:

Lekarstwa: Opis działania leku / wskazania, skład leku, stosowanie / dawkowanie leku, przedawkowanie leku, stosowanie leku z jedzeniem i piciem (w tym z alkoholem, jeżeli taka informacja od producenta występuje), stosowanie leku w ciąży i podczas karmienia piersią.

W przypadku pozostałych produktów (suplementy diety, wyroby medyczne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyki): Opis działania produktu / wskazania, skład produktu, dawkowanie / stosowanie produktu.

LAKEA CENA - GDZIE KUPIĆ NAJTANIEJ, ZNAJDŹ W NAJBLIŻSZEJ APTECE

Zadbaj o swoje zdrowie już teraz! Kupuj najtaniej!
Zapoznaj się z cenami naturalnych produktów zdrowotnych.

FORUM O LEKACH - PODZIEL SIĘ OPINIĄ. TO BARDZO PROSTE!! :)

Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się.

Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.
Please enter your comment!
Please enter your name here