DEPAKINE CHRONOSPHEREPodmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

OPIS DZIAŁANIA LEKU / WSKAZANIA

Lek Depakine Chronosphere jest granulatem o przedłużonym uwalnianiu (w skład którego wchodzą mikrogranulki o średnicy od 350 µm do 450 µm) i zawiera jako substancje czynne walproinian sodu i kwas walproinowy. Depakine Chronosphere jest lekiem stosowanym w leczeniu padaczki i manii.

Lek Depakine Chronosphere jest stosowany w leczeniu:
– Padaczki,
napadach uogólnionych:
• napadach mioklonicznych
• napadach toniczno-klonicznych
• napadach atonicznych
• napadach mieszanychnapadach częściowych:
• napadach prostych lub złożonych
• napadach wtórnie uogólnionych
zespołach specyficznych (Westa, Lennox – Gastaut).

– Manii, która jest stanem, gdy pacjent czuje się bardzo podekscytowany, rozradowany, pobudzony, entuzjastyczny lub nadaktywny. Mania występuje w chorobie określanej jako choroba afektywna dwubiegunowa. Depakine Chronosphere może być stosowany w przypadku, gdy nie można
zastosować litu.

SKŁAD LEKU

Depakine Chronosphere 100
1 saszetka zawiera jako substancje czynne:
sodu walproinian 66,66 mg
kwas walproinowy 29,03 mg
co odpowiada łącznie 100 mg walproinianu sodu.

Depakine Chronosphere 250
1 saszetka zawiera jako substancje czynne:
sodu walproinian 166,76 mg
kwas walproinowy 72,61 mg
co odpowiada łącznie 250 mg walproinianu sodu.

Depakine Chronosphere 500
1 saszetka zawiera jako substancje czynne:
sodu walproinian 333,30 mg
kwas walproinowy 145,14 mg
co odpowiada łącznie 500 mg walproinianu sodu.

Depakine Chronosphere 750
1 saszetka zawiera jako substancje czynne:
sodu walproinian 500,06 mg
kwas walproinowy 217,75 mg
co odpowiada łącznie 750 mg walproinianu sodu.

Depakine Chronosphere 1000
1 saszetka zawiera jako substancje czynne:
sodu walproinian 666,60 mg
kwas walproinowy 290,27 mg
co odpowiada łącznie 1000 mg walproinianu sodu.

Ponadto lek zawiera: parafina stała, dibehenian glicerolu, krzemionka koloidalna uwodniona.

STOSOWANIE / DAWKOWANIE

Lek Depakine Chronosphere należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Postać farmaceutyczna produktu Depakine Chronosphere, granulat o przedłużonym uwalnianiu, może być stosowana u wszystkich pacjentów, a zwłaszcza u dzieci (w przypadku możliwości połknięcia przez dziecko płynnego pożywienia), u dorosłych z trudnościami połykania oraz u pacjentów w podeszłym wieku.

Lek Depakine Chronosphere może być stosowany raz lub dwa razy na dobę.
Dawkę dobową leku lekarz ustali na podstawie wieku i masy ciała; należy również wziąć pod uwagę indywidualną wrażliwość na walproinian sodu u poszczególnych pacjentów.

Rozpoczynanie leczenia produktem Depakine Chronosphere w leczeniu padaczki
– U pacjentów nie przyjmujących innych leków przeciwpadaczkowych dawkę leku należy zwiększać co 2 lub 3 dni w celu uzyskania optymalnej dawki w ciągu tygodnia.
– U pacjentów otrzymujących inne leki przeciwpadaczkowe leczenie produktem Depakine Chronosphere należy wprowadzać stopniowo, osiągając optymalną dawkę leku w ciągu 2 tygodni, a następnie należy zmniejszać dawki innych leków przeciwpadaczkowych aż do zakończenia ich stosowania.
– Jeżeli zachodzi konieczność jednoczesnego stosowania innych leków przeciwpadaczkowych, to należy wprowadzać je stopniowo.

Początkowa dawka dobowa wynosi zwykle 5 do 15 mg/kg mc.; następnie należy ją stopniowo zwiększać aż do osiągnięcia dawki optymalnej;
Dawka ta wynosi zwykle od 20 do 30 mg/kg mc. na dobę. W przypadku nieuzyskania odpowiedniej kontroli napadów padaczkowych, dawkę leku można zwiększyć; pacjentów należy dokładnie obserwować, jeżeli otrzymują dawkę powyżej 50 mg/kg mc.

Dzieci o masie ciała powyżej 17 kg: zwykle podtrzymująca dawka wynosi 30 mg/kg mc. na dobę.
Dorośli: zwykle podtrzymująca dawka wynosi od 20 do 30 mg/kg mc. na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku: aczkolwiek farmakokinetyka leku może ulegać zmianie u pacjentów w podeszłym wieku, to nie ma to istotnego znaczenia klinicznego. Dawkowanie powinno być uzależnione od stopnia kontroli napadów drgawkowych.

Mania
Dawkę dobową powinien określić i sprawdzać indywidualnie lekarz prowadzący.

Dawka początkowa:
Zalecana początkowa dawka dobowa wynosi 750 mg.

Średnia dawka dobowa:
Średnia dawka dobowa wynosi zazwyczaj od 1000 mg do 2000 mg.

PRZEDAWKOWANIE

Kliniczne objawy ciężkiego przedawkowania to zwykle: śpiączka ze zmniejszeniem napięcia mięśniowego, hiporefleksja (osłabienie odruchów), zwężenie źrenic i zaburzenia oddychania, napady drgawkowe.
Leczenie przedawkowania jest objawowe i powinno być przeprowadzone w szpitalu. Leczenie obejmuje: płukanie żołądka (do 10 -12 godzin po zażyciu leku) oraz monitorowanie czynności układu sercowo-naczyniowego i oddechowego.
W kilku przypadkach okazało się skuteczne zastosowanie naloksonu.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

JEDZENIE I PICIE

Lek zażywa się z papkowatym pokarmem (jogurt, mus owocowy, twarożek itp.) lub napojami (soki owocowe) – chłodnymi lub przechowywanymi w temperaturze pokojowej.
Jedzenie nie wpływa na wchłanianie leku z przewodu pokarmowego.

CIĄŻA

Podczas stosowania jakiegokolwiek leku, nie należy spożywać alkoholu.

Produktu nie należy stosować w okresie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym, jeśli nie został zalecony przez lekarza. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną antykoncepcję podczas leczenia.

Informacje dla kobiet w wieku rozrodczym, które mogą zajść w ciążę podczas leczenia.
3Kobiety otrzymujące lek przeciwpadaczkowy powinny zapobiegać nieplanowanej ciąży. Pacjentki powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji i skonsultować się z lekarzem przed planowanym zajściem w ciążę.

Depakine Chronosphere nie wpływa na skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych.
Wiadomo, że wady wrodzone u potomstwa u kobiet chorujących na padaczkę i stosujących leki przeciwpadaczkowe w czasie ciąży, występują 2-3 razy częściej niż w populacji ogólnej (około 3%).
Prawdopodobieństwo wystąpienia wad wrodzonych jest większe, jeśli kobieta stosuje jednocześnie inne leki przeciwpadaczkowe.

Depakine Chronosphere stosowana podczas 3 pierwszych miesięcy ciąży może powodować zwiększone ryzyko wystąpienia wad wrodzonych u płodu, takich jak rozszczep kręgosłupa. Zgłaszano występowanie autyzmu u dzieci, których matki leczone były walproinianem sodu w czasie ciąży.
Przy użyciu rutynowo stosowanych badań wady rozwojowe płodu mogą być rozpoznane w pierwszej połowie ciąży.
Jest bardzo istotne, aby poinformować lekarza prowadzącego o planowaniu ciąży i o zajściu w ciążę, tak wcześnie jak jest to możliwe.

Lekarz może odpowiednio dostosować dawkę leku i (lub) zalecić stosowanie kwasu foliowego.
Jeżeli lekarz nie zaleci innego postępowania, to pacjentce nie wolno przerywać leczenia lekiem Depakine Chronosphere, ponieważ przerwanie leczenia może spowodować duże ryzyko dla matki i płodu z powodu nie leczonej padaczki.

U noworodków matek, które stosowały lek Depakine Chronosphere w czasie ciąży, mogą wystąpić zaburzenia krzepnięcia krwi, a także hipoglikemia.

Informacje dla kobiet, które planują zajście w ciążę.
Kobiety otrzymujące lek przeciwpadaczkowy powinny zapobiegać nieplanowanej ciąży. Przed planowanym zajściem w ciążę należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym, w celu otrzymania właściwych porad i ewentualnego dostosowania leczenia i (lub) dawki leku oraz właściwego
monitorowania ciąży przez lekarza. Lekarz może zalecić stosowanie kwasu foliowego jeszcze przed zajściem w ciążę, gdyż może to zmniejszać ryzyko wystąpienia wad cewy nerwowej.
Należy niezwłocznie poinformować lekarza o zajściu w ciążę.

Informacje dla kobiet, które zaszły w ciążę podczas stosowania leku Depakine Chronosphere.
W przypadku stwierdzenia ciąży podczas stosowania leku Depakine Chronosphere należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Nie należy nagle przerywać leczenia przeciwpadaczkowego, ponieważ może to prowadzić do nasilenia napadów padaczkowych, co może mieć poważne konsekwencje zarówno dla matki jak i płodu.

ZAPOZNAJ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI NA TEMAT TEGO LEKU

POBIERZ ULOTKĘ


Ulotka leku jest specjalną informacją skierowaną do pacjentów, zatwierdzoną w procesie dopuszczenia do obrotu, dołączoną do opakowania produktu leczniczego. Ulotka leku zawiera najważniejsze informacje dotyczące leku, z którymi należy zawsze zapoznać się przed zażyciem jakiegokolwiek preparatu. Ulotka zawiera informacje o tym, czym jest dany lek, w jakim celu się go stosuje i jakie substancje zawiera.

Ulotkę powinno się każdorazowo zachować wraz z opakowaniem w razie potrzeby ponownego przeczytania. Rozpoczynając przyjmowanie leku, należy przeczytać uważnie całą ulotkę. Należy pamiętać, że wszystkie leki przynoszą skutki uboczne i mogą wchodzić w interakcje z innymi środkami. Ważne, by szczegółowo sprawdzać takie informacje jak: wskazania do stosowania, sposób przyjmowania i przechowywania, dawkowanie, wpływ leku na prowadzenie pojazdów i maszyn, a także datę ważności. W ulotce znajdziemy także również o przeciwwskazaniach, stosowaniu leku podczas ciąży i karmienia piersią.

POBIERZ CHARAKTERYSTYKĘ


Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) stanowi zgodnie z przepisami element wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Dokument ten zawiera specjalistyczne informacje na temat danego produktu leczniczego. Informacje te są przeznaczone tylko dla wykwalifikowanego personelu medycznego (lekarze, farmaceuci).

Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) zawiera między innymi takie informacje jak: postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne).DEPAKINE CHRONOSPHERE CENA - GDZIE KUPIĆ NAJTANIEJ, ZNAJDŹ W NAJBLIŻSZEJ APTECE

FORUM O LEKACH - PODZIEL SIĘ OPINIĄ. TO BARDZO PROSTE!! :)

Podziel się własną opinią i pomóż innych pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here