Etrixenal

Etrixenal to lek zawieraj膮cy naproksen, kt贸ry nale偶y do grupy niesteroidowych lek贸w przeciwzapalnych (NLPZ). Etrixenal 艂agodzi b贸l, obrz臋k, zaczerwienienie oraz zmniejsza stan zapalny. Jest stosowany w kr贸tkotrwa艂ym leczeniu ostrego b贸lu o nasileniu ma艂ym lub umiarkowanym staw贸w, mi臋艣ni lub 艣ci臋gien, spowodowanego na przyk艂ad urazem. Etrixenal jest dost臋pny bez recepty. Na tej stronie sprawdzisz podstawowe informacje i opinie pacjent贸w o leku Etrixenal. Dowiesz si臋 jak dzia艂a i jak prawid艂owo stosowa膰 ten lek: m.in. wskazania, dawkowanie, czy sk艂ad leku. Poni偶ej znajduj膮 si臋 dokumenty do pobrania oraz informacje o zamiennikach. Je偶eli inni u偶ytkownicy podzielili si臋 w艂asnymi opiniami na temat stosowania tego leku, znajdziesz je na forum w dolnej cz臋艣ci tej strony.

Reklama

Ostrze偶enie dotycz膮ce za偶ywania lek贸w: To jest lek. Dla bezpiecze艅stwa stosuj go zgodnie z ulotk膮 do艂膮czon膮 do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. Lek stosuj tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwr贸膰 uwag臋 na przeciwwskazania. W przypadku w膮tpliwo艣ci skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮.


Ostrze偶enie dotycz膮ce opinii pacjent贸w:聽Opinie o lekach, kt贸re mo偶na znale藕膰 online, s膮 zawsze subiektywne i mog膮 si臋 r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od do艣wiadcze艅 i reakcji organizmu ka偶dej osoby. Nie nale偶y polega膰 wy艂膮cznie na tych opiniach przy podejmowaniu decyzji dotycz膮cych swojego zdrowia. Zawsze skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮 przed rozpocz臋ciem, zmian膮 lub zako艅czeniem jakiejkolwiek terapii medycznej. Pami臋taj, 偶e informacje zawarte w ulotce do艂膮czonej do opakowania leku s膮 wynikiem d艂ugotrwa艂ych bada艅 i obserwacji.

Jak dzia艂a lek Etrixenal i jakie s膮 wskazania do stosowania?

Etrixenal, 偶el:
Etrixenal jest lekiem w postaci 偶elu. Lek zawiera substancj臋 czynn膮 – naproksen – w ilo艣ci 100 mg/g, kt贸ra nale偶y do niesteroidowych lek贸w przeciwzapalnych (NLPZ). Lek wykazuje dzia艂anie przeciwb贸lowe oraz przeciwzapalne i jest stosowany miejscowo na sk贸r臋. W wyniku stosowania leku nast臋puje zmniejszenie b贸lu i obrz臋ku oraz powr贸t sprawno艣ci ruchowej.

Etrixenal stosuje si臋 do miejscowego leczenia ostrego b贸lu spowodowanego urazami 艣ci臋gien i wi臋zade艂.
Lek jest przeznaczony do kr贸tkotrwa艂ego stosowania.

Etrixenal, tabletki:
Lek Etrixenal zawiera naproksen, nale偶膮cy do grupy niesteroidowych lek贸w przeciwzapalnych (NLPZ).
Etrixenal zmniejsza b贸l, obrz臋k, zaczerwienienie oraz zmniejsza stan zapalny.
Stosowany jest w kr贸tkotrwa艂ym leczeniu ostrego b贸lu o nasileniu ma艂ym lub umiarkowanym staw贸w, mi臋艣ni lub 艣ci臋gien, spowodowanego np. urazem.
Je艣li po 7 dniach nie nast膮pi艂a poprawa lub pacjent czuje si臋 gorzej, nale偶y zwr贸ci膰 si臋 do lekarza.

Kategorie powi膮zane:
B贸l mi臋艣ni i staw贸w, Leki stosowane w leczeniu chor贸b uk艂adu mi臋艣niowo-szkieletowego, Zwyrodnienia staw贸w,

Reklama

Jaki jest sk艂ad Etrixenal, jakie substancje zawiera?

– Substancj膮 czynn膮 leku jest naproksen.

Etrixenal, 偶el:
– Pozosta艂e sk艂adniki to: etanol (96 %), lewomentol, etylu parahydroksybenzoesan (E 214), chloralu wodzian, karbomery, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Etrixenal, tabletki:
– Pozosta艂e sk艂adniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, 偶elaza tlenek 偶贸艂ty (E172), prowidon (K-29/32), karboksymetyloskrobia sodowa (typ A) i stearynian magnezu.

Zobacz list臋 produkt贸w zawieraj膮cych substancje: .

Dawkowanie preparatu Etrixenal 鈥 jak stosowa膰?

Ten lek nale偶y zawsze stosowa膰 dok艂adnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wed艂ug zalece艅 lekarza lub farmaceuty. W razie w膮tpliwo艣ci nale偶y zwr贸ci膰 si臋 do lekarza lub farmaceuty.

Etrixenal, 偶el:
Je偶eli lekarz nie zaleci inaczej, nale偶y przyj膮膰 nast臋puj膮cy schemat stosowania leku: na艂o偶y膰 lek na sk贸r臋 w ilo艣ci zale偶nej od rozmiar贸w bol膮cego miejsca (najcz臋艣ciej pasek 偶elu o d艂ugo艣ci oko艂o 4 cm), rozprowadzi膰 w miejscu b贸lu i delikatnie wmasowa膰 do ca艂kowitego wch艂oni臋cia. Lek nale偶y stosowa膰 od 2 do 6 razy na dob臋 w odst臋pach kilkugodzinnych.
Po zastosowaniu leku nale偶y umy膰 r臋ce, o ile leczenie ich nie dotyczy.

Nie stosowa膰 leku Etrixenal d艂u偶ej ni偶 jeden tydzie艅. Je偶eli b贸l i obrz臋k nie ust膮pi膮 lub nasil膮 si臋 po up艂ywie 1 tygodnia stosowania leku, nale偶y skontaktowa膰 si臋 z lekarzem.

Je艣li wyst膮pi zaczerwienienie i podra偶nienie sk贸ry, nale偶y zaprzesta膰 stosowania leku a偶 do czasu ust膮pienia objaw贸w, je艣li objawy nie ust膮pi膮 nale偶y zg艂osi膰 si臋 do lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych w膮tpliwo艣ci zwi膮zanych ze stosowaniem tego leku nale偶y zwr贸ci膰 si臋 do lekarza lub farmaceuty.

Etrixenal, tabletki:
Lek nale偶y stosowa膰 doustnie popijaj膮c niewielk膮 ilo艣ci膮 wody, w trakcie lub po posi艂ku.

Doro艣li
Zalecana dawka pocz膮tkowa to dwie tabletki, a nast臋pnie 1 tabletka co 6-8 godzin w zale偶no艣ci od potrzeby. Nie nale偶y przyjmowa膰 wi臋cej ni偶 3 tabletki na dob臋 bez konsultacji z lekarzem.
Nale偶y przyjmowa膰 najmniejsz膮 dawk臋 przez najkr贸tszy czas konieczny do ust膮pienia objaw贸w.
Je艣li po 7 dniach nie nast膮pi艂a poprawa lub pacjent czuje si臋 gorzej, nale偶y zwr贸ci膰 si臋 do lekarza.

Stosowanie u dzieci
Nie zaleca si臋 stosowania leku Etrixenal u dzieci.

Osoby w podesz艂ym wieku oraz pacjenci z zaburzeniami czynno艣ci nerek lub w膮troby
Przed zastosowaniem leku Etrixenal nale偶y skonsultowa膰 si臋 z lekarzem lub farmaceut膮. Zalecana dawka powinna by膰 mniejsza ni偶 w przypadku os贸b doros艂ych.

Reklama

Przedawkowanie 鈥 zastosowanie zbyt du偶ej dawki

Etrixenal, 偶el:
Ze wzgl臋du na niewielkie wch艂anianie naproksenu przez sk贸r臋 do krwiobiegu, nie istnieje ryzyko przedawkowania lub zatrucia lekiem przeznaczonym do stosowania miejscowego. Jednak偶e, wskutek nieprawid艂owego stosowania lub przypadkowego po艂kni臋cia, mog膮 wyst膮pi膰 og贸lnoustrojowe objawy niepo偶膮dane. W takim wypadku lekarz powinien podj膮膰 post臋powanie medyczne w艂a艣ciwe dla zatru膰 niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.
W razie przypadkowego po艂kni臋cia leku nale偶y skontaktowa膰 si臋 z lekarzem.
W razie jakichkolwiek dalszych w膮tpliwo艣ci zwi膮zanych ze stosowaniem tego leku nale偶y zwr贸ci膰 si臋 do lekarza lub farmaceuty.

Etrixenal, tabletki:
W przypadku przyj臋cia zbyt du偶ej dawki leku Etrixenal nale偶y jak najszybciej skontaktowa膰 si臋 z lekarzem lub uda膰 bezpo艣rednio do szpitala. Nale偶y wzi膮膰 opakowanie leku ze sob膮.

Co mog臋 je艣膰 i pi膰 podczas stosowania Etrixenal 鈥 czy mog臋 spo偶ywa膰 alkohol?

Brak danych.

艁膮czenie alkoholu z niekt贸rymi lekami mo偶e by膰 gro藕ne dla zdrowia, a nawet 偶ycia. Dowiedz si臋 wi臋cej na temat interakcji lek贸w z alkoholem.

Czy mo偶na stosowa膰 Etrixenal w okresie ci膮偶y i karmienia piersi膮?

Je艣li pacjentka jest w ci膮偶y lub karmi piersi膮, przypuszcza 偶e mo偶e by膰 w ci膮偶y lub gdy planuje mie膰 dziecko, powinna poradzi膰 si臋 lekarza przed zastosowaniem tego leku.
Leku nie nale偶y stosowa膰 w okresie ci膮偶y, chyba 偶e lekarz stwierdzi, 偶e stan kliniczny kobiety wymaga stosowania tego leku i stosowanie b臋dzie przebiega膰 pod nadzorem lekarza. Lek Etrixenal jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ci膮偶y.
Leku nie nale偶y stosowa膰 podczas karmienia piersi膮, chyba 偶e stosowanie zaleci艂 i nadzoruje lekarz.

呕r贸d艂a / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Etrixenal

Ulotka Etrixenal 鈥 do pobrania pe艂na wersja ulotki dla pacjenta (m.in. skutki uboczne, interakcje)

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) 鈥 dokumentacja dla lekarzy i farmaceut贸w

Nie zawsze leki o identycznej nazwie mi臋dzynarodowej i formie mog膮 by膰 stosowane zamiennie. Decyduj膮cym czynnikiem jest zawarto艣膰 sk艂adnika aktywnego, czyli dawka leku. Warto podkre艣li膰, 偶e nawet je艣li nazwa mi臋dzynarodowa, forma leku i dawka sk艂adnika aktywnego s膮 takie same, pacjent nie zawsze ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z zamiennika. Przyk艂adowo, niekt贸rzy pacjenci mog膮 by膰 uczuleni na jedn膮 z substancji pomocniczych zawartych w leku.

Sprawd藕 cen臋 i dost臋pno艣膰 Etrixenal w najbli偶szej aptece

Cena i dost臋pno艣膰 i w aptece w Twojej okolicy. Dzi臋ki funkcjonalno艣ci portalu KtoMaLek.pl mo偶esz dowiedzie膰 si臋 ile kosztuje dany preparat, czy jest refundowany. Nast臋pnie mo偶esz zarezerwowa膰 leki i odebra膰 w najbli偶szej aptece - sprawd藕 cen臋 Etrixenal

Opinie, forum, oceny pacjent贸w - zapoznaj si臋 z do艣wiadczeniami innych pacjent贸w

Stosujesz Etrixenal? Zach臋camy do podzielenia si臋 opini膮 na jego temat na forum. Nie musisz si臋 rejestrowa膰, na poni偶szym formularzu wystarczy wpisanie nazwy u偶ytkownika/pseudonimu.

Opisuj膮c swoje do艣wiadczenia na temat przyjmowania preparatu, mo偶esz pom贸c innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikuj膮 opinie na temat stosowanych lek贸w i aptek. Je偶eli jeste艣 zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawd藕 najnowsze opinie pacjent贸w.

Dodaj komentarz

Wa偶ne! Przeczytaj przed opublikowaniem opinii na forum. Oferty sprzeda偶y/kupna/odst膮pienia lek贸w s膮 sukcesywnie usuwane, zgodnie z regulaminem portalu. Za偶ycie produktu leczniczego pozyskanego poza oficjalnym obrotem (z tzw. "drugiej r臋ki") mo偶e by膰 niebezpieczne dla zdrowia.

Napisz opini臋 o Etrixenal. Podziel si臋 do艣wiadczeniami na forum.