Konsultacja merytoryczna:

Glukoza Braun

Glukoza Braun to roztwór glukozy podawany przez kaniulę do żyły (infuzja dożylna). Lek Glukoza Braun stosuje się w celu dostarczenia pacjentowi węglowodanów w sytuacji, kiedy odżywianie doustne jest niemożliwe lub niewystarczające. Lek stosuje się również w razie potrzeby podwyższenia zbyt niskiego stężenia cukru we krwi. Lek ten można stosować również do rozpuszczania i rozcieńczania produktów leczniczych, które należy podać pacjentowi drogą infuzji.

Jaki jest skład Glukoza Braun, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną jest glukoza jednowodna.

Glukoza 5 Braun

Pozostały składnik (substancja pomocnicza) to: woda do wstrzykiwań

Glukoza 10 Braun

W jednym litrze tego leku znajduje się 110 g glukozy jednowodnej, co odpowiada 100 g glukozy.

Pozostałe składniki: woda do wstrzykiwań
Energia 1675 kJ/l = 400 kcal/l
Osmolarność teoretyczna: 555 mOsm/l
Kwasowość miareczkowa (do pH = 7) < 0,5 mmol/l
pH: 3,5 – 5,5

Glukoza 20 Braun

W jednym litrze tego leku znajduje się 220 g glukozy jednowodnej, co odpowiada 200 g glukozy.

Pozostałe składniki: woda do wstrzykiwań, kwas solny (do ustalania pH).
Energia 3350 kJ/l = 800 kcal/l
Osmolarność teoretyczna: 1110 mOsm/l
Kwasowość miareczkowa (do pH = 7) < 1 mmol/l
pH: 3,5 – 5,5

Glukoza 40 Braun

W jednym litrze tego leku znajduje się 440 g glukozy jednowodnej, co odpowiada 400 g glukozy.

Pozostałe składniki: woda do wstrzykiwań, kwas solny (do ustalania pH).
Energia 6700 kJ/l = 1600 kcal/l
Osmolarność teoretyczna: 2200 mOsm/l
Kwasowość miareczkowa (do pH = 7) < 1 mmol/l
pH: 3,5 – 5,5

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Glukoza Braun – jak stosować ten lek?

Wielkość dawki leku Glukoza Braun ustali lekarz w zależności od stanu zdrowia pacjenta.

Glukoza 5 Braun

Zalecana dawka
Należy wybrać dawkę leku Glukoza 5 Braun umożliwiającą uzyskanie pożądanego stężenia leku, dla którego lek Glukoza 5 Braun ma zostać użyty jako rozcieńczalnik, biorąc pod uwagę dawkę maksymalną dla leku Glukoza 5 Braun podaną poniżej.

Dorośli

Maksymalna dawka dobowa wynosi 40 ml/kg masy ciała, co odpowiada 2 g glukozy/kg masy ciała.
Maksymalna dawka dobowa jest zgodna ze standardowymi limitami dobowego przyjmowania płynów.

Do 5 ml na kg masy ciała na godzinę, co odpowiada 0,25 g glukozy/kg masy ciała na godzinę. Maksymalna szybkość infuzji kroplowej wynosi 1,7 kropli na kg masy ciała na minutę.

Stosowanie u dzieci
W przypadku stosowania leku Glukoza 5 Braun u dzieci należy stosować namniejszą skuteczną dawkę. W
razie potrzeby należy uzupełniać elektrolity.

Glukoza 10 Braun

Dawkowanie
W przypadku pacjentów dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 15 lat maksymalna dawka leku wynosi 40 ml na kg masy ciała na dobę. Lek nie może być podawany z prędkością większą, niż 2,5 ml na kg masy ciała na godzinę.

W przypadku dzieci poniżej 14. roku życia maksymalna dawka dobowa leku ustalana będzie w zależności od wieku i masy ciała:

Dzieci urodzone przedwcześnie: 180 ml na kg masy ciała
Noworodki: 150 ml na kg masy ciała
Dzieci w wieku 1 – 2 lat: 150 ml na kg masy ciała
Dzieci w wieku 3 – 5 lat: 120 ml na kg masy ciała
Dzieci w wieku 6 – 10 lat: 100 ml na kg masy ciała
Dzieci w wieku 11 – 14 lat: 80 ml na kg masy ciała

Ustalając wielkość dawki należy wziąć pod uwagę dzienną podaż płynów, zgodnie z poniższymi zaleceniami dla dzieci:

pierwszy dzień życia: 60 – 120 ml na kg masy ciała
drugi dzień życia: 80 – 120 ml na kg masy ciała
trzeci dzień życia: 100 – 130 ml na kg masy ciała
czwarty dzień życia: 120 – 150 ml na kg masy ciała
piaty dzień życia: 140 – 160 ml na kg masy ciała
szósty dzień życia: 140 – 180 ml na kg masy ciała
1. miesiąc, przed fazą stabilnego wzrostu: 140 – 170 ml na kg masy ciała
1. miesiąc, w fazie stabilnego wzrostu: 140 – 160 ml na kg masy ciała
od 2. do 12. miesiąca życia: 120 – 150 ml na kg masy ciała
drugi rok życia: 80 – 120 ml na kg masy ciała
od 3. do 5. roku życia: 80 – 100 ml na kg masy ciała
od 6. do 12. roku życia: 60 – 80 ml na kg masy ciała
od 13. do 18. roku życia: 50 – 70 ml na kg masy ciała

Glukoza 20 Braun

Dawkowanie
W przypadku pacjentów dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 15 lat maksymalna dawka leku wynosi 30 ml na kg masy ciała na dobę. Lek nie może być podawany z prędkością większą, niż 1,25 ml na kg masy ciała na godzinę.

W przypadku dzieci poniżej 14. roku życia maksymalna dawka dobowa leku ustalana będzie w zależności od wieku i masy ciała:

Dzieci urodzone przedwcześnie: 90 ml na kg masy ciała
Noworodki: 75 ml na kg masy ciała
Dzieci w wieku 1 – 2 lat: 75 ml na kg masy ciała
Dzieci w wieku 3 – 5 lat: 60 ml na kg masy ciała
Dzieci w wieku 6 – 10 lat: 50 ml na kg masy ciała
Dzieci w wieku 11 – 14 lat: 40 ml na kg masy ciała

Ustalając wielkość dawki należy wziąć pod uwagę dzienną podaż płynów, zgodnie z poniższymi zaleceniami dla dzieci:

pierwszy dzień życia: 60 – 120 ml na kg masy ciała
drugi dzień życia: 80 – 120 ml na kg masy ciała
trzeci dzień życia: 100 – 130 ml na kg masy ciała
czwarty dzień życia: 120 – 150 ml na kg masy ciała
piaty dzień życia: 140 – 160 ml na kg masy ciała
szósty dzień życia: 140 – 180 ml na kg masy ciała
1 miesiąc, przed fazą stabilnego wzrostu: 140 – 170 ml na kg masy ciała
1 miesiąc, w fazie stabilnego wzrostu: 140 – 160 ml na kg masy ciała
od 2 do 12 miesiąca życia: 120 – 150 ml na kg masy ciała
drugi rok życia: 80 – 120 ml na kg masy ciała
od 3 do 5 roku życia: 80 – 100 ml na kg masy ciała
od 6 do 12 roku życia: 60 – 80 ml na kg masy ciała
od 13 do 18 roku życia: 50 – 70 ml na kg masy ciała

Glukoza 40 Braun

Dawkowanie
W przypadku pacjentów dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 15 lat maksymalna dawka leku wynosi 15 ml na kg masy ciała na dobę. Lek nie może być podawany z prędkością większą, niż 0,62 ml na kg masy ciała na godzinę.

W przypadku dzieci poniżej 14. roku życia maksymalna dawka dobowa leku ustalana będzie w zależności od wieku i masy ciała:

Dzieci urodzone przedwcześnie: 45 ml na kg masy ciała
Noworodki: 37,5 ml na kg masy ciała
Dzieci w wieku 1 – 2 lat: 37,5 ml na kg masy ciała
Dzieci w wieku 3 – 5 lat: 30 ml na kg masy ciała
Dzieci w wieku 6 – 10 lat: 25 ml na kg masy ciała
Dzieci w wieku 11 – 14 lat: 20 ml na kg masy ciała

Ustalając wielkość dawki należy wziąć pod uwagę dzienną podaż płynów, zgodnie z poniższymi zaleceniami dla dzieci:

pierwszy dzień życia: 60 – 120 ml na kg masy ciała
drugi dzień życia: 80 – 120 ml na kg masy ciała
trzeci dzień życia: 100 – 130 ml na kg masy ciała
czwarty dzień życia: 120 – 150 ml na kg masy ciała
piaty dzień życia: 140 – 160 ml na kg masy ciała
szósty dzień życia: 140 – 180 ml na kg masy ciała
1 miesiąc, przed fazą stabilnego wzrostu: 140 – 170 ml na kg masy ciała
1 miesiąc, w fazie stabilnego wzrostu: 140 – 160 ml na kg masy ciała
od 2 do 12 miesiąca życia: 120 – 150 ml na kg masy ciała
drugi rok życia: 80 – 120 ml na kg masy ciała
od 3 do 5 roku życia: 80 – 100 ml na kg masy ciała
od 6 do 12 roku życia: 60 – 80 ml na kg masy ciała
od 13 do 18 roku życia: 50 – 70 ml na kg masy ciała

Warunki szczególne
W przypadku zaburzeń metabolizmu (np. po zabiegu chirurgicznym lub urazie, w przypadku niewystarczającego zaopatrzenia tkanek w tlen lub w przypadku chorób narządowych) dawki glukozy należy dostosować w celu zapewnienia normalnego stężenia glukozy we krwi.

Sposób stosowania
Lek Glukoza Braun podaje się przez kaniulę bezpośrednio do żyły (infuzja dożylna).

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

W związku z tym, że dawki dzienne ustala lekarz, zastosowanie większej dawki jest mało prawdopodobne.

Przedawkowanie leku może doprowadzić do podwyższonego stężenia cukru we krwi, wydalania glukozy z moczem, zwiększonego stężenia płynów ustrojowych, niedoboru płynów, zaburzenia lub utraty przytomności wskutek wysokiego stężenia glukozy we krwi lub nadmiernej koncentracji płynów ustrojowych, nadmiaru płynów z towarzyszącym wzrostem napięcia skóry, zatoru żylnego (uczucie ciężkości i puchnięcie nóg), obrzęku tkanek (możliwe w przypadku wystąpienia płynu w płucach lub obrzęku mózgu) i podwyższonych stężeń elektrolitów we krwi. W sytuacji bardzo dużego przedawkowania może dojść również do gromadzenia tłuszczu w wątrobie. W takim przypadku infuzję należy zwolnić lub w razie potrzeby zatrzymać. Lekarz zadecyduje o dalszych krokach leczenia, np. podanie insuliny, płynów czy elektrolitów.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Glukoza Braun – czy mogę spożywać alkohol?

Nie dotyczy

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Glukoza Braun w okresie ciąży i karmienia piersią?

Ciąża
Lekarz podejmie decyzję odnośnie stosowania tego leku w trakcie ciąży. W trakcie stosowania tego leku należy monitorować stężenie cukru we krwi.

Karmienie piersią
Lekarz podejmie decyzję odnośnie stosowania tego leku w okresie karmienia piersią

Żródła / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Glukoza Braun

Ulotka Glukoza Braun – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Glukoza 5 Braun, 50 mg/ml, roztwór do infuzji (Glucosum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 20 razy

Rozmiar plku 212.61 KB


Glukoza 10 Braun, 100 mg/ml, roztwór do infuzji (Glucosum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 14 razy

Rozmiar plku 256.53 KB


Glukoza 20 Braun, 200 mg/ml, roztwór do infuzji (Glucosum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 16 razy

Rozmiar plku 256.03 KB


Glukoza 40 Braun, 400 mg/ml, roztwór do infuzji (Glucosum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 23 razy

Rozmiar plku 259.90 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Glukoza Braun m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Glukoza 5 Braun, 50 mg/ml, roztwór do infuzji (Glucosum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 26 razy

Rozmiar plku 212.39 KB


Glukoza 10 Braun, 100 mg/ml, roztwór do infuzji (Glucosum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 14 razy

Rozmiar plku 278.95 KB


Glukoza 20 Braun, 200 mg/ml, roztwór do infuzji (Glucosum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 20 razy

Rozmiar plku 259.67 KB


Glukoza 40 Braun, 400 mg/ml, roztwór do infuzji (Glucosum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 21 razy

Rozmiar plku 256.21 KB

Cena - ile kosztuje Glukoza Braun?

Cena Glukoza Braun i dostępność w najbliższej aptece. Sprawdź ile kosztuje lek, czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę Glukoza Braun.

Opinie, forum, oceny pacjentów - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Glukoza Braun? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz