AXURA

SUBSTANCJE CZYNNE: ,

12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Uwaga! Poniższy opis dotyczy postaci farmaceutycznej: Axura 5 mg/dawkę, roztwór doustny. Ten lek występuje także pod innymi postaciami. Szczegółowy opis znajdziecie Państwo w załączonych ulotkach w dolnej sekcji strony.

Podmiot odpowiedzialny: Merz Pharmaceuticals GmbH

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA

Jakie są wskazania do stosowania leku AXURA oraz jak działa ten lek?

Produkt leczniczy Axura zawiera memantyny chlorowodorek.

Axura należy do grupy leków przeciw otępieniu.

Utrata pamięci w chorobie Alzheimera spowodowana jest zaburzeniami przekazywania impulsów nerwowych przenoszących informacje w mózgu. W mózgu występują tzw. receptory kwasu N-metylo-D-asparaginowego (NMDA), które biorą udział w przekazywaniu sygnałów nerwowych istotnych dla procesu uczenia się oraz dla procesów zapamiętywania. Axura należy do grupy leków określanych mianem antagonistów receptorów NMDA. Axura, poprzez wpływ wywierany na receptory NMDA, poprawia przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć.

W jakim celu stosuje się lek Axura
Axura jest stosowana w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

SKŁAD

Jaki jest skład leku AXURA? Jaką zawiera substancję czynną oraz substancje pomocnicze?

Substancją czynną leku jest memantyny chlorowodorek.

Każda aktywacja pompki dozującej (jedno naciśnięcie pompki) dostarcza 0,5 ml roztworu zawierającego 5 mg memantyny chlorowodorku, ekwiwalent 4,16 mg memantyny.

Inne składniki leku to: potasu sorbinian, sorbitol (E420) i woda oczyszczana.

STOSOWANIE / DAWKOWANIE

Jakie jest zalecane dawkowanie leku AXURA? Jak prawdłowo i bezpiecznie stosować ten lek? Jak długo stosować?

Dawkowanie
Jedna dawka (jedno naciśnięcie pompki dozującej) zawiera 5 mg memantyny chlorowodorku. Zalecana dawka leku Axura dla dorosłych i osób w podeszłym wieku to cztery naciśnięcia pompki, co odpowiada 20 mg raz na dobę.
W celu zredukowania ryzyka wystąpienia działań niepożądanych dawkowanie leku należy zwiększać stopniowo, według następującego schematu:
1. tydzień jedna dawka (jedno naciśnięcie pompki dozującej)
2. tydzień dwie dawki (dwa naciśnięcia pompki dozującej)
3. tydzień trzy dawki (trzy naciśnięcia pompki dozującej)
4. tydzień i kolejne cztery dawki (cztery naciśnięcia pompki dozującej)

Zwykle dawkowanie rozpoczyna się od podawania jednej dawki (jedno naciśnięcie pompki dozującej) raz na dobę (1 x 5 mg) przez pierwszy tydzień leczenia. W drugim tygodniu dawkę zwiększa się podając dwie dawki (dwa naciśnięcia pompki dozującej) raz na dobę (1 x 10 mg) a w trzecim tygodniu leczenia podaje się trzy dawki (trzy naciśnięcia pompki doującej) raz na dobę (1 x 15 mg). Począwszy od czwartego tygodnia zaleca się podawanie czterech dawek (cztery naciśnięcia pompki dozującej) raz na dobę (1 x 20 mg).

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek
U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, odpowiednie dawkowanie leku ustala lekarz prowadzący. W takim przypadku konieczne jest prowadzenie stałego monitorowania czynności nerek, w określonych odstępach czasu, zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Sposób podawania
Lek Axura należy przyjmować doustnie, raz dziennie. Aby leczenie było skuteczne, lek należy przyjmować regularnie codziennie o tej samej porze każdego dnia. Roztwór powinno się przyjmować z niewielką ilością wody. Roztwór można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków. Dokładna instrukcja przygotowania i stosowania leku – patrz koniec załączonej poniżej ulotki.

Czas trwania leczenia
Leczenie należy kontynuować tak długo, dopóki będzie ono przynosiło pozytywne efekty. Lekarz
prowadzący powinien regularnie oceniać przebieg terapii.

PRZEDAWKOWANIE

Jak postępować w przypadku przedawkowania leku AXURA? Co zrobić, gdy przypadkowo przyjęto większą dawkę leku niż zalecana?

Na ogół zażycie zbyt dużej dawki leku Axura nie powoduje zagrożenia dla zdrowia. W takim przypadku mogą wystąpić wzmożone objawy opisane w punkcie 4.: „Możliwe działania niepożądane” w załączonej poniżej ulotce. W przypadku znacznego przedawkowania leku Axura, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub innym lekarzem, gdyż może zaistnieć konieczność wdrożenia odpowiedniego postępowania.

STOSOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

Czy można jeść i pić stosując ten lek? Czy można pić alkohol? Zastosowanie leku AXURA przy jednoczesnym spożywaniu pokarmów i napojów?

Podczas stosowania jakiegokolwiek leku, nie należy spożywać alkoholu.

Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeśli pacjent dokonał ostatnio lub planuje dokonanie zasadniczych zmian w sposobie odżywiania (np. przejście z diety normalnej na ścisłą dietę wegetariańską) lub rozpoznano u pacjenta nerkową kwasicę kanalikową (RTA, nadmierne stężenie kwaśnych substancji we krwi spowodowane dysfunkcją nerek (słabą czynnością nerek)) lub ciężkie zakażenia dróg moczowych (struktury, przez które przepływa mocz). W powyższych przypadkach może wystąpić konieczność zmodyfikowania przez lekarza prowadzącego dawkowania leku.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ

Czy kobieta będąca w ciąży lub karmiąca piersią może zażywać lek AXURA? Jakie środki ostrożności należy zachować?

Ciąża: Nie zaleca się podawania memantyny kobietom ciężarnym.

Karmienie piersią: Kobiety przyjmujące lek Axura nie powinny karmić piersią.

DOKUMENTACJA LEKU AXURA – DOKUMENTY W FORMACIE PDF LUB DOC

Udostępniliśmy możliwość ściągnięcia pełnej dokumentacji leku: ulotki dla pacjenta oraz charakterystyki produktu leczniczego (dla faramceutów, lekarzy i personelu medycznego).

POBIERZ ULOTKĘ

ULOTKA LEKU AXURA - Oprócz informacji, które udostępniśmy w powyższym opisie, ulotka leku zawiera dodatkowo szczegółowe informacje m.in. skutki uboczne stosowania leku, interakcje z innymi lekami, przeciwwskazania do stosowania leku.POBIERZ CHARAKTERYSTYKĘ

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO (CHPL) - Zawiera profesjonalne informacje przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Dane zawarte w tym dokumencie są uszczegółowione w stosunku do ulotki leku. Dodatkowo zawiera informacje o właściwościach farmakologicznych leku, danych farmaceutycznych, postaci farmaceutycznej, danych klinicznych.

ZAREZERWUJ AXURA W NAJBLIŻSZEJ APTECE

Rezerwacja leku w najbliższej aptece w Twojej okolicy, za pośrednictwem serwisu ktomalek.pl. Możliwość rezerwacji leku zarówno na receptę, jak i bez recepty. Jeżeli apteka udostępnia informacje, istnieje możliwość weryfikacji jaka jest aktualna cena leku. Sprawdź gdzie kupić ten lek. Kupuj wygodnie i najtaniej. Podczas rezerwacji nie są pobierane żadne opłaty – za wybrane produkty zapłacisz w aptece. Sprawdź także, czy lek AXURA jest refundowany oraz czy wymagana jest recepta.

OPINIE O LEKU AXURA

Poznaj opinie innych pacjentów stosujących lek lub podziel się własnymi spostrzeżeniami

FORUM O LEKACH - PODZIEL SIĘ OPINIĄ. TO BARDZO PROSTE!! :)

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here