FENTAGESIC

KATEGORIA:
POZOSTAŁE LEKI

SUBSTANCJA CZYNNA:

FENTAGESIC - INFORMACJE I OPINIE O LEKUNa tej stronie znajdują się informacje o leku FENTAGESIC. Znajduje się tutaj pełny opis leku, informacje o tym jak działa ten lek, w tym wskazania do stosowania leku. Dowiecie się Państwo jak prawidłowo stosować ten lek oraz jakie jest zalecane dawkowanie. Ponadto na stronie produktu zawarte zostały następujące informacje: skład leku (substancje czynne i pomocnicze), objawy i zalecenia w przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku - przedawkowanie, informacje na temat przyjmowania leku razem pokarmami i napojami (jedzenie, picie - alkohol), wskazówki dla kobiet w ciąży i karmiących piersią - stosowanie w ciąży oraz w trakcie karmienia piersią.

Bardziej dociekliwi pacjenci mogą ściągnąć pełną ulotkę leku FENTAGESIC w formacie pdf - ulotka leku zawiera dodatkowe informacje, których nie zdołaliśmy umieścić na portalu m.in.: interakcje z innymi lekami, możliwe działania niepożądane, przeciwwskazania - czyli, kiedy nie stosować leku, jak przechowywać lek, zawartość opakowania, informacje o możliwości prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, przerwanie stosowania leku, pominięcie dawki oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Wraz z ulotką dla pacjentów, udostępniliśmy możliwość pobrania charakterystyki produktu leczniczego (CHPL), która jest profesjonalnym dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego i pracowników aptek (lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów itp.). Dokument ten zawiera szczegółowe informacje m.in.: właściwości farmakologiczne, szczegółowe dane kliniczne, dane farmaceutyczne.

Pod dokumentami znajduje się lista zamienników. Są to produkty lecznicze zawierające co najmniej jedną wspólną substancję czynną, co aktualnie przeglądany lek - znajdź odpowiednik. Zaimplementowaliśmy narzędzie umożliwiające wyszukanie leku w najbliższej aptece, sprawdzenie dostępności i zarezerwowanie go. Istnieje także możliwość sprawdzenia ceny leku, poziomu refundacji oraz weryfikacji, czy wymagana jest recepta, czy też lek dostępny jest bez recepty - zarezerwuj w aptece. Na końcu tej strony znajdują się opinie pacjentów stosujących ten lek (forum o lekach).

CO TO JEST I JAK DZIAŁA FENTAGESIC? – OPIS I WSKAZANIA

Substancją czynną zawartą w leku Fentagesic jest fentanyl. Fentanyl należy do grupy silnie działających leków przeciwbólowych nazywanych opioidami.

Substancja czynna o działaniu przeciwbólowym (fentanyl) powoli przenika z systemu transdermalnego przez skórę do organizmu.

Dorośli
Lek Fentagesic stosuje się w leczeniu ciężkiego, przewlekłego bólu, który może być odpowiednio leczony tylko silnie działającymi lekami przeciwbólowymi (opioidami).

Dzieci i młodzież
Lek Fentagesic stosuje się w długotrwałym leczeniu ciężkiego, przewlekłego bólu u dzieci w wieku 2 lat lub powyżej, które poprzednio były leczone innymi silnie działającymi lekami przeciwbólowymi.

SKŁAD FENTAGESIC, JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA?

Substancją czynną jest fentanyl.

Fentagesic, 25 μg/h
Każdy system transdermalny uwalnia 25 μg fentanylu na godzinę. Każdy system transdermalny o powierzchni aktywnej 7,5 cm2 zawiera 4,125 mg fentanylu.

Fentagesic, 50 μg/h
Każdy system transdermalny uwalnia 50 μg fentanylu na godzinę. Każdy system transdermalny o powierzchni aktywnej 15 cm2 zawiera 8,25 mg fentanylu.

Fentagesic, 75 μg/h
Każdy system transdermalny uwalnia 75 μg fentanylu na godzinę. Każdy system transdermalny o powierzchni aktywnej 22,5 cm2 zawiera 12,375 mg fentanylu.

Fentagesic, 100 μg/h
Każdy system transdermalny uwalnia 100 μg fentanylu na godzinę. Każdy system transdermalny o powierzchni aktywnej 30 cm2 zawiera 16,5 mg fentanylu.

Pozostałe składniki to:
Poliakrylan
kopolimer akrylanu 2-etyloheksylu, akrylanu 2-hydroksyetylu, akrylanu metylu (35,5:1:12)
Folia zewnętrzna PP 40 μm
NNA 40 μm; oznakowana niebieskim tuszem
Warstwa zabezpieczająca
silikonowany politereftalan etylenu PET 100 μm

JAKIE JEST DAWKOWANIE FENTAGESIC? – INSTRUKCJA STOSOWANIA

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz określi, która dawka leku Fentagesic jest najbardziej odpowiednia, w oparciu o nasilenie bólu, ogólny stan i dotychczasowy sposób leczenia bólu. W zależności od reakcji pacjenta może być konieczna zmiana dawki systemu transdermalnego lub liczby systemów transdermalnych. Działanie leku występuje w ciągu 24 godzin od założenia pierwszego systemu transdermalnego i zmniejsza się stopniowo po jego usunięciu. Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem.

Początek działania leku od zastosowania pierwszego systemu transdermalnego następuje powoli i może potrwać jedną dobę, w związku z tym lekarz może zalecić przyjmowanie dodatkowych leków przeciwbólowych, dopóki system transdermalny z fentanylem nie zacznie działać całkowicie. Po tym czasie, lek Fentagesic powinien łagodzić ból w sposób ciągły i pacjent powinien być w stanie odstawić przyjmowane dodatkowo leki przeciwbólowe. Czasami jednak nadal trzeba przyjmować dodatkowe leki przeciwbólowe.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Lek Fentagesic można stosować jedynie u dzieci i młodzieży w wieku 2 lat lub powyżej, uprzednio leczonych innymi opioidami (np. morfiną). Leku Fentagesic nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Jak nakładać Fentagesic
– Należy znaleźć płaską, nienapromienianą powierzchnię skóry na górnej połowie ciała (tułowiu) lub górnej części ramienia, bez owłosienia, ran, plam lub innych zmian skórnych. Ta część ciała nie może być napromieniowana w związku z radioterapią.
– Jeśli skóra jest owłosiona, należy obciąć włosy nożyczkami. Nie należy golić włosów, ponieważ golenie podrażnia skórę. Jeśli skóra wymaga oczyszczenia, umyć ją wodą. Nie używać mydła, olejków, balsamów, alkoholu ani innych środków myjących, które mogą wywołać podrażnienie.
Przed założeniem systemu transdermalnego należy dokładnie osuszyć skórę.
– Systemy transdermalne należy obejrzeć przed użyciem. Nie należy stosować systemów przeciętych, podzielonych lub uszkodzonych w jakikolwiek sposób.
– System przezskórny Fentagesic należy wyjąć z torebki ochronnej. Najpierw należy zagiąć w miejscu nacięcia (znajdującym się w pobliżu końca strzałki na etykiecie torebki) a następnie delikatne oderwać materiał torebki. W razie użycia nożyczek do otwarcia torebki, należy ją przeciąć w pobliżu krawędzi z nacięciem, żeby nie uszkodzić systemu znajdującego się wewnątrz.
– System transdermalny należy założyć natychmiast po otwarciu opakowania. Po usunięciu warstwy zabezpieczającej założyć system transdermalny, przyciskając go mocno do skóry dłonią przez ok. 30 sekund, aby upewnić się, że dobrze przykleił się do skóry. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy brzegi systemu dokładnie przylegają do skóry. Następnie umyć ręce czystą wodą.
– Fentagesic stosuje się przez 72 godziny (3 doby). Na zewnętrznym opakowaniu można wpisać datę i godzinę założenia systemu transdermalnego. Pomoże to zapamiętać, kiedy należy zmienić system transdermalny na nowy.
– Miejsca założenia systemu transdermalnego nie należy wystawiać na działanie zewnętrznych źródeł ciepła (patrz „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Fentagesic“).
– System transdermalny jest chroniony zewnętrzną folią zabezpieczającą (wodoodporną) i w związku z tym może być noszony podczas kąpieli pod prysznicem.
– W przypadku stosowania systemu transdermalnego u dzieci najbardziej odpowiednim miejscem do naklejenia systemu jest górna część pleców. Takie położenie zmniejszy ryzyko zdjęcia systemu przez dziecko.

Jak zmienić system transdermalny
– System transdermalny należy usunąć po upłynięciu okresu określonego przez lekarza, w większości przypadków po 72 godzinach (3 dobach), u niektórych pacjentów – po 48 godzinach (2 dobach). Zazwyczaj system nie odkleja się sam. Jeśli fragmenty systemu transdermalnego pozostaną na skórze po jego zdjęciu, można je usunąć za pomocą dużej ilości mydła i wody.
– Zużyty system transdermalny należy złożyć na pół, tak by jego brzegi skleiły się ze sobą, włożyć do opakowania zewnętrznego i zwrócić go farmaceucie.
– Nowy system transdermalny należy założyć zgodnie z powyższą instrukcją w innym miejscu na skórze. Przed założeniem systemu transdermalnego na to samo miejsce musi upłynąć co najmniej 7 dni.

PRZYJĘCIE WIĘKSZEJ DAWKI FENTAGESIC, NIŻ ZALECANA – PRZEDAWKOWANIE

W przypadku założenia większej liczby systemów transdermalnych, niż zalecono, należy je usunąć i skontaktować się z lekarzem lub zgłosić do szpitala, aby poradzić się na temat ryzyka.
Najczęstszym objawem przedawkowania są zaburzenia oddychania. Pacjent oddycha wówczas zbyt wolno lub zbyt słabo. W opisanej sytuacji należy niezwłocznie usunąć system transdermalny i porozumieć się z lekarzem. Podczas oczekiwania na przybycie lekarza należy rozmawiać z pacjentem lub potrząsać nim, by pozostał przytomny.
Innymi objawami przedawkowania są: senność, obniżenie temperatury ciała, zmniejszenie częstości akcji serca, zmniejszenie napięcia mięśni, nadmierne uspokojenie, utrata koordynacji mięśni, zwężenie źrenic i drgawki.

STOSOWANIE PREPARATU Z JEDZENIEM I PICIEM – W TYM Z ALKOHOLEM

Równoczesne stosowanie leku Fentagesic z napojami alkoholowymi może zwiększać ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, na przykład zaburzeń oddychania, spadku ciśnienia krwi, głębokiego uspokojenia i śpiączki. Podczas stosowania leku Fentagesic nie wolno pić napojów alkoholowych.

Niektórych leków nie powinno się łączyć z alkoholem, a w przypadku pewnej grupy substancji jest to wręcz zakazane - dowiedz się więcej.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ FENTAGESIC W OKRESIE CIĄŻY I KARMIENIA PIERSIĄ?

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować leku Fentagesic podczas porodu (również podczas cięcia cesarskiego), ponieważ fentanyl
przenika przez łożysko i może spowodować depresję oddechową u nowonarodzonego dziecka.

Jeśli kobieta zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Fentagesic, powinna skonsultować się z lekarzem.

Nie należy stosować leku Fentagesic w okresie ciąży i karmienia piersią, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży.

Fentanyl przenika do mleka matki i może spowodować działania niepożądane u karmionego piersią dziecka, takie jak uspokojenie i depresję oddechową. Mleko kobiece wydzielone w czasie leczenia lub w ciągu 72 godzin po usunięciu ostatniego systemu transdermalnego należy wylać.

ULOTKA LEKU FENTAGESIC – SKUTKI UBOCZNE, INTERAKCJE, PRZECIWWSKAZANIA, DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Brak ulotki w bazie.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO – FENTAGESIC CHPL – WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE, DANE KLINICZNE I FARMACEUTYCZNE

Brak charakterystyki w bazie.

REZERWACJA LEKU W APTECE - FENTAGESIC CENA, REFUNDACJA

FENTAGESIC OPINIE PACJENTÓW O LEKU - FORUM O LEKACH, WYROBACH MEDYCZNYCH, SUPLEMENTACH DIETY I INNYCH PRODUKTACH Z POLSKICH APTEK

OCENA PACJENTÓW O LEKU:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here