KEFRENEXPodmiot odpowiedzialny: Axxon Sp. z o.o.

OPIS DZIAŁANIA LEKU / WSKAZANIA

Lek Kefrenex zawiera substancję nazywaną kwetiapiną. Należy ona do grupy leków
przeciwpsychotycznych. Leki te są stosowane w leczeniu chorób, które mogą powodować objawy takie, jak:
· słyszenie niezrozumiałych głosów, widzenie nierzeczywistych obrazów, przyjmowanie za prawdziwe rzeczy, których nie ma, lub niezwykłe uczucie podejrzliwości, niepokoju, zagubienia, winy, napięcia lub depresji;
· bardzo silne uczucie pobudzenia, podniecenia, entuzjazmu lub nadreaktywności, czy też zmniejszenie umiejętności krytycznej oceny w tym uczucie agresji lub zachowania destrukcyjne lub agresywne;
· bardzo silne uczucie smutku. Pacjent może mieć depresję, poczucie winy, uczucie braku energii, utrata apetytu i (lub) trudności w zasypianiu.

Lekarz może zalecić dalsze stosowanie leku Kefrenex, nawet jeśli stan pacjenta ulegnie poprawie.

SKŁAD LEKU

Substancją czynną leku jest kwetiapina.

Każda tabletka leku Kefrenex, 25 mg zawiera 25 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny).
Każda tabletka leku Kefrenex, 100 mg zawiera 100 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny).
Każda tabletka leku Kefrenex, 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny).
Każda tabletka leku Kefrenex, 200 mg zawiera 200 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny).
Każda tabletka leku Kefrenex, 300 mg zawiera 300 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny).
Pakiet startowy na 4 dni leczenia zawiera 6 tabletek po 25 mg kwietiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny), 3 tabletki po 100 mg i 1 tabletkę po 200 mg.

Inne składniki leku to:
Rdzeń tabletki:
Hypromeloza 2910
Wapnia wodorofosforan dwuwodny
Laktoza jednowodna
Skrobia kukurydziana
Karboksymetyloskrobia (Typ A)
Magnezu stearynian
Celuloza mikrokrystaliczna pH 102
Talk
Krzemionka koloidalna bezwodna
Otoczka tabletki:
25 mg:
Opadry Pink 02B34304:
Żelaza tlenek czerwony (E172)
Żelaza tlenek żółty (E172)
Hypromeloza 2910
Tytanu dwutlenek (E171)
Makrogol 400
Żółcień pomarańczowa (E110)

100 mg:
Opadry Yellow 02B32696:
Żelaza tlenek żółty (E172)
Hypromeloza 2910
Tytanu dwutlenek (E171)
Makrogol 400

150 mg:
Opadry Yellow 02B32696:
Żelaza tlenek żółty (E172)
Hypromeloza 2910
Tytanu dwutlenek (E171)
Makrogol 400
Opadry White 20A28735
Hydropropyloceluloza
Hypromeloza 2910
Tytanu dwutlenek (E171)
Talk

200 mg i 300 mg:
Opadry White 20A28735
Hydropropyloceluloza
Hypromeloza 2910
Tytanu dwutlenek (E171)
Talk.

STOSOWANIE / DAWKOWANIE

Kefrenex należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Dawkę początkową określi lekarz prowadzący. Dawka podtrzymująca (dawka dobowa) będzie uzależniona od choroby pacjenta oraz jego potrzeb, ale będzie zwykle mieściła się w zakresie od 150 mg do 800 mg.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Kefrenex to 150 mg do 800 mg, w zależności od objawów i potrzeb pacjenta.
· Lek należy przyjmować raz na dobę, wieczorem, lub dwa razy na dobę, w zależności od schorzenia pacjenta.
· Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.
· Tabletki można przyjmować z pokarmem lub bez pokarmu.
· Nie należy pić soku grejpfrutowego podczas stosowania leku Kefrenex. Może to wpływać na sposób działania leku.
· Nie należy przerywać zażywania tabletek nawet wówczas, gdy następuje poprawa samopoczucia o ile lekarz nie zdecyduje inaczej.

Problemy z wątrobą
Jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby, lekarz może zmienić dawkę leku.

Pacjenci w podeszłym wieku
Jeśli pacjent jest osobą w podeszłym wieku, lekarz może zmienić dawkę leku.

PRZEDAWKOWANIE

W razie zastosowania większej niż zalecana przez lekarza dawki leku Kefrenex, można odczuwać senność, zawroty głowy, nieprawidłowe bicie serca. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem. Należy zabrać tabletki leku Kefrenex ze sobą.

JEDZENIE I PICIE

· Kefrenex można zażywać z pokarmem lub bez pokarmu.
· Podczas leczenia lekiem Kefrenex należy zachować ostrożność w piciu napojów alkoholowych. Jednoczesne stosowanie leku Kefrenex i alkoholu może powodować senność.
· Leku Kefrenex nie należy przyjmować jednocześnie z sokiem grejpfrutowym. Może to wpływać na sposób działania leku.

CIĄŻA

Podczas stosowania jakiegokolwiek leku, nie należy spożywać alkoholu.

Jeżeli kobieta zamierza zajść w ciążę, jest w ciąży lub karmi piersią, powinna poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem leku Kefrenex. Leku Kefrenex nie należy stosować w okresie ciąży,
chyba, że lekarz zaleci inaczej. Leku Kefrenex nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Poniższe objawy mogą wystąpić u nowonarodzonych dzieci, których matki stosowały Kefrenex w ostatnim trymestrze ciąży (ostatnie trzy miesiące ciąży): drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie, senność, pobudzenie, problemy z oddychaniem i trudności podczas karmienia. Jeśli u dziecka wystąpią którekolwiek z tych objawów, może to wymagać kontaktu z lekarzem.

ZAPOZNAJ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI NA TEMAT TEGO LEKU

POBIERZ ULOTKĘ


Ulotka leku jest specjalną informacją skierowaną do pacjentów, zatwierdzoną w procesie dopuszczenia do obrotu, dołączoną do opakowania produktu leczniczego. Ulotka leku zawiera najważniejsze informacje dotyczące leku, z którymi należy zawsze zapoznać się przed zażyciem jakiegokolwiek preparatu. Ulotka zawiera informacje o tym, czym jest dany lek, w jakim celu się go stosuje i jakie substancje zawiera.

Ulotkę powinno się każdorazowo zachować wraz z opakowaniem w razie potrzeby ponownego przeczytania. Rozpoczynając przyjmowanie leku, należy przeczytać uważnie całą ulotkę. Należy pamiętać, że wszystkie leki przynoszą skutki uboczne i mogą wchodzić w interakcje z innymi środkami. Ważne, by szczegółowo sprawdzać takie informacje jak: wskazania do stosowania, sposób przyjmowania i przechowywania, dawkowanie, wpływ leku na prowadzenie pojazdów i maszyn, a także datę ważności. W ulotce znajdziemy także również o przeciwwskazaniach, stosowaniu leku podczas ciąży i karmienia piersią.

POBIERZ CHARAKTERYSTYKĘ


Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) stanowi zgodnie z przepisami element wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Dokument ten zawiera specjalistyczne informacje na temat danego produktu leczniczego. Informacje te są przeznaczone tylko dla wykwalifikowanego personelu medycznego (lekarze, farmaceuci).

Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) zawiera między innymi takie informacje jak: postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne).KEFRENEX CENA - GDZIE KUPIĆ NAJTANIEJ, ZNAJDŹ W NAJBLIŻSZEJ APTECE

FORUM O LEKACH - PODZIEL SIĘ OPINIĄ. TO BARDZO PROSTE!! :)

Podziel się własną opinią i pomóż innych pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here