CITALOPRAM-EGIS (PRZENIESIONY DO ARCHIWUM)

12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA

Jakie są wskazania do stosowania leku CITALOPRAM-EGIS (PRZENIESIONY DO ARCHIWUM) oraz jak działa ten lek?

Citalopram-Egis jest lekiem działającym na ośrodkowy układ nerwowy i należy do grupy tzw. SSRI (selective serotonin reuptake inhibitors) – selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny.

Wskazania do stosowania:
-Leczenie początkowej fazy depresji oraz terapia potrzymująca, zapobiegająca potencjalnym nawrotom choroby.
– Leczenie zaburzeń lękowych z lękowych z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii

SKŁAD

Jaki jest skład leku CITALOPRAM-EGIS (PRZENIESIONY DO ARCHIWUM)? Jaką zawiera substancję czynną oraz substancje pomocnicze?

Substancją czynną leku jest:
Citalopram-EGIS 10 mg tabletki powlekane:
1 tabletka powlekana zawiera substancję czynną 10 mg cytalopramu (w postaci 12,495 mg bromowodorku cytalopramu).
Citalopram-EGIS 20 mg tabletki powlekane:
1 tabletka powlekana zawiera 20 mg cytalopramu (w postaci 24,99 mg bromowodorku cytalopramu).
Citalopram-EGIS 40 mg tabletki powlekane:
1 tabletka powlekana zawiera 40 mg cytalopramu (w postaci 49,98 mg bromowodorku cytalopramu).

Ponadto lek zawiera
Rdzeń: bezwodną krzemionkę koloidalną, stearynian magnezu, jednowodną laktozę, celulozę mikrokrystalicznę.
Otoczka: makrogol 6000, dwutlenek tytanu (E 171), hypromeloza.

STOSOWANIE / DAWKOWANIE

Jakie jest zalecane dawkowanie leku CITALOPRAM-EGIS (PRZENIESIONY DO ARCHIWUM)? Jak prawdłowo i bezpiecznie stosować ten lek? Jak długo stosować?

Dawkowanie powinno być ustalane indywidualnie w zależności od rodzaju i ciężkości choroby oraz od stanu zdrowia i wieku pacjenta. Tabletki należy przyjmować raz na dobę, połykać w całości, nie rozgryzając, popijać niewielką ilością wody. Przyjmowane pokarmy nie wpływają na skuteczność leku.

Leczenie depresji
Zalecana dawka dobowa wynosi 20 mg. W razie potrzeby lekarz możne dawkę zwiększać, maksymalnie o 20 mg tygodniowo, do dawki maksymalnej 60 mg na dobę. Po ustąpieniu objawów zwykle zaleca się kontynuowanie leczenia przez co najmniej 6 miesięcy, by zapewnić właściwą ochronę przed potencjalnym nawrotem. W nawrotowej depresji jednobiegunowej kontynuowanie leczenia może być konieczne przez kilka lat.

Leczenie zespołu lęku napadowego
W pierwszym tygodniu zaleca się małą dawkę początkową – 10 mg na dobę, gdyż pacjenci są bardziej podatni na początkowe paradoksalne, lękogenne działanie niepożądane leku. Większość chorych dobrze reaguje na dawkę podtrzymującą 20 mg na dobę. Także w tej grupie nie należy nigdy przekraczać dawki dobowej 60 mg. Maksymalna skuteczność cytalopramu w leczeniu zespołu lęku napadowego osiągana jest po ok. 3 miesiącach. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta może być konieczne kontynuowanie leczenia przez kilka miesięcy.

Pacjenci w wieku podeszłym (powyżej 65 lat)
Zaleca się stosowanie mniejszych dawek, zwykle 20 mg na dobę, w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta. Maksymalna dawka dobowa wynosi 40 mg.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat
Nie zaleca się stosowania leku, ponieważ bezpieczeństwo i skuteczność cytalopramu w tej grupie wiekowej nie zostały ustalone.

Zaburzenia czynności wątroby
Dawki należy zredukować do dolnej granicy normy terapeutycznej (10-20 mg). Maksymalna dawka wynosi 30 mg na dobę.

Zaburzenia czynności nerek
W przypadku łagodnego lub umiarkowanego zaburzenia czynności nerek zmiana dawkowania nie jest konieczna. Brak danych dotyczących przypadków ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny <20 ml/min). W przypadku wrażenia, że działanie leku Citalopram-EGIS 10 mg tabletki powlekane, Citalopram-EGIS 20 mg tabletki powlekane, Citalopram-EGIS 40 mg tabletki powlekane jest zbyt silne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

PRZEDAWKOWANIE

Jak postępować w przypadku przedawkowania leku CITALOPRAM-EGIS (PRZENIESIONY DO ARCHIWUM)? Co zrobić, gdy przypadkowo przyjęto większą dawkę leku niż zalecana?

Objawy
Po przedawkowaniu obserwowano: zmęczenie, osłabienie, sedacja (uspokojenie), zawroty głowy, drżenie rąk, nudności, tachykardia (szybkie bicie serca). Występowały także: drgawki, senność, odrętwienie i śpiączka, niewydolność oddechowa, nieprawidłowości w EKG, rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych.

Leczenie
Brak swoistej odtrutki. Jak najszybciej należy przeprowadzić płukanie żołądka oraz wdrożyć leczenie objawowe i podtrzymujące. Zapewnić drożność dróg oddechowych, natlenowanie i wentylację. W leczeniu drgawek zaleca się diazepam. W przypadku przedawkowania należy monitorować stan chorego. Ze względu na dużą objętość dystrybucji cytalopramu nie należy oczekiwać, by wymuszona diureza, dializa czy hemoperfuzja przyniosły jakąkolwiek korzyść terapeutyczną.

STOSOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

Czy można jeść i pić stosując ten lek? Czy można pić alkohol? Zastosowanie leku CITALOPRAM-EGIS (PRZENIESIONY DO ARCHIWUM) przy jednoczesnym spożywaniu pokarmów i napojów?

Podczas stosowania jakiegokolwiek leku, nie należy spożywać alkoholu.

Podczas przyjmowania cytalopramu należy unikać spożywania napojów alkoholowych.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ

Czy kobieta będąca w ciąży lub karmiąca piersią może zażywać lek CITALOPRAM-EGIS (PRZENIESIONY DO ARCHIWUM)? Jakie środki ostrożności należy zachować?

Cytalopram nie powinien być przyjmowany w czasie ciąży.
Przed zastosowaniem leku Citalopram-EGIS należy skonsultować się z lekarzem.
U noworodków, których matki w ciąży otrzymywały lek z grupy SSRI aż do daty porodu lub podawanie tych leków przerwano krótko przed porodem, obserwowano następujące działania niepożądane: drażliwość, drżenia, nadmierne napięcie mięśni (hipertonię), ciągły płacz oraz trudności ze ssaniem i ze snem. Takie objawy mogą wskazywać na efekt serotoninergiczny albo na zespół odstawienny.

Stosowanie cytalopramu u kobiet w ciąży lekarz powinien rozważyć w razie potrzeby – w takich przypadkach należy uważnie obserwować noworodka.
W okresie ciąży leczenia nigdy nie należy raptownie przerywać.

Karmienie piersią
Cytalopram nie powinien być stosowany w czasie karmienia piersią.
Przed zastosowaniem leku Citalopram-EGIS należy skonsultować się z lekarzem.

Cytalopram jest wydzielany w małych ilościach do mleka. Lekarz zadecyduje, czy kobieta może karmić piersią dziecko w czasie przyjmowania leku.

DOKUMENTACJA LEKU CITALOPRAM-EGIS (PRZENIESIONY DO ARCHIWUM) – DOKUMENTY W FORMACIE PDF LUB DOC

Udostępniliśmy możliwość ściągnięcia pełnej dokumentacji leku: ulotki dla pacjenta oraz charakterystyki produktu leczniczego (dla faramceutów, lekarzy i personelu medycznego).

POBIERZ ULOTKĘ

ULOTKA LEKU CITALOPRAM-EGIS (PRZENIESIONY DO ARCHIWUM) - Oprócz informacji, które udostępniśmy w powyższym opisie, ulotka leku zawiera dodatkowo szczegółowe informacje m.in. skutki uboczne stosowania leku, interakcje z innymi lekami, przeciwwskazania do stosowania leku.

Brak ulotki w bazie.


POBIERZ CHARAKTERYSTYKĘ

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO (CHPL) - Zawiera profesjonalne informacje przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Dane zawarte w tym dokumencie są uszczegółowione w stosunku do ulotki leku. Dodatkowo zawiera informacje o właściwościach farmakologicznych leku, danych farmaceutycznych, postaci farmaceutycznej, danych klinicznych.

Brak charakterystyki w bazie.
ZAREZERWUJ CITALOPRAM-EGIS (PRZENIESIONY DO ARCHIWUM) W NAJBLIŻSZEJ APTECE

Rezerwacja leku w najbliższej aptece w Twojej okolicy, za pośrednictwem serwisu ktomalek.pl. Możliwość rezerwacji leku zarówno na receptę, jak i bez recepty. Jeżeli apteka udostępnia informacje, istnieje możliwość weryfikacji jaka jest aktualna cena leku. Sprawdź gdzie kupić ten lek. Kupuj wygodnie i najtaniej. Podczas rezerwacji nie są pobierane żadne opłaty – za wybrane produkty zapłacisz w aptece. Sprawdź także, czy lek CITALOPRAM-EGIS (PRZENIESIONY DO ARCHIWUM) jest refundowany oraz czy wymagana jest recepta.

OPINIE O LEKU CITALOPRAM-EGIS (PRZENIESIONY DO ARCHIWUM)

Poznaj opinie pacjentów stosujących lek lub podziel się własnymi spostrzeżeniami

FORUM O LEKACH - PODZIEL SIĘ OPINIĄ. TO BARDZO PROSTE!! :)

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here