GLUKOZA BRAUN


Lekarstwo

Podmiot odpowiedzialny: B. Braun Melsungen AG

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA

Glukoza Braun to roztwór glukozy podawany przez kaniulę do żyły (infuzja dożylna). Lek Glukoza Braun stosuje się w celu dostarczenia pacjentowi węglowodanów w sytuacji, kiedy odżywianie doustne jest niemożliwe lub niewystarczające. Lek stosuje się również w razie potrzeby podwyższenia zbyt niskiego stężenia cukru we krwi. Lek ten można stosować również do rozpuszczania i rozcieńczania produktów leczniczych, które należy podać pacjentowi drogą infuzji.Zadbaj o swoje zdrowie już teraz! Kupuj najtaniej!
Zapoznaj się z cenami naturalnych produktów zdrowotnych.

SKŁAD

Substancją czynną jest glukoza jednowodna.

Glukoza 5 Braun

Pozostały składnik (substancja pomocnicza) to: woda do wstrzykiwań

Glukoza 10 Braun

W jednym litrze tego leku znajduje się 110 g glukozy jednowodnej, co odpowiada 100 g glukozy.

Pozostałe składniki: woda do wstrzykiwań
Energia 1675 kJ/l = 400 kcal/l
Osmolarność teoretyczna: 555 mOsm/l
Kwasowość miareczkowa (do pH = 7) < 0,5 mmol/l
pH: 3,5 – 5,5

Glukoza 20 Braun

W jednym litrze tego leku znajduje się 220 g glukozy jednowodnej, co odpowiada 200 g glukozy.

Pozostałe składniki: woda do wstrzykiwań, kwas solny (do ustalania pH).
Energia 3350 kJ/l = 800 kcal/l
Osmolarność teoretyczna: 1110 mOsm/l
Kwasowość miareczkowa (do pH = 7) < 1 mmol/l
pH: 3,5 – 5,5

Glukoza 40 Braun

W jednym litrze tego leku znajduje się 440 g glukozy jednowodnej, co odpowiada 400 g glukozy.

Pozostałe składniki: woda do wstrzykiwań, kwas solny (do ustalania pH).
Energia 6700 kJ/l = 1600 kcal/l
Osmolarność teoretyczna: 2200 mOsm/l
Kwasowość miareczkowa (do pH = 7) < 1 mmol/l
pH: 3,5 – 5,5

STOSOWANIE / DAWKOWANIE

Wielkość dawki leku Glukoza Braun ustali lekarz w zależności od stanu zdrowia pacjenta.

Glukoza 5 Braun

Zalecana dawka
Należy wybrać dawkę leku Glukoza 5 Braun umożliwiającą uzyskanie pożądanego stężenia leku, dla którego lek Glukoza 5 Braun ma zostać użyty jako rozcieńczalnik, biorąc pod uwagę dawkę maksymalną dla leku Glukoza 5 Braun podaną poniżej.

Dorośli

Maksymalna dawka dobowa wynosi 40 ml/kg masy ciała, co odpowiada 2 g glukozy/kg masy ciała.
Maksymalna dawka dobowa jest zgodna ze standardowymi limitami dobowego przyjmowania płynów.

Do 5 ml na kg masy ciała na godzinę, co odpowiada 0,25 g glukozy/kg masy ciała na godzinę. Maksymalna szybkość infuzji kroplowej wynosi 1,7 kropli na kg masy ciała na minutę.

Stosowanie u dzieci
W przypadku stosowania leku Glukoza 5 Braun u dzieci należy stosować namniejszą skuteczną dawkę. W
razie potrzeby należy uzupełniać elektrolity.

Glukoza 10 Braun

Dawkowanie
W przypadku pacjentów dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 15 lat maksymalna dawka leku wynosi 40 ml na kg masy ciała na dobę. Lek nie może być podawany z prędkością większą, niż 2,5 ml na kg masy ciała na godzinę.

W przypadku dzieci poniżej 14. roku życia maksymalna dawka dobowa leku ustalana będzie w zależności od wieku i masy ciała:

Dzieci urodzone przedwcześnie: 180 ml na kg masy ciała
Noworodki: 150 ml na kg masy ciała
Dzieci w wieku 1 – 2 lat: 150 ml na kg masy ciała
Dzieci w wieku 3 – 5 lat: 120 ml na kg masy ciała
Dzieci w wieku 6 – 10 lat: 100 ml na kg masy ciała
Dzieci w wieku 11 – 14 lat: 80 ml na kg masy ciała

Ustalając wielkość dawki należy wziąć pod uwagę dzienną podaż płynów, zgodnie z poniższymi zaleceniami dla dzieci:

pierwszy dzień życia: 60 – 120 ml na kg masy ciała
drugi dzień życia: 80 – 120 ml na kg masy ciała
trzeci dzień życia: 100 – 130 ml na kg masy ciała
czwarty dzień życia: 120 – 150 ml na kg masy ciała
piaty dzień życia: 140 – 160 ml na kg masy ciała
szósty dzień życia: 140 – 180 ml na kg masy ciała
1. miesiąc, przed fazą stabilnego wzrostu: 140 – 170 ml na kg masy ciała
1. miesiąc, w fazie stabilnego wzrostu: 140 – 160 ml na kg masy ciała
od 2. do 12. miesiąca życia: 120 – 150 ml na kg masy ciała
drugi rok życia: 80 – 120 ml na kg masy ciała
od 3. do 5. roku życia: 80 – 100 ml na kg masy ciała
od 6. do 12. roku życia: 60 – 80 ml na kg masy ciała
od 13. do 18. roku życia: 50 – 70 ml na kg masy ciała

Glukoza 20 Braun

Dawkowanie
W przypadku pacjentów dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 15 lat maksymalna dawka leku wynosi 30 ml na kg masy ciała na dobę. Lek nie może być podawany z prędkością większą, niż 1,25 ml na kg masy ciała na godzinę.

W przypadku dzieci poniżej 14. roku życia maksymalna dawka dobowa leku ustalana będzie w zależności od wieku i masy ciała:

Dzieci urodzone przedwcześnie: 90 ml na kg masy ciała
Noworodki: 75 ml na kg masy ciała
Dzieci w wieku 1 – 2 lat: 75 ml na kg masy ciała
Dzieci w wieku 3 – 5 lat: 60 ml na kg masy ciała
Dzieci w wieku 6 – 10 lat: 50 ml na kg masy ciała
Dzieci w wieku 11 – 14 lat: 40 ml na kg masy ciała

Ustalając wielkość dawki należy wziąć pod uwagę dzienną podaż płynów, zgodnie z poniższymi zaleceniami dla dzieci:

pierwszy dzień życia: 60 – 120 ml na kg masy ciała
drugi dzień życia: 80 – 120 ml na kg masy ciała
trzeci dzień życia: 100 – 130 ml na kg masy ciała
czwarty dzień życia: 120 – 150 ml na kg masy ciała
piaty dzień życia: 140 – 160 ml na kg masy ciała
szósty dzień życia: 140 – 180 ml na kg masy ciała
1 miesiąc, przed fazą stabilnego wzrostu: 140 – 170 ml na kg masy ciała
1 miesiąc, w fazie stabilnego wzrostu: 140 – 160 ml na kg masy ciała
od 2 do 12 miesiąca życia: 120 – 150 ml na kg masy ciała
drugi rok życia: 80 – 120 ml na kg masy ciała
od 3 do 5 roku życia: 80 – 100 ml na kg masy ciała
od 6 do 12 roku życia: 60 – 80 ml na kg masy ciała
od 13 do 18 roku życia: 50 – 70 ml na kg masy ciała

Glukoza 40 Braun

Dawkowanie
W przypadku pacjentów dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 15 lat maksymalna dawka leku wynosi 15 ml na kg masy ciała na dobę. Lek nie może być podawany z prędkością większą, niż 0,62 ml na kg masy ciała na godzinę.

W przypadku dzieci poniżej 14. roku życia maksymalna dawka dobowa leku ustalana będzie w zależności od wieku i masy ciała:

Dzieci urodzone przedwcześnie: 45 ml na kg masy ciała
Noworodki: 37,5 ml na kg masy ciała
Dzieci w wieku 1 – 2 lat: 37,5 ml na kg masy ciała
Dzieci w wieku 3 – 5 lat: 30 ml na kg masy ciała
Dzieci w wieku 6 – 10 lat: 25 ml na kg masy ciała
Dzieci w wieku 11 – 14 lat: 20 ml na kg masy ciała

Ustalając wielkość dawki należy wziąć pod uwagę dzienną podaż płynów, zgodnie z poniższymi zaleceniami dla dzieci:

pierwszy dzień życia: 60 – 120 ml na kg masy ciała
drugi dzień życia: 80 – 120 ml na kg masy ciała
trzeci dzień życia: 100 – 130 ml na kg masy ciała
czwarty dzień życia: 120 – 150 ml na kg masy ciała
piaty dzień życia: 140 – 160 ml na kg masy ciała
szósty dzień życia: 140 – 180 ml na kg masy ciała
1 miesiąc, przed fazą stabilnego wzrostu: 140 – 170 ml na kg masy ciała
1 miesiąc, w fazie stabilnego wzrostu: 140 – 160 ml na kg masy ciała
od 2 do 12 miesiąca życia: 120 – 150 ml na kg masy ciała
drugi rok życia: 80 – 120 ml na kg masy ciała
od 3 do 5 roku życia: 80 – 100 ml na kg masy ciała
od 6 do 12 roku życia: 60 – 80 ml na kg masy ciała
od 13 do 18 roku życia: 50 – 70 ml na kg masy ciała

Warunki szczególne
W przypadku zaburzeń metabolizmu (np. po zabiegu chirurgicznym lub urazie, w przypadku niewystarczającego zaopatrzenia tkanek w tlen lub w przypadku chorób narządowych) dawki glukozy należy dostosować w celu zapewnienia normalnego stężenia glukozy we krwi.

Sposób stosowania
Lek Glukoza Braun podaje się przez kaniulę bezpośrednio do żyły (infuzja dożylna).

PRZEDAWKOWANIE

W związku z tym, że dawki dzienne ustala lekarz, zastosowanie większej dawki jest mało prawdopodobne.

Przedawkowanie leku może doprowadzić do podwyższonego stężenia cukru we krwi, wydalania glukozy z moczem, zwiększonego stężenia płynów ustrojowych, niedoboru płynów, zaburzenia lub utraty przytomności wskutek wysokiego stężenia glukozy we krwi lub nadmiernej koncentracji płynów ustrojowych, nadmiaru płynów z towarzyszącym wzrostem napięcia skóry, zatoru żylnego (uczucie ciężkości i puchnięcie nóg), obrzęku tkanek (możliwe w przypadku wystąpienia płynu w płucach lub obrzęku mózgu) i podwyższonych stężeń elektrolitów we krwi. W sytuacji bardzo dużego przedawkowania może dojść również do gromadzenia tłuszczu w wątrobie. W takim przypadku infuzję należy zwolnić lub w razie potrzeby zatrzymać. Lekarz zadecyduje o dalszych krokach leczenia, np. podanie insuliny, płynów czy elektrolitów.

STOSOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

Nie w każdej ulotce leku znajduje się informacja na temat możliwości spożywania alkoholu w trakcie kuracji. Zalecamy każdorazowo całkowitą rezygnację z alkoholu lub daleko idącą ostrożność. Dowiedz się więcej na temat stosowania i łączenia leków z alkoholem.

Nie dotyczy

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ

Ciąża
Lekarz podejmie decyzję odnośnie stosowania tego leku w trakcie ciąży. W trakcie stosowania tego leku należy monitorować stężenie cukru we krwi.

Karmienie piersią
Lekarz podejmie decyzję odnośnie stosowania tego leku w okresie karmienia piersią

ZAPOZNAJ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI NA TEMAT GLUKOZA BRAUN

POBIERZ ULOTKĘ

Ulotka leku jest specjalną informacją skierowaną do pacjentów, zatwierdzoną w procesie dopuszczenia do obrotu, dołączoną do opakowania produktu leczniczego. Ulotka leku zawiera najważniejsze informacje dotyczące leku, z którymi należy zawsze zapoznać się przed zażyciem jakiegokolwiek preparatu. Ulotka zawiera informacje o tym, czym jest dany lek, w jakim celu się go stosuje i jakie substancje zawiera.

Ulotkę powinno się każdorazowo zachować wraz z opakowaniem w razie potrzeby ponownego przeczytania. Rozpoczynając przyjmowanie leku, należy przeczytać uważnie całą ulotkę. Należy pamiętać, że wszystkie leki przynoszą skutki uboczne i mogą wchodzić w interakcje z innymi środkami. Ważne, by szczegółowo sprawdzać takie informacje jak: wskazania do stosowania, sposób przyjmowania i przechowywania, dawkowanie, wpływ leku na prowadzenie pojazdów i maszyn, a także datę ważności. W ulotce znajdziemy także również o przeciwwskazaniach, stosowaniu leku podczas ciąży i karmienia piersią.

POBIERZ CHARAKTERYSTYKĘ

Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) stanowi zgodnie z przepisami element wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Dokument ten zawiera specjalistyczne informacje na temat danego produktu leczniczego. Informacje te są przeznaczone tylko dla wykwalifikowanego personelu medycznego (lekarze, farmaceuci).

Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) zawiera między innymi takie informacje jak: postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne).Znajdź inne produkty z tej kategorii:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O BAZIE LEKÓW

Serwis Baza Leków umożliwia szybkie i intuicyjne wyszukiwanie podstawowych informacji na temat leków (leki na receptę oraz wydawane bez recepty), suplementów diety, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków oraz innych produktów dostępnych w aptekach na terenie Polski.

Podstawowe informacje znajdujące się na stronie Baza Leków:

Lekarstwa: Opis działania leku / wskazania, skład leku, stosowanie / dawkowanie leku, przedawkowanie leku, stosowanie leku z jedzeniem i piciem (w tym z alkoholem, jeżeli taka informacja od producenta występuje), stosowanie leku w ciąży i podczas karmienia piersią.

W przypadku pozostałych produktów (suplementy diety, wyroby medyczne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyki): Opis działania produktu / wskazania, skład produktu, dawkowanie / stosowanie produktu.

GLUKOZA BRAUN CENA - GDZIE KUPIĆ NAJTANIEJ, ZNAJDŹ W NAJBLIŻSZEJ APTECE

Zadbaj o swoje zdrowie już teraz! Kupuj najtaniej!
Zapoznaj się z cenami naturalnych produktów zdrowotnych.

FORUM O LEKACH - PODZIEL SIĘ OPINIĄ. TO BARDZO PROSTE!! :)

Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się.

Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.
Please enter your comment!
Please enter your name here