Arechin – pierwszy lek ze wskazaniem do leczenia zakażeń koronawirusem

13 marca br. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał pozytywną decyzję w sprawie zmiany do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla produktu leczniczego Arechin, 250 mg, tabletki, polegającą na dodaniu nowego wskazania terapeutycznego.

– Pozytywna decyzja na nowe wskazanie dla produktu leczniczego ARECHIN (Chloroquini phosphas), 250 mg, tabletki w leczeniu wspomagającym w zakażeniach koronawirusami typu beta takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2 – poinformował na Twitterze szef URPL, Grzegorz Cessak.

Lek Arechin zawiera chlorochiny fosforan jest to substancja stosowana w leczeniu malarii i chorób autoimmunologicznych. Najnowsze badania kliniczne wskazują, że fosforan chlorochiny jest skuteczny także w terapii COVID-19, choroby wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.  Naukowcy z Qingdao University oraz Qingdao Municipal Hospital przeprowadzili badania kliniczne, które mogą pozwolić na rozszerzenie wskazań do stosowania chlorochiny. W badaniach wzięło udział ponad stu pacjentów w dziesięciu szpitalach: w Wuhanie, Pekinie, Szanghaju i kilku innych lokalizacjach. Każdemu z pacjentów przez 10 dni podawano doustnie fosforan chlorochiny – dawka  500 mg dziennie. Lek skutecznie hamował dalsze zaostrzenie zapalenia płuc i skracał przebieg choroby. Nie odnotowano ciężkich działań niepożądanych.

Producent leku Arechin, firma Adamed Pharma w Polsce, zabezpieczyła partie na potrzeby Ministerstwa Zdrowia.