Idarubicin accord


Działanie i wskazania

Lek Idarubicin Accord należy do grupy leków zwanych lekami cytotoksycznymi i antymitotycznymi, które łączą się z DNA i wchodzą w interakcje z topoizomerazą II, wywierając działanie hamujące syntezę kwasu nukleinowego.

Lek Idarubicin Accord jest stosowany w leczeniu:

Dorośli:
– W leczeniu ostrej białaczki szpikowej, w celu wywołania remisji u pacjentów nieleczonych lub pacjentów z nawrotami lub opornością na leczenie.
– W leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej – jako lek drugiego wyboru.

Dzieci:
– Jako leczenie pierwszego wyboru ostrej białaczki szpikowej, w skojarzeniu z cytarabiną, w celu wywołania remisji.
– W leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej, jako lek drugiego wyboru.

Skład

Co zawiera lek Idarubicin Accord:

Jeden ml roztworu zawiera 1 ml idarubicyny chlorowodorku.

Każda fiolka zawierająca 5 ml roztworu zawiera 5 ml idarubicyny chlorowodorku.
Każda fiolka zawierająca 10 ml roztworu zawiera 10 ml idarubicyny chlorowodorku.
Każda fiolka zawierająca 20 ml roztworu zawiera 20 ml idarubicyny chlorowodorku.

Substancją czynną jest idarubicyny chlorowodorek.
Pozostałe składniki to: glicerol, kwas solny stężony, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Dawkowanie

Dawkę zwykle oblicza się na podstawie powierzchni ciała (mg/m2 ). Lek jest zazwyczaj podawany dożylnie.

Ostra białaczka szpikowa

Dorośli: W leczeniu ostrej białaczki szpikowej, zalecana dawka wynosi 12 mg/m2 pc. na dobę, dożylnie, przez 3 dni, w skojarzeniu z cytarabiną. Inny schemat dawkowania, który może być stosowany w leczeniu ostrej białaczki szpikowej, w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym, obejmuje dawkę 8 mg/m2 pc. na dobę, dożylnie, przez 5 dni.

Dzieci: Zalecana dawka mieści się w zakresie 10-12 mg/m2 pc. na dobę, dożylnie, przez 3 dni, w skojarzeniu z cytarabiną.

Ostra białaczka limfoblastyczna

Dorośli: W monoterapii ostrej białaczki limfoblastycznej, zalecana dawka wynosi 12 mg/m2 pc. na dobę, dożylnie, przez 3 dni.

Dzieci: W monoterapii, sugerowana dawka wynosi 10 mg/m2 pc. na dobę, dożylnie, przez 3 dni.

We wszystkich tych schematach dawkowania należy jednak brać pod uwagę stan hematologiczny pacjenta oraz dawki innych leków cytotoksycznych, gdy są jednocześnie stosowane.

Przedawkowanie

Bardzo duże dawki idarubicyny mogą spowodować ostre działanie toksyczne na mięsień sercowy w ciągu pierwszych 24 godzin oraz ciężkie zahamowanie wytwarzania krwinek w szpiku kostnym w ciągu jednego do dwóch tygodni.

Obserwowano opóźnioną niewydolność serca w wyniku stosowania antracyklin, która występowała do kilku miesięcy od przedawkowania.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Nie dotyczy.

Niektórych leków nie powinno się łączyć z alkoholem, a w przypadku pewnej grupy substancji jest to wręcz zakazane - dowiedz się więcej.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Mężczyźni leczeni idarubicyną muszą stosować skuteczną antykoncepcję do 3 miesięcy po zakończeniu terapii.

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Weryfikacja ceny w aptece, dostępność

Opinie pacjentów / forum

Aktualna ocena:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Please enter your comment!
Please enter your name here