Gemcitabin Cancernova

Gemcitabin Cancernova to lek przeciwnowotworowy, który zawiera substancję czynną gemcytabinę. Jest stosowany w leczeniu różnych rodzajów nowotworów, takich jak zaawansowany rak pęcherza moczowego, zaawansowany gruczolakorak trzustki, zaawansowany niedrobnokomórkowy rak płuca oraz zaawansowany rak nabłonkowaty jajnika. Gemcitabin Cancernova jest dostępny na receptę. Na tej stronie sprawdzisz podstawowe informacje o leku Gemcitabin Cancernova z ulotki dla pacjenta. Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania (kompletna ulotka leku i charakterystyka produktu w pliku PDF) oraz informacje o zamiennikach. Jeżeli inni użytkownicy podzielili się własnymi opiniami na temat stosowania tego leku, znajdziesz je na forum w dolnej części tej strony.

Konsultacja merytoryczna:

Ostrzeżenie dotyczące zażywania leków: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. Lek stosuj tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.


Ostrzeżenie dotyczące opinii pacjentów: Opinie o lekach, które można znaleźć online, są zawsze subiektywne i mogą się różnić w zależności od doświadczeń i reakcji organizmu każdej osoby. Nie należy polegać wyłącznie na tych opiniach przy podejmowaniu decyzji dotyczących swojego zdrowia. Zawsze skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem, zmianą lub zakończeniem jakiejkolwiek terapii medycznej. Pamiętaj, że informacje zawarte w ulotce dołączonej do opakowania leku są wynikiem długotrwałych badań i obserwacji.

Jak działa lek Gemcitabin Cancernova i jakie są wskazania do stosowania?

Gemcitabin Cancernova należy do grupy leków cytotoksycznych, których działanie polega na niszczeniu dzielących się komórek, w tym również komórek nowotworowych. Gemcitabin Cancernova można stosować pojedynczo lub jednocześnie z innymi lekami przeciwnowotworowymi, w zależności od rodzaju nowotworu.

Gemcitabin Cancernova stosuje się w leczeniu następujących typów nowotworów:
w monoterapii lub w skojarzeniu z cisplatyną w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc,
w leczeniu raka trzustki,
w skojarzeniu z paklitakselem w leczeniu raka piersi,
w skojarzeniu z karboplatyną w leczeniu raka jajnika,
w skojarzeniu z cisplatyną w leczeniu raka pęcherza.

Kategorie powiązane:
Leki,

Jaki jest skład Gemcitabin Cancernova, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest chlorowodorek gemcytabiny.
Jedna fiolka zawiera 200 mg lub 1000 mg gemcytabiny (w postaci chlorowodorku gemcytabiny).
Inne składniki leku to: mannitol, sodu octan bezwodny, kwas solny (do ustalenia pH) i sodu wodorotlenek (do ustalenia pH) oraz azot jako gaz obojętny.

Zobacz listę produktów zawierających substancje:

Dawkowanie preparatu Gemcitabin Cancernova – jak stosować?

Zazwyczaj stosowana dawka leku Gemcitabin Cancernova to 1000-1250 mg leku na każdy metr kwadratowy powierzchni ciała pacjenta. Powierzchnię ciała oblicza się na podstawie pomiaru wzrostu i masy ciała pacjenta. Dawkę leku ustala się w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała. Możliwa jest zmiana dawki lub opóźnienie leczenia w zależności od wyników badania krwi i ogólnego stanu pacjenta.
Częstość wlewu leku Gemcitabin Cancernova zależy od typu nowotworu, z powodu którego pacjent jest leczony.
Przed podaniem leku Gemcitabin Cancernova farmaceuta szpitalny lub lekarz rozpuści proszek.
Lek Gemcitabin Cancernova zawsze podaje się we wlewie dożylnym. Wlew trwa około 30 minut.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

W razie zażycia zbyt wielu tabletek należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem.

U niektórych pacjentów wczesnym sygnałem zastosowania zbyt dużej dawki może być kurcz powiek.

W przypadku znacznego przedawkowania leku Nakom postępowanie jest w zasadzie takie samo, jak w przypadku przedawkowania lewodopy, z tym, że pirydoksyna nie odwraca efektów działania leku Nakom.

Czynność serca pacjenta należy kontrolować za pomocą elektrokardiografu i starannie obserwować w celu wykrycia ewentualnych zaburzeń rytmu serca. W razie potrzeby należy wdrożyć odpowiednie leczenie przeciwarytmiczne. Należy brać pod uwagę, że pacjent może jednocześnie z preparatem Nakom przyjmować także inne leki. Znaczenie dializy w leczeniu przedawkowania nie jest znane.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Gemcitabin Cancernova – czy mogę spożywać alkohol?

Brak danych.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Gemcitabin Cancernova w okresie ciąży i karmienia piersią?

Kobiety, które są w ciąży lub planują zajście w ciążę, powinny poinformować o tym lekarza. Należy unikać stosowania leku Gemcitabin Cancernova w okresie ciąży. Lekarz poinformuje pacjentkę o potencjalnym ryzyku związanym ze stosowaniem leku Gemcitabin Cancernova podczas ciąży.
Kobiety karmiące piersią powinny poinformować o tym lekarza.
Podczas stosowania leku Gemcitabin Cancernova należy zaprzestać karmienia piersią.

Żródła / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Gemcitabin Cancernova

Ulotka Gemcitabin Cancernova – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta (m.in. skutki uboczne, interakcje)

Do pobrania pełna ulotka Gemcitabin Cancernova przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne (działania niepożądane), przeciwwskazania, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjentów w formacie pdf:

Gemcitabin Cancernova, 200 mg, 1000 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji (Gemcitabinum)

Ściągnij lub podejrzyj dokument PDF

Pobrano 20 razy

Rozmiar plku 100.50 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Gemcitabin Cancernova m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Gemcitabin Cancernova, 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji (Gemcitabinum)

Ściągnij lub podejrzyj dokument PDF

Pobrano 24 razy

Rozmiar plku 263.00 KB


Gemcitabin Cancernova, 1000 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji (Gemcitabinum)

Ściągnij lub podejrzyj dokument PDF

Pobrano 21 razy

Rozmiar plku 259.50 KB

Nie zawsze leki o identycznej nazwie międzynarodowej i formie mogą być stosowane zamiennie. Decydującym czynnikiem jest zawartość składnika aktywnego, czyli dawka leku. Warto podkreślić, że nawet jeśli nazwa międzynarodowa, forma leku i dawka składnika aktywnego są takie same, pacjent nie zawsze ma możliwość skorzystania z zamiennika. Przykładowo, niektórzy pacjenci mogą być uczuleni na jedną z substancji pomocniczych zawartych w leku.

Sprawdź cenę i dostępność Gemcitabin Cancernova w najbliższej aptece

Cena i dostępność i w aptece w Twojej okolicy. Dzięki funkcjonalności portalu KtoMaLek.pl możesz dowiedzieć się ile kosztuje dany preparat, czy jest refundowany. Następnie możesz zarezerwować leki i odebrać w najbliższej aptece - sprawdź cenę Gemcitabin Cancernova

Opinie, forum, oceny pacjentów - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Gemcitabin Cancernova? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź najnowsze opinie pacjentów.

Dodaj komentarz

Ważne! Przeczytaj przed opublikowaniem opinii na forum. Oferty sprzedaży/kupna/odstąpienia leków są sukcesywnie usuwane, zgodnie z regulaminem portalu. Zażycie produktu leczniczego pozyskanego poza oficjalnym obrotem (z tzw. "drugiej ręki") może być niebezpieczne dla zdrowia.

Napisz opinię o Gemcitabin Cancernova. Podziel się doświadczeniami na forum.