Belkyra

Substancją czynną leku Belkyra jest kwas deoksycholowy. Kwas deoksycholowy jest naturalnie produkowany w organizmie człowieka w celu ułatwienia trawienia tłuszczy.

Lek jest stosowany u osób dorosłych w leczeniu nadmiaru tkanki tłuszczowej w podbródku (niechcianego tłuszczu pod brodą), gdy ma to wpływ na stan psychiczny pacjenta.

Belkyra zawiera kwas deoksycholowy niepochodzący z organizmu człowieka i niebędący pochodzenia zwierzęcego, który jest identyczny z naturalnie występującym kwasem deoksycholowym. Belkyra jest lekiem do wstrzykiwań podawanym przez lekarza lub pielęgniarkę.

Jaki jest skład Belkyra, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną jest kwas deoksycholowy.
1 ml roztworu do wstrzykiwań (wstrzyknięcia) zawiera 10 mg kwasu deoksycholowego.
1 fiolka o objętości 2 ml zawiera 20 mg kwasu deoksycholowego.

Inne składniki leku to: sodu wodorotlenek, disodu fosforan bezwodny, sodu chlorek, kwas solny (do ustalenia pH), sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Belkyra – jak stosować ten lek?

Lek Belkyra będzie podawany przez pracownika fachowego personelu medycznego bezpośrednio pod skórę („podanie podskórne”). Pracownik fachowego personelu medycznego wykona wstrzyknięcie leku Belkyra w tkankę tłuszczową znajdującą się bezpośrednio pod skórą w obszarze pod brodą.

Przed wykonaniem wstrzyknięcia oraz po nim lekarz lub pielęgniarka mogą podjąć pewne działania mające na celu złagodzenie bólu.

Dawka
Lekarz lub pielęgniarka określą dawkę, jaką pacjent powinien otrzymać, oraz będą nadzorować samo wstrzyknięcie.

Lekarz lub pielęgniarka wstrzykną niewielką ilość leku Belkyra w kilku punktach na leczonym obszarze. Na podstawie ilości tkanki tłuszczowej znajdującej się w podbródku lekarz lub pielęgniarka podejmą decyzję, jaką ilość leku Belkyra należy wstrzyknąć oraz ile zabiegów będzie koniecznych.

Podczas jednego zabiegu pacjent otrzyma wiele wstrzyknięć. Całkowita liczba wstrzyknięć oraz liczba zabiegów koniecznych do osiągnięcia satysfakcjonującej odpowiedzi na leczenie zależą od indywidualnych potrzeb pacjenta. Leczenie można powtarzać wielokrotnie jednak nie należy wykonywać zabiegu więcej niż 6 razy, 2–4 zabiegi są zazwyczaj wystarczające. Odstęp pomiędzy kolejnymi zabiegami powinien wynosić co najmniej 4 tygodnie.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Podanie większej ilości leku Belkyra niż zalecana może prowadzić do nasilenia działań niepożądanych (patrz punkt 4 załączonej ulotki). Jeśli tak się zdarzy, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Dodatkowe informacje dotyczące stosowania oraz postępowania dla pracowników fachowego personelu medycznego, znajdują się na końcu niniejszej ulotki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Belkyra – czy mogę spożywać alkohol?

Nie dotyczy.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Belkyra w okresie ciąży i karmienia piersią?

Działanie leku u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią nie jest znane. W ramach ostrożności nie jest zalecane stosowanie leku Belkyra w okresie ciąży.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje ciążę, powinna poradzić się lekarza lub pielęgniarki przed zastosowaniem tego leku.

Ulotka Belkyra – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Belkyra 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań (Kwas deoksycholowy)

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Belkyra m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Belkyra 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań (Kwas deoksycholowy)

Opinie o Belkyra - forum pacjentów

Stosujesz Belkyra? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

1 komentarz do wpisu “Belkyra”

Dodaj komentarz