ACILESOL (PRZENIESIONY DO ARCHIWUM)


OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA

Lek Acilesol należy do grupy leków zwanych inhibitorami pompy protonowej (ang. Proton Pump Inhibitor, PPI).

Lek Acilesol działa poprzez zmniejszenie ilości kwasu wytwarzanego w żołądku. Lek Acilesol jest stosowany w leczeniu:
– owrzodzenia w górnej części jelita (choroba wrzodowa dwunastnicy) i łagodnej
choroby wrzodowej żołądka.
– choroby refluksowej przełyku (ang. gastro-oesophageal reflux disease, GORD) z wrzodami lub bez. GORD powszechnie określa się jako zapalenie przełyku wywołane kwasem i związane z występowaniem zgagi. Zgaga to uczucie pieczenia wznoszące się z żołądka lub dolnego odcinka klatki piersiowej do szyi. Lek Acilesol może być również stosowany jako długotrwałe leczenie GORD (leczenie podtrzymujące
GORD).

Lek Acilesol może być również stosowany w leczeniu objawowym umiarkowanej
do bardzo ciężkiej postaci GORD (leczenie objawowe GORD).
– zespołu Zollingera-Ellisona, czyli stanu, w którym żołądek wytwarza bardzo
dużą ilość kwasu.

W połączeniu z dwoma antybiotykami (klarytromycyna i amoksycylina), lek Acilesol jest stosowany w celu eradykacji zakażenia H. pylori u pacjentów z chorobą wrzodową. Więcej informacji dotyczących antybiotyków stosowanych w eradykacji H. pylori znajduje się w ulotkach dla pacjentów dla tych leków.

SKŁAD

Substancją czynną leku jest rabeprazol sodowy.
Każda tabletka zawiera 10 mg lub 20 mg rabeprazolu sodowego.

Inne składniki leku to: rdzeń: powidon, mannitol, magnezu tlenek, lekki, hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona, magnezu stearynian; otoczka: etyloceluloza, magnezu tlenek, lekki; otoczka dojelitowa: kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer, polisorbat 80, sodu laurylosiarczan, glikol propylenowy, talk, żelaza tlenek czerwony (E 172) – wyłącznie tabletki 10 mg, żelaza tlenek żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171).

STOSOWANIE / DAWKOWANIE

Lek Acilesol należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Zazwyczaj stosowana dawka to:

Pacjenci dorośli i pacjenci w podeszłym wieku:

Choroba wrzodowa dwunastnicy i łagodna choroba wrzodowa żołądka:
Jedna tabletka leku Acilesol 20 mg raz na dobę, przyjmowana rano. U większości pacjentów wyleczenie choroby wrzodowej dwunastnicy następuje w ciągu czterech tygodni, a u większości pacjentów wyleczenie łagodnej choroby wrzodowej żołądka następuje w ciągu sześciu tygodni. Jednak w celu wyleczenia niektórych pacjentów konieczne może być dodatkowe leczenie.

Choroba refluksowa przełyku (GORD) z wrzodami: Jedna tabletka leku
Acilesol 20 mg raz na dobę przez cztery do ośmiu tygodni.

Długotrwałe leczenie GORD: Jedna tabletka leku Acilesol 10 mg lub jedna
tabletka leku Acilesol 20 mg raz na dobę, w zależności od reakcji pacjenta na
leczenie.

Objawowe leczenie GORD: : Jedna tabletka leku Acilesol 10 mg raz na dobę
przez 4 tygodnie. Po ustąpieniu objawów, aby uzyskać dalszą kontrolę objawów,
lekarz prowadzący może zalecić stosowanie jednej tabletki leku Acilesol 10 mg
raz na dobę, w razie konieczności.

Zespół Zollingera-Ellisona: : Leczenie należy rozpocząć od przyjęcia
leku Acilesol w dawce 60 mg raz na dobę. Lekarz może następnie dostosować dawkę
w zależności od reakcji pacjenta na leczenie. Lekarz powie, ile tabletek i kiedy
należy przyjmować.

Eradykacja H. pylori: Lek Acilesol w dawce 20 mg dwa razy na dobę każdego dnia i zazwyczaj przez 7 dni (w połączeniu z dwoma antybiotykami – klarytromycyną i amoksycyliną).

PRZEDAWKOWANIE

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Acilesol należy zwrócić się po poradę do lekarza.

STOSOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

Brak informacji na temat związku stosowania leku Acilesol z jedzeniem i piciem.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ

Podczas stosowania jakiegokolwiek leku, nie należy spożywać alkoholu.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie wolno stosować leku Acilesol w okresie ciąży i karmienia piersią.

ZAPOZNAJ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI NA TEMAT ACILESOL (PRZENIESIONY DO ARCHIWUM)

POBIERZ ULOTKĘ

Brak ulotki w bazie.


Ulotka leku jest specjalną informacją skierowaną do pacjentów, zatwierdzoną w procesie dopuszczenia do obrotu, dołączoną do opakowania produktu leczniczego. Ulotka leku zawiera najważniejsze informacje dotyczące leku, z którymi należy zawsze zapoznać się przed zażyciem jakiegokolwiek preparatu. Ulotka zawiera informacje o tym, czym jest dany lek, w jakim celu się go stosuje i jakie substancje zawiera.

Ulotkę powinno się każdorazowo zachować wraz z opakowaniem w razie potrzeby ponownego przeczytania. Rozpoczynając przyjmowanie leku, należy przeczytać uważnie całą ulotkę. Należy pamiętać, że wszystkie leki przynoszą skutki uboczne i mogą wchodzić w interakcje z innymi środkami. Ważne, by szczegółowo sprawdzać takie informacje jak: wskazania do stosowania, sposób przyjmowania i przechowywania, dawkowanie, wpływ leku na prowadzenie pojazdów i maszyn, a także datę ważności. W ulotce znajdziemy także również o przeciwwskazaniach, stosowaniu leku podczas ciąży i karmienia piersią.

POBIERZ CHARAKTERYSTYKĘ

Brak charakterystyki w bazie.


Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) stanowi zgodnie z przepisami element wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Dokument ten zawiera specjalistyczne informacje na temat danego produktu leczniczego. Informacje te są przeznaczone tylko dla wykwalifikowanego personelu medycznego (lekarze, farmaceuci).

Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) zawiera między innymi takie informacje jak: postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne).ACILESOL (PRZENIESIONY DO ARCHIWUM) CENA - GDZIE KUPIĆ NAJTANIEJ, ZNAJDŹ W NAJBLIŻSZEJ APTECE

FORUM O LEKACH - PODZIEL SIĘ OPINIĄ. TO BARDZO PROSTE!! :)

Podziel się własną opinią i pomóż innych pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here