ATIOPRIN


Typ preparatu: Produkt leczniczy

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA

Atioprin zawiera substancję czynną – azatioprynę, która należy do grupy leków zwanych lekami immunosupresyjnymi. Leki te osłabiają działanie układu immunologicznego.

Lekarz zaleci lek Atioprin w celu:
• Umożliwienia przyjęcia przez organizm przeszczepionego narządu.
• Uzyskania kontroli nad chorobami, w których układ immunologiczny działa przeciwko własnemu organizmowi.

Lek Atioprin może być także stosowany jako jedyny lek lub jednocześnie z innymi lekami w leczeniu ciężkiego reumatoidalnego zapalenia stawów, ciężkiego zapalenia jelit (choroba Leśniowskiego – Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego) lub w leczeniu niektórych chorób spowodowanych reakcją układu immunologicznego przeciwko własnemu organizmowi (choroby autoimmunologiczne). Do chorób autoimmunologicznych należą ciężkie zapalne choroby skóry, wątroby, tętnic i niektóre choroby krwi.

SKŁAD

Substancją czynną leku jest azatiopryna.

1 tabletka powlekana zawiera 25 mg azatiopryny.

Pozostałe składniki to:
Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A), skrobia żelowana kukurydziana, polisorbat 80, powidon K30, magnezu stearynian.
Otoczka: Opadry 02G56674 Brown: hypromeloza 5 cP, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 6000, makrogol 400, żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek czarny (E172).

STOSOWANIE / DAWKOWANIE

Zalecana dawka

Pacjenci po otrzymaniu przeszczepu
Zazwyczaj stosowana dawka początkowa w pierwszej dobie leczenia wynosi do 5 mg/kg masy ciała. Następnie stosowana jest dawka, która zwykle wynosi od 1 do 4 mg/kg masy ciała na dobę.

Inne choroby
Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 1–3 mg/kg masy ciała na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Lek Atioprin nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 18 lat ze względu na niewystarczające dane dotyczące leczenia młodzieńczego przewlekłego zapalenia stawów, tocznia rumieniowatego układowego, zapalenia skórno-mięśniowego i guzkowego zapalenia tętnic. We wszystkich pozostałych wskazaniach, zarówno u dzieci i młodzieży, jak i u pacjentów dorosłych, obowiązują podane zalecenia dotyczące dawkowania leku.

Osoby w podeszłym wieku
Pacjenci w podeszłym wieku mogą potrzebować mniejszej dawki leku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek mogą potrzebować mniejszej dawki leku. Nie wolno stosować leku Atioprin u pacjentów z ciężką chorobą wątroby.

Czas trwania terapii lekiem Atioprin ustala lekarz. Jeśli pacjent ma wrażenie, że działanie leku Atioprin jest za słabe lub za mocne, powinien zwrócić się do lekarza.

PRZEDAWKOWANIE

Należy natychmiast poinformować o tym lekarza lub farmaceutę albo skontaktować się z najbliższym szpitalem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

STOSOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

Nie w każdej ulotce leku znajduje się informacja na temat możliwości spożywania alkoholu w trakcie kuracji. Zalecamy każdorazowo całkowitą rezygnację z alkoholu lub daleko idącą ostrożność. Dowiedz się więcej na temat stosowania i łączenia leków z alkoholem.

Tabletki należy przyjmować podczas posiłku, popijając szklanką wody.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ

Nie wolno przyjmować tego leku, jeśli pacjentka jest w ciąży, chyba że zaleci to lekarz. Zarówno pacjenci, jak i pacjentki w wieku rozrodczym powinni stosować środki antykoncepcyjne inne niż domaciczne (np. spirala, wkładka typu Copper T). Antykoncepcję należy stosować przez kolejne 3 miesiące od zakończenia terapii lekiem Atioprin.

Podczas terapii lekiem Atioprin nie wolno karmić piersią, ponieważ metabolity krążące we krwi przenikają do mleka i mogą zaszkodzić dziecku.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

ZAPOZNAJ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI NA TEMAT ATIOPRIN

POBIERZ ULOTKĘ


Ulotka leku jest specjalną informacją skierowaną do pacjentów, zatwierdzoną w procesie dopuszczenia do obrotu, dołączoną do opakowania produktu leczniczego. Ulotka leku zawiera najważniejsze informacje dotyczące leku, z którymi należy zawsze zapoznać się przed zażyciem jakiegokolwiek preparatu. Ulotka zawiera informacje o tym, czym jest dany lek, w jakim celu się go stosuje i jakie substancje zawiera.

Ulotkę powinno się każdorazowo zachować wraz z opakowaniem w razie potrzeby ponownego przeczytania. Rozpoczynając przyjmowanie leku, należy przeczytać uważnie całą ulotkę. Należy pamiętać, że wszystkie leki przynoszą skutki uboczne i mogą wchodzić w interakcje z innymi środkami. Ważne, by szczegółowo sprawdzać takie informacje jak: wskazania do stosowania, sposób przyjmowania i przechowywania, dawkowanie, wpływ leku na prowadzenie pojazdów i maszyn, a także datę ważności. W ulotce znajdziemy także również o przeciwwskazaniach, stosowaniu leku podczas ciąży i karmienia piersią.

POBIERZ CHARAKTERYSTYKĘ


Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) stanowi zgodnie z przepisami element wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Dokument ten zawiera specjalistyczne informacje na temat danego produktu leczniczego. Informacje te są przeznaczone tylko dla wykwalifikowanego personelu medycznego (lekarze, farmaceuci).

Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) zawiera między innymi takie informacje jak: postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne).DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O BAZIE LEKÓW

Serwis Baza Leków umożliwia szybkie i intuicyjne wyszukiwanie podstawowych informacji na temat leków (leki na receptę oraz wydawane bez recepty), suplementów diety, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków oraz innych produktów dostępnych w aptekach na terenie Polski.

Podstawowe informacje znajdujące się na stronie Baza Leków:

Lekarstwa: Opis działania leku / wskazania, skład leku, stosowanie / dawkowanie leku, przedawkowanie leku, stosowanie leku z jedzeniem i piciem (w tym z alkoholem, jeżeli taka informacja od producenta występuje), stosowanie leku w ciąży i podczas karmienia piersią.

W przypadku pozostałych produktów (suplementy diety, wyroby medyczne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyki): Opis działania produktu / wskazania, skład produktu, dawkowanie / stosowanie produktu.

ATIOPRIN CENA - GDZIE KUPIĆ NAJTANIEJ, ZNAJDŹ W NAJBLIŻSZEJ APTECE

FORUM O LEKACH - PODZIEL SIĘ OPINIĄ. TO BARDZO PROSTE!! :)

Podziel się własną opinią i pomóż innych pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here