Iloprost Zentiva

12345678910
(1 ocen, średnia: 5,00 na 10)
Loading...
Sprawdź opinie pacjentów

Działanie i wskazania

Substancją czynną leku Iloprost Zentiva jest iloprost. Naśladuje on działanie naturalnie występującej w organizmie substancji o nazwie prostacyklina. Lek Iloprost Zentiva ogranicza niepożądaną niedrożność lub zwężenia naczyń krwionośnych, umożliwiając przepływ większej ilości krwi przez naczynia.

Lek Iloprost Zentiva jest stosowany w leczeniu pierwotnego nadciśnienia płucnego o umiarkowanym nasileniu u dorosłych pacjentów. Pierwotne nadciśnienie płucne to rodzaj nadciśnienia płucnego, w którym przyczyna wysokiego ciśnienia krwi jest nieznana. W tej chorobie ciśnienie krwi w naczyniach krwionośnych między sercem a płucami jest zbyt wysokie.

Lek Iloprost Zentiva jest stosowany w celu poprawienia wydolności wysiłkowej (zdolność do podejmowania aktywności fizycznej) i zmniejszenia objawów choroby.

Wdychanie powstałego aerozolu powoduje przedostanie się leku Iloprost Zentiva do płuc, gdzie może on najskuteczniej działać w tętnicy między sercem a płucami. Lepszy przepływ krwi prowadzi do poprawy zaopatrzenia organizmu w tlen i zmniejszenia obciążenia serca.

Skład

Substancją czynną leku jest iloprost.
Każda ampułka 1 ml zawiera 10 mikrogramów iloprostu (w postaci trometamolu iloprostu).

Pozostałe składniki to: trometamol, etanol 96%, sodu chlorek, kwas solny rozcieńczony (do ustalenia pH) oraz woda do wstrzykiwań.

Dowiedz się więcej na temat substancji czynnej: .

Dawkowanie

Wielkość dawki i długość stosowania
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Odpowiednia dawka leku Iloprost Zentiva i długość leczenia jest zależna od indywidualnego stanu pacjenta. Lekarz udzieli pacjentowi porady. Pacjent nie powinien zmieniać zalecanej dawki bez konsultacji z lekarzem.

Różne nebulizatory mogą być stosowane do podawania leku Iloprost Zentiva. W zależności od rodzaju stosowanego urządzenia oraz zaleconej dawki należy zastosować 1 ml lub 2 ml leku Iloprost Zentiva.

• Nebulizator I-Neb AAD
Na ogół rozpoczynając leczenie lekiem Iloprost Zentiva pierwsza dawka w postaci inhalacji powinna wynosić 2,5 mikrograma iloprostu podawanego przez ustnik. W przypadku dobrej tolerancji przez pacjenta, dawkę należy zwiększyć do 5 mikrogramów iloprostu. Pacjent powinien kontynuować takie dawkowanie. Jeśli pacjent nie toleruje dawki 5 mikrogramów, dawkę należy zmniejszyć do 2,5 mikrograma.

Większość pacjentów przeprowadza 6 do 9 inhalacji w ciągu doby. Jedna inhalacja przy zastosowaniu nebulizatora I-Neb AAD zwykle trwa około 4 do 10 minut, w zależności od przepisanej dawki.

• Nebulizator Venta-Neb (2 ampułki z lekiem Iloprost Zentiva)
Na ogół rozpoczynając leczenie lekiem Iloprost Zentiva pierwsza dawka w postaci inhalacji powinna wynosić 2,5 mikrograma iloprostu podawanego przez ustnik. W przypadku dobrej tolerancji przez pacjenta, dawkę należy zwiększyć do 5 mikrogramów. Pacjent powinien kontynuować takie dawkowanie. Jeśli pacjent nie toleruje dawki 5 mikrogramów, dawka ta powinna być zmniejszona do 2,5 mikrograma.

Większość pacjentów przeprowadza 6 do 9 inhalacji w ciągu doby. Jedna inhalacja przy użyciu nebulizatora Venta-Neb zwykle trwa około 4 do 10 minut, w zależności od przepisanej dawki.

W zależności od indywidualnych potrzeb, lek Iloprost Zentiva można stosować długotrwale.

Szczegółowe informacje na temat sposobu inhalacji znajdują się w załączonej poniżej ulotce.

Przedawkowanie

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Iloprost Zentiva może prowadzić do zawrotów głowy, bólu głowy, nagłego zaczerwienienia twarzy, nudności, bólu szczęki lub bólu pleców. U pacjenta może również wystąpić zmniejszenie lub zwiększenie ciśnienia krwi, bradykardia (zwolnienie rytmu serca), tachykardia (przyspieszenie rytmu serca), wymioty, biegunka lub ból kończyn. Jeśli wystąpi którykolwiek z opisanych objawów po zastosowaniu większej niż zalecana dawki leku

Iloprost Zentiva należy:
• przerwać inhalację,
• skontaktować się z lekarzem.

Lekarz będzie monitorował stan pacjenta i leczył wywołane objawy. Specyficzne antidotum nie jest znane.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Nie przewiduje się wpływu jedzenia i picia na działanie leku Iloprost Zentiva. Należy jednak unikać spożywania jedzenia lub picia podczas inhalacji.

Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża
• Jeśli u pacjentki występuje nadciśnienie płucne, powinna unikać zajścia w ciążę, ponieważ ciąża może prowadzić do pogorszenia jej stanu, a nawet może zagrażać jej życiu.
• Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna o tym natychmiast poinformować lekarza. Lek Iloprost Zentiva można stosować w okresie ciąży tylko wtedy, gdy lekarz zdecyduje, że potencjalne korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią
Nie wiadomo, czy lek Iloprost Zentiva przenika do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć potencjalnego ryzyka dla karmionego piersią dziecka i zaleca się unikanie karmienia piersią podczas leczenia lekiem Iloprost Zentiva.

Noworodki, niemowlęta i kobiety w ciąży nie powinny się znajdować w tym samym pomieszczeniu, w którym pacjent wdycha lek Iloprost Zentiva.

PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek Iloprost Zentiva obniża u niektórych pacjentów ciśnienie krwi i może wywoływać zawroty głowy, uczucie pustki w głowie. Nie można prowadzić pojazdów mechanicznych, obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych ani posługiwać się narzędziami jeśli wystąpią takie objawy.

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Opinie pacjentów - forum o lekach

PODZIEL SIĘ DOŚWIADCZENIAMI NA TEMAT STOSOWANEGO PRODUKTU

Proszę wpisz swoją opinię!
Please enter your name here