IMAKREBIN

12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Uwaga! Poniższy opis dotyczy postaci leku Imakrebin, 100 mg, tabletki powlekane. W dolnej sekcji strony znajdziecie Państwo załączoną dokumentację dla innych postaci farmaceutycznych/ mocy tego leku.

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA

Jakie są wskazania do stosowania leku IMAKREBIN oraz jak działa ten lek?

Imakrebin jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów.

Lek Imakrebin jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i dzieci z:
– przewlekłą białaczką szpikową (CML – ang. Chronic Myeloid Leukaemia). Białaczka jest nowotworem białych krwinek. Zwykle białe krwinki pomagają organizmowi zwalczać zakażenia. Przewlekła białaczka szpikowa jest rodzajem białaczki, w której pewne nieprawidłowe białe krwinki (zwane komórkami mieloidalnymi) zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób.

Ostrą białaczką limfoblastyczną z chromosomem Philadelphia (ang. Ph-positive ALL).
Białaczka jest nowotworem wywodzącym się z białych krwinek. Zwykle białe krwinki pomagają organizmowi zwalczać zakażenia. Ostra białaczka limfoblastyczna jest rodzajem białaczki, w której pewne nieprawidłowe białe krwinki (zwane limfoblastami) zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób. Imatynib hamuje wzrost tych komórek

U dorosłych pacjentów lek stosuje się w leczeniu późnej fazy przewlekłej białaczki szpikowej w przebiegu tzw. przełomu blastycznego. U dzieci i młodzieży lek ten może być stosowany na wszystkich etapach choroby (przewlekła choroba w fazie akceleracji i przełomie blastycznym).

Lek Imakrebin jest także wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z:
– Zespołami mielodysplastycznymi/mieloproliferacyjnymi (MDS/MPD – ang. myelodysplastic/myeloproliferate). Są to zespoły chorób krwi, w których niektóre białe krwinki zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób. Imatynib hamuje wzrost tych komórek w pewnych podtypach tych chorób.
– Zespołem hipereozynofilowym (HES – ang. Hypereosinophilic Syndrome) i (lub) przewlekłą białaczką eozynofilową (CEL – ang. Chronic Eosinophilic Leukemia). Są to choroby krwi, w których niektóre komórki krwi (zwane eozynofilami) zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób. Imatynib hamuje wzrost tych komórek w pewnych podtypach tych chorób.
– Guzowatymi włókniakomięsakami skóry (DFSP – ang. dermatofibrosarcoma protuberans). DFSP jest nowotworem skóry i tkanek podskórnych, w którym niektóre komórki zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób. Imatynib hamuje wzrost tych komórek.

SKŁAD

Jaki jest skład leku IMAKREBIN? Jaką zawiera substancję czynną oraz substancje pomocnicze?

Substancją czynną leku jest mezylan imatynibu. Każda tabletka leku Imakrebin zawiera 100 mg imatynibu (w postaci mezylanu).

Pozostałe składniki to: Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, niskopodstawiona, powidon, krospowidon (Typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian,

Otoczka tabletki: hypromeloza, makrogol 400, talk, żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172).

STOSOWANIE / DAWKOWANIE

Jakie jest zalecane dawkowanie leku IMAKREBIN? Jak prawdłowo i bezpiecznie stosować ten lek? Jak długo stosować?

Lek został przepisany pacjentowi ciepiącemu na poważną chorobę. Lek Imakrebin może pomóc ją zwalczać.

Jednakże lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. Jest ważne aby stosować lek tak długo, jak to zalecił lekarz lub farmaceuta. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie należy przerywać stosowania leku, jeśli nie zaleci tego lekarz. Jeśli pacjent nie może przyjąć przepisanego przez lekarza leku lub uważa, że go nie potrzebuje, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W jakiej dawce przyjmuje się lek Imakrebin

Stosowanie u pacjentów dorosłych

Lekarz określi dokładną liczbę tabletek leku Imakrebin, którą należy przyjmować.

– W przypadku leczenia CML:
W zależności od zaawansowania choroby, zazwyczaj dawka początkowa wynosi 400 mg lub 600 mg.
− 400 mg: 4 tabletki raz na dobę
− 600 mg : 6 tabletek raz na dobę

Lekarz może przepisać większą lub mniejszą dawkę w zależności od odpowiedzi na leczenie. Jeśli dawka dobowa wynosi 800 mg (8 tabletek), należy przyjmować 4 tabletki rano i 4 tabletki wieczorem.

– W przypadku leczenia Ph-positive ALL:
Dawka początkowa wynosi 600 mg, przyjmowana jako 6 tabletek raz na dobę.

– W przypadku leczenia MDS/MPD:
Dawka początkowa wynosi 400 mg, przyjmowana jako 4 tabletki raz na dobę.

– W przypadku leczenia HES/CEL:
Dawka początkowa wynosi 100 mg, przyjmowana jako 1 tabletka raz na dobę. Lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki do 400 mg przyjmowanej jako 4 tabletki raz na dobę, w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie.

– W przypadku leczenia DFSP:
Dawka dobowa wynosi 800 mg (8 tabletek), przyjmowana jako 4 tabletki rano i 4 tabletki wieczorem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Lekarz określi ilość tabletek leku Imakrebin, jaką należy podać dziecku. Dawka leku Imakrebin będzie zależała od stanu dziecka oraz jego masy ciała i wzrostu. Całkowita dawka dobowa u dzieci nie może być większa niż 800 mg u dzieci z CML i 600 mg u dzieci z Ph+ ALL. Dawkę można podawać dziecku raz na dobę lub podzielić ją na dwie dawki (połowę dawki rano i połowę dawki wieczorem).

Kiedy i jak przyjmuje się lek Imakrebin
– Lek Imakrebin należy przyjmować w trakcie posiłku w celu ochrony żołądka w czasie przyjmowania leku Imakrebin.
– Tabletki należy połykać w całości, popijając dużą szklanką wody.

Jeśli pacjent nie jest w stanie połknąć tabletki, może je rozpuścić w szklance z niegazowaną wodą lub sokiem jabłkowym.
− należy przeznaczyć 50 ml płynu na każdą tabletkę o dawce 100 mg
− należy mieszać płyn łyżeczką do całkowitego rozpuszczenia się tabletki
− po rozpuszczeniu się tabletki należy całą zawartość szklanki natychmiast wypić. W szklance mogą pozostawać nierozpuszczone części tabletki.

Jak długo przyjmuje się lek Imakrebin
Należy przyjmować lek codziennie tak długo, jak długo zaleci lekarz.

PRZEDAWKOWANIE

Jak postępować w przypadku przedawkowania leku IMAKREBIN? Co zrobić, gdy przypadkowo przyjęto większą dawkę leku niż zalecana?

Pacjenci, którzy przyjęli przypadkowo zbyt dużą ilość tabletek powinni natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ mogą wymagać opieki medycznej. Należy wziąć ze sobą opakowanie leku.

STOSOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

Czy można jeść i pić stosując ten lek? Czy można pić alkohol? Zastosowanie leku IMAKREBIN przy jednoczesnym spożywaniu pokarmów i napojów?

Podczas stosowania jakiegokolwiek leku, nie należy spożywać alkoholu.

Lek należy przyjmować w trakcie posiłku w celu ochrony żołądka w czasie przyjmowania leku Imakrebin.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ

Czy kobieta będąca w ciąży lub karmiąca piersią może zażywać lek IMAKREBIN? Jakie środki ostrożności należy zachować?

– W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
– Jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne, nie zaleca się stosowania leku Imakrebin w okresie ciąży, gdyż lek może szkodzić dziecku. Lekarz omówi z pacjentką potencjalne zagrożenia
wynikające ze stosowania leku Imakrebin w okresie ciąży.
– Kobiety, które mogą zajść w ciążę powinny stosować skuteczną metodę zapobiegania ciąży.
– Podczas leczenia nie można karmić piersią.-
– W celu omówienia zagadnienia płodności podczas leczenia pacjenci powinni skonsultować się z lekarzem.

DOKUMENTACJA LEKU IMAKREBIN – DOKUMENTY W FORMACIE PDF LUB DOC

Udostępniliśmy możliwość ściągnięcia pełnej dokumentacji leku: ulotki dla pacjenta oraz charakterystyki produktu leczniczego (dla faramceutów, lekarzy i personelu medycznego).

POBIERZ ULOTKĘ

ULOTKA LEKU IMAKREBIN - Oprócz informacji, które udostępniśmy w powyższym opisie, ulotka leku zawiera dodatkowo szczegółowe informacje m.in. skutki uboczne stosowania leku, interakcje z innymi lekami, przeciwwskazania do stosowania leku.POBIERZ CHARAKTERYSTYKĘ

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO (CHPL) - Zawiera profesjonalne informacje przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Dane zawarte w tym dokumencie są uszczegółowione w stosunku do ulotki leku. Dodatkowo zawiera informacje o właściwościach farmakologicznych leku, danych farmaceutycznych, postaci farmaceutycznej, danych klinicznych.

ZAREZERWUJ IMAKREBIN W NAJBLIŻSZEJ APTECE

Rezerwacja leku w najbliższej aptece w Twojej okolicy, za pośrednictwem serwisu ktomalek.pl. Możliwość rezerwacji leku zarówno na receptę, jak i bez recepty. Jeżeli apteka udostępnia informacje, istnieje możliwość weryfikacji jaka jest aktualna cena leku. Sprawdź gdzie kupić ten lek. Kupuj wygodnie i najtaniej. Podczas rezerwacji nie są pobierane żadne opłaty – za wybrane produkty zapłacisz w aptece. Sprawdź także, czy lek IMAKREBIN jest refundowany oraz czy wymagana jest recepta.

OPINIE O LEKU IMAKREBIN

Poznaj opinie pacjentów stosujących lek lub podziel się własnymi spostrzeżeniami

FORUM O LEKACH - PODZIEL SIĘ OPINIĄ. TO BARDZO PROSTE!! :)

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here