Hydrocortisone Momaja

Działanie i wskazania

Hydrocortisone Momaja łagodzi objawy stanu zapalnego i alergii oraz hamuje odpowiedź układu odpornościowego.

Hydrocortisone Momaja jest stosowany pomocniczo do terapii standardowej w leczeniu m.in. niżej wymienionych chorób i schorzeń:
• przełom w chorobie Addisona (ciężka niewydolność nadnerczy);
• stany podobne do wstrząsu;
• nagłe reakcje alergiczne, takie jak ostra, ciężka postać astmy oskrzelowej i reakcje alergiczne na lek;
• objawy stanu zapalnego wymagające leczenia hydrokortyzonem;
• niektóre stany zagrażające życiu, które mogą powodować nieodwracalny wstrząs.

Lek zawiera hydrokortyzon, który może być czasami również stosowany w innych wskazaniach, niewymienionych w tej ulotce dołączonej do opakowania. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub innej osoby z fachowego personelu medycznego, jeśli potrzebna jest porada. Zawsze należy przestrzegać instrukcji otrzymanych od tych osób.

Skład

Substancją czynną leku jest hydrokortyzon w postaci hydrokortyzonu sodu bursztynianu.

Pozostałe składniki to: sodu diwodorofosforan, disodu fosforan, sodu wodorotlenek lub sodu węglan (do ustalenia pH). Po rekonstytucji w 2 ml wody do wstrzykiwań dołączonej do opakowania roztwór zawiera 50 mg/ml hydrokortyzonu. Rozpuszczalnik: woda do wstrzykiwań

Dawkowanie

Hydrocortisone Momaja będzie podany przez lekarza lub pielęgniarkę w postaci wstrzyknięcia dożylnego (do żyły) lub domięśniowego (do mięśnia).

Zalecana dawka to 100 mg hydrokortyzonu. W razie konieczności kolejną dawkę 50 do 100 mg hydrokortyzonu można podać po upływie 1, 3, 6 lub 10 godzin od podania dawki początkowej.

W leczeniu wstrząsu dawkę 250 mg do 1000 mg podaje się w wolnym wstrzyknięciu dożylnym.

Zasadniczo leczenie dużymi dawkami kortykosteroidów nie powinno trwać dłużej niż 48 do 72 godzin.

Stosowanie u dzieci
Dawkę podawaną u dzieci z ciężkimi chorobami ustala się na podstawie nasilenia choroby. Leczenie dożylne lub domięśniowe należy jak najszybciej zamienić na leczenie doustne.

Przedawkowanie

Jest bardzo mało prawdopodobne, aby lekarz lub pielęgniarka podali zbyt dużą dawkę leku Hydrocortisone Momaja. Jednakże ostre przedawkowanie leku Hydrocortisone Momaja nie powoduje żadnych objawów.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Brak odrębnych zaleceń.

Nie powinno się spożywać alkoholu w trakcie stosowania jakichkolwiek leków - zobacz więcej.

Ciąża i karmienie piersią

Zanim lek zostanie zastosowany w okresie ciąży lub karmienia piersią, należy dokładnie rozważyć korzyści związane z zastosowaniem tego leku w porównaniu z potencjalnymi zagrożeniami dla matki lub płodu.

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Opinie pacjentów / forum

Aktualna ocena:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Please enter your comment!
Please enter your name here