Denela

Krem Denela zawiera dwie substancje czynne: lidokainę i prylokainę. Należą one do grupy leków zwanych środkami do znieczulenia miejscowego.

Działanie kremu Denela polega na krótkotrwałym znieczuleniu powierzchni skóry. Krem nakłada się na skórę przez rozpoczęciem określonych zabiegów medycznych. Pomaga to uśmierzyć ból skóry.

Dorośli:

Lek jest stosowany do znieczulenia przed:
– wkłuciem igły (np. przed zastrzykiem lub pobraniem krwi)
– niewielkimi zabiegami przeprowadzanymi na skórze
– niektórymi rodzajami przeszczepów skóry
– oczyszczeniem lub chirurgicznym opracowaniem owrzodzeń kończyn dolnych.

Lek stosuje się także u dorosłych w celu znieczulenia narządów płciowych przed:
– zastrzykiem
– zabiegami chirurgicznymi, np. przed usunięciem brodawek narządów płciowych.

Stosowanie kremu Denela na narządach płciowych powinno być nadzorowane przez lekarza lub pielęgniarkę.

Dzieci:

Lek stosuje się w celu znieczulenia skóry przed:
– wkłuciem igły (np. przed zastrzykiem lub pobraniem krwi)
– niewielkimi zabiegami przeprowadzanymi na skórze.

Jaki jest skład Denela, jakie substancje zawiera?

Substancjami czynnymi leku są lidokaina i prylokaina.
Każdy gram kremu zawiera 25 mg lidokainy i 25 mg prylokainy.

Inne składniki leku to: karbomer, makrogologlicerolu hydroksystearynian, sodu wodorotlenek i woda oczyszczona.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: , .

Dawkowanie preparatu Denela – jak stosować ten lek?

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami wymienionymi w ulotce lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą ub pielęgniarką.

Kremu Denela nie należy stosować:
– na skaleczenia, zadrapania oraz rany
– w przypadku wysypki, wyprysków lub egzemy
– do oczu lub w ich pobliżu
– do wnętrza nosa, ucha lub w jamie ustnej
– w odbycie
– na błonę śluzową narządów płciowych u dzieci.

Stosowanie kremu Denela

– Miejsce aplikacji kremu, dawka oraz czas pozostawienia kremu zależne są od wskazania.
– Lekarz, farmaceuta lub pielęgniarka nałożą krem lub wskażą pacjentowi, jak należy go stosować.
– Przed samodzielną aplikacją kremu należy poprosić lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę o wydanie opatrunków okluzyjnych do stosowania z kremem Denela, jeśli nie znajdują się one w opakowaniu.
– Stosowanie kremu na narządach płciowych powinno przebiegać pod nadzorem lekarza lub pielęgniarki.

Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat:

Zastosowanie na skórę
Należy nałożyć grubą warstwę kremu na skórę w miejscu wyznaczonym do zabiegu, a następnie zakryć je opatrunkiem okluzyjnym.

Przed niewielkimi zabiegami (np. wkłucie igły lub drobne zabiegi chirurgiczne na skórze)
Zalecana dawka to 2 g kremu. Po nałożeniu kremu miejsce należy zabezpieczyć opatrunkiem okluzyjnym przez co najmniej 1 godzinę przed zabiegiem, jednak nie dłużej niż 5 godzin przed nim.

Przed zabiegami szpitalnymi (np. przeszczep skóry) wymagającymi głębszego znieczulenia skóry
Zalecana dawka to 1,5 g do 2 g kremu na każde 10 cm2 (10 centymetrów kwadratowych) powierzchni skóry. Po nałożeniu kremu miejsce należy zabezpieczyć opatrunkiem okluzyjnym przez co najmniej 2 godziny przed zabiegiem, jednak nie dłużej niż 5 godzin przed nim.

Większe powierzchnie świeżo ogolonej skóry przed zabiegami ambulatoryjnymi (np. laserowe usuwanie owłosienia)
Zalecana dawka to 1,5 g kremu na każde 10 cm2 (10 centymetrów kwadratowych) powierzchni skóry. Po nałożeniu kremu miejsce należy zabezpieczyć opatrunkiem okluzyjnym przez co najmniej 1 godzinę przed zabiegiem, jednak nie dłużej niż 5 godzin przed nim. Kremu Denela nie należy stosować na świeżo ogoloną skórę o powierzchni większej niż 600 cm2 (600 centymetrów kwadratowych, np. 30 cm na 20 cm). Maksymalna dawka to 60 g.

Zastosowanie na skórę i błonę śluzową narządów płciowych
Zalecana dawka to 1 g do 2 g kremu na każde 10 cm2 (10 centymetrów kwadratowych) powierzchni skóry, do zastosowania pod opatrunkiem okluzyjnym 60 minut przed zabiegiem.

Błona śluzowa narządów płciowych przed wstrzyknięciem środka znieczulającego miejscowo – dotyczy wyłącznie mężczyzn
Zalecana dawka to 1 g kremu na każde 10 cm2 powierzchni (10 centymetrów kwadratowych) do zastosowania pod opatrunkiem okluzyjnym 15 minut przed zabiegiem.

Błona śluzowa narządów płciowych przed wstrzyknięciem środka znieczulającego miejscowo – dotyczy wyłącznie kobiet
Zalecana dawka to 1 g do 2 g kremu na każde 10 cm2 powierzchni skóry (10 centymetrów kwadratowych) do zastosowania pod opatrunkiem okluzyjnym 60 minut przed zabiegiem.

Błona śluzowa narządów płciowych przed niewielkimi zabiegami chirurgicznymi (np. usuwanie brodawek lub wstrzyknięcie środka znieczulającego miejscowo ) – wyłącznie u dorosłych
Zalecana dawka to 5 g do 10 g kremu do zastosowania przez 10 minut przed zabiegiem bez opatrunku okluzyjnego. Zabieg należy rozpocząć natychmiast.

Owrzodzenia kończyn dolnych
Przed oczyszczeniem lub opracowaniem chirurgicznym owrzodzeń kończyn dolnych
Nałożyć grubą warstwę kremu i przykryć szczelnym, nie przepuszczającym powietrza opatrunkiem okluzyjnym, takim jak opatrunek z folii plastikowej. Zalecana dawka to 1 g do 2 g kremu na każde 10 cm2 powierzchni skóry do dawki całkowitej 10 g. Należy go pozostawić na skórze przez 30 do 60 minut przed rozpoczęciem oczyszczania owrzodzenia. Krem należy usunąć za pomocą bawełnianego gazika i niezwłocznie rozpocząć oczyszczanie.

Krem Denela można stosować przed oczyszczaniem owrzodzenia kończyn dolnych do 15 razy w okresie 1 do 2 miesięcy.

Dzieci:
Zastosowanie na skórę przed niewielkimi zabiegami (np. wkłucie igły lub drobne zabiegi chirurgiczne na skórze)
Czas zastosowania: około 1 godzina.

Noworodki i niemowlęta w wieku poniżej 3 miesiąca życia:
Do 1 g kremu na powierzchnię skóry nie większą niż 10 cm2 (10 centymetrów kwadratowych). Czas zastosowania: nie dłużej niż 1 godzina. Należy stosować wyłącznie jedną pojedynczą dawkę na dobę. Kremu Denela nie należy stosować u noworodków urodzonych przed 37 tygodniem (u wcześniaków).

Niemowlęta w wieku od 3-11 miesięcy: Do 2 g kremu na całkowitą powierzchnię skóry nie większą niż 20 cm2 (20 centymetrów kwadratowych). Czas zastosowania: około 1 godzina, maximum 4 godziny.

Dzieci w wieku od 1-5 lat: Do 10 g kremu na całkowitą powierzchnię skóry nie większą niż 100 cm2 (100 centymetrów kwadratowych). Czas zastosowania: około 1 godzina, maximum 5 godzin.

Dzieci w wieku od 6-11 lat: Do 20 g kremu na całkowitą powierzchnię skóry nie większą niż 200 cm2 (200 centymetrów kwadratowych). Czas zastosowania: około 1 godzina, maximum 5 godzin.

U dzieci w wieku powyżej 3 miesięcy można stosować maksymalnie 2 dawki kremu na dobę w odstępie co najmniej 12 godzin każda.

Krem Denela można stosować u dzieci ze schorzeniem skóry zwanym atopowym zapaleniem skóry. Czas aplikacji wynosi 30 minut.

Sposób podania: do stosowania na skórę.

Aplikacja właściwej dawki
Krem nałożony na powierzchnię w kształcie koła o średnicy 18 mm oraz głębokości około 5 mm odpowiada 1 g kremu Denela.

Podczas nakładania kremu bardzo ważne jest ścisłe przestrzeganie poniższych instrukcji:
1. Należy wycisnąć ½ zawartości tuby tworząc kształt stożka na powierzchni, która ma zostać znieczulona.
2. Nie wcierać kremu.
4. Należy odlepić warstwę papierową opatrunku okluzyjnego.
5. Należy usunąć warstwę ochronną opatrunku okluzyjnego, a następnie umieścić go ostrożnie nad stożkiem kremu. Nie rozprowadza
6. kremu pod opatrunkiem okluzyjnym.
7. Należy usunąć spodnią warstwę plastikową i ostrożnie wygładzić brzegi opatrunku okluzyjnego.
Czas pozostawienia opatrunku zależny jest od wieku pacjenta lub rodzaju terapii.
8. Lekarz lub pielęgniarka zdejmie opatrunek okluzyjny i usunie krem przed rozpoczęciem zabiegu medycznego (np. przed wkłuciem igły).

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

W razie zastosowania większej dawki kremu Denela niż dawka zalecona przez lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę, należy ich o tym niezwłocznie powiadomić, nawet w przypadku braku jakichkolwiek objawów.

Poniżej wymieniono objawy przedawkowania kremu Denela. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych objawów przy zachowaniu zalecanych dawek jest niewielkie.
– zawroty głowy i uczucie lekkości głowy
– mrowienie skóry wokół ust i cierpnięcie języka
– zmiana smaku
– zaburzenia widzenia
– dzwonienie w uszach
– methemoglobinemia (problem z barwnikiem krwi). Ryzyko jej wystąpienia jest większe u dzieci oraz u dorosłych przyjmujących jednocześnie określone leki. Objawia się ona sinym zabarwieniem skóry spowodowanym brakiem tlenu.

W ciężkich przypadkach przedawkowania mogą wystąpić następujące objawy: drgawki, niskie ciśnienie krwi, spowolniony oddech, zatrzymanie oddechu oraz zmiany rytmu serca. Te działania niepożądane mogą zagrażać życiu.

W przypadku jakichkolwiek dalszych pytań dotyczących stosowania leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielegniarki.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Denela – czy mogę spożywać alkohol?

Nie dotyczy.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Denela w okresie ciąży i karmienia piersią?

Ciąża:
Przed zastosowaniem kremu Denela kobiety w ciąży lub planujące zajść w ciążę powinny zasięgnąć porady lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Karmienie piersią:
Przed zastosowaniem kremu Denela kobiety karmiące powinny zasięgnąć porady lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Substancje lecznicze kremu Denela (lidokaina i prylokaina) przenikają do mleka matki, jednak w tak niewielkiej ilości, że na ogół nie stwarza to ryzyka dla dziecka.

Ulotka Denela – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Denela, 25 mg+25 mg, krem Opakowanie 5 g i opakowanie do premedykacji (Lidocainum +Prilocainum)

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Denela m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Denela, 25 mg+25 mg, krem Opakowanie 5 g i opakowanie do premedykacji (Lidocainum +Prilocainum)

Opinie o Denela - forum pacjentów

Stosujesz Denela? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz