ASMANEX TWISTHALER

SUBSTANCJE CZYNNE:

12345678910
(8 ocen, średnia: 6,00 na 10)
Loading...

OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA

Jakie są wskazania do stosowania leku ASMANEX TWISTHALER oraz jak działa ten lek?

Asmanex Twisthaler zawiera mometazonu furoinian, który należy do grupy leków nazywanych kortykosteroidami lub steroidami.

Nie należy mylić kortykosteroidów ze steroidami anabolicznymi, które są używane niezgodnie z przeznaczeniem przez niektórych sportowców. Kortykosteroidy ze względu na działanie przeciwzapalne są stosowane w celu zapobiegania napadom astmy. Zmniejszają obrzęk i podrażnienie ścian oskrzeli w wyniku czego ułatwiają oddychanie. Asmanex Twisthaler stosowany regularnie zapobiega objawom astmy u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i więcej. Lek może być stosowany u pacjentów wcześniej nieleczonych steroidami, u których astma nie poddaje się leczeniu innymi lekami. Może być również podawany pacjentom, którzy stosują inne steroidy, doustne lub wziewne, w leczeniu astmy.

Regularne stosowanie leku Asmanex Twisthaler zapobiega objawom astmy i zapobiega jej nagłym napadom. Lek stosowany jest zapobiegawczo. Nie należy stosować tego leku w celu przerwania nagłego napadu astmy. Należy zawsze mieć przy sobie przepisany przez lekarza lek rozszerzający oskrzela (inhalator ułatwiający oddychanie) na wypadek wystąpienia napadu astmy

SKŁAD

Jaki jest skład leku ASMANEX TWISTHALER, jaką zawiera substancję czynną oraz substancje pomocnicze?

Substancją czynną leku jest mometazonu furoinian zmikronizowany. Jedna dawka leku Asmanex Twisthaler zawiera 200 / 400 mikrogramów mometazonu furoinianu zmikronizowanego.

– Jedyną substancją pomocniczą jest laktoza bezwodna.

STOSOWANIE / DAWKOWANIE

Jakie jest zalecane dawkowanie leku ASMANEX TWISTHALER, jak prawdłowo i bezpiecznie stosować ten lek?

Pacjent musi być pewien, że potrafi prawidłowo obsługiwać inhalator Twisthaler. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Przed zastosowaniem leku pacjent musi być pewien, kiedy oraz ile dawek leku ma zastosować. Lekarz powinien poinformować pacjenta, jak należy stosować lek Asmanex Twisthaler. Należy zapoznać się z instrukcją obsługiwania inhalatora. Lek należy zawsze stosować ściśle według zaleceń lekarza prowadzącego.

Nie należy zmieniać dawki leku bez wyraźnego zalecenia lekarza.

U dorosłych (w tym osób w wieku powyżej 65 lat) i młodzieży w wieku 12 lat i więcej z objawami łagodnej lub umiarkowanej astmy oskrzelowej, zalecana dawka początkowa wynosi 400 mikrogramów (1 inhalacja) raz na dobę, wieczorem.

U niektórych pacjentów dawka początkowa wynosić może 200 mikrogramów (1 inhalacja leku Asmanex Twisthaler w mniejszej dawce – 200 mikrogramów/dawkę inhalacyjną, proszek do inhalacji) dwa razy na dobę.

Jeśli następuje poprawa, lekarz może zmniejszyć dawkę do 200 mikrogramów (1 inhalacja lekuAsmanex Twisthaler 200 mikrogramów/dawkę inhalacyjną, proszek do inhalacji) raz na dobę,wieczorem. Zależnie od objawów lekarz może zwiększyć lub zmniejszyć dawkę dobową, tak abyobjawy astmy były utrzymywane pod kontrolą.

U pacjentów z objawami ciężkiej astmy, którzy mogą również stosować inne steroidy w postacitabletek lub syropu, zwykle początkowa dawka leku Asmanex Twisthaler wynosi 400 mikrogramówdwa razy na dobę. Jest to maksymalna zalecana dawka. Po około jednym tygodniu stosowania lekuAsmanex Twisthaler, lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie dawki innego stosowanegokortykosteroidu, aż do całkowitego przerwania jego stosowania. Jeżeli objawy astmy są dobrzekontrolowane, możliwe jest również zmniejszenie dawki leku Asmanex Twisthaler.

PRZEDAWKOWANIE

Jak postępować w przypadku przedawkowania leku ASMANEX TWISTHALER, co zrobić gdy przypadkowo przyjęto większą dawkę leku niż zalecana?

Należy zwrócić się do lekarza, jeśli przypadkowo zastosowano większą dawkę leku niż jest zalecana.

STOSOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

Czy można jeść i pić stosując ten lek? Czy można pić alkohol? Zastosowanie leku ASMANEX TWISTHALER przy jednoczesnym spożywaniu pokarmów i napojów?

Podczas stosowania jakiegokolwiek leku, nie należy spożywać alkoholu.

Nie dotyczy.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ

Czy kobieta będąca w ciąży lub karmi piersią może zażywać lek ASMANEX TWISTHALER, jakie środki ostrożności należy zachować?

Nie należy stosować leku Asmanex Twisthaler u kobiet w ciąży, chyba że lekarz prowadzącywyraźnie zaleci takie leczenie. Jeśli pacjentka jest w ciąży, powinna poinformować o tym lekarzaprzed rozpoczęciem stosowania leku. Nie należy karmić piersią w czasie stosowania tego leku, chybaże lekarz prowadzący wyraźnie zaleci takie leczenie.

DOKUMENTACJA LEKU ASMANEX TWISTHALER – DOKUMENTY W FORMACIE PDF LUB DOC

Udostępnilismy możliwość ściągnięcia pełnej dokumnetacji leku: ulotki dla pacjenta oraz charakterystyki produktu leczniczego (dla faramceutów, lekarzy i personelu medycznego).

POBIERZ ULOTKĘ

ULOTKA LEKU ASMANEX TWISTHALER - Oprócz informacji, które udostępniśmy w powyższym opisie, ulotka leku zawiera dodatkowo szczegółowe informacje dotyczące m.in. skutków ubocznych stosowania leku, informacji o interakcjach z innymi lekami, czy przeciwwskazań do stosowania leku.POBIERZ CHARAKTERYSTYKĘ

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO (CHPL) - Zawiera profesjonalne informacje przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Dane zawarte w tym dokumencie są uszczegółowione w stosunku do ulotki leku. Dodatkowo zawiera informacje o właściwościach farmakologicznych leku, danych farmaceutycznych, postaci farmaceutycznej, danych klinicznych.

ZAREZERWUJ ASMANEX TWISTHALER W NAJBLIŻSZEJ APTECE

OPINIE O LEKU ASMANEX TWISTHALER

Poznaj opinie innych pacjentów stosujących lek lub podziel się własnymi spostrzeżeniami

FORUM O LEKACH - PODZIEL SIĘ OPINIĄ. TO BARDZO PROSTE!! :)

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here