Cena i dostępność w najbliższej aptece – ktomalek.pl

Dzięki intuicyjnej wyszukiwarce leków dostarczonej przez portal ktomalek.pl, masz możliwość wygodnej rezerwacji w najbliższej aptece. Podaj swoją lokalizację i wskaż lek, którego szukasz. Następnie potwierdź rezerwację, poczekaj na akceptację farmaceuty i odbierz lek w aptece w Twojej okolicy.


Dodatkowo korzystając z powyższej wyszukiwarki leków, masz możliwość uzyskania informacji m.in. na temat:

  • czy lek przepisywany jest na receptę, czy jest dostępny bez recepty?
  • jaka jest cena preparatu?
  • interakcji leków
  • listy leków refundowanych i leków 75+
  • adresów i numerów telefonów aptek

Cena – ile kosztuje lek?

Nie trzeba cierpieć na przewlekłą i niebezpieczną dla życia chorobę, by odczuć na własnej skórze jak działa system sprzedaży leków. Pełna opieka medyczna, jaką jesteśmy objęci w Polsce nikogo z nas nie chroni przed wahaniami i wymaganiami rynku farmaceutyków. Większość z nas doświadczyła też na własnej osobie lub wśród bliskich dziwnych mechanizmów rządzących tą sferą usług. Zmieniające się  ceny leków, różne ceny tego samego produktu w kolejnych aptekach sprawiają, że czujemy się zagubieni w tak żywotnej dla nas sferze.

Jak działa system refundacji leków?

System refundacji leków w naszym kraju opiera się na czterech rodzajach odpłatności, w ten sposób mamy:

  • leki bezpłatne
  • leki ryczałtowe
  • leki płatne 50%
  • leki płatne 30%

Kryterium przydzielenia produktu do określonej grupy wynika z rodzaju i zastosowania leku.  Niektóre z nich charakteryzują się dwoma poziomami odpłatności wynikającymi z faktu stosowania danego leku do leczenia co najmniej dwóch różnych chorób. O wysokości zniżki za dany lek bezpośrednio decyduje lekarz wypisujący receptę. Przydzielenie leku do danej grupy zaznaczone jest na recepcie właściwym symbolem.

cena leku

Kolejnym elementem mającym wpływ na wysokość odpłatności za lek przez pacjenta jest wykaz leków refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Lista leków refundowanych weryfikowana jest co dwa miesiące, oznacza to, że cena danego leku może ulec zmianie właśnie w tym okresie. Ustalane co dwa miesiące ceny leków mogą różnić się wartością kilku, kilkunastu a nawet kilkudziesięciu złotych.

 

Zasady ustalania ceny leków

Podstawową cenę leku określa jego producent, Ministerstwo Zdrowia negocjuje koszt zakupu danego produktu właśnie z producentem. I na tym etapie, my konsumenci zakładamy, że mechanizmy negocjacji stawiają dobro osób chorych na pierwszym miejscu, natomiast czysto komercyjne wartości na kolejnym. Wynegocjowane leki grupuje się w zbiory o podobnych cechach i ustala dla nich limit refundacji. Podstawę określonego limitu stanowi średnia wartość dla trzech  najtańszych produktów w danej grupie. Powstaje wówczas maksymalna kwota dopłacana przez NFZ, niezależna od ceny detalicznej leku.

Jedna cena leku

Wszystkie składowe ostatecznej ceny leku, czyli: odpłatność, cena detaliczna i limit ustalane są aktualnie urzędowo, co oznacza, że pośrednik w sprzedaży – farmaceuta, nie może zmienić żadnej z nich. Pacjent może być pewien, że bez względu na to do jakiej apteki się uda, cena jego leku, w każdej aptece w kraju, będzie  identyczna. Apteka, która decyduje się na sprzedaż leków refundowanych zobowiązuje się do przestrzegania cen wprowadzonych do wykazu.

Tańsze zamienniki leków są sposobem na to, żeby zaoszczędzić podczas wizyty w aptece. Wielka szkoda, że nie wszyscy pamiętają o tym, by o nie zapytać.

Dlaczego nie pytamy w aptece o tańsze zamienniki?

Są dwie możliwe odpowiedzi na pytanie, dlaczego pacjenci nie dowiadują się w aptece o tańsze odpowiedniki leków. Pierwsza możliwa odpowiedź jest taka, że po prostu nie zdają sobie sprawy z tego, że lek z tą samą substancją aktywną można otrzymać w niższej cenie. Niektórzy nie uświadamiają sobie, że ten sam składnik występuje na rynku pod różnymi nazwami handlowymi, a wybór tańszej opcji leży w ich interesie.

Druga odpowiedź to obawa, że tańszy odpowiednik będzie mniej skuteczny albo gorszej jakości, niż lek oryginalnie przepisany przez lekarza na recepcie. Być może sądzimy, że lekarzowi zależało, abyśmy wykupili to konkretne lekarstwo, pod tą konkretną nazwą. Tymczasem główna substancja chemiczna występująca w danym medykamencie to za każdym razem substancja o identycznym składzie, niezależnie od nazwy firmy, która ją produkuje. Każda firma farmaceutyczna musi przestrzegać ścisłych wytycznych dotyczących jakości wytwarzanych produktów.

Warto zauważyć, że lekarz – jeżeli konieczne jest, aby pacjent przyjmował tę, a nie inną postać substancji czynnej – może dodać na recepcie specjalną adnotację: nie zamieniać.

Jak to działa, że ta sama substancja może być w różnych cenach?

Kiedy po raz pierwszy rejestrowany jest lek z daną substancją leczniczą, nazywany jest lekiem oryginalnym. Po jakimś czasie lek posiadający tę samą substancję, w takiej samej dawce, w takiej samej postaci, będzie też produkowany przez inne firmy. Nazywany jest wtedy lekiem generycznym, zamiennikiem. Zamiennik może się różnić od oryginału substancjami pomocniczymi, które połączono z substancją czynną. Nie zmienia to działania leczniczego preparatu, może natomiast powodować inne skutki uboczne, dlatego warto trzymać się raz wybranego, sprawdzonego na naszym organizmie zamiennika.

Farmaceuci w aptekach nie zawsze pamiętają o tym, by zaproponować nam tańszy odpowiednik. W wypadku leków refundowanych przez NFZ, mają taki obowiązek, ale już w wypadku lekarstw pełnopłatnych oraz dostępnych bez recepty, ta zasada ich nie obowiązuje. Dlatego warto samodzielnie upomnieć się o tańszy zamiennik, gdyż będzie to z korzyścią dla naszych kieszeni. Jest to bardzo ważne zwłaszcza dla osób, które regularnie wydają duże kwoty na lekarstwa, a mają skromne dochody. W przypadku pacjentów, którzy zmagają się z chorobami przewlekłymi, przerwanie farmakoterapii może być tragiczne w skutkach. Działania niepożądane, jakie wywołują leki, są stosunkowo często zgłaszane przez pacjentów lekarzom i farmaceutom. Są one zawsze wypisane w ulotce leku, dlatego przed jego zażyciem warto się z nimi zapoznać. Osoba zlecająca stosowanie leku również powinna poinformować pacjenta o możliwych skutkach ubocznych.