APAP Caps

12345678910
(1 ocen, średnia: 6,00 na 10)
Loading...
Sprawdź opinie pacjentów

Działanie i wskazania

APAP Caps zawiera substancję czynną paracetamol, która należy do grupy leków zwanych analgetykami (leków przeciwbólowych).

Lek APAP Caps stosuje się w leczeniu objawowym łagodnego do umiarkowanego bólu i (lub) gorączki.

Lek APAP Caps można stosować u dorosłych, młodzieży i dzieci, lecz nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 9 lat.

Cena

Sprawdź ile kosztuje APAP Caps.

Skład

Substancją czynną leku jest paracetamol. Każda kapsułka miękka zawiera 500 mg paracetamolu.

Pozostałe składniki to:

Zawartość kapsułki: makrogol 400, makrogol 600, woda oczyszczona, glikol propylenowy, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna.

Osłonka kapsułki: żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony, woda oczyszczona, glicerol, tytanu dwutlenek (E171).

Zawiera śladowe ilości alkoholu izopropylowego, triglicerydów nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, lecytyny sojowej.

Dowiedz się więcej na temat substancji czynnej: .

Dawkowanie

Sposób użycia:
Kapsułkę należy połknąć popijając dużą ilością wody (pół szklanki).

Zalecana dawka:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat (masa ciała >55 kg):
1 lub 2 kapsułki (500 mg -1g) jednorazowo, maksymalnie 6 kapsułek (3 g) na dobę.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 15 lat:
Dzieci w wieku od 9 do 12 lat (30 – 40 kg): 1 kapsułka (500 mg) jednorazowo, 3 – 4 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 12 do 15 lat (40 – 55 kg): 1 kapsułka (500 mg) jednorazowo, 4 – 6 razy na dobę.

Mniejsza częstość podawania jest przeznaczona dla młodszych dzieci w danej grupie wiekowej.
U dzieci w wieku poniżej 12 lat nie należy stosować dawki większej niż 60 mg/kg mc./dobę.

– Leku APAP Caps nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 9 lat.
– Należy zachować przynajmniej 4 godzinne odstępy między podaniem kolejnych dawek leku.
– Nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol.
– Nie należy przekraczać zalecanych dawek.
– Jeśli objawy gorączki i (lub) bólu powtórzą się, stosowanie leku może być powtórzone według zalecanego schematu dawkowania.
– Jeżeli ból utrzymuje się dłużej niż przez 5 dni lub gorączka przez dłużej niż 3 dni lub te objawy nasilają się lub wystąpią inne objawy, stosowanie leku należy przerwać i skontaktować się z lekarzem.

Skuteczna dawka dobowa nie może być większa niż 60 mg/kg mc./dobę (więcej niż 2 g/dobę) w następujących przypadkach:
– u dorosłych o masie ciała mniejszej niż 50 kg
– w łagodnej do umiarkowanej niewydolności wątroby, zespole Gilberta (rodzinna żółtaczka niehemolityczna)
– odwodnieniu
– chronicznym niedożywieniu.

Dowiedz się więcej na temat substancji czynnej: .

Przedawkowanie

Jeśli pacjent przyjął dawkę większą niż zalecana należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty. Zażycie dawki większej niż zalecana może spowodować wystąpienie nudności, wymiotów, braku apetytu. Zażycie kilka razy maksymalnej dawki dobowej jedorazowo może spowodować bardzo cieżkie uszkodzenie wątroby. Zwykle nie występuje utrata przytomności. Tym niemniej, pacjent powinien niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną. Jeśli pacjentowi nie zostanie w odpowiednim czasie udzielona stosowna pomoc, uszkodzenie wątroby może być nieodwracalne.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

U pacjentów z przewlekłą chorobą alkoholową stosowana dawka nie może być większa niż 2 g (4 kapsułki) na dobę. Długotrwałe stosowanie paracetamolu i jednoczesne picie alkoholu może spowodować uszkodzenie wątroby z przedawkowaniem paracetamolu. Nie należy pić alkoholu w okresie stosowania leku APAP Caps.

Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża
Lek APAP Caps może być stosowany podczas ciąży. Należy przyjmować możliwie najmniejszą zalecaną dawkę zmniejszającą ból i (lub) gorączkę oraz jak najkrócej. Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli ból i (lub) gorączka nie zmniejszają się lub gdy konieczne jest częstsze stosowanie leku.

Karmienie piersią
Mimo, że paracetamol przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiet karmiących piersią, nie ma on wpływu na dzieci karmione mlekiem matki. Paracetamol może być stosowany krótkotrwale u kobiet karmiących piersią w zalecanych dawkach.

PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Na podstawie dotychczasowych obserwacji nie stwierdzono wpływu paracetamolu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Opinie pacjentów - forum o lekach

Poniżej możesz dodać swój komentarz.

Proszę wpisz swoją opinię!
Please enter your name here