APAP CAPS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA APAP CAPS? – OPIS I WSKAZANIA

APAP Caps zawiera substancję czynną paracetamol, która należy do grupy leków zwanych analgetykami (leków przeciwbólowych).

Lek APAP Caps stosuje się w leczeniu objawowym łagodnego do umiarkowanego bólu i (lub) gorączki.

Lek APAP Caps można stosować u dorosłych, młodzieży i dzieci, lecz nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 9 lat.

SKŁAD APAP CAPS, JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA?

Substancją czynną leku jest paracetamol. Każda kapsułka miękka zawiera 500 mg paracetamolu.

Pozostałe składniki to:

Zawartość kapsułki: makrogol 400, makrogol 600, woda oczyszczona, glikol propylenowy, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna.

Osłonka kapsułki: żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony, woda oczyszczona, glicerol, tytanu dwutlenek (E171).

Zawiera śladowe ilości alkoholu izopropylowego, triglicerydów nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, lecytyny sojowej.

JAKIE JEST DAWKOWANIE APAP CAPS? – INSTRUKCJA STOSOWANIA

Sposób użycia:
Kapsułkę należy połknąć popijając dużą ilością wody (pół szklanki).

Zalecana dawka:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat (masa ciała >55 kg):
1 lub 2 kapsułki (500 mg -1g) jednorazowo, maksymalnie 6 kapsułek (3 g) na dobę.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 15 lat:
Dzieci w wieku od 9 do 12 lat (30 – 40 kg): 1 kapsułka (500 mg) jednorazowo, 3 – 4 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 12 do 15 lat (40 – 55 kg): 1 kapsułka (500 mg) jednorazowo, 4 – 6 razy na dobę.

Mniejsza częstość podawania jest przeznaczona dla młodszych dzieci w danej grupie wiekowej.
U dzieci w wieku poniżej 12 lat nie należy stosować dawki większej niż 60 mg/kg mc./dobę.

– Leku APAP Caps nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 9 lat.
– Należy zachować przynajmniej 4 godzinne odstępy między podaniem kolejnych dawek leku.
– Nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol.
– Nie należy przekraczać zalecanych dawek.
– Jeśli objawy gorączki i (lub) bólu powtórzą się, stosowanie leku może być powtórzone według zalecanego schematu dawkowania.
– Jeżeli ból utrzymuje się dłużej niż przez 5 dni lub gorączka przez dłużej niż 3 dni lub te objawy nasilają się lub wystąpią inne objawy, stosowanie leku należy przerwać i skontaktować się z lekarzem.

Skuteczna dawka dobowa nie może być większa niż 60 mg/kg mc./dobę (więcej niż 2 g/dobę) w następujących przypadkach:
– u dorosłych o masie ciała mniejszej niż 50 kg
– w łagodnej do umiarkowanej niewydolności wątroby, zespole Gilberta (rodzinna żółtaczka niehemolityczna)
– odwodnieniu
– chronicznym niedożywieniu.

PRZYJĘCIE WIĘKSZEJ DAWKI APAP CAPS, NIŻ ZALECANA – PRZEDAWKOWANIE

Jeśli pacjent przyjął dawkę większą niż zalecana należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty. Zażycie dawki większej niż zalecana może spowodować wystąpienie nudności, wymiotów, braku apetytu. Zażycie kilka razy maksymalnej dawki dobowej jedorazowo może spowodować bardzo cieżkie uszkodzenie wątroby. Zwykle nie występuje utrata przytomności. Tym niemniej, pacjent powinien niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną. Jeśli pacjentowi nie zostanie w odpowiednim czasie udzielona stosowna pomoc, uszkodzenie wątroby może być nieodwracalne.

STOSOWANIE PREPARATU Z JEDZENIEM I PICIEM – W TYM Z ALKOHOLEM

U pacjentów z przewlekłą chorobą alkoholową stosowana dawka nie może być większa niż 2 g (4 kapsułki) na dobę. Długotrwałe stosowanie paracetamolu i jednoczesne picie alkoholu może spowodować uszkodzenie wątroby z przedawkowaniem paracetamolu. Nie należy pić alkoholu w okresie stosowania leku APAP Caps.

Niektórych leków nie powinno się łączyć z alkoholem, a w przypadku pewnej grupy substancji jest to wręcz zakazane - dowiedz się więcej.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ APAP CAPS W OKRESIE CIĄŻY I KARMIENIA PIERSIĄ?

Ciąża
Lek APAP Caps może być stosowany podczas ciąży. Należy przyjmować możliwie najmniejszą zalecaną dawkę zmniejszającą ból i (lub) gorączkę oraz jak najkrócej. Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli ból i (lub) gorączka nie zmniejszają się lub gdy konieczne jest częstsze stosowanie leku.

Karmienie piersią
Mimo, że paracetamol przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiet karmiących piersią, nie ma on wpływu na dzieci karmione mlekiem matki. Paracetamol może być stosowany krótkotrwale u kobiet karmiących piersią w zalecanych dawkach.

PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Na podstawie dotychczasowych obserwacji nie stwierdzono wpływu paracetamolu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

ULOTKA LEKU APAP CAPS – SKUTKI UBOCZNE, INTERAKCJE, PRZECIWWSKAZANIA, DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO – APAP CAPS CHPL – WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE, DANE KLINICZNE I FARMACEUTYCZNE

REZERWACJA LEKU W APTECE - APAP CAPS CENA, REFUNDACJA

APAP CAPS OPINIE PACJENTÓW O LEKU - FORUM O LEKACH, WYROBACH MEDYCZNYCH, SUPLEMENTACH DIETY I INNYCH PRODUKTACH Z POLSKICH APTEK

OCENA PACJENTÓW O LEKU:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here