Darunavir Synoptis

Darunavir Synoptis zawiera substancję czynną darunawir. Darunavir Synoptis to lek przeciwretrowirusowy, stosowany w leczeniu zakażeń ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV). Lek należy do grupy inhibitorów proteazy. Działanie leku Darunavir Synoptis polega na zmniejszeniu liczebności wirusa HIV w organizmie. Wspomaga to układ odpornościowy i zmniejsza ryzyko zapadania na choroby związane z zakażeniem wirusem HIV.

Lek Darunavir Synoptis stosowany jest w leczeniu osób dorosłych i dzieci w wieku powyżej 3 lat i o masie ciała powyżej 15 kg zakażonych wirusem HIV, które były już leczone innymi lekami przeciwretrowirusowymi.

Lek Darunavir Synoptis należy przyjmować w skojarzeniu z małą dawką rytonawiru i innych leków przeciw wirusowi HIV. Najkorzystniejszy dla pacjenta zestaw leków ustala lekarz prowadzący.

Jaki jest skład Darunavir Synoptis, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest darunawir.

Każda tabletka powlekana Darunavir Synoptis, 75 mg, tabletki powlekane zawiera 75 mg darunawiru (w postaci darunawiru z glikoem propylenowym).

Każda tabletka powlekana Darunavir Synoptis, 150 mg, tabletki powlekane zawiera 150 mg darunawiru (w postaci darunawiru z glikolem propylenowym).

Każda tabletka powlekana Darunavir Synoptis, 300 mg, tabletki powlekane zawiera 300 mg darunawiru (w postaci darunawiru z glikolem propylenowym).

Każda tabletka powlekana Darunavir Synoptis, 600 mg, tabletki powlekane zawiera 600 mg darunawiru (w postaci darunawiru z glikolem propylenowym).

Pozostałe składniki to:

Darunavir Synoptis, 75 mg, tabletki powlekane
– microcelac 100 o składzie: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna
‒ powidon K30
‒ krospowidon
‒ krzemionka koloidalna, bezwodna
‒ magnezu stearynian

Otoczka Coating (White): alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, talk

Darunavir Synoptis, 150 mg, tabletki powlekane
‒ microcelac 100 o składzie: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna
‒ powidon K30
‒ krospowidon
‒ krzemionka koloidalna, bezwodna
‒ magnezu stearynian

Otoczka Coating (White): alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, talk

Darunavir Synoptis, 300 mg, tabletki powlekane
‒ microcelac 100 o składzie: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna
‒ powidon K30
‒ krospowidon
‒ krzemionka koloidalna, bezwodna
‒ magnezu stearynian

Otoczka Coating (Orange-1): alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, talk, żółcień pomarańczowa (E 110), lak

Darunavir Synoptis, 600 mg, tabletki powlekane
‒ microcelac 100 o składzie: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna
‒ powidon K30
‒ krospowidon
‒ krzemionka koloidalna bezwodna
‒ magnezu stearynian

Otoczka Coating (Orange-1): alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, talk, żółcień pomarańczowa (E 110), lak

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Darunavir Synoptis – jak stosować ten lek?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki. W przypadku wystąpienia zauważalnej poprawy nie wolno zaprzestać przyjmowania leku Darunavir Synoptis wraz z rytonawirem bez porozumienia z lekarzem prowadzącym.

Po rozpoczęciu leczenia nie wolno zmieniać dawki, postaci leku ani przerywać leczenia bez zalecenia lekarza.

Dawkowanie u dzieci w wieku powyżej 3 lat, ważących co najmniej 15 kg, które nie przyjmowały wcześniej leków przeciwretrowirusowych (lekarz prowadzący to ustali)
Lekarz ustali odpowiednią dawkę do podawania raz na dobę na podstawie masy ciała dziecka (patrz tabela poniżej). Dawka ta nie może przekraczać dawki zalecanej dla pacjentów dorosłych, która wynosi 800 mg leku Darunavir Synoptis i 100 mg rytonawiru raz na dobę. Lekarz poinformuje o tym, ile leku Darunavir Synoptis tabletki oraz rytonawiru (kapsułki, tabletki lub roztwór) musi przyjmować dziecko.

Tabela dawkowania

Dawkowanie u dzieci w wieku powyżej 3 lat, ważących co najmniej 15 kg, które przyjmowały wcześniej leki przeciwretrowirusowe (lekarz prowadzący to ustali)
Lekarz ustali odpowiednią dawkę na podstawie masy ciała (patrz tabela poniżej). Lekarz oceni, czy dla dziecka odpowiednie będzie dawkowanie raz na dobę, czy dwa razy na dobę. Dawka ta nie może przekraczać dawki zalecanej dla pacjentów dorosłych, która wynosi 600 mg leku Darunavir Synoptis i 100 mg rytonawiru dwa razy na dobę, lub 800 mg leku Darunavir Synoptis i 100 mg rytonawiru raz na dobę.

Lekarz poinformuje, ile tabletek leku Darunavir Synoptis oraz rytonawiru (kapsułki, tabletki lub roztwór) musi przyjmować dziecko. Dostępne są tabletki o innych mocach i lekarz prowadzący mógł przepisać odpowiedni zestaw w celu uzyskania właściwego dawkowania. Dostępny jest także darunawir w postaci zawiesiny doustnej. Lekarz prowadzący oceni, czy dla dziecka odpowiednie są tabletki darunawiru, czy zawiesina doustna.

Tabela dawkowania

Wskazówki dotyczące stosowania leku Darunavir Synoptis u dzieci:
– Dziecko musi przyjmować lek Darunavir Synoptis zawsze w skojarzeniu z rytonawirem. Lek Darunavir Synoptis nie działa w sposób właściwy bez rytonawiru.
– Dziecko musi przyjmować odpowiednią dawkę leku Darunavir Synoptis i rytonawiru dwa razy na dobę lub raz na dobę. Jeśli zalecono przyjmowanie leku Darunavir Synoptis dwa razy na dobę, dziecko musi przyjmować jedną dawkę rano, a drugą wieczorem. Lekarz określi właściwy schemat dawkowania dla dziecka.
– Dziecko musi przyjmować lek Darunavir Synoptis w trakcie posiłku. Lek Darunavir Synoptis nie działa właściwie przyjmowany bez pokarmów. Rodzaj pokarmu nie jest ważny.
– Dziecko musi połknąć tabletki popijając je wodą lub mlekiem. 

Dawkowanie u osób dorosłych, które nie przyjmowały wcześniej leków przeciwretrowirusowych (lekarz prowadzący to ustali)
Pacjent wymaga innej dawki leku Darunavir Synoptis, której nie można podać z użyciem tych tabletek. Dostępne są inne moce leku Darunavir Synoptis.

Dawkowanie u osób dorosłych, które przyjmowały wcześniej leki przeciwretrowirusowe
(lekarz prowadzący to ustali)

Dawka wynosi:
– 600 mg (2 tabletki leku Darunavir Synoptis po 300 mg lub 1 tabletka leku Darunavir Synoptis 600 mg) jednocześnie ze 100 mg rytonawiru dwa razy na dobę.
LUB
– 800 mg leku Darunavir Synoptis (2 tabletki leku Darunavir Synoptis po 400 mg lub 1 tabletka 800 mg) jednocześnie ze 100 mg rytonawiru raz na dobę. W celu zastosowania schematu 800 mg raz na dobę należy używać tylko tabletek Darunavir Synoptis o mocy 400 mg lub 800 mg.

Należy omówić z lekarzem, która dawka jest odpowiednia dla pacjenta.

Zalecenia dla osób dorosłych
– Przyjmować lek Darunavir Synoptis zawsze jednocześnie z rytonawirem. Darunavir Synoptis nie działa właściwie bez rytonawiru.
– Przyjmować 600 mg leku Darunavir Synoptis rano jednocześnie ze 100 mg rytonawiru.
– Przyjmować 600 mg leku Darunavir Synoptis wieczorem jednocześnie ze 100 mg rytonawiru.
– Przyjmować lek Darunavir Synoptis z pokarmami. Darunavir Synoptis nie działa właściwie przyjmowany bez pokarmów. Rodzaj pokarmu nie jest ważny.
– Tabletki połknąć popijając wodą lub mlekiem.
– Lek Darunavir Synoptis 75 mg i 150 mg, tabletki powlekane jest przeznaczony do stosowania u dzieci, ale w niektórych przypadkach może być również stosowany u osób dorosłych. Dostępna jest także zawiesina doustna.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Darunavir Synoptis – czy mogę spożywać alkohol?

Przyjmować lek Darunavir Synoptis z pokarmami.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Darunavir Synoptis w okresie ciąży i karmienia piersią?

O ciąży lub karmieniu piersią należy niezwłocznie poinformować lekarza. Kobiety ciężarne lub karmiące piersią nie mogą przyjmować leku Darunavir Synoptis bez specjalnego zalecenia lekarza. Kobiety zakażone HIV nie mogą karmić piersią, ponieważ może dojść do zakażenia HIV dziecka poprzez mleko kobiece i nie są znane skutki działania leku na dziecko.

Ulotka Darunavir Synoptis – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Darunavir Synoptis, 75 mg, 150 mg, 300 mg, 600 mg, tabletki powlekane (Darunawir)

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Darunavir Synoptis m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Darunavir Synoptis, 75 mg, 150 mg, 300 mg, 600 mg, tabletki powlekane (Darunawir)

 

Dostępność w najbliższej aptece

Sprawdź dostępność i zarezerwuj produkt w aptece w Twojej okolicy.

Dzięki narzędziu udostępnionemu przez portal ktomalek.pl, sprawdzisz czy preparat jest dostępny na receptę, czy bez recepty. Uzyskasz także informacje na temat poziomu refundacji także, czyli czy produkt leczniczy jest refundowany i w jakim zakresie - sprawdź dostępność w najbliższej aptece.

Opinie o Darunavir Synoptis - forum pacjentów

Stosujesz Darunavir Synoptis? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz